Fotografie mého vnuka Josefa.

Po příchodu čekáme v salonku na pana velvyslance

S námi čeká i  plukovník Letectva Spojených států amerických pan EDWARD A. GALLAGHER, obranný i letecký přidělenec

Čekali jsme jen malou chvilku

Velvyslanec USA v České republice pan WILLIAM CABANISS

Byl jsem mu představen

Představen mu byl i můj syn s vnukem

Po úvodních oficialitách jsme se přesunuli do pracovny pana velvyslance

Tam pan velvyslanec uvedl celé setkání

Paní MARKÉTA KOLÁŘOVÁ z kanceláře pro styk s veřejností, která toto setkání zorganizovala, tlumočila  řeč pana velvyslance

Pan velvyslanec hovořil o tom, jak se o tomto příběhu dověděl ještě doma v USA

Velvyslancův krásný pracovní stůl

Dále hovořil o dalším vývoji tohoto příběhu

Řekl jsem mu i o dalších návštěvách Thomase Qualmana v České republice

Pan velvyslanec přislíbil zaslat Qualmanovi fotografie z této slavnosti

Thomas Qualman je bohužel jediným žijícím členem posádky sestřeleného bombardéru B-24 Liberátor, který je ještě naživu

Pan velvyslanec mi předává modré desky

V deskách je ocenění mé pomoci americkým pilotům za druhé světové války

Za ocenění jsem panu velvyslanci poděkoval

Celá oslava mně hluboce dojala

Dále jsem obdržel medaili Velvyslanectví spojených států amerických

Pan velvyslanec vysvětlil její význam

Paní Kolářová vše perfektně a srozumitelně překládala

Proto jsme si tak dobře rozuměli

Za projevená uznání jsem poděkoval jak panu velvyslanci, tak i leteckému přidělenci

A oficiální setkání se chýlilo ke konci

Fotografie 43. prezidenta Spojených států amerických GEORGE W. BUSHE

Fotografie všech velvyslanců USA u nás

V rozhovoru  s první tajemnicí paní KIMBERLY C. KRHOUNEK a paní Kolářovou

Po oficiální části jsme poseděli v knihovně

Tam jsme si popovídali s velice milou a otevřenou paní Kimberly Krhounkovou, jejíž předci pocházeli z Čech

Syn si zase prostřednictvím paní Kolářové rozuměl s plukovníkem Francesco Morgesenem
Office of Defense Attache U.S. Embassy

Paní Krhounková nám dala své navštívenky, kdybychom něco potřebovali vyřídit, třeba s plánovanou cestou do USA

     A co je v těchto deskách?

 Je zde poděkování za záchranu dvou pilotů v období druhé světové války:

Toto ocenění se uděluje Josefu Brázdovi za nezištnou službu a statečnost. S nasazením vlastního života přispěl k záchraně sestřelených amerických letců během druhé světové války.

 

 

A v krabičce je medaile Velvyslanectví Spojených státu amerických

 

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *