Přehled o provozech a tarifech systémů veřejných místních doprav

(výtah z database - pro města nad 40 tisíc obyvatel)

 

Město Počet
obyv. (tis)
Prov.
VMD
Linek
VMD

Tarif

(ceny jízdného v Kč)

Pozn. Jed. JeZ. Měs. MěZ. Kv. KZ. Pol. R.
Praha 1215 DPhmP 3R / 24D/1LD/
154A/ 119AI/ 8DN/12AN
ČT PT My /R
1.1.0
82p, 15)
122p, 60)
183p, 90)
atd.
42p, 15)
62p, 60)
93p, 90)
atd.
420 210sd
100ž
1150 570sd
280ž
  3800
jízdenky s platností 15 minut nejsou přestupné, u déledobých se večer a o víkendech platnost prodlužuje ze 60 na 90 minut.
U řidiče lze zakoupit jízdenky na 60 minut s příplatkem 3 Kč, ve vozech AI rovněž vícepásmové jízdenky.
/R: na AI (i v městských pásmech)
Brno 390 DPmB 13D/
13T/
36A
/ 1 AI 2DN 7AN
ČT PT
S
1.1.2
710)
1230)
1560)
1990)
310)
630)
760)
990)
3702p
5303p
1902p
2703p
9402p
13503p
5002p
6903p
  32502p
46003p
cestující nad 70 let si mohou zakoupit roční tzv. Seniorpas za 300 Kč, mladší důchodce tento doklad opravňuje k používání jízdních dokladů z kategorií JeZ., MěZ., KvZ.
jízdenky na 90 minut platí na 3 pásma, jízdenka zakoupená u řidiče je o 3 Kč dražší
pro vnější ("čtvrté") pásmo tarifně integrované linky ČSAD Tišnov neplatí uvedený tarif
Ostrava 326 DPmOs 14D
10T
59A vč. AI
spousta ŽI
6DN
4TN
7AN
ČT ZT
My /R
1.1.2
715, 1z)
1145, 2z)
1660, 3z)
2190, 4z)
25105, 5z)
29120, 6z)
atd.
315, 1z)
545, 2z))
860, 3z)
1090, 4z)
12105, 5z)
14120, 6z)
atd.
365 (192-932) 235d (123-599)
182s (96-466)
146ž (77-373)
985 (519-2515) 633d (333-1617)
492s (259-1257)
394ž (207-1006)
1861 (980-4751) 3476 (1825-8851)
Zonové omezení u jedn. jízd. neplatí na území města Ostravy, uvedené ceny předplat. platí pro město Ostravu (4 zony+1 barva), v závorce rozmezí dle počtu zón. Jednotlivé jízdenky (jen na 15 a 45 min) u řidiče o 2 Kč dražší (zlevněné o 1 Kč), sedmi- a vícezonové jízdenky se prodávají jen v busech Connex Morava
Na tratích ČD platí jen dlouhodobé jízdenky a na území města Ostravy i 24 hodinové jízdenky.
/R: večer a v noci u BUS (20-04)
Plzeň 172 DPmPl 3D 6T 19A 3AN B 1.1.2 8 4 270P
310Z
110P
155Z
760 300 1400
560
2380
1080
Všechny ceny, s výjimkou Měs. a MěZ. platí pro tzv. vnitřní pásmo P (přesně vzato: linky, provozované dopravním podnikem). Index Z označuje kupon pro vnější pásmo (tarifně začleněné úseky tratí ČD a linek bus dopravců).
V rámci tzv. IDS Plzeňska možno koupit jen tyto kupony pro vnější pásmo - protože tuto možnost pokládám jen za nominální, doplním informace podle skutečného vývoje (nastane-li vůbec nějaký) tarifní integrace
Olomouc 106 DPmOl 6D
19A
10AI
3AN
ČT PT S /R
1.5.1
61p
81p
102p
163p
31p
41p
52p
83p
220 (200-490) 110 (100-245) 560 (510-1280) 280 (255-640)    
Jízdenky za 6/3 Kč pro vnitřní pásmo platí 20 min, pro vnější pásma 40 min v prac. dny, 60 min v ostatní dny. Jízdenky za 8/4 Kč platí jen ve vnitřním pásmu 40 min v prac. dny, 60 min v ostatní. Vícepásmové jízdenky platí 60 min v pracovní dny, jinak 90 min.
Ceny předplat. legitimací bez závorky jsou pro vnitřní pásmo (=Olomouc), v závorce rozpětí od 1 vnějšího pásma po síťové. Při zakoupení u řidiče mimo vněj. pásma příplatek 4/2 Kč. Nástup předními dveřmi na nočních linkách.
Liberec 101 DPmL 3D/20 ČT PT
S /R
1.1.2
1020)
2045)
520)
1045)
380
750síť
190
375síť
975
1900síť
    3600
6500síť
Cestující nad 70 let si mohou zakoupit tzv. Seniorpas: za 1800 roční, za 190 Kč měsiční
Několik dalších úprav ve městě, kde se jízdné jeví poměrně drahé:
jízdenky s platností 20 minut nejsou přestupné
za jízdenky zakoupené u řidiče se připlácí jednotně 5 (slovy: pět) Kč
předními dveřmi se nastupuje: v prac. dny u autobusů po 19. hodině,  tramvají po 20. hodině,
                                                 v so + ne u všech linek celodenně
Hradec Králové 101 DPmHK 5T/18 / 1AN
spousta ŽI
PT B /R
1.7.0
7
82p
15noč.l.0
4
52p
270
3502.p.
135s,d
120ž
175sd2p
155ž2p
730
9502.p.
365s,d
330ž
475sd2p
430ž2p
1380
17952.p.
2590
33702.p
.
jízdenky u řidiče za 10, resp. 152p
/R: so+ne; celotýdenně mimo měst.pásmo a od 19 do 4 hod

V rámci tzv. Východočeského IDS možno koupit kupony i pro "železniční" mezipásmo - protože tuto možnost pokládám zatím za nominální, doplním informace podle skutečného vývoje (nastane-li vůbec nějaký) tarifní integrace
České Budějovice 100 DPmCB 5T
12A
1AI
2ŽI
ČT ZT
My /R
1.1.0
610,2z)
820,2z)
1240,2z)
1460,3z)
310,2z)
420,2z)
640,2z)
760,3z)
2301z
2902z
3203z
120d1z
140d2z
160d3z
90sž1z
120sž2z
130sž3z
6201z
7602z
8703z
310d1z
380d2z
440d3z
250sž1z
310sž2z
350sž3z
11501z
14502z
16503z
22001z
28002z
31003z
jízdenky s platností 10 min nepřestupné, u jízd. na 40, resp. 60 min se v so+ne prodlužuje platnost na 60, resp. 90 min
/R: večer (20-04)
řidič prodává jen jízdenky na 20 minut, s příplatkem 4/2 Kč
Ústí n/L 97 DPmÚ 10T
15A
2TN / 3AN
My
1.7.1
1020
1440
1660
520
740
860
340 180d
170s
100ž
890 490d
450
270ž
1680 3150
Pardubice 94 DPmPa 7T/12 / 1AN
spousta ŽI
B /R več. 7
20noc
4 250 125d
115
715 340d
335
2460  
V rámci tzv. Východočeského IDS možno koupit kupony i pro "železniční" mezipásmo - protože tuto možnost pokládám zatím za nominální, doplním informace podle skutečného vývoje (nastane-li vůbec nějaký) tarifní integrace
Havířov 88 exČAD 21
1N
PT
RE
10/6.30 5/3.20 230
240vn.p.
115
120vp
       
ceny před lomítkem při placení v hotovosti / za lomítkem - kartou
Zlín 83 DPmZO 12T
12A
1ŽI
1AN
ČT PT
S 1.9.1
820)
1040)
540) 250 A
210 B, C
280 AB
250 BC
310 ABC
140 A
120 B, C
155 AB
140 BC
170 ABC
650 A
560 B, C
745 AB
650 BC
840 ABC
360 A
310 B, C
400 AB
350 BC
445 ABC
1195 A
1045 B, C
1415 AB
1195 BC
1520ABC
 
jízdenky na 20 min nepřestupné a neplatí na trati ČD 331
cestující nad 70 let si mohou zakoupit tzv. Seniorpas, platný pro pásma ABC, půlroční za 160, roční za 320 Kč
předplatné se vztahuje na pásma A-C a jejich kombinace, za pásmo D (Vizovice) příplatek kolem 200 Kč (zlev. 100 Kč)
Město Počet
obyv. (tis)
Prov.
VMD
Linek
VMD

Tarif

(ceny jízdného v Kč)

Pozn. Jed. JeZ. Měs. MěZ. Kv. KZ. Pol. R.
Kladno 72 exČAD 18 GPT RE 10/8
12/10 IIp.
5/4
6/5 IIp.
280Ip
330IIp
120žIp
140žIIp
       
při přestupu do 45 minut se pro plné jízdné z karty odečítá jen 4 (v II. pásmu 5 Kč)
pro měsiční předplatné platí limit 50 jízd (!)
ceny před lomítkem - za hotové, za ním - kartou
Most 71 DPmML 5D
13A
1DN
ČT  ZT
S /R
1.1.2
9
10přím. ob.
1230,2p
1560,3p
5
5přím. ob.
830,2p
860,3p
300
310přím.ob.
460Záluží+
560síť
95
100přím.ob.
160Záluží+
185síť
855
880přím. ob.
1300Záluží+
1600síť
     
u studentského jízdného stojí základní předplatné 110, s přím. ob. 115 Kč, dále shodné s kategoriíí MěZ. cestující nad 70 let platí v kategoriích JeZ., MěZ., KvZ., nebo si může opatřit roční tzv. Senior pas za ceny 150/150/300/450 Kč
sazby jedn.: jednotl. jízda 1 pásmo / jednotl. pásmo+ přidružené obce / 2 pásma (vč. přidr. obcí) / celá síť
sazby u předplatních jízdenek: 1 pásmo / 1 pásmo + přidr. obce / Záluží + Most, nebo Litvínov / celá síť
/R: u busů vně měst. pásma a večer, u vybraných linek zcela
 
Karviná 67 exČAD 12 RE
1.11.9
8/5.40 4/2.70 190 100
90
510 ---    
Frýd-Místek 63 exČAD 11 RE 7/5.60 3.50/2.80 170 130d
85s, ž
--- ---    
Opava 63 DPmOp 10T
11A
2AN
GPT
RE
1.2.1
7/5 4/2.50 250 125 670 335    
Při placení kartou v režimu elektr. peněženky platí ceny za lomítky
Cestující nad 70 let si mohou zakoupit roční jízdenku za 300 Kč
Karl. Vary 56 exČAD 1LD
15+2N/2AI
Mi 1.2.9 8 4 260 130s, d
90ž
70dnad70
650 150dnad70 1200  
Děčín 54 DPmD 16 GPT RE
1.4.9
10/7
9/12s1.vněj.pás.
12/15s2.vněj.pás.
6/6mimo město
3/3
4s1.vněj.pás.
6s2.vněj.pás.
3mimo město
260 350 450 170 220dnad70
130s
100ž
175s1vp
100ž1vp
200s2vp
100ž2vp
85smm
100žmm
640
955
1095
460
600dnad70
320s
250ž
475s1vp
250ž1vp
545s2vp
250ž2vp
230smm
250žmm
1140
1730
1985
830
1080dnad70
570s440ž
865s1vp
440ž1vp
990s2vp
440ž2vp
410smm
440žmm 
uvedené ceny předplatného platí (obdobně jako u jednotlivého jízdného) vždy postupně pro městské pásmo, m.p. + první vnější, m.p. + obě vnější, jen obě vnější, ceny pololetních zlevněných jízdenek najdete ve sloupci "Roční"
u jedn. jízdného před lomítkem ceny za hotově / za ním - kartou
Jihlava 53 DPmJ 5T
10A
PT
S
1.1.9
6 3 225
261s Vel.Ber
112
130s Vel.Ber
630 315      
Teplice 53 DPmT 10T/11A RE
1.1.1
10/8,5 (5,7) 5/4,5 (2,9) 340 250d
170ž
830 620d    
      při přestupu do 30 min od nastoupení jízdy (pro držitele karty) se odečítá snížená sazba
u jednotlivého jízdného před lomítkem ceny za hotové/za ním - kartou
Chomutov 52 DPmCJ 10T
12A
1AN
RE
1.9.1
10
15noč.l.11
(5) úseky l.2,13,15
5 350 220d
150s, ž
         
Cestující nad 70 let  si mohou zakoupit jízdenku půlroční za 80, roční za 150 Kč
Při platbě čipovou kartou sleva 1 Kč na jednotlivé jízdné, držitelé průkazu ISIC platí jednotl. jízdné ve výši 8 Kč
Přerov 51 exČAD 7 R
1.1.1
6 3 180 90 460 230    
Prostějov 50 exČAD 13 RE
1.6.1
5 2 180 70
60
480 --- 900 1600
Jablonec n.N 46 exČAD 16 ČT
S R
1.1.0
820
1140
1460
5linka 16
420
640
760
2.5linka 16
260 150d
130ž
670 380d 1250
640d
2300
1170ž 
jednotl. jízdenky nepřestupné, celý sortiment prodává i řidič s jednotným příplatkem 2 Kč
DPmL 1T ČT PT
S
1.1.0
1020) 520) 380 190 975     3600
uvedené ceny platí pro jízd. s platností 20 min, resp. - u předplatních legitimací - pro oblast Jablonec n/N až Proseč (vnější pásmo)
Ml.Boleslav 45 DP MB 18 RE 8/6 4/3 300. 150 860. ---    
Třinec 45 exČAD 14 R 8/6 4/3 220 120d
100ž
600 ---    
ceny za lomítkem platí při placení kartou, v tom případě se dále po přestupu do 30 min odečítají sazby 3, resp. 1.50 Kč
Česká Lípa 40 PVett 7 R 6 3 240 180
120
600 ---    
Třebíč 40 exČAD 9 RE 10.6.1 7 3 190 80žsd 500 210d 4800
roční jízdenka je přenosná
Menší města
Město Počet
obyv.
Prov.
VMD
Linek
VMD
Pozn. Jed. JeZ. Měs. MěZ. Kv. KZ.    

Tarif

(ceny jízdného v Kč)

Vysvětlivky

Změny a doplňky vložené správcem WWW serveru jsou uvedeny odlišnou barvou písma.


zpět Doprava | zpět přehled tarifů MHD