Nechci psát o všem co Vladimír Koliandr vykonal pro náš brandýský tenis. Já to ani všechno nevím. Letos jsem trochu marodil a manželka mi řekla, že zemřel pan Vladimír Koliandr . Nevěřil jsem tomu. Nechtělo se mi uvěřit tomu, že to byl ten samý Vladimír, který se mnou hrál několikrát náš turnaj. Navíc jsem četl v únorovám TELEGRAFU jeho vzpomínání na naše spoluobčany.Náš bývalý prezident našeho turnaje, Honza Kreuzer, mi to bohužel potvrdil.
     Do branýského tenisového klubu jsem přišel  v roce 1989. Brzy po svém příchodu jsem se dostal do party lidí, kteří byli tak zaujati tenisem, že vytvořili partu, která začala hrát nádherný tenisový turnaj: "RYCHLÉ ŠPUNTY. Bohužel jsem tento turnaj začal hrát až později. Ale zde, v tomto turnaji  jsem se setkal s Vladimírem Koliandrem. Brzy jsem pochopil že takoví lidé tenisem žijí a i když už neporážejí ty nejlepší, chtějí s námi hrát, posedět a popovídat si. Náš turnaj se losoval podle určitých pravidel. Když jsem byl s Vladimírem vylosován, věděl jsem, že mám partnera, na kterého se mohu plně spolehnout. Na jeho ruku jsem spoléhal, když jsem spolu hráli. Myslím si, že ostatní "špunťáci" vědí o čem mluvím. Poslední roky už nehrál, zdraví mu to nedovolilo. Ale pokud to šlo, přišel se na nás podívat. Rádi jsme si s ním popovídali a i zavzpomínali. Byl totiž a je živoucí legendou našeho oddílu. To se stalo i na MASTERS 9. ročníku, kdy se na nás přišel podívat naposledy. Dění v našem městě i na kurtech natočil na spoustu kazet. Když mi dovolil,abych mu tykal, byla to pro mě velká pocta, na kterou jsem si nemohl dlouho zvyknout. Ale zvykl jsem si a na tom kurtu to šlo nejrychleji, s Vláďou hrát tenis.
     Myslím si, že kdo ho znal lépe než já, bude na něj určitě vzpomínet obsáhleji.
     Vláďo, škoda že už se na nás nepřijdeš podívat.
                                                                                                                                                                                                                                                              Za prezidum turnaje RYCHLÉ ŠPUNTY
                                                                                                  
                                                                                                  Josef Brázda

 

ČEST JEHO PAMÁTCE


 
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *