Beatifikácia v Bratislave

 

Otec biskup Vasiľ Hopko bol vyhlásený za blahoslaveného spolu s rehoľnou sestrou Zdenkou Cecíliou Schelingovou v Bratislave 14. septembra 2003, jeho svätosťou pápežom Jánom Pavlom II.

 

„My, prijímajúc želanie našich bratov Jána Babjaka, biskupa Prešovskej eparchie, a arcibiskupa Jána Sokola, metropolitu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a mnohých ďalších bratov v biskupskej službe a iných veriacich, po tom, ako sme dostali vyjadrenie kongregácie pre kauzy svätých, našou apoštolskou autoritou dovoľujeme, aby sa ctihodní Boží služobníci Vasiľ Hopko a Zdenka Schelingová odteraz nazývali blahoslavení a aby sa mohli sláviť ich sviatky na miestach a podľa noriem práva každý rok: pre Vasiľa Hopka jedenásteho mája a pre Zdenku Schelingovú tridsiateho júla. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *