NÁVŠTĚVA LETECKÝCH VETERÁNU Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

NA MORAVĚ.

Ve dnech 12. 9. - 22. 9. 2000 se uskutečnilo setkání válečných pilotů – účastníků největší letecké bitvy nad střední Evropou v průběhu 2. světové války.

Účastníky setkání byli:

Setkání válečných veteránů zabezpečoval organizační výbor za účinné podpory Okresního a Městského úřadu, náčelníka Územní vojenské správy (ÚVS) pplk. Ing. Dušana Krpce a několika sponzorů. Náčelník ÚVS byl zároveň členem organizačního výboru, jehož členy dále byli: Jaroslav Schoen, Jan Hlavačka, major Milan Kouřil a mgr. Zdena Seherová. Tato skupina obětavých a iniciativních pracovníků se setkala s velkým pochopením u vedení přerovské letecké společnosti OLIMEX, u vedoucích pracovníků Českých Aerolinií v Praze a právě tak u velitelství vzdušných sil AČR spolu se štábem 33. základny vrtulníkového letectva v Přerově a velitelství sil územní obrany ( SÚZO). Velkou zásluhu na úspěšném průběhu setkání měl i starosta Troubek – František Němčák, starosta Rokytnice a ředitel Komenského muzea v Přerově PhDr. František Hýbl.

Setkání válečných leteckých veteránů bylo slavnostně zahájeno přivítáním všech účastníků starostou města Přerov Jindřichem Valouchem, které proběhlo v nově restaurované Mervartově výstavní síní přerovského muzea. Po úvodním představení účastníků setkání a pozdravných projevech seznámil PhDr. Hýbl přítomné stručně s historií Přerova s důrazem na pedagogickou a náboženskou činnost Jana Amose Komenského. Slavnostního shromáždění bylo zakončeno českou státní hymnou posádkové hudby Olomouc. Ředitel Komenského muzea účastníky provedl muzeem. Všichni věnovali velkou pozornost nově instalované expozici pravěku, jehož bohatý archeologický fond dosáhl světové proslulosti. Po prohlídce muzea proběhlo setkání letců s historiky a po společném obědě v Městském domě navštívili hosté hrad Helfštýn, na němž probíhá dlouhodobá rekonstrukce. Na tomto starém moravském hradě se koná v průběhu roku celá řada kulturních akcí. Účastníky setkání nejvíce zaujala práce kurzu pro umělecké kováře, který dosáhl evropské, dokonce i světové proslulosti. Prohlédli si výstavu prací frekventantů a absolventů kurzů. Prvního dne setkání se zúčastnil také vojenský letecký přidělenec v ČR plk. Marc Neifert a zástupce velitele vzdušných sil AČR – generálmajor Ing. Jiří Kubala.

V dalších dnech navštívili veteráni Troubky a Rokytnici, kde pan Qualman a Rall položili společně květiny na hroby padlých amerických letců. Organizátoři setkání umožnili v dalších dnech veteránům seznámit se s krásami našeho hlavního města Prahy. Uskutečnila se také exkurze na letišti Ruzyně, které bylo nedávno rekonstruováno.

Jeden den byl pak věnován návštěvě hornoslezských ropných rafinérií, které byly bojovým cílem Qualmanovy jednotky. Předtím ji už několikrát bombardovali, toho památného dne 17. prosince 1944 však už ke svému bojovému cíli nedoletěli.

V polovině prosince 1944 zahájila německá armáda “bitvu v Ardenách”. Byla to poslední velká německá pozemní operace na západní frontě – průlom fronty v prostoru města Eifel. Německé vzdušné síly, zvláště stíhači, byly v té době ještě dosti početné. Letecké síly 8. AF zůstaly pro nepříznivé počasí 17. prosince 1944 na svých britských základnách, avšak velení 15. AF se rozhodlo k útoku na hornoslezské rafinerie. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo jednak pokračovat v ničení německého průmyslu k výrobě pohonných hmot, jednak vázat část stíhacích jednotek Luftwaffe k náletům 15. AF. Tímto rozhodnutím se měly usnadnit úkoly 8. AF v bitvě v Ardenách.

K útoku na rafinerie v Blechhameru a Odertalu bylo vyčleněno 524 bombardérů s doprovodem 300 stíhačů. Brzy ráno 17. prosince startovalo 191 letounů B-17 od 5. křídla na rafinerii v Blechhammer-sever. Pro nezpůsobilost ranveje však nemohla odstartovat 463. skupina. Cestou k cíli byly sestřeleny dva stroje, takže jen 159 letounů bombardovalo primární cíl a dalších 18 strojů pak Moravskou Ostravu. Z celkového počtu 300 stíhačů se předčasně vrátilo 5 Lightningů a 16 Mustangů.Šest stíhačů bylo ztraceno.

Útokem německých stíhačů od JG 300 bylo v prostoru Olomouce zaskočeno 49. křídlo, které směřovalo společně s 304. křídlem nad Odertal. 461. Skupina, která seskupení uzavírala, byla postižena nejvíce. Během několika minut ztratila 8 strojů, z nichž se 6 zřítilo na Moravě a 2 na Slovensku. Dva stroje z vedoucí 484. skupiny se po útoku německých stíhačů zřítily v okrese Šumperk. V následujících soubojích stíhačů pak ztratili Američané 4 stíhače. Celkem ztratili Američané v této bitvě 13 letadel, z toho 10 bombardérů a 3 stíhače. Dalších 14 letadel bylo zničeno protiletadlovým dělostřelectvem, kolizemi a mechanickými závadami.

I útočící německá JG 300 měla obrovské ztráty: 50 strojů bylo zničeno, padlo 19 pilotů,dalších 7 bylo zraněno. V přímém boji ztratila nejméně 30 strojů, z nichž se 27 zřítilo na Moravě a ve Slezsku. Nejméně dalších 21 strojů (Bf 109) havarovalo nebo nouzově přistálo pro nedostatek paliva při návratu na své základny.

Místo závěru svého článku raději ocituji úvodní slovo pplk. Ing. Dušana Krpce k publikaci “17. 12. 1944 ..... váleční letci vzpomínají ”, vydané díky podpoře firmy KENIFLOC Přerov k 55. výročí ukončení II. světové války při příležitosti “Setkání přímých účastníků vzdušných bojů nad přerovským okresem 17. 12. 1944”. Z uvedené publikace jsem také čerpal některé konkrétní údaje pro svůj článek:

Slovo úvodem

Ukončení II. světové války v roce 1945 přineslo lidstvu mír.

Mír, který byl vykoupen miliony mrtvých, zničenými městy, vyhlazenými vesnicemi.

Ale teprve 55 let od ukončení válečných bojů se začínají vracet dluhy - odškodnění nuceně nasazených, omluva za způsobené bezpráví, uznání viny.

Je symbolické, že v tomto čase se uskutečňuje vskutku ojedinělá akce – “Setkání přímých účastníků vzdušných bojů nad Přerovem”.

Setkání válečných pilotů, kteří se před pětapadesáti lety viděli přes mířidla leteckých kulometů a po vzdušném souboji se k zemi řítily trosky letounů a padáky těch, kteří přežili.

Toto setkání umožnil až dnešek.

Setkání, jehož mottem je odpustit, ale ne zapomenout.

Setkání, které připravili lidé, kteří válku zažít nechtějí.

Plk. v. v. Ing. Josef Brázda, CSc.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *