Přehled o provozech a tarifech systémů veřejných místních doprav

(výtah z database - pro města nad 10 tisíc obyvatel)

Vážení přátelé,
vítáme Vás na těchto stránkách, jež Vám mohou pomoci při cestování v našich městech. Pokud Vás zajímají ceny jednotlivého jízdného a předplatného měsíčního a delšího, máte k disposici tabulky 2 a 3. Jste-li v místě náhodnými návštěvníky na jeden, či více dnů, doporučujeme Vaší pozornosti ještě tabulku č. 1. Podotýkáme, že prvotním účelem vystavení těchto přehledů není srovnávat jednotlivé ceny (což však lze snadno nahlédnout). Proto se vyhýbáme komentářům, vyjma situací, kdy se cestujícímu nabízí kupříkladu jízdné, které není konformní s běžnou praxí (a je, či naopak vůbec není vhodné je využít). Budete-li mít k tematu jakékoli připomínky, rádi si je přečteme, eventuálně odpovíme. Obecně si však dovolujeme upozornit, že tarif bývá až na výjimky záležitostí rozhodnutí Rad toho kterého města, a proto pokládáme za účelné směřovat kvalifikované náměty především tímto směrem. Prosíme Vás ještě o laskavé pochopení toho, že přehled prochází pravidelnou aktualisací jen u větších provozů, zajišťovaných zpravidla samostatnými dopravními podniky. K čemuž se vztahují také dvě poznámky v závěru úvodní stati.

Zpracovává:
Jan Linek na podkladě údajů ČSÚ, OD MÚ a dopravců
Stav:
 • počty obyvatel z r. 1995, provoz a tarif - GD 1999/2000/1/2
 • Poslední aktualisace autorem před Velikonocemi 2002
 • Informace jsou rozděleny do těchto souborů:

  1. Ceny přenosných (krátkodobých) jízdenek
  2. Tabulka tarifů VMD pro města nad 40 000 obyvatel
  3. Tabulka tarifů VMD pro města do 40 000 obyvatel

  Vysvětlivky

  Změny a doplňky vložené správcem WWW serveru jsou uvedeny odlišnou barvou písma.
  Starší údaje, s předpokládanou brzkou aktualisací odlišuje hnědá barva liter.


  zpět

  * Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *