[z5Hlavnístránka ]

Redakce Jeskynních Listů

Jméno

Statut

Oblasti činnosti

ttom

Šéfredaktor, zakladatel a vůbec

 1. Hovory k sobě
 2. Všechno ostatní

Píďalka

Reportérka 01

 1. Pralinka 5P
 2. Ze společnosti
 3. Další

Papu

Přispěvatelka 01

 1. Rady mladým hospodyňkám
 2. Ze světa
 3. Pro lepší start do nového týdne

AZZ

Redaktorka 01

 1. Když nevíš jak dál - obrať se na AZZ

Poznámka: Pořadí členů redakce je dáno časovou posloupností jejich přihlášení do Jeskynních Listů. To odstraňuje nutnost řazení, kopírování apod. Zároveň mi to vždy zaručuje první místo. - ttom -

ttom [z5]

Životopis

Podrobný životopis zakladatele Jeskynních Listů ttoma je uveden v 0-tém čísle Listů (11.08.99)

Vzhledem k zapletení se s časovou smyčkou sloužil, slouží nebo bude sloužit v řadě nejrůznějších elitních vojenských útvarů (např. garda francouzského krále Ludvíka IV pod velením pana d´Tréville a Mobilní pěchota Zemské federace).

Z publikační činnosti stojí za zmínku zejména vědecká práce "Zvýšení ochrany telekomunikačních zařízení před účinky tlakové vlny a tepelného záření při atomovém výbuchu". Zde autor podrobně analyzoval dostupné metody ochrany, což vedlo k závěru, že "Přenesení telefonu z 8.patra cihlové budovy do betonového bunkru podstatně zvýší odolnost tohoto zařízení." Tento celkem běžný závěr se mu však podařilo rozpracovat do tabulek, které zvýšení stupně ochrany přesně kvantifikují. Zvěsti, že po přečtení překladu této práce došlo k nervovému zhroucení ředitelů CIA a KGB, je nutné považovat za přehnané.

V pravěku byla publikována tzv. Praliteratura (k dispozici na adrese http://tady.cz./jeskyne/default.htm), která definuje základní směry pravěké literatury, včetně dostupných textů. V současné době je toto dílo, vzhledem ke spolupráci dalších (Píďalka) a webmasteři, považováno za kolektivní.

Z dalších činů stojí za zmínku tzv ttomův test, kterým byla zjišťována způsobilost nováčků pro pobyt v Jeskyni. Tento test potom převzala a dovedla k dokonalosti matriarcha Julia.

Rubriky

Všechno, co není podepsané jinak.

Prohlášení o pozitivní lustraci

Prohlašuji na svou čest, že mám k dispozici lampičku, umožňující mi práci i v noci. Tuto lampičku jsem čestně uloupil mladšímu synovi, který je malý a nemůže se proto bránit. V případě celkového výpadku elektrického proudu si články memoruji nepřetržitým mumláním až do doby obnovení dodávky elektřiny.

Kontakt

Adresa redakce: ttom@atlas.cz

Píďalka [z5]

Životopis

 I já jsem se narodila. Alespoň se to v naší píďalí rodině tak traduje. Tímto i pro všechny další generace významným dnem se stal 23. červen. Několik desítek lunárních let jsem se po této galaxii potulovala zbůhdarma a více méně bez cíle. Až pak se to stalo. Na jednom ze svých vesmírných letů jsem narazila na volné PC s připojením na Inet. Bezpečně jsem při surfování přistála v Jeskyňce, která mě okouzlila svou atmosférou, přítomností extrémně a neuvěřitelně sympatických lidí, kteří se postupně neodvratitelným chodem dějin vyvinuli v pralidi. Dalo by se říct, že již od počátku jsem zde vystupovala pod svým pravým jménem. Jedině snad v den, kdy jsem se seznámila s patriarchou ttomem, jsem byla přinucena k přelstění zákeřného serverového systému použít krycí jméno Andromeda. Po nepříliš výrazné roli v Moravsko-Českých válkách (ani jsem nebyla přítomna uzavírání mírů na českých půdách v moravském seně) jsem přísahala věrnost matriarše Julii a rodu Macochů.

Pozn.šéfredaktora: V souvislosti s její činností považuji za nutné se zmínit o její definici tzv.Píďalčiných postulátů, které definují filosofický směr a světový názor Jeskynismu a pravěku vůbec. Originální verze těchto postulátů nebyla zaznamenána, ale na jejich obnovení se pracuje. Tyto Postuláty lze také se značným úspěchem používat jako zbraň proti pronikání druhu lidí, kteří sami sebe drze nazývají "normální", do posvátných prostor Jeskyňky.

Reportérka též z vrozené skromnosti přechází některé další činnosti, zejména aktivní účast při historickém výzkumu, příspěvek do Praliteratury atd.

Rubriky

 1. Pralinka5P - Píďalčina první pravěká psychologická pomoc
 2. Ze společnosti (Skandály, zajímavosti apod.)
 3. Další (jedná se o universální reportérku, takže cokoliv, co dalšího napíše)

Prohlášení o pozitivní lustraci

Na svou píďalí čest prohlašuji, že jsem dostatečně vybavena všemi dostupnými svítídly. Vlastním: 1 lust, 1 stolní lampu, 1 baterku fungující na ploché baterie a nefungující po setmění v lese, 1 petrolejku a asi 12 hřbitovních svíček. Při práci v noci ovšem nepoužívám – v rámci utajení – žádného osvětlovacího zařízení. Maximálně, v někteých vyhraněných případech (např. špatná orientace na číselníhu pokladny) používám baterku, která má velikost propisovcí tužky. Tu nevlastním, nýbrž si půjčuji od svého kamaráda Shadow

Kontakt

Adresa: poradna5P@atlas.cz

Papu [z5]

Životopis

Přišla jsem, viděla jsem, zůstala jsem.

Rubriky

 1. Rady mladým hospodyňkám - jak správně uvařit nebo upéct mamuta, aby byl manžel spokojený.
 2. Ze světa - zprávy z okolí Jeskyně.
 3. Pro lepší start do nového týdne (Pracovní název)

Prohlášení o pozitivní lustraci

Potvrzuji, že mám doma 4 louče, které vydají dost světla, abych mohla pracovat i v noci.

Kontakt

Přímo - na chatu v Jeskyňce Atlasu, e-mail: papup@seznam.cz

 AZZ [z5]

Životopis

 Místo narození: pokojík, okres Atlas

Bydliště: azzz@seznam.cz

Původ: nehmotný

Rodiče: neznámý

Dosažené vzdělání: tak akorát

Praxe: minimální

Odhodlaní: veliké

Důvěryhodnost: nestabilní

Lustrace: pozitivně negativní

Kdysi dávno, tak dávno, že ani největší pamětníci ani nepamatují napadlo někoho v jedné malé firmičce, umožnit internetové spojení všem zaměstnancům. V praxi to znamenalo, že se kvůli spojení nemusely obětovat víkendy, aby se člověk dostal do zakázané místnosti, která byla přístupná jen v nejnutnějších pracovních záležitostech.

Od čtení neviditelného psa se člověk dostal ke zprávám celého světa, ale i svět jednou zevšední a ten který jednou zajde na Chat, je provždy ztracen.

A tak vše začalo, první X chat, pak mnoho jiných a při registraci schránky na Atlasu (která byla využita minimálně) následoval vstup na pokec Atlasu.

Po rozjezdu v měkké náruči Pokojíku, skončil tento odvážlivec na kameni Jeskyňky. Po seznámení s Jájou , Dr. Obkem začala ta pravá závislost tohoto jedince, která opravdové vyvrcholení měla až po jednom krvavém souboji mezi Joe-Kolakalou a ttomem.

Po menším románku s ttomem, a dalších méně významných událostech na Jeskyňce, při kterých by se nemělo zapomenout na Jadie, se tento jedinec dlouhodobě odmlčel. Důvody tohoto mlčení byly pro něj velmi osobní a důležité, a Vám to toho nic není.

Důležité pro Vás nyní je, že je tu zpět.

Protože tento jedinec prožil v krátkém čase mnoho a mnoho je rozhodnut poradit Vám.

Rubriky

 Když nevíš jak dál - obrať se na AZZ

Vím, že mezi Vámi není mnoho těch, který si pamatují na Sally z Mladého světa, která dokázala poradit všem (já to znám, také jen z vyprávění), ale kdo by se nechtěl stát legendou- já při vší skromnosti na to mám.

Prohlášení o pozitivní lustraci

 Lustrace: pozitivně negativní

Kontakt

Adresa: azzz@seznam.cz

FTohle je Tvoje místo, nač ještě čekáš !! E [z5]

Životopis

Rubriky

Prohlášení o pozitivní lustraci

Kontakt

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *