ŠACHOVÁ KRONIKA
1 9 4 6 - 1 9 9 6Z naší kroniky
1946 - 1950: Šachový klub Nové Vysočany
1950 - 1951: Závodní šachový klub ROH -VDP, závod Vysočany
1951 - 1955: Závodní šachový klub ROH - Bratrství, vysočany
1955 - 1957: TJ Slavoj pekárny a cukrárny, Vysočany
1957 - 1973: TJ JISKRA, Vysočany
1973 - 1994: TJ SLAVOJ pekárny, Vysočany
1994 - ŠK TEPLÁRNA Malešice


Z naší kroniky zde se dostanete na další odkaz
    dál

         V roce 1996 oslavil šachový klub TEPLÁRNA Malešice plných 50 let svého trvání. Byl založen skupinou šachových nadšenců z Vysočan v roce 1946 a nesl původně název Šachový klub Nové Vysočany. Později, v souvislosti se začleněním šachistů pod ROH a dále do jednotné tělovýchovné organizace, několikrát měnil své působiště a název Jmenoval se postupné VDP, Bratrství, Slavoj Pekárny a cukrárny. Jiskra Vysočany. až posléze v roce 1973 přešli členové šachového oddílu do TJ Slavoj Pekárny, která pro jeho činnost skýtala po jednadvacet let příznivé podmínky a kde působil až do jara 1994.
         Nic však netrvá věčně a noví majitelé vysočanských pekáren Odkolek po privatizaci v roce 1993 dali zdravotnickému středisku. zubnímu lékaři a šachistům výpověď a prostory po nich přeměnili na kanceláře. Pro šachisty TJ Slavoje PEKÁRNY nastal v pravém slova smyslu boj o existenci. Po několikaměsíčním úsilí se podařilo nalézt vzácné pochopení u ředitele divize Teplárna Malešice a.s. Pražská teplárenská, který nám umožnil za ekonomicky únosných podmínek pronajmout hrací místnost. Dostali jsme též souhlas využívat pro šachovou činnost i názvu podniku. Tak vznikl v prosinci 1994 přejmenováním nový právní subjekt šachový klub TEPLÁRNA Malešice. Činnost SK se rozběhla v plném rozsahu.
         Celou tuto historii pamatuje jen jeden ze zakladatelů klubu, bývalý dlouholetý předseda pan František Dušek, dnes třiaosmdesátiletý, bývalý zaměstnanec a později důchodce vysočanských pekáren. náš čestný člen. Z jeho vzpomínek a ze vzpomínek bývalého hospodáře klubu pana Václava Kováříka ( zemřel v roce 1990) autor této ročenky také hodné čerpal, neboť pásemných památek se na činnost šachového klubu dochovalo jen málo. Jen kronika z prvého období do roku 1955 a pak tři soupisky družstva z počátků sedmdesátých let. O období mezi těmito roky nám také určité informace poskytly staré ročníky časopisu Československý šach. Od vstupu oddílu do TJ Slavoj Pekárny v roce 1973 je vedena kronika již velmi pečlivé a zapisuji se do ní všechny sportovní výsledky i hlavni události.


zde se dostanete na předchozí odkaz1946 - 1950 Šachový klub Nové Vysočany zde se dostanete na další odkaz
zpět   dál


         Dne 3. března 1946 byl založen v restauraci ,,U Křížů" na uzemí tehdejšího obvodu Praha IX nový šachový klub. Dostal název ,,Šachový klub Nové Vysočany". Při jeho ustaveni se sešlo 24 zakládajících členů, kteří ze svého středu zvolili předsedu Františka Mansfelda, jednatele Františka Duška a další členy výboru. Hrálo se v restauraci .,U Dostálů' ( později "U slunce" ) v Nových Vysočanech.
         Hned krátce po založení klubu byl sehrán první přebor v bleskové hře. kterého se zúčastnilo 18 hráčů. Vyhrál ho Josef Somol st. z 15 a půl body před Vokurkou a Duškem, oba se 14 a půl body. Bleskové turnaje byly v novém klubu velmi oblíbené. Konaly se nejméně dva do roka Od roku 1948 se hrály o putovní pohár v memoriálu Antonína Hejčla, zakládajícího člena klubu, který však záhy zemřel. V rámci memoriálu se hrály zprvu dva, v dalších letech tři turnaje, jejich výsledky se sčítaly.
         Šachový oddíl poprvé vystoupil na veřejnosti v roce 1947 v Dobruského memoriálu. Tak se tehdy nazývala soutěž družstev o přebor Prahy. SK Nové Vysočany byl zařazen spolu s SK Avia a SK Kobylisy do IV.B třídy, která se hrála dvoukolové na 10 šachovnicích.
         Každý rok se SK Nové Vysočany také utkával v přátelských utkáních s šachovými kluby z blízkého okolí. Nejsilnějšími hráči klubu byli Josef Somol st., Karel Mansfeld, Janecký, Dušek a Dr. Hájek. Z kroniky se dočteme, že 4.6.1946 hrál simultánku v SK Praha VIII velmistr Dr. S. Tartakover. Zastavil se v Praze cestou na silně obsazený ,Šachový turnaj západočeských lázní", který se konal ve dnech 7.6. až 2.7.1948. (Zvítězil v něm ostravský Jan Foltys před Maďarem Barczou a Australanem Steinerem.) Ze SK Nové Vysočany se simultánky zúčastnili Janecký, Jos. Somol a Dušek. Prvně jmenovanému se podařilo francouzského velmistra porazit. To jistě svědčilo o dobré šachové úrovni hráče.


zde se dostanete na předchozí odkaz1950 - 1951 : Závodní šachový klub ROH - VDP, závod Vysočany zde se dostanete na další odkaz
zpět   dál


         V roce 1950 dochází k významné změně v organizaci šachu v naší zemi. Péče o šachy přechází na ROH a tím končí existence tzv. ,občanských" šachových klubů, které přecházejí pod závodní kluby ROH.
         Dne 25.9.1950 se konala ustavující valná hromada závodního šachového klubu ROH ve VDP ve Vysočanech Předsedou byl zvolen Jos. Kubec, místopředsedy Jos. Somol a Frant. Mansfeld, pokladníkem Frant. Dušek, atd. Podle dochovaných tabulek přeboru oddílu i bleskových turnajů bylo v šachovém klubu organizováno asi 20 šachistů. Hrací místnost byla v restauraci ,U Dostálů" (později ,,U slunce" ) ve Spojovací ulici.
         Na valné hromadě dne 16.5.1951 byl zvolen nový výbor v čele s Jos. Somolem a bratry Karlem a Frant. Mansfeldovými jako místopředsedy. 0 tom, že se členové věnovali šachové hře vážné. svědčí zápis v kronice: Dne 21.3.1951 se konala v hrací místnosti šachová přednáška Dr. Hájka, předního hráče.


zde se dostanete na předchozí odkaz1951 - 1955 : Závodní šachový klub ROH - Bratrství,Vysočany zde se dostanete na další odkaz
zpět   dál


         Koncem roku 1951 došlo k přechodu šachistů z VOP do závodu bratrství, Vysočany. Vznikl tak nový závodní šachový klub ROH. Členská základna se tak rozšířila o zaměstnance družstevního podniku Bratrství z celé Prahy až na 40 členů. Hrálo se několik let v Lidovém domě ve Vysočanech, později v restauraci ,,U lípy". Pod novým názvem se klub poprvé představil dne 11.11.1951 na bleskové soutěži v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti. Družstvo A se ve III.tř. umístilo na B. místě ze 13 družstev.
         V těchto letech patřili mezi nejsilnější hráče klubu Jos. Somol, Vlad. Rejnek, Tomáš Liška, Lad. Janecký a Dr. Hájek. O tyto hráče se také opíral výkon družstva A v Dobruského memoriálu v roce 1953, kdy se podařilo postoupit ze III.tř. do tř.II.
         V roce 1952 zorganizovali funkcionáři šachového klubu ROH Bratrství Frant. Dušek a Lad. Janecký na svou dobu významný podnik - I. ročník soutěže družstev ,O vysočanský pohár. Soutěž proběhla v Lidovém domě ve Vysočanech za účasti šesti 10 členných družstev. Vítězem se stal SK ROH Aero Vysočany ( později TJ Spofa Praha ). Z tohoto turnaje se v klubovém archivu zachovalo několik fotografií a na kterých mimo jiné tehdejší "mladici' Frant. Dušek a Jaroslav Řízek (v té době Gen TJ CKD Stalingrad )- Druhý ročník uspořádala TJ ČKD Stalingrad ( dnešní TJ Bohemians ) v tělocvičně v Riegrových sadech.
         V roce 1955 skončil šachový klub ROH v Bratrství svou činnost vzhledem k malému zájmu závodního klubu ROH. Po celou dobu působení v Bratrství stál v čele Šachového klubu Frant. Mansfeld.


zde se dostanete na předchozí odkaz1955 - 1957 : TJ Slavoj Pekárny a cukrárny, Vysočany zde se dostanete na další odkaz
zpět   dál


         Šachový klub jako celek vstoupil do TJ Slavoj Pekárny a cukrárny ( zkratka PaC ). Hrací místnost zůstala po předchozím působení v restauraci "U lípy", později se Hrálo v tělocvičně TJ Slavoj PaC v Mezihoří v Libni.
         V kronice v záznamech z prvního roku činnosti se setkáváme se jmény některých členů oddílu, kteří mu zůstali věrni po celý svůj život. Např. v sestavě pro zájezd oddílu k zápasu do České Třebové najdeme jména Aloise Jungbauera, OIdř. Kubína, Frant. Duška, Boh. Brože, Václ. Kováříka i tehdy 16 letého OIdř. Karmazína. Oddíl sice prohrál 5 : 11, ale Oldřich Kubín a Boh. Brož své partie vyhráli.
         Šachový oddíl sehrál tri zápasy s Posádkou správou Rozdělov ( 5,5 : 0,5 ) a s TJ Lokomotiva Trutnov ( 8,5 : 6,5 ).
         Poslední velkou akcí, kterou oddíl TJ Slavoj PaC uskutečnil, bylo zorganizování III. ročníku turnaje družstev ,,O vysočanský pohár" společně s ObV TVS. Turnaj se konal jako okresní přebor družstev ve vysočanské restauraci " Ruský dvůr ". ( Bývala na Sokolovské třídě proti Dudové pošty, dnes se tam provádí výstavba ,, nových Vysočan". Zúčastnilo se ho osm 10 členných družstev.
         Šachový oddíl TJ Slavoj PaC měl v té době slušnou hráčskou úroveň. Vždyť v Dobruského memoriálu se umístilo družstvo A ve středu tabulky ve ti. II. B.
         Předsedou byl z počátku Frant. Mansfeld, po odchodu skupiny silných hráčů koncem roku 1956 do Tesly Karlín se do čela dostal na krátkou dobu Frant. Dušek.
         Holou pravdou však zůstává, že šachový oddíl do TJ Slavoj PaC v polovině padesátých let nikdy úplné nezapadl a že šachy byly v TJ zcela na okraji zájmu. Proto, když počátkem roku 1957 přišla nabídka sousední TJ Jiskra Vysočany, šachový oddíl tam jako celek přešel.


zde se dostanete na předchozí odkaz1957 - 1973 : TJ JISKRA, Vysočany zde se dostanete na další odkaz
zpět   dál


         V TJ JISKRA Vysočany působil náš šachový oddíl plných 17 let. Tato tělovýchovná jednota byla ustavena u národního podniku Barvy a laky a poskytovala pro činnost šachistů vcelku dobré podmínky. Přesto však existoval jeden velký problém: hrací místnost. Během svého působení v TJ JISKRA šachový oddíl vystřídal řadu hracích místností. Nedlouho hrál v zasedací místnosti n.p. BaL, potom v restauraci ,U Sísů v Drahobejlově ulici, několik let v restauraci ,,Svět" nad stejnojmenným kinem na Elsnicově náměstí v Libni, pak v Klubu důchodců ve Spojovací ulici v Nových Vysočanech a konečné v Agitačním středisku v ul. Na břehu ( rozuměj Rokyty ) ve Vysočanech. Pamětníci vzpomínají, že se někdy hrálo i v nevytopené místnosti.
         Oddíl stavěl do přeboru Prahy jedno, maximálně dvě družstva, to odpovídalo jeho členské základné. První družstvo většinou hrálo ve II. třídě. V roce 1969 si vybojovalo postup do I. třídy, kde hrálo několik let. V roce 1970 družstvo A tvořili mj. hráči Oldř. Pavlas ( dnes Sokol Vršovice ), Oldř. Kubín, Oldř. Karmazín, Ing. J. Voňka ( dnes ŠK Min. financí ), Ing. Jiří Chovanec, J. Částek ( + v r. 1983 ), B. Brož ( + v r. 198? ), Frant Kaňok ( + v r. 1973 ), Frant. Dušek, Alois Václavek ( + v r. 1973 ),
Milan Štros ( tehdy 15 letý) a Jar. Vacek ( + v r. 198 ? ).
         0 šachovém životě v TJ JISKRA se bohužel kromě 3 soupisek družstva A nezachovaly žádné písemné zprávy a záznamy, ztratily se údajné při stěhování z restaurace ,, Svět". Torzo výsledků v soutěžích družstev je vypsáno z článků v časopisu Československý šach.
         Hlavním organizátorem šachového života v TJ JISKRA byl František Kaňok, rodák z Ostravska, který mnoho let vykonával funkci předsedy šachového oddílu, ale také kapitána družstva několik let funkci předsedy vykonával Jaroslav Vacek.
         František Kaňok byl nesmírně obětavým a zaujatým funkcionářem šachového hnutí. Většinu organizační práce stačil udělat sám. Po jeho náhlém a nečekaném úmrtí na podzim 1973 přešli někteří hráči do jiných oddílů a šachový oddíl byl na pokraji rozpadnutí.


zde se dostanete na předchozí odkaz1973 - 1994 : TJ SLAVOJ Pekárny, Vysočany zde se dostanete na další odkaz
zpět   dál


         Zásluhou Bohumila Brože a Václava Kováříka, kteří vyjednali s výborem TJ SLAVOJ Pekárny Vysočany znovusloučení oddílu s TJ , se šachový oddíl nerozpadl. Télovýchovná jednota SLAVOJ Pekárny poskytla oddílu pěknou hrací místnost v odborové knihovně a všestranné pomohla v zahájení činnosti.
         Činnost dříve velmi silného šachového oddílu obnovilo na sklonku roku 1973 těchto dvanáct členů : Jar. Prokeš, Oldř. Kubín, Oldř. Karmazín. Ing. Jiří Chovanec, Jos. Částek, Frant. Dušek, Václav Kovářík,
Milan Štros, Frant. Štros ml., Boh. Brož, Jar. Vacek a Miloš Plachý. Do čela oddílu byl zvolen František Dušek, který funkci předsedy vykonával ke spokojenosti všech celými deset let do konce roku 1983.
         Počínaje rokem 1974 již oddíl vystupuje na veřejnosti pod novým názvem a zúčastňuje se pilné všech soutěží. V roce 1974 se členská základna rozšiřuje o Lad. Štědronského, Jos. Soumara, Mir. Kostlivého ( tehdy 19 letého ), Ing. Václava Ziku, Marii Duškovou, Alex. Ficu a další. V roce 1975 přistupuje mimo jiné Fr. Štros st., Michal Marek ( tehdy 18 jetý ). J. Rákosník a oddíl již čítá 27 členů. A po skončení sezóny 1976, kdy mj. přistoupili Stan. Šach a Jar. Hrdlička, dokonce 36 členů.
         V těchto letech se konaly na Proseku zásluhou obětavých funkcionářů náborové turnaje mládeže a celých rodin, které dostaly pojmenování ,, Prosecká klání“ . Byly to ale i tak zv. ,,Festivalové turnaje mládeže“. Na jejich přípravě se podílela i naše TJ SLAVOJ Pekárny, z funkcionářů pak Ing. Mir. Cihelka, Frant. Dušek a Ing. Pavel Beránek, který po několik let zastával funkci ředitele turnajů.
         V roce 1977 také vznikla myšlenka zaregistrovat v naší TJ šachovou mládež z proseckých škol. Žákovská družstva se zúčastňovala pilně soutěží. V kronice např. čteme, že 28.5.1977 se tři žákovská mužstva zúčastnila VII. ročníku turnaje mládeže o putovní pohár ROH n.p. Spolana Neratovice, zařazené do Velké ceny ČSSR žákovských družstev.
         K 1.1.1979 měl oddíl nejevíce členů 45 dospělých a 35 dorostenců . V té době bylo registrováno 8 nositelů I. VT, 6 nositelů 2 VT, 13 - 3. VT, 30 - 4. VT a ostatní bez VT. Za oddíl v té době již několik let hrají Jos. Homola, Rob. Seifarth, Ing. Rud. Vyskočil a ZD. Večerník (tehdy 16 letý) a z žáků svůj výrazný talent začínají projevovat 14 letý Vráťa Kohout a ještě mladší Luděk Čermák, Marek Vogel a Lucie Kočovská.
         Žáci v oddíle zůstali do roku 1980. kdy se projevili ,,lanařské tendence" jednoho velkého pražského oddílu do kterého rodiče své děti převedli snad s vidinou rychlých úspěchů. V roce 1984 přistoupil do našeho oddílu Jaroslav Řízek a po přestávce 10 let začal opět hrát. V následujícím roce k nám přestoupil Jaroslav Knotek.
         ,,Prosecká klání" měla pro náš oddíl ještě jeden zajímavý přínos. Zúčastňovala se jich také rodina W. Hobusche z Hettstedtu, malého hutnického městečka na úpatí pohoří Harzu v tehdejším NDR Werner Hobusch, hráč mistrovské třídy, otec tří šachové nadaných dcer, a náš ing. Pavel Beránek byli u zrodu družebních styků mezi TJ Slavoj Pekárny a BSG Stahl Walzwerk Hettstedt. Každoročně od roku 1979 se přátelsky setkávaly výpravy šachistů střídavě u nás a u nich. Z naší strany jsme do NDR jezdili spolu s členy turistického oddílu TJ, kteří se vždy významnou měrou při recipročních návštěvách v naší republice podíleli na organizaci setkání, Díky pochopeni vedení n. p. Pražské pekárny a mlýny a podnikového výboru ROH využívala TJ Slavoj k zájezdům podnikového autobusu. Tak naši členové měli možnost při čtyřech návštěvách NDR poznat městečko Hettstedt, přírodní krásy pohoří Harzu, města Lipsko, Halle, Karl-Marx-Stadt (dnešní Chemnitz), Wernigerode, Magdeburg, Erfurt, poklonili jsme se památce vězňů v Buchenwaldu. Naši přátelé z Hettstedlu navštívili naši vlast celkem pětkrát a poznali tak krásy Prahy, západočeských lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní, poznali památky měst Jáchymova, Sázavy a Kutné Hory, i zámku Konopiště, navštívili rekreační chatu Pražských pekáren a mlýnů n.p. v Příchovicích v Jizerských horách a seznámili se sportovním areálem v Harrachově: a se zajímavostmi Liberce a Jablonce n. Nis.. Součástí našich setkáni byla vždy šachová utkání a turnaje v bleskové hře. Šachově byli naši přátelé vyspělejším celkem. Hráli krajský přebor v Halle, což je na úrovni naší divize ( a v Praze přeborové skupiny ). Naše utkání však byla vždy velice bojovná a několikrát se nám podařilo i zvítězit ( v roce 1981 8,5:5,5 , v roce 1987 8:7 a v roce 1988 8:4 ) a hrál jednou nerozhodné ( v roce 1984 6,5:6,5). Nejvýznamnější však byla navázaná osobní přátelství mezi členy našich šachových oddílů, vždyť' přátelských kontaktů mezi našimi národy nebude nikdy dost. Mnozí z nás se navštěvují a dopisují si dodnes.
         Díky dobrým podmínkám ke hře. dařilo se v Slavoji Pekárny hrát šachy na dobré úrovni. V soutěži družstev o přebor Prahy se družstvo A v roce 1976 probojovalo do 1. Třídy a s výjimkou roku 1984 tam hrálo stále. V roce 1986 postoupilo do I. třídy i družstvo B. Rovněž v soutěži v bleskové hře se podařilo družstvu A v roce 1980 postoupit do I. třídy a v roce 1984 družstvu B postoupit do II. třídy. Šachový oddíl v 80. letech pravidelné organizoval turnaje II. a III. etapy přeboru ČR a při jejich příležitosti i klasifikační turnaje I. a II. třídy. Turnajů se zúčastňovali mnozí šachisté hlavně ze severních obvodů Prahy. Ve II. etapě pravidelně hrávali nejlepší šachisté oddílu, do III. etapy se v roce 1984 probojoval Ing. Michal Marek ( přeborník oddílu za rok 1983 ) a v roce 1986 Robert Seifarth st.
         V roce 1986 se poprvé dostali na listinu osobních koeficientů i hráči Slavoje Pekárny : Zdeněk Kout s ELO 2015, přeborník oddílu za rok 1985, a Miloslav černý s ELO 1970. V roce 1987 se k nim přidružili další hráči družstva A : Robert Seifarth st., Josef Homola, Ing. Michal Marek a Martin Přibyl mladičký přeborník oddílu za rok 1986. Přeborníkem se poté stal ještě 3 krát za sebou a dosáhl tak ojedinělý rekord.
         Od roku 1979 se v oddílu konaly besedy s předními šachisty spojené se simultánkami. Velmi jsme si vážili návštěv mezinárodního mistra Josefa Přibyla, který dovede poutavé vyprávět a na vysoké šachové úrovni rozebrat zajímavé partie. V oddílu jsme uvítali v roce 1980 při simultánce ( 25, =2, -3) i mezinárodního velmistra Ajvara Gipslise z tehdejšího SSSR, který se v Praze zastavil při cestě z vánočního turnaje v Hradci Králové. V roce 1983 se zúčastnil v našem oddíle mezinárodní rozhodči B. L. Melikset-Bek ze Tbilisi (Gruzie) besedy spojené se simultánkou IM Jos. Přibyla (+14, =3, -2) , v roce 1985 do šachového oddílu zavítal mistr A. I. LJubošic, CSc., vědecký pracovník a šachový pedagog z Minska (Bělorusko) a měl zajímavou besedu o zápasu Karpov - Kasparov spojenou se simultánkou (+13, =8, -5). V roce 1986 navštívili šachový oddíl IM Jacek Bielczyk z Katovic (Polska) a KMŽ Alice Demovičová z Bratislavy na besedu při příležitosti pražských mezinárodních turnajů Dobruského memoriálu a Interjuniorky ' 86 spojenou se simultánkami (+7, =3, -3 resp. +6, =3, -0). V roce 1987 navštívil náš šachový oddíl ruský IM Oleg Černikov, který hrál v Praze v mezinárodním Dobruského memoriálu Po besedě sehrál simultánku ( + 10, = 9, - 1 ) a naše hráče pochválil.
         V roce 1987, tedy roce 40. výročí založení šachového oddílu, se založila tradice Jarních víkendových Turnajů v rapid 4achu na 9 kol ,, 0 putovní pohár TJ Slavoj Pekárny ", kdy se hraje o 10 velkých bohaté zdobených koláčů. Hrají členové bez rozdílu věku a výkonnosti s možnosti získat 3. a 4. výkonnostní třídu. Tato tradice ,,koláčových" turnajů se udržela dodnes, jediné hlavní cena se nyní jmenuje putovní pohár šachového klubu TEPIÁRNA" a turnaj sehrajeme během tří hracích večerů.
         Někdy v polovině roku 1986 vnikla myšlenka oživit šachový život v severní části Prahy o kandidátský turnaj, který by každoročně umožnil hráčům agilních šachových oddílů TJ ADMIRA (dnes Sokol) Kobylisy, TJ Slavoj Pekárny a TJ Slovan Bohnice bojovat o normu kandidáta mistra a o body do LOK (listiny osobních koeficientů). To se společným úsilím podařilo a v letech 1988 a 1989 úspěšně proběhly v Slavoji Pekárny 2 ročníky " Memoriálu Miloslava Černého" na pomět našeho Člena, výborného šachisty a ušlechtilého člověka, který, v polovině roku 1987 předčasně opustil naše řady. V prvním ročníku mezi 11 účastníky zvítězil náš přeborník (KM Martin Přibyl s 9 body s 10 před 2. Ing. Zd. Brožem (sn Bohnice) 7,5, a 3. Vráťou Kohoutem (ČKD Tatra Smíchov) 7. naším bývalým členem.
Ve druhém ročníku hraném na jaře 1989 12 účastníky zvítězil Vráťa Kohout (ČKD Tatra Smíchov) s 9,5 body z 11 před 2 Františkem Rousem (Sj Pekárny) 8'I. a 3. Jos. Sedlákem (Dopr. Podnik) 7 . Oba kandidátské turnaje byly doprovázeny klasifikačními turnaji I. a II. třídy a znamenaly obohacení šachového života z regionu severní Prahy. Bohužel další ročník se již nepodařilo uskutečnit důvodem byly jednak zmíněné ekonomické podmínky pro šachové oddíly, jednak skutečnost, že se do obliby dostaly kvalitně obsazované open turnaje, hrané stále ve větším počtu.
         Na tomto místě chci zmínit důležitou skutečnost. V roce 1984 učinil výbor oddílu zásadní rozhodnutí : začneme se opět starat o mládež a převedeme do svých řad skupiny mládeže ze ZŠ Novoborské ulici na Proseku a ze ZŠ na Ledovci, které byly organizátory v TJ DP, ale ta se jich z nějakého důvodu potřebovala zbavit. Vedoucím šachové Iíhně na Proseku byl Ondřej Marek, na Lehovci o šachový růst vzorně pečovala Růžena Přibylová. Z našeho šachového oddílu se o děti na Proseku začali starat Ing. Mir. Kostlivý ( v r. 1984), P. Havrlík (v r.1985), Alex. Fica, ing. J. Polanský a RNDr. Petr Beránek (v r. 1986) a z rodičů Jan Tichý, Rob. Seifarth a ing. Zd. Adámek. Žákovská i dorostenecká družstva se pravidelně zúčastňovala turnajů zařazených do tzv. Velké ceny ČSSR, kde získávala své první úspěchy. Z úspěšných mladých hráčů z poloviny 80. let jmenujme aspoň některé: Ivetu Přibylovou (nyní Rousovou), Luďka Tomana a Davida Vokouna ze starších a výrazné talenty Martina Přibyla a Pavla Jerneka, Zuzanku a Haničku Tichou, Lenku Markovou, Roberta Seifartha jun. , Jiřího Půlpána a bratry Zdeňka a Petra Adámky z mladšich. Dorostenci se za 3 roky od r. 1984 do r.1987 probojovali ze Il.tř. přeboru Prahy družstev až do přeborové skupiny. Při tom šlo převážné o hráče žákovského věku.
         V těchto letech se naši žáci celkem šestkát zúčastnili letních pionýrských šachových táborů v krásném prostředí v Jindřichovicích pod Smrkem. Vedoucím tábora byl obětavý Ondřej Marek. o šachovou výchovu pečoval v prvých letech IM Josef Přibyl, na posledních třech táborech pak Ing. Jaromír Polanský a Ing. Rudolf Vyskočil. O perfektní chod tábora se starali vedoucí z PS v Novém Městé p. Smrkem Frant. Jarchovský, Frant. Petranyi, Soňa Kozáková a Frant. Homolka a kuchařka Libuše Ottová z Prahy. Na 40 dětí z Prahy, sev. Čech, ale i ze Slovenska trávilo vždy táboře nezapomenutelných 14 dní. Během télo doby kromě sportování a výletů sehrály mnoho turnajů a vytvořily dobrou partu.
         Šachisté TJ Slavoj PEKÁRNY pomáhali v těchto letech organizovat pravidelné turnaje smíšených dvojic LAKTOS (pod patronací n.p. LAKTOS Kyje) a celostátní finále hraná pod názvem MLÉČNÁ GALAXIE, která se uskutečnila pod patronací generálního ředitelstvi Mlékárenského průmyslu celkem 5 krát, a to postupné v Praze, Táboře, Kroměříži, Bruntále a Hradci Králové. Úspěšné si na nich vedli i mladí šachisté z PEKÁREN. např. v roce 1986 se absolutními vítězi turnaje LAKTOS stali Pavel Jernek a Zuzana Tichá se 7,5 body z 10 možných. A absolutními vítězi turnaje LAKTOS 90 se stali Robert Seifarth jun. a Zuzana Tichá s 9 body z 10 možných.
         V 80. letech spolupracoval náš šachový oddíl každoročně při pořádání jednoho z největších turnajů 5 členných družstev žáků, započítávaných do Velké ceny ČSSR. Byl to turnaj v ZŠ v Novoborské ulici na Proseku, kde vedení školy vždy koncem listopadu poskytlo budovu školu a výborné organizátory z řad učitelů, aby se mohlo sehrát celkem 16 ročníků soutěže ,,0 pohár Muzea KI Gottwalda " a o ceny věnované vysočanskými podniky. Ředitelem turnaje býval v posledních letech již zmíněný Ondřej Marek a pomáhalo mu na dvacet dobrovolných pomocníků. Turnaje se zúčastňovalo 260 až 300 dětí z celé ČSSR , od Mostu až po Prešov a od Liberce až po České Budějovice Mimopražští účastnici dvě noci přespávali v tělocvičně školy. 0 stravu dětí a doprovodů během turnaje se starala školní jídelna. Náš šachový oddíl zabezpečoval rozhodčí do jednotlivých tříd ( hlavním rozhodčím po řadu let býval Ing. Květoslav Znamenáček ze SPOFY) a cenový fond od podniků Prahy 9. Dá se říci, že turnaji Velké ceny ČSSR prošli všichni významní šachisté a šachistky naší vlasti. Zde získávali své první zkušenosti, mnozí z nich uronili i nějakou tu slzičku, když se jim nedařilo. Poslední turnaj v ZŠ Novoborská ul. se konal poslední sobotu a v neděli v listopadu 1989, v témže čase probíhaly na Letenské pláni velké manifestace českého lidu na podporu stávkujících studentů.
         K nejúspěšnější éře našich žáků a dorostenců patřily roky 1990 až 1993. V roce 1990 zvítězili žáci Slavoj Pekárny v přeboru Prahy. Družstvo hrálo v sestavě Rob. Seifarth, Hana Tichá, Petr Adámek, Jiří Půlpán, Radim Seifarth a na 6. šachovnici se střídali Jiří Pavlíček a Lukáš Bělín.
         Tímto vítězstvím v přeboru Prahy postoupili mladí hráči Slavoje PEKÁRNY do České ligy mladšího dorostu. která se hrála na podzim 1990 a na jaře 1991. Zúčastnilo se jí 16 družstev (i když nakonec bylo hodnoceno 15 družstev) a družstvo Slavoje Pekárny se za vedení ,Jana Tichého umístilo na 1. místě se ziskem 25 bodů z 28 možných a s impozantním skóre 60,5 : 23,5. Za námi skončila družstva v tomto pořadí: 2. Slavia Hradec Králové 23 b., 3. VChZ Pardubice 17 b., 4. Jiskra Havl. Brod 17 b., S. Háje - Praha - Jižní Město 17 b., 6. Bohemians B 16 b. atd.
         Družstvo si vybojovalo tímto vítězstvím postup do celostátní ligy. Na tomto vynikajícím výsledku se podíleli tito naši hráči:

1. šach. Robert Seifarth j. 8 z 10
2. šach. Hana Tichá 11 z 15
3. šach. Petr Adámek 9,5 z 15
4. šach. Radim Seifarth 10 z 15
5. šach. Veronika Doležalová 10 z 13
6. šach. Roman Šmíd 12,5 ze 14
  náhr. J. Půlpán 3 ze 4

         Také v soutěžích jednotlivců byli naši mladí v roce 1991 úspěšní. Kandidáty mistra se stali Pavel Jernek a Robert Seifarth j.
         Na přeboru Čech dorostu 18 let a Juniorů do 20 let v hrací místnosti TJ Vršovice 1870 ( dnes Sokol Vršovice ) se z našich tři dorostenek nejlépe umístila Hanička Tichá na 3. místě s 6 z 9 a postoupila do přeboru ČSFR. Jako jediná porazila vítězku Janu Kalíkovou (7) z Kolína a 2. Zuzanu Kawaciukovou (6,5) z Bohemians. V kategorii juniorů do 20 let výborně zahrál Pavel Jernek a skončil na 5. místě s 5,5 z 9 , když jenom tvrdošíjné odmítání remizy dnešnínu reprezentantu Votavovi v posledním kole ho připravilo o 3. místo a postup do přeboru ČSFR. (Partii nakonec prohrál.) Navíc Pavel Jernek obdržel od rozhodčích turnaje cenu fair play!
         Ke konci roku 1981 vyhrál Zdeněk Adámek Pražský pohár vynikajícím výsledkem 8 z 9 a stal se přeborníkem Prahy pro rok 1991 s právem přímého postupu do přeboru České republiky. (Splnil také 2. techn. podmínku na KM.)
         V prosinci 1991 uspořádal Sokol Vršovice silné obsazený ,, I. sokolský open turnaj mládeže". Mezi 36 účastníky za vítězem KM Pavlem Houserem ( MFF UK) 7 bodů z 9 na 2. místě skončila naše Hanka Tichá 6,5 , na 7. místě pak Rob. Seifarth j. 5,5!
         V posledním týdnu roku 1991 se konal přebor mládeže Českého šachového svazu v Rychnově nad Kněžnou. V kategorii D 16 skončila Hanička Tichá na 2 místě a v kategorii H 16 Robert Seifarth zvítězil!
         Ve stejné době se konal přebor mládže ČŠS v Mladé Boleslavi. V kategorii D 20 se Zuzanka Tichá umístia m 2. mísě ( 6,5 z 9 ) a v kategorii H 18 se umístil Zdeněk Adámek 4. ( 5,5 z 9 ).
         Po vítězství v České lize mladšího dorostu postoupilo družstvo mladých Slavoje PEKÁRNY do I.ligy ČR dorostu 1991l1592. Hrálo celkem 13 družstev z celé České republiky. Náš tým za vedeni Jana Tichého nastupoval v sestavě: Rob. Seifarth j., M. Řehák (host ze Sokola Vyšehrad), H. Tichá, Petr Adámek, Radim Seifarth a Roman Šmíd. A nevedl si špatné - skončil na 6. místě se 14 b. z 24 ( 39 33 ) za 1. Bohemians Praha 24 b., 2. DDM VP Frýdek-Místek 18 b., 3. ZČE Plzeň 18 b., 4. Akuma DDM MI. Boleslav 17 b., 5. Škoda Čes. Budějovice 15 b.
         Na III. přeboru Čech mládeže v Plzni koncem roku 1992 úspéšně startoval Petr Adámek a v kategorii H 14 skončil na 5. místě s 5'/, z 9. Na přeboru Čech žen v Chrudimi v roce 1992 skončila Hana Tichá mezi 32 účastnicemi na 7. místě s 5'/, z 9 a v kategorii dorostenek se umístila na vynikajícím 2. místě.
         Na I. mistrovství ČR mládeže v únoru 1993 se v kategorii H 18 umí5til na pěkném 6. místě Robert Seifarth j. se 4,5 z 9.
         Významného úspěchu dosáhla Hana Tichá v roce 1993 na přeboru Čech žen v Benátkách n.Jiz., kdy mezi 33 ženami se umístila na 6. místě s 5,5 z 9 a v kategorii dorostenek zvítězila a získala přebornický titul!
         Koncem roku 1993 startovali naši nejlepší dorostenci v Pražském poháru a mezi 20 účastníky skončili Petr Adámek 7. s 5 z 9 a Hana Tichá 11 . s 4,5.
         Hodnotíme-Ii po letech rozhodnutí výboru z roku 1984 o mládeži, nezbývá, než ho pochválit. Práce s mládeží byla sice náročná. a to jak pro organizátory a trenéry, tak i pro oddílovou pokladnu, ale její přínos pro život šachového oddílu je nepopiratelný. Mladí se brzy stali pro starší hráče hodnotnými soupeři a časem mnozí z nich se dostali do čela oddílového žebříčku. Dá se říci, že se oddíl nejen omladil, ale dostal se s mladými hráči i na vyšší šachovou úroveň. Ti nejlepší z našeho oddílu nakonec odešli do větších klubů, kde je možnost utkávat se ve vyšších soutěžích, nebo do klubů, které pracují na profesionálním základě. Tak postupné od nás odešli i naši přeborníci Martin Pňbyl a Zdeněk Adámek do SK Mládí, či náš přeborník Robert Seifarth jun. do ŠK Dvorský Praha.
         Snažíme se, aby naše členská základna stále čítala přes 50 členů. Každý rok znamená nějakau ztrátu, naproti tomu se k nám hlásí i noví členové. V roce 1989 přestoupil do ŠK Mládí ,či náš 4 násobný přeborník KM Martin Přibyl. V následujícím roce 1990 zemřeli dva naši staří členové pan Alois Jungbauer ve věku 79 let a pan Václav Kovářík, zakládající člen šachového klubu Nové Vysočany a dlouholetý oblíbený hospodář, ve věku 80 let. V tom roce z našeho oddílu přestoupila do ŠK Mládí i paní Růžena Přibylová, která za 7 let členství u nás vykonala pro nás ŠK a pro šachové hnutí vůbec nesmírně mnoho a jen neradi jsme se s ní loučili. S ní od nás přestoupili do TJ Spartak Roudnice i František Rous a Iveta Přibylová. V tom roce se našimi členy stali Veronika Doležalová, Roman Šmíd, Jiří Pavlíček a Petr Popelka V roce 1992 ukončil svou činnost pražský šachový oddíl PAL Kbely. Z něho do našeho ŠK přišli otec a syn Pickovi, Mir. Tuhý, Josef Durčat, Václav Hroník a Robert Zdeněk a všichni se velmi rychle sžili s novým prostředím. Ve stejném roce odešli do ŠK Mládí otec a syn Zdeňkové Adámkové. V roce 1993 k nám přišli KM Frant. Kořenek, RNDr. Josef Prachař a JUDr. Frant. Penk přestup od nás podepsali Ondřej Matras do ŠK SPOFA, Vlad. Markytán do ŠK Min. financí a Rob. Seifarth j. do ŠK Dvorský.
         Začátek roku 1994 nastolil našemu šachovému oddílu netušené problémy. Je trochu paradoxem doby, že noví majitelé vysočanských pekáren ODKOLEK po privatizaci dali zdravotnickému středisku, zubnímu lékaři a šachistům výpověd a prostory po nich přeměnili na kanceláře. Jen tak tak jsme dohráli v tomto roce šachovou soutěž družstev a musili jsme vystěhovat šachový inventář, z části do garáže ke Knotkům, z části do sklepa k Vyskočilům. Pro šachisty TJ Slavoje PEKÁRNY nastal v pravém slova smyslu boj o existenci. Čtyři měsíce se prakticky členové za šachovnicemi nescházeli. Během této doby jsme jednali na dvanácti různých místech o možnost pronajmout si za dostupnou cenu hrací místnost. Mimořádnou aktivitu vyvíjeli Ing. Rudolf Vyskočil, Jaroslav Knotek, Jaroslav Řízek a Ing. Milan Štros. Nakonec se zásluhou Roberta Seifartha podařilo nalézt vzácné pochopení u ředitele divize Teplárna malešice a.s. Pražská teplárenská, který nám umožnil za ekonimicky únosných podmínek pronajmout hrací místnost. Dostalo jsme též souhals využívat pro šachovou činnost i názvu podniku.

zde se dostanete na předchozí odkaz1994 - ŠK TEPLÁRNA Malešice zde se dostanete na další odkaz
zpět   dál


         Tak vznikl v prosinci 1994 přejmenováním nový právní subjekt Šachový klub TEPLÁRNA Malešice, i když vlastní šachovou činnost jsme obnovili již v polovině září 1994. Hrací místnost máme v zasedací síni odborové organizace v 7. patře administrativní budovy. Prostoru je méně, než v bývalých Vysočanech, ale pro ŠK zcela vyhovuje. ( Vejde se tam 32 šachistů a 1 rozhodčí - můžeme tedy hrát mistrovské dvojzápasy!).
         Ve stanovách má ŠK TEPLÁRNA Malešice zakotveno, že ve své činnosti naváže na minulost a tradici všech svých předchůdců, to znamená ŠK Nové Vysočany počínaje a TJ Slavoj PEKÁRNY konče. Přestože většina členů se rekrutuje z Prahy 9, členská základna umístěním ŠK v Malešicích nezaznamenala významý pokles. Činnost ŠK se rozběhla v plném rozsahu. Svědčí to mimo jiné o tom, že v ŠK existuje dobrá parta, což dává i do budoucna dobrou perspektivu.
         V roce 1995 do ŠK přistoupili ze Sokola Žižkov ( bývalý ŠK ALFA ) Josef Novák se svými syny - studenty Tomášem a Pavlem a Rudolf Vacek. Novým členem se stal dorostenec Stanislav Musil. Všichni tito hráči jsou pro ŠK přínosem.
         V roce 1996 přestoupil z Vyškova do ŠK Ing. Milan Tomek a novým členem se stal Ing. Sergej Parfjonov, zaměstnanec Teplárny Malešice. Od 1.2.1997 byl povolen přestup Jitce Sokolovské z ŠK Spartak Pelhřimov. V roce 1995 úspěšné bojovali naši hráči v II. etapě přeboru jednotlivců. Mezi 34 účastníky skončili 6. Miroslav Ptáček s 6 b. z 9, 10: Ing. Miroslav Kostlivý s 5 a 16. Ing. Jan Gášek se 4,5.
         Dá se říci, že úroveň hráčské špičky našeho ŠK TÁPLÁRNA Malešice se v posledních letech zvýšila. Hráči Mirek Ptáček, JUDr. František Penk, Robert Seifarth sen., Rndr. Josef Prachař, Ing. Miroslav Kostlivý. Josef Novák a František Štros jako by prožívali renesanci svého šachového umění. To je samozřejmě pobídkou i pro další hráče. Dobře si vedou i naši mladí šachisté, ať dorostenci věkem a ti dorosteneckému věku i čerstvě odrostlí.
         Pevné věříme, že Šachový klub TEPLÁRNA Malešice v návaznosti na svou 5O letou historii bude i nadále znamenat v pražském šachovém životě pevný článek a bude přispívat rozvoji této hodnotné hry a ušlechtilé zábavy.

datum poslední modifikace 20.4. 2000

H L A V N Í STRÁNKA

vaše náměty a přípomínky pište Webmasterovi
na e-mail: jirka_p@volny.cz* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *