Ing. Zdeněk Stoklasa - STOZ
zkušebna stavebních hmot


Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1223
a autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb č. 1100185

Adresa: Na Kolonii 161
747 64 Horní Lhota

Mobil: +420 602 744 151
Tel./fax: +420 553 770 115
E-mail: stoz@volny.cz
Web: www.multiweb.cz/stoz


Autorizace v oboru zkoušení a diagnostika staveb je udělena Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., osvědčením o autorizaci č. 4094 a přidělením razítka č. 1100185.


Zkušební laboratoř č. 1223 je akreditována Národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., a tím je oprávněna používat národní akreditační značku.
Provádíme zkoušky stavebních hmot a výrobků, včetně interpretace výsledků zkoušek, posouzení souladu s požadavky norem a technických předpisů.

Akreditací
je potvrzena shoda činnosti AZL č. 1223 s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17 025, její nezávislost, odborná personální i technická způsobilost provádět zkoušky, hodnocení souladu výsledků zkoušek s požadavky na výrobky podle technických norem, specifikací a požadavků objednatele. Protokoly o zkouškách vydané AZL č. 1223 jsou ve všech zemích Evropské unie nezpochybnitelným dokumentem o výsledcích zkoušek a technických zjištěních.

Předmětem akreditace jsou zkoušky kameniva, malt, čerstvého a ztvrdlého betonu a betonových výrobků.


Zkušební laboratoř provádí zkoušky stavebních výrobků podle požadavků:

v rámci autorizace laboratoř provádí podle požadavků:


KONTAKT:
Ing. Zdeněk Stoklasa, majitel a vedoucí zkušební laboratoře
Adresa: Na Kolonii 161, 747 64 Horní Lhota
mobil:     +420 602 744 151
e-mail:    
stoz@volny.cz
               zdenek.stoklasa@centrum.cz
IČ:          12656062
DIČ:       CZ460122447

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *