Jedna z dalsich veci, kterou mam rad jsou zvirata, predevsim psi. Moje host-rodina v Americe ma zlatyho labradora, coz je opravdu nadhernej pes, rad bych si ho jednou poridil, proto bych rad o tomto plemeni psa neco napsal.
 
 
 
LABRADORSKY RETRIVR
Puvod plemene
 
Pravdepodobný pùvod labradora je v malém novofoundlandském psu ci v psu St. Johna, snad zkríženými se psy privezenými na kanadské brehy evropskými rybári. Moderní labrador byl vyšlechten anglickými chovateli na poèátku 20.století, avšak pùvodní psi z Newfoundlandu jsou základem mnoha dalších plemen.

Pùvod nejbližších pøíbuzných

Korenem puvodu plemen všech retrívrù jsou pùvodní psi z Newfoundlandu. Spojitost s dnešním novofoundlandským psem existuje, nebot on byl vyšlechten z velkého novofoundlandského psa nebo ze psa St. Johna. Kudrnatý retrívr (curly-coated retrívr) predstavuje výsledek zkrížení drívìjších labradorù s již vyhubylým anglickým vodním španelem; flat-coated retrívr vznikl krížením velkého a malého psa St. Johna a jejich potomka se setry. Zlatý retrívr je výsledkem krížení flat-coated retrívra s dnes již vyhynulým Tweed Water španelem. Chesapeake Bay retrívr je pak výsledkem krížení malého psa St. Johna s místními americkými psy.


SPECIFICKE ZDRAVOTNI PROBLEMY

Dysplazie kycelního kloubu (DKK)

Labradori jsou náchylní k dysplazii kycelního kloubu stejne jako k ostatním kloubním onemocnìním (artróza). Všichni chovní jedinci by mìli mít RTG vyšetrení a mít osvedcení o stupni DKK. Maximální stupen DKK je uváden i v požadavcích jednotlivých klubù na uchovnìní daného jedince, ale v soucasnosti je rozpetí velmi volné (stupeò až 2/2).

Progresivní atrofie sítnice

Pri tomto onemocnìní dochází k rychlému odumírání svetlocivných bunek sítnice v dùsledku nedostatecnosti krevního obehu v sítnici. U labradorù se nejcasteji vyskytuje tzv. centrální forma této choroby, která nezpùsobuje úplnou slepotu, ale výraznì vidìní zhoršuje. Onemocnení se vyskytuje ve vyšším vìku psa (8 a více let).

Zánìty uší

Vzhledem k charakteru postavení uší a zálibì labradorù v plavání je ušní infekce castým problémem. Netrpí jím všichni labradori, ale tento problém se mùže stát chronickým, pokud nebudete provádìt nekolik preventivních krokù.
Uši Vašeho psa je nutno pravidelnì prohlížet - zda jsou svìtle rùžové (žlutí labradori) nebo tónované do masového odstínu, èisté a zda z nich není cítit nejaký neobvyklý pach.
Pokud jsou uši špinavé, použijte jemnou látku nebo vatu a uši vytrete pouze pomocí prstù. Pokud má pes uši casto velmi špinavé, doporuèuje se pravidelné cištení, jinak stací 1x mìsíènì nebo i menì casteji.
Pokud uši nepríjemnì zapáchají, meli byste vzít psa k veterinári k odbornému ošetrení, nebot ušních infekcí existuje velké množství typù. Potom byste meli psu cistit uši castìji a zabránit tak opakování infekce. Použít mùžete pripravené roztoky (k dispozici u veterináre), které pri aplikaci 1x týdne jemne zvyšují hodnotu pH v uších a zabranují tak usazování a množení bakterií.
 
 
PLEMENNY STANDART

Celkový vzhled

Silne stavený pes se širokou lebkou, krátký v bederní partii, dobre klenutý hluboký hrudník. Široká a dobre utvárená bedra a zád.

Charakteristika

Velmi živý pes dobré povahy s výborným nosem, vášnivý milovník vody, prizpùsobivý, oddaný spolecník.

Povaha

Inteligentní, pozorný, prizpùsobivý, se snahou udelat majiteli radost, prívìtivý, bez známek agresivity nebo bázlivosti.

Hlava a lebka

Široká lebka s dobre vyjádreným stopem, dobre modelovaná, bez masitých lící, celisti strední délky, silné, nikoli špicaté. Nosní houba široká, nozdry dobre vyvinuté.

Oci

Strednì velké, s inteligentním a dobromyslným pohledem, hnedé ci oríškove hnedé.

Uši

Nepríliš velké, ani težké, vysoko a ponekud zeširoka vzadu nasazené, vysí podél hlavy.

Skus

Celisti a zuby silné s dokonalým, pravidelným a úplným nùžkovým skusem, tj. horní rezáky tesnì prekrývají spodní a rostou rovnì z celisti.

Krk

Suchý, silný, dobre posazený v ramenou.

Hrudní koncetiny

Lopatka dlouhá a šikmo položená. Koncetiny se silnými kostmi, od lokte kolmé k zemi pri pohledu zepredu nebo ze strany.

Trup

Široký a hluboký hrudník s dobre klenutými žebry. Rovná hrbetní linie, široká, krátká a silná zád.

Pánevní konèetiny

Dobre osvalená zád, nespadající, dobre zaúhlená kolena, hluboko položená hlezna, kravský postoj nanejvýš nežádoucí.

Tlapy

Kulaté, silné, pevné, dobre klenuté, se silnými nášlapnými polštárky.

Ocas

Charakteristický pro plemeno, silný u korene, ke konci se zužující, strednì dlouhý, bez podsady, porostlý krátkou, hustou, silnou, prilehlou srstí, pùsobící dojmem kulatého "vydrího" ocasu. Nesen vesele, ale nikoliv pretocen nad hrbet.

Chùze/pohyb

Volný, prostorný, hrudními i pánevními koncetinami prímý a soubežný.

Osrstìní

Krátká, hustá, nikoliv zkaderená srst, bez vlajky, primìrene tvrdá, podsada odolná vùci vlivùm pocasí.

Zbarvení

Jednotná cerná, žlutá nebo játrovì hnedá. Žlutá se vyskytuje v odstínech od svetle smetanové až po lišcí cerven. Malé bílé skvrnky na predhrudí jsou prípustné.

Velikost

Ideální výška v kohoutku: psi 56-57 cm, feny 54-56 cm.

Vady

Každá odchylka od výše uvedeného se hodnotí jako chyba, pricemž se posuzuje stupen odchylky od standardu. Projevuje se na ocenení.

Poznámka

Samci musejí mít obe normálnì vyvinutá varlata zretelnì viditelná, zcela sestouplá v šourku.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *