Jízdné a dovozné v meziměstské veřejné dopravě

Tento přehled jízdného byl původně zpracováván v letech 1996-1998 jako svépomocné řešení v době nedostupnosti cenových údajů po rozpadu systému jednotných tarifů. Bylo počítáno s ukončením jeho udržování, jakmile budou dostupná tarifní data v CIS . Vzhledem k tomu, že systém IDOS již delší dobu obsahuje tarifní informace, je aktualizace tohoto přehledu již omezena pouze na zjištěné údaje tam neobsažené a na údaje dopravců obsluhujících vybraná území.

Výchozí tabulkou je Přehled dopravců, uplatnění jednotlivých typů jízdného a dovozného, data a způsobu posledního ověření údajů, komentáře, kde je u dopravců uveden odkaz na zdroj obsahující informace o jízdném příslušného dopravce (IDOS, server dopravce nebo řádky tabulky na tomto serveru), odkaz na případný WWW server příslušného dopravce, relačně definované jízdné, a případné odchylky od standardního jízdného. Protože není v možnostech správce dokumentu ověřovat aktuální platnost dat, jsou uváděny poslední známé údaje bez odstraňování starých údajů, které můžete využít k odhadu možných současných hodnot. K vlastnímu posouzení pravděpodobnosti, zda jsou údaje aktuálně platné, využijte informaci o datu posledního ověření údajů v přehledu dopravců.

Doplňující informace a přehledy:

 • Příklady cen ve vybraných relacích
 • Cenový výměr MF ČR 01/2015 na webu MF ČR

 • Pro informace o jízdních řádech a souvisejících záležitostech použijte

  Josef Jůza

  zpět


  [CNW:Counter]

  * Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *