Pro informace o konkrétních podmínkách zakázkových prací a pro koupi již existující obrazů a kreseb mne kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Jak taková práce na zakázku probíhá ? Na začátku se vždy hodně diskutuje o tématu, formě, vhodném materiálu, termínech a předběžné ceně. Pokud se dojde k předběžné shodě ve všech bodech probírá se dále samotný námět. Vytvoří se většinou několik elektronických verzí, které ukazují základní kompozici budoucího obrazu jako je vzájemné postavení letounů a vhodné pozadí. Z těchto "ukázek" se potom vybírá verze nejbližší požadovanému námětu a případně se upravuje a mění, dokud není docíleno konečné dohody. Na základě vzniklé finální verze se pak tvoří samotný obraz. V průběhu jeho vzniku je možné zasílat průběžně jeho aktuální podobu. Na konci je odeslána většinou e-mailem ukázka finální podoby obrazu ke schválení. Když je vše podle představ zadavatele, dojde k zaplacení díla a jeho dodání (osobně, poštou).
Pro vytvoření obrazu včetně všech závěrečných procedur schnutí a lakování je dobré počítat s lhůtou cca 2-3 měsíců. Zkrátit tuto dobu lze o schnutí (cca 1 měsíc), které může samozřejmě probíhat již u nového majitele, jen je dobré v tom případě počítat s nutností domluvit závěrečné lakování, které obraz chrání a které je z mého pohledu tvůrce zcela nezbytné.

Ukázky zakázkových prací:

| Galerie | Tisky | Reprodukce | Kresby | Práce na zakázku |
Kontakt:
Vladimír Urbánek, tel: +420 607 524 356, email: 
vladimir.urbanek@kurzy.cz
 

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *