FOTOGALÉRIA

Na tejto stránke sa nachádzajú fotografie biskupa Hopku, alebo miest, ktoré súviseli s jeho životom.

Pokiaľ by ste chceli pridať nejakú fotografiu, ktorú tu nemám, pošlite mi ju.

 

Fotografie Hrabského, rodnej obce V.Hopku

Fotografie Prešovského katedrálneho chrámu

Fotografie chrámu sv. Klementa

Fotografie obce Oľšavica

Rodičia biskupa Hopku

Rodný dom biskupa roku 1904

 

Vasiľ Hopko ako Maturant roku 1923

 

Vasiľ Hopko s mamou (1932)

Vasiľ Hopko na rodinnej fotografii

 Vasiľ Hopko ako kňaz a neskôr biskup

Vasiľ Hopko ako mladý kňaz

Vasiľ Hopko ako kňaz pri obradoch v Prešovskom katedrálnom chráme

 

Vasiľ Hopko a biskup Pavel Gojdič s absolventmi Prešovskej učiteľskej akadémie 

 

Biskup Hopko s Biskupom Gojdičom a inými biskupmi

Biskup Hopko ako zajatec v Oseku

Biskup Hopko s Ladislavom Francom (prvý sprava), 

toho času novokňazom. Roku 1966 

Biskup Hopko s bratrancami: 

Vasiľom Hopkom (vľavo) a Michalom Petrenkom,

roku 1967

V parku kláštora v Oseku

Vasiľ Hopko v kláštore v Oseku (1966), v asistencii sú: minorita, premonštrát, jezuita, benediktín, minorita 

Vasiľ Hopko s rehoľnými sestrami a rodnou sestrou v Oseku (1966)

Audiencia u pápeža Pavla VI.

December 1968

 

 

Udalosti po obnove Gréckokatolíckej Cirkvi

Návšteva biskupa Hopku v Hrabskom 10. novembra 1968

Biskup Hopko s príbuznými, Hrabské 1969

 

Vasiľ Hopko pri udeľovaní sviatosti kňazstva

Biskup Hopko s príbuznými pred domom v Prešove, kde býval po obnove gréckokatolíckej Cirkvi

 

 

Pohreb

Rehoľná sestra, ktorá sa starala o biskupa Hopku po jeho návrate z väzenia.

Príbuzní biskupa Hopku pri jeho rakve, verejný cintorín, Prešov