LARGO - CLINIC  HOME PAGE

        LARGO je soukromé zdravotnické zařízení zaměřené na diagnostiku a léčbu zejména těch civilizačních chorob, které mají za následek poruchy imunity -  jako např. nádorová onemocnění, alergické choroby, recidivující infekce, imunodeficitní stavy apod..

   Naším cílem je pomoci našim pacientům v léčbě a prevenci zejména zhoubných nárorů ale i různých forem alergií a ostatních imunopatologických stavů.

     LARGO vede MUDr. Jan Lichnovský, absolvent Karlovy University v Praze, lékař specializovaný v oboru klinické imunologie. Dr. Lichnovský se již více než l5 let zabývá problematikou vztahu imunitního systému a výživy a možností nespecifckými metodami zlepšit imunitní stav organismu.

       Mnoho pacientů navštěvuje lékaře pro poruchy imunity, recid. respirační infekce, alergie, akne, recidivující kvasinkové záněty, infekce virem herpes simplex aj. Přestože dostávají odpovídající imunoterapii, k trvalému vyléčení nedochází, protože původ onemocnění je v celkové nerovnováze organismu a vnější projevy jsou pouze druhotného charakteru:

 „ Člověk není nemocný, protože má herpes, ale má herpes, protože je nemocný“

      Bohužel stále je v podvědomí laické populace, ale i části odborné veřejnosti, že pokud má dítě recidivující angíny,  jedná se o imunodeficitní stav a je nutno podat imunstimulační léčbu. Takových „imunodeficitních stavů“   v současné době stále více přibývá. Přitom původ některých recidivujících angín může být v obyčejné nesnášenlivosti např. kravského mléka. Po jeho vysazení ze stravy se zdravotní stav zcela spontánně upraví a dítě prosperuje výborně bez nutnosti opakovaného střídání antibiotické a imunostimulační léčby.

  Faktorů, které se podílejí na oslabení imunitního systému je celá řada. Klasických imunodeficitních stavů je pouze zlomek. Nedostatečně fungující a nevýkonný metabolismus pod určitou zátěží samozřejmě reaguje i poškozením imunitního systému, které se projeví např. recidvujícími infekty, alergiemi, kvasinkovými infekcemi, herpetickými výsevy, ale i nádory, chronickou únavou, bolestmi kloubů atd atd……..

   Léčba takovýchto stavů nemůže být pouze imunologická. Musí se odstranit základní problém, který vězí většinou jinde než v porušené buněčné mebo humorální imunitě. Laboratorní testy na tyto parametry bývají ve většině případů negativní.

 „Když vám náhle přestane jet automobil, ve většině případů nestačí, že dolijete benzín!“

     Podceňuje se vliv stavu tlustého střeva na celkový metabolismus organismu, množství toxinů a různých aditiv v potravinovém řetězci, všudypřítomý stres a  z toho vyúsťující stále   se zvyšující počet tzv. civilizačních chorob.

   Na našem pracovišti preferujeme co možná nejkomplexnější přístup k diagnostice i léčbě pacientů a snažíme se jim vysvětlit, že jejich problémy nejsou  pouze v porušené imunitě, ale že jejich organismus jako celek má prostě problémy, které je potřeba řešit. Imunoterapie jako taková je velmi účinná, ale není vše spasitelná.

   Snažíme se diagnostikovat a odstranit původní příčinu pacientových obtíží, upravit a podpořit metabolické pochody spolu se stimulaci imunitního systému a tím celý organismus optimalizovat jako celek.

    Rozsah vyšetření i léčba je různá závisející na obtížích pacienta a jeho věku, stravovacích návycích, prodělaných nemocech, prostředí, kde žije  a dalších faktorech.

Podrobnější informace:

LARGO-CLINIC, Rudná 25, 700 30 Ostrava 3, tel.: 596 781 011, 596 781 012 fax: 596 781 013,

e-mail: lichnovsky@largo-clinic.cz

 

largo-clinic 2007                                                                                                          
* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *