skripta, univerzitní publikace apod.

        
 
 

        Postmodernizace (narativní definice pomocí McLuhanových tetrád)      (pracovní verze textu k semináři na Ped. fakultě UK, letní semestr 2001)

        Rétorika modernosti        (pracovní verze přednášky z 26. 3. 2001)

        Globalizace: pokus o neapologetickou definici        (2000)

        Pohlaví rozumu        (Nové čtení světa, 1./ feminismus devadesátých let českýma očima, 1999)

        Italská cesta k většinové demokracii        (VŠE Praha, 1999)    

        Šest žánrů modernosti        (upravený úryvek z knihy Mezi světy & mezisvěty, 1997)

      

 

 

 

eseje          články          rozhovory

CZ-index

domů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *