Šálek Ladislav

specialista bezpečnosti práce a revizní technik - Hradec Králové

Nabízím :

Poradenské služby a konzultace.

Školení v oblasti BOZP.

Vyhotovení předpisů a zpracování dokumentace.

Kontroly pracovišť, hodnocení rizik.

Šetření pracovních úrazů.

Externí výkon funkcí.

Provedení revizí a revizních zkoušek.

 

Kvalifikace a oprávnění :

specialista bezpečnosti práce - certifikát způsobilosti v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci vydaný IVBP Brno,

revizní technik zdvihacích zařízení - oprávnění k provádění revizí a revizních zkoušek jeřábů a pohyblivých pracovních plošin vydané IBP

praxe - 27 let

 

Nabízené služby :

Poradenské služby a konzultace :

V základních otázkách BOZP – školení, lékařské prohlídky, prohlídky, kontroly a revize technických zařízení. Poradenství v organizaci práce na úseku BOZP, přístup zaměstnavatele k ergonomickým požadavkům. Stanovení podmínek pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Školení :

Vstupní školení, opakované školení BOZP, školení obsluh kovoobráběcích, tvářecích a dřevoobráběcích strojů, základní a opakované školení jeřábníků, vazačů a obsluhovatelů pohyblivých pracovních plošin, školení vedoucích pracovníků včetně ověřování znalostí. Vypracování osnov školení.

Vyhotovení předpisů a zpracování dokumentace :

Vyhotovení interních předpisů a dokumentace požadovaných v oblasti BOZP. Plány lékařských prohlídek, školení, prohlídek, kontrol a revizí technických zařízení.

Kontroly pracovišť, hodnocení rizik :

Kontrola stavu pracovišť, kontrola dodržování předpisů, stanovení opatření k zjištěnému stavu, hodnocení rizik.

Šetření pracovních úrazů :

Součinnost při šetření pracovních úrazů, nehod a havárií. Sepsání záznamu o úrazu, Návrhy na opatření a odškodnění.

Provedení revizí a revizních zkoušek :

Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení, jeřábů, pohyblivých pracovních plošin. Preventivní a podrobné prohlídky ocelových konstrukcí.

 

Kontakt :

e-mail: salek@hrkralove.ferona.cz   nebo  l.salek@seznam.cz

adresa : Ladislav Šálek, Cejpova 365, 500 09 Hradec Králové

tel.: 495 818 333,   606 694 754 


 
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *