Palpitace a fibrilace síní:

Anamneza a nynější onemocnění: Palpitace(rychlé a nepravidelné údery srdeční), únava, točení se hlavy, nauyea, dušnost, edem; trvání. Výsledky předchozích EKG.

Přidružené symptomy: Bolest na hrudi, pleurální bolest, synkopa, slabost, snížená tolerance námahy, diaforeza, symptomy hypertyreozy (tremor, anxieta).

Kardiální onemocnění: Hypertenze, revmatické onemocnění, arytmie.

Další příznaky: Pneumonie, diabetes, nedodržování kardiální léčby, perikarditida, hypertyreodismus, elektrolytová dysbalance, COPN, mitrální stenoza, hypokkalemie; léky na zhubnutí, dekongesční látky, alkohol, kofein, kokain.

Fyzikální nález:

Celkově: Respirační distress, úzkost, diaforeza, dušnost, bledost (pallor). Povšimnout si, zda pacient vypadá ”nemocný”, zdravý nebo podvyživený.

Základní životní fuknce: TK (hypotenze), puls (nepravidelně plněný nepravidelný rytmus, tachykardie).

Hlava: Oční pozadí- retinální krvácení, distenze jugulární žíly, karotidální šelest; tyreomegalie.

Hrudník: Chropy (chrůpky).

Srdce: Nepravidelně plněný nepravidelný rytmus (síňová fibrilace); dyskinetický úder hrotu, lateralizace úderu hrotu (kardiomegalie), 4. ozva, mitrální insuficienční šelest (revmatická horečka); třecí šelest srdeční (perikarditis).

Rektum: Okultní krvácení.

Končetiny: Periferní pulsace se špatným časováním a nedostatečným plněním. Otoky, cyanoza, petechie (emboli). Femorální šelest (atheroskleroza).

Neuro: motorická slabost (cévní mozková příhoda mozková), hlavové nervy (2-12), senzorika; dysfasie, dysartrie (CMP); tremor (hypertyreoza).

Laboratoř:

Elektrolyty (zejména Na,K), kreatinin, urea, ; Mg; hladiny léků;krevní obraz; srdeční enzymy: CPK- MB, troponin I neboT, LDH, myoglobin. Hladina: TSH, free T4,

RTG hrudníku

EKG: nepravidelné R-R intervaly bez P vlny. Nepravidelná bazální linie s fibrilačními vlnkami (320/ min). Odpověď komor 130-180/min.

Echokardiografie- velikost síní.

Dif. Dg.:

Samostatně se vyskytující síňová fibrilace: Žádné jiné onemocnění.

Kardiální příčiny: Hypertenzní nemoc srdeční s hypertrofií LK, srdeční selhání, mitrální stenoza nebo regurgitace, perikarditida, hypertrofická kardiomyopatie, srdeční nemoc koronární, infarkt myokardu, amyloidoza.

Nekardiální příčiny: Hypoglykemie, intoxikace theofylinem, pneumonie, astma, COPN, plicní embolie, těžký alkoholismus či abstinenční příznaky, hypertyreoza, systémová onemocnění, elektrolytové abnormality. Abusus stimulancií, kofein, excitační látky.

______________________________________________________________________________________________

Zpět na kardiologii   Zpět na hlavní stránku

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *