TELEFONIKA  s.r.o. 

jaroslavtoth@seznam.cz 

 Zhotovení Vodovodní  přípojky                 

 Nabídka zemních a výkopových prací

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám nabídnout zemní a výkopové práce strojem pásový bagr  TB 025

-          výkop rýh v šířce 32 a 50  cm

-          výkop základů a různých zemních prací jako je rovnání terénu, svahování terénu svahovací lžící šířky 100 cm a jiné Vámi požadované práce, které je tento stroj schopen vykonávat

                                    Nabídka zemních protlaků

Provádíme zemní protlaky do průměru 130 mm .O způsobu provedení rozhoduje majitel, v závislosti na geologických podmínkách v místě.

 

Ceny prací, prováděných metodou roztlačování zeminy Kč/m bez DPH 19%: od 01.01.2005

Třída zeminy

1

2

3

4

5

prům. 63mm

500

520

550

600

 

prům. 130mm (chrán. do 110mm)

850

890

930

970

1100

Po dohodě provádíme výkopové práce. Vzhledem k tomu, že plocha startovacích a cílových jam je relativně malá oproti celkovým zemním pracím, je konečná úprava povrchu prováděna v součinnosti se zákazníkem (asfalty, zádlažba apod.). Ceny výkopových prací jsou obvyklé a jsou předem konzultovány pro každou akci zvlášť, z důvodů různých podmínek podloží.

        Kontakt:                                                                                                                                                                                                                   Telefonika s.r.o.                                                                                                                                                                          

                              V Hradbách 210                                                                                                                                                                                       

                           269 01 Rakovník                                                                   

            

                   Jaroslav  Toth                                                                                      

tel: 313511151        mobil 602219784                                        

 

 

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *