Dobové dokumenty

 

 

 

Ďalekopis pre útvar ŠtB 402 z 12. mája 1950

 

   

 

Predvolanie v trestnej veci z roku 1951

 

 

 

 

Sťažnosť biksupa Hopku z 10.6.1962

 

 

 

Ukážka z rukopisov biskupa Hopku

 

 

 

 

Návrh na obnovu trestného stíhania biskupa Hopku z roku 1957

 

 

 

 

Uznesenie o podmienečnom prepustení biskupa Hopku, 12. mája 1964

 

 

 

 

Ordinariátny list č.1/1969

 

 

 

 

Rozsudok Najvyššieho súdu v Prahe z 31.júla 1968

 

 

 

 

Úmrtné oznámenie

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *