Investore smělý

pozor si dej !!!

K odpovědnosti organizátora regulovaného trhu s investičními nástroji

 

J.Š. z Plzně v roce 2001 koupil na RM-Systému akcie společnosti Bukovecké papírny za 10 500 Kč, které ve skutečnosti měly nulovou hodnotu. Na Bukovecké papírny soud vyhlásil konkurz už v roce 1994. V srpnu 2000 byl konkurz zrušen, protože ve společnosti už nezbyl žádný majetek. Přesto byly krátce poté akcie papíren zařazeny zpátky na trh RM-Systému a obchodovalo se s nimi až do konce roku 2001, kdy byly na základě novely zákona o cenných papírech spolu se stovkami emisí akcií dalších firem z trhu vyřazeny. Do té chvíle se jich prodalo asi 15 tisíc kusů, J.Š. získal více než 600 akcií.

Pražský Městský soud žalobě J.Š. vyhověl a rozhodl o náhradě peněz v plné výši. Vrchní soud se ovšem postavil na stranu RM-Systému. "Z ekonomického hlediska je nesmyslné, aby se s akciemi takových firem obchodovalo, a na trh nepatří. Tehdy platné právní předpisy ale byly takové, že společnosti RM-Systém nezbylo než akcie Bukoveckých papíren zpátky na trh zařadit," uvedl při odůvodňování rozsudku Vrchního soudu v Praze předseda senátu Zdeněk Kovařík.

Ústavní soud však zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze, podle kterého RM-S nepochybil. „Ústavní soud to pokládá za zjevné vybočení ze standardního výkladu respektovaného v soudní praxi,"uvedl soudce zpravodaj Vladimír Kůrka. Ústavní soud konstatoval, že obchodník s cennými papíry(?) musí chránit zákazníky. Organizátor trhu byl povinen vyloučit akcie z obchodování vždy, když se dozvěděl o okolnostech, které by mohly vést k poškození investorů, míní soudci.

Vrchní soud se musí případem zabývat znovu a je vázán právním názorem ústavních soudců.

 

Pramen:HN ze dne 18.5.2007, s. 22

________________________________________________________________________________________

 

Co to je akciový dluhopis?

 

V literatuře o finančním trhu se objevuje pojem akciový dluhopis. České právo takový pojem nezná.

Akciový dluhopis mezinárodně označovaný jako Reverse Convertible Bond, je investiční nástroj konstruovaný na principu derivace (odvozování) od podkladového aktiva, kterým v tomto případě jsou akcie nebo akciový burzovní index. Přísně vzato, jde o derivát. Akciové dluhopisy jsou ale obvykle zařazovány mezi tzv. strukturované produkty. Mezi jejich specifické vlastnosti patří:

 

Reverse Convertible Bonds nelze směšovat s vyměnitelnými dluhopisy podle § 160 obchodního zákoníku. Vyměnitelné dluhopisy na rozdíl od akciových dluhopisů:

·         mohou být emitované (až na zákonem stanovené výjimky) každou akciovou společností

·          mají nižší úročení než je v dané době u srovnatelných standardních dluhopisů obvyklé

·         nižší úrok je kompenzován právem vlastníka na jejich výměnu za akcie téhož emitenta

·         riziko investice do vyměnitelného dluhopisu spočívá především v insolvenci emitenta.

 

Pramen:     Rejnuš, O.: Nejdůležitější aspekty konstrukce akciových dluhopisů, jejich systemizace a možné využití při operacích na finančním trhu, 2002

 [1]     Pokud je podkladovým aktivem burzovní akciový index, pak akciový dluhopis nelze zpravidla vypořádat jinak než v penězích, ledaže by byl dodán instrument, který věrně kopíruje vývoj burzovního akciového indexu, např. tzv. indexový certifikát.

 

 

Pyramidové hry - jak je poznat a jak se bránit

V dnešní době, kdy mnoho lidí sužuje vysoká nezaměstnanost, dopadají falešné sliby o rychlém a skoro bezpracném zbohatnutí různých podvodných, nebo alespoň neetických, společností na úrodnou půdu. Jak vlastně tyto společnosti fungují a na co si dát pozor?

4 názory (poslední dnes 12:23)
 
zpět na úvodní stránku

 

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *