RYCHLÉ ŠPUNTY CUP

HISTORICKÝ PŘEHLED VÍTĚZU:

 

Počet vítězů jednotlivých turnajů od 1. turnaje v roce 1993 do 25. Turnaje v roce 1999:

 

                   1. FIALA                           45                                23.-26. ZAHRADNÍČEK                        5

                   2. PÝCHA                          35                                            VANĚČEK                                   5

                   3. HLUBUČEK                  21                                            KOLIANDR Z.                            5

                   4. NEČÁSEK                     18                                            LEEB                                             5

               5.-6. KUDLÁČEK M.           15                               27.-29. KREUZER                                    4

                       KUDLÁČEK P.             15                                           MIŠÍK                                            4

              7.-8. BOHUSLAV                  12                                           KLEČKA                                        4

                      VEVERKA                      12                               30.-34. KUSKO                                          3

            9.-10. JURAŠEVSKÝ               11                                          VESELÝ                                           3

                      HORÁČEK                      11                                          ŠŤASTNÝ                                      3

                11. TEMR                              10                                           SEDLMAIER                                 3

          12.-14. VANÍČEK                         9                                           SEDLÁČEK                                    3

                      HAUER                             9                               35.-39. SEMECKÝ                                      2

                      PANČÍK                            9                                           ŠTICHA                                          2

         15.-16. ŠANDA                             8                                           VÁŇA                                             2

                     PAROULEK                      8                                           KOLIANDR M.                              2

        17.-20. SVOBODA                        7                                           HOREŠOVSKÝ                               2

                    SCHEJBAL                         7                               40.-44. ŠEBESTA                                       1

                    ŽILÍNEK                             7                                           MRÁČEK                                        1

                    STRÝČEK                           7                                           BAKEŠ                                            1

       21.-22. PAKANDL                        6                                            FEIGL                                               1

                  BRÁZDA                            6                                            SIMON                                            1

 

                                                    

 

 

                                                                                                                  RYCHLÉ  ŠPUNTY CUP


 

                           PROPOZICE

 

     VIII. ročníku seriálu tenisových deblů

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP

I.

 

     Seriál řídí prezidium ve složení:

 

Jan Kreuzer prezident

Josef Sedlmaier viceprezident

Karel Pakandl člen

Jiří Nečásek člen

JaroslavParoulek člen

 

II.

 

     Seriálu se mohou zúčastnit členové TK BSS METACO Brandýs nad Labem pokud splní následující podmínky:

1. věk nad 25 let

 

2. úhrada zápisného 50,- Kč do turnajového fondu

3. není hráčem žádného závodního tenisového mužstva (netýká se BUĎ FIT)

     Účast nečlenů TK BSS (hostů) schvaluje prezidium.

 

III.

 

      Termíny turnajů jsou uvedeny v termínové listině, která tvoří přílohu těchto propozic. Změny termínů schvaluje prezidium a včas o nich účastníky informuje. Účast lichého počtu přihlášených hráčů se řěší tak, že nehraje posledně losovaný hráč z nenasazených.

 

IV.

     Seriál se hraje míčky, které zajišťuje a o jejich značce rozhoduje prezidium. Platí zásada, že každý lichý turnaj se hraje novými míči.

 


                                                                                                                                                                       RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


 

V.

 

     Turnaje probíhají podle následujícího hraciho systému:

- při počtu účastníků (dvojic) do 5 každý s každým

- při počtu 6 účastníků dvě skupiny po 3, pak o pořadí dle umístění

- při 7 účastnících jedna skupina o 3, druhá o 4 účastnících ve které se utkají nejprve vylosované dvojice,

potom se utkají první s prvními a druzí s druhými z obou skupin o 1.-4. místo. Třetí z první skupiny

sehraje zápas s třetím a čtvrtým z druhé skupiny o 5.-7. místo, přičemž výsledek zápasu třetího a čtvrtého

ze základní skupiny se započítává

- při 8 účastnících dvě skupiny po 4, pak o pořadí dle umístění

- při 9 účastnících tři skupiny po 3, pak o pořadí dle umístění

- při 10 a více účastnících operativně určí prezidium

 

VI.

 

     Seriály se hrají výhradně na jeden set, za stavu 6:6 se hraje tiebreak. Při stejném počtu vítězství rozhoduje skóre (rozdíl gamů) účastníků se stejným počtem bodů, je-li shodné, potom vzájemná utkání a pokud ani ta nerozhodnou, tak los. O pořadí zápasů a obsazení dvorců rozhoduje los.

 

VII.

     Dvojice do jednotlivých týmů se zásadně losují s tím, že polovina hráčů se nasadí a ostatní přilosují podle pořadí v seriálu daného průměrným počtem získaných bodů za 1 turnaj. První turnaj seriálu se losuje bez nasazení.

VIII.

 

     Celý seriál se hraje bez rozhodčích podle zásad FAIR PLAY. Pokud bude některý z účastníků narušovat přátelskou atmosféru, může být prezidentem potrestán pokutou a při opakování

 


 

                                                                                                                                                                       RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


 

 vyloučením ze seriálu. Za nesportovní chování se považují spory o míče, podceňování či zesměšňování soupeřů či spoluhráčů, hlasité nadávky na kurtě (i na vlastní adresu), házení rakety, apod. Odstoupení z turnaje bez velice vážného zdravotního dúvodu znamená prohru všech utkání v poměru 0:6 se všemi následky a napomenutí. Druhé odstoupení v seriálu znamená vyloučení hráče. Odstoupivší hráč uhradí všechny náležitosti za celou dvojici.

IX.

 

Umístění v každém turnaji bude bodově hodnoceno takto:

 

10-8-7-6-5-4-3-2-1 turnaje 1-4,6-9,11-14,16-19,21-24

15-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 turnaje 5,10,15,20

20-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1 MASTERS

X.

 

Body se v průběhu seriálu každému účastníkovi sčítají a o celkovém pořadí rozhoduje jejich součet s tím, že účastníkovi může být započítáno maximálně 15 nejlepších výsledků a výsledek MASTERS. Celkový vítěz seriálu získá titul MISTR RYCHLÝCH ŠPUNTÚ 1999. Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí koeficient úspěšnosti (celkový počet bodů dělený počtem odehraných turnajů), pak počet vítězství, druhých, třetích míst, atd. Za vítězství 6:0 se vítězné dvojici přičítá a poražené dvojici odečítá z celkového hodnocení 1 bod.

 

XI.

 

Startovné v jednotlivých turnajích činí 20,- Kč splatných při podání přihlášky k účasti, v MASTERS pak 40,- Kč.

Vítěz každého turnaje získá čest pohostit účastníky 2 lahvemi šampaňského ”Bohemia sekt”, postih ve stejné výši čeká dvojici na posledním místě. Uvedené sazby se při MASTERS zdvojnásobují.

 

XII.

 

Proti nasazení, losování či výsledku možno podat prezidiu protest dotovaný vkladem lahve šampaňského. Protest projedná, posoudí a zamítne prezidium.

 Další: strana6.htm

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *