Inzerce redakce [z5Hl.stránka]

Hledají se

Redaktoři, reportéři, přispěvatelé a jiní pro spolupráci při vydávání Jeskynních Listů. Neostřílené ostřílíme, neotesané otesáme. Uchazeči se mohou hlásit na adrese ttom@atlas.cz

Žádost by měla obsahovat:

  1. Životopis podle vzoru v v čísle z 11.08.1999 (pokud možno lepší) pro zapracování do Kroniky (pokud žadatel nechce vystupovat v Listech anonymně)
  2. Vymezení oblasti činností, o kterou by měl žadatel zájem
  3. Prohlášení o pozitivní lustraci (tj. prohlášení, že žadatel má k dispozici lustr či jiné svítidlo, umožňující mu práci i v noci)
  4. Krátký článek, kterým uchazeč prokáže schopnosti v dané oblasti.
  5. Identifikační údaje, pod kterými bude v Listech vystupovat [anonymně, jí(m) vybraným jménem, jménem, pod kterým je všeobecně znám(a), zda má být uváděna její (jeho) e-mailová adresa, apod.]
  6. Případné další údaje.

V případě splnění jen části požadavků, zejména bodu 4, je možné uchazeči(ce) udělit statut čekatele(ky)

Šéfredaktor a majitel Listů ttom se zavazuje respektovat podmínky, uvedené v bodu ad 5), příp. ad 6) a považovat veškeré osobní údaje za důvěrné.

Vyhrazuje si zároveň právo v případě nutnosti manipulovat s příspěvky tak, aby odpovídaly principům těchto Listů.

Rozhodnutí šéfredaktora je konečné a není proti němu odvolání.

Pozn.: Vzory pro vyplnění žádosti lze nalézt v části "Redakční tým "

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *