Centrum.cz

Právní rádce investora    

Vítejte na mých stránkách

zde můžete najít  klíč k bezpečnějším investicím


Dovolte, abych se představil:
 
 
jmenuji se Vladimír Chlouba, jsem zaměstnán jako právník, bydlím a pracuji v Praze
 

 
Patnáct let se zabývám kapitálovým trhem, kolektivním investováním, cennými papíry a problematikou firemního práva a na těchto stránkách bych se chtěl rozdělit o své názory a zkušenosti z této oblasti.
Stránky jsou určeny především specialistům a individuálním investorům.
Návštěvník by zde měl nalézt na jednom místě aktuální hospodářské a právní informace pro základní orientaci při investování (a první právní pomoc při investičních nehodách).
Informace zde uveřejněné jsem vybíral a zpracovával s nejlepším vědomím a svědomím, nelze je však považovat za investiční doporučení.
Za svým právními názory si stojím.
 
      Máte-li problém, pište.
 

email: chlouba.vladimir@seznam.cz

Aktuality

                                               

Vyjádření AKAT ke zveřejněným informacím týkajících se fondů peněžního trhu

Vyjádření  AKAT

k dopadu krize na finančních trzích na sektor investičních a podílových fondů ze dne 29.9.2008:

Žádný z domácích fondů členů AKAT neměl významnou přímou expozici v problematických aktivech, která by fond ohrozila jako celek a lokální trh byl dotčen pouze částečně, a to vlivem sekundárního efektu v sektoru akciových trhů.

Krajský soud v Hradci Králové v případu údajně vytunelovaných investičních fondů Trend a Mercia uložil šesti bývalým manažerům fondů tresty od tří do sedmi let vězení. Další čtyři obžalovaní dostali podmíněné tresty. Jednoho manažera soud obžaloby zprostil. Státní zástupce vinil 11 vedoucích pracovníků z poškození fondu ve výši 1,4 miliardy korun.

Miliardář Mittal vítězí nad malými českými akcionáři

Některé aktuální problémy zástavního práva k cenným papírům (se zahraničním prvkem)

Prezident republiky Václav Klaus dne 19. června podepsal zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (transpozice MiFID) a zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML).

Řádná valná hromada AKAT ČR konaná dne 18.6.2008 přijala nové členy asociace, rozšířila Radu ředitelů
a zvolila Etický výbor Asociace

Nový zákon o nabídkách převzetí a zásadní novelizace ustanovení Obchodního zákoníku o squeeze-outu

ve středu 7.5.2008 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení novelu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu - MiFID včetně pozměňovacího návrhu, který umožňuje vícestupňovou evidenci u podílových fondů. 

(aktualizováno)

Problémy kolem fondů kvalifikovaných investorů

Jak pokračují práce na novele ZPKT (MiFID)?(aktualizováno)

Legislativní novinky v obchodním právu

(drobné akcionáře nepotěší)

 

tisková zpráva AKAT

ze dne 7. ÚNORA 2008:

 Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl v roce 2007 výše 715,8 miliard korun

 

ZÁKON č. 344/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

změnil právní úpravu

 finančního zajištění

 

SLOUČENÍ ASOCIACÍ AKAT A AFAM ČR

Dnem 1.11.2007 nabývá účinnosti Směrnice Evropského parlamentu

a Rady č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID)

Na webu ČNB byly před vyhlášením ve Sbírce uveřejněny materiály k vyhlášce implementující Basel II

 
Další stránky:
   Kapitálový trh  

 Kolektivní investování 

 
Peněžní trh
 Stanovy a.s.  
Drobný AKCIONÁŘ
INVESTORsmělý ...
Zákony a paragrafy
 
 
* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *