ROČENKA

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP

2000

BRANDÝS NAD LABEM

8. ROČNÍK

 

 

 

 

 

Mistři rychlých špuntů:

1993 : Jaroslav Paroulek

1994 : Ladislav Pýcha

1995 : Ladislav Pýcha

1996 : Ladislav Pýcha

1997 : Ladislav Pýcha

1998 : Zdeněk Fiala

1999 : Zdeněk Fiala

2000 : Miroslav Hlubuček

 

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


ZHODNOCENÍ ROČNÍKU 2000:

Tradice zůstala zachovaná, se plných 25 turnajů ( i v náhradním termínu). Průměrná účast na jednom turnaji výrazně poklesl ze 17 hráčů v roce 1999 na necelých 13 v roce 2000. Nejvíce účastí zaznamenali Strýček (22), Váňa (21) a Hlubuček (20). V 8.ročníku bylo sehráno 372 zápasů (v roce 1999 bylo 436), 2504 gemů (3878) a 16 (31) kanárů.

Výbor Tenisového klubu v jehož řadách je pět členů Rychlých špuntů v čele s předsedou Dr. Petrem Štichou nám vycházel maximálně vstříc a přispěl tak k úspěchu seriálu. Financování seriálu je uvedeno na straně 10 této ročenky, náš dík patří všem sponzorům, kteří věnovali finanční prostředky (Klečka, Leeb, Sedláček, Pakandl) nebo přispěli naturálně (Mráček, Vaněček, Hlubuček, Vaníček a další).

Řadu majitelů hrdého titulu “RYTÍŘ RYCHLÝCH ŠPUNTU” rozšířili letos

s pořadovým číslem 9: Karel Pakandl

Titul “ ČESTNÝ RYTÍŘ RYCHLÝCH ŠPUNTU” (v pořadí jedna) byl udělen u příležitosti jeho 50.narozenin Ing. Vojtěchu Sedláčkovi.

Po osmi letech nepřetržité účasti hráčské (první dva roky) a funkcionářské (prezidentem Rychlých špuntů od jejich vzniku do MASTERS 2000) mně zdravotní stav donutil abdikovat. Děkuji členům za udělení titulu “ čestného prezidenta” přeji svému nástupci Josefu Brázdovi mnoho zdaru a všem, aby jim Rychlé špunty přinesly ještě mnoho radosti a sportovních zážitků.

Jan Kreuzer

P.S. Tuto ročenku můžete vidět v Internetové podobě na této adrese:

http://www.multiweb.cz/rychle.spunty/ .- Zde uvidíte výsledky VIII. ročníku spolu s touto ročenkou a dále průběžné výsledky IX.ročníku po každém turnaji.


Chtěl bych ještě dodatečně poděkovat panu Leebovi za tisknutí materiálů (plakátů, tabulek, aj.).

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH TURNAJU:

1. turnaj : 24.4. HLUBUČEK – VEVERKA

2. turnaj : 1.5. PAKANDL – SEDLÁČEK

3. turnaj : 8.5. VÁŇA – KOLIANDR

4. turnaj : 15.5. KUSKO – LEEB

5. turnaj : 22. 5. HLUBUČEK – NEČÁSEK

6. turnaj : 29.5. PAKANDL – SEDLMAIER

7. turnaj : 5.6. PAKANDL – ŠANDA

8. turnaj : 12.6. PAKANDL – HOREŠOVSKÝ

9. turnaj : 19.6. HLUBUČEK – LEEB

                 10. turnaj : 26. 6. HLUBUČEK – MRÁČEK

                  11. turnaj : 3.7. STRÝČEK – PAROULEK

                  12. turnaj : 6.7. VANÍČEK – VANĚČEK

                  13. turnaj : 10.7. PANČÍK – STRÝČEK

                  14. turnaj : 17.7. KLEČKA – VANĚČEK

                  15. turnaj : 24. 7. HLUBUČEK – KUSKO

                  16. turnaj : 31.7. VEVERKA – PAKANDL

                  17. turnaj : 7. 8. VÁŇA – BRÁZDA

                  18. turnaj : 14. 8. PAKANDL – VEVERKA

                  19. turnaj : 21.8. PANČÍK - HOREŠOVSKÝ

                  20. turnaj : 28. 8. STRÝČEK – LEEB

                  21. turnaj : 4.9. VÁŇA – LEEB

                  22. turnaj : 11.9. HLUBUČEK - BRÁZDA

                  23. turnaj : 17.9. PAKANDL – VANÍČEK

                  24. turnaj : 24.9. PAKANDL – MRÁČEK

                  MASTERS : 7.10. HLUBUČEK – HOREŠOVSKÝ

                                                  PAKANDL – NEČÁSEK

 

 


RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


STATISTIKA:

 

Jméno :                  Počet startů :     Počet bodů :     Vítěz :     Poslední :     Průměr :

 

BRÁZDA                      13                   80                  2               1              6,15

FEIGL                            6                    34                  0               2              5,67

HLUBUČEK                19                  165                 7                2            10,31

HOREŠOVSKÝ          13                    89                  3               4              6,85

KLEČKA                     17                  120                  1               2              7,5

KOLIANDR M.            2                     17                  1               0              8,5

KUDLÁČEK P.            5                     27                  0                1             5,4

KUSKO                      18                   113                  2                1             7,1

LEDVINA                     7                      7                   0                0             7

LEEB                           17                  117                   4                3             7,31

MRÁČEK                    16                 120                    2                2            7,5

NEČÁSEK                  11                   86                     2               3             7,81

PAKANDL                  20                 158                    9                0             9,88

PANČÍK                      13                 104                    2                0              8

PAROULEK                19                 112                    1                 3             7

SEDLÁČEK                 15                   95                    1                 3             6,33

SEDLMAIER                14                  77                     1                 4             5,5

SEMECKÝ                     8                  52                     0                 1             6,5

STRÝČEK                    22                137                     3                 7             8,56

ŠANDA                          6                   41                     1                1             6,83

VÁŇA                           21                 126                    3                 3            7,88

VANĚČEK                     4                    40                    2                 0            10

VANÍČEK                    15                  113                    2                 5            7,53

VEVERKA                    17                  110                    3                 4            6,88 

 

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


TURNAJ RYCHLÉ ŠPUNTY

8. ročník

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


 

HISTORICKÝ PŘEHLED VÍTĚZU:

 

Počet vítězů jednotlivých turnajů od 1. turnaje v roce 1993 do 25. turnaje v roce 2000:

 

1.        FIALA                                      45                                                         ŽILÍNEK               7

2.        PÝCHA                                    35                                                         VANĚČEK            7

3.        HLUBUČEK                            28                                             25.-30. ZAHRADNÍČEK   5

4.        NEČÁSEK                               20                                                         KOLIANDR Z.      5

5.-8.    KUDLÁČEK M.                     15                                                          KLEČKA               5

           KUDLÁČEK P.                       15                                                          KUSKO                 5

           VEVERKA                               15                                                         VÁŇA                    5

           PAKANDL                              15                                                         HOREŠOVSKÝ     5

9.        BOHUSLAV                            12                                            31.-34. KREUZER               4

10-13. JURAŠEVSKÝ                        11                                                        MIŠÍK                     4

            HORÁČEK                             11                                                        SEDLMAIER           4

            VANÍČEK                              11                                                        SEDLÁČEK             4

            PANČÍK                                 11                                           35.-38. VESELÝ                   3

14.-15. TEMR                                     10                                                        ŠŤASTNÝ               3

             STRÝČEK                             10                                                        KOLIANDR M.       3

16.-19. HAUER                                    9                                                        MRÁČEK                3

            LEEB                                        9                                            39.-40. SEMECKÝ              2

            ŠANDA                                    9                                                         ŠTICHA                  2

            PAROULEK                             9                                            41.-44. ŠEBESTA                1

20.       BRÁZDA                                  8                                                         BAKEŠ                    1

21.-24. SVOBODA                              7                                                         FEIGL                      1

             SCHEJBAL                              7                                                        SIMON                    1


 

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


PROPOZICE

IX. ročníku seriálu tenisových deblů

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP

I.

Seriál řídí prezidium ve složení:

Josef Brázda                            prezident

Josef Sedlmaier                        viceprezident

Karel Pakandl                           člen

Jiří Nečásek                             člen

Jaroslav Paroulek                     člen

II.

Seriálu se mohou zúčastnit členové TK BSS METACO Brandýs nad Labem pokud splní následující podmínky:

1. věk nad 25 let

2. úhrada zápisného 50,- Kč do turnajového fondu

3. není hráčem žádného závodního tenisového mužstva (netýká se BUĎ FIT)

Účast nečlenů TK BSS (hostů) schvaluje prezidium.

III.

Termíny turnajů jsou uvedeny v termínové listině, která tvoří přílohu těchto propozic. Změny termínů schvaluje prezidium a včas o nich účastníky informuje. Účast lichého počtu přihlášených hráčů se řěší tak, že nehraje posledně losovaný hráč z nenasazených.

IV.

Seriál se hraje míčky, které zajišťuje a o jejich značce rozhoduje prezidium. Platí zásada, že každý lichý turnaj se hraje novými míči.


RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


V.

Turnaje probíhají podle následujícího hraciho systému:

- při počtu účastníků (dvojic) do 5 každý s každým

- při počtu 6 účastníků dvě skupiny po 3, pak o pořadí dle umístění

- při 7 účastnících jedna skupina o 3, druhá o 4 účastnících ve které se utkají nejprve vylosované dvojice,

potom se utkají první s prvními a druzí s druhými z obou skupin o 1.-4. místo. Třetí z první skupiny

sehraje zápas s třetím a čtvrtým z druhé skupiny o 5.-7. místo, přičemž výsledek zápasu třetího a čtvrtého

ze základní skupiny se započítává

- při 8 účastnících dvě skupiny po 4, pak o pořadí dle umístění

- při 9 účastnících tři skupiny po 3, pak o pořadí dle umístění

- při 10 a více účastnících operativně určí prezidium

VI.

Seriály se hrají výhradně na jeden set, za stavu 6:6 se hraje tiebreak. Při stejném počtu vítězství rozhoduje skóre (rozdíl gamů) účastníků se stejným počtem bodů, je-li shodné, potom vzájemná utkání a pokud ani ta nerozhodnou, tak los. O pořadí zápasů a obsazení dvorců rozhoduje los.

VII.

Dvojice do jednotlivých týmů se zásadně losují s tím, že polovina hráčů se nasadí a ostatní přilosují podle pořadí v seriálu daného průměrným počtem získaných bodů za 1 turnaj. První turnaj seriálu se losuje bez nasazení.

VIII.

Celý seriál se hraje bez rozhodčích podle zásad FAIR PLAY. Pokud bude některý z účastníků narušovat přátelskou atmosféru, může být prezidentem potrestán pokutou a při opakování


RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


 

vyloučením ze seriálu. Za nesportovní chování se považují spory o míče, podceňování či zesměšňování soupeřů či spoluhráčů, hlasité nadávky na kurtě (i na vlastní adresu), házení rakety, apod. Odstoupení z turnaje bez velice vážného zdravotního dúvodu znamená prohru všech utkání v

poměru 0:6 se všemi následky a napomenutí. Druhé odstoupení v seriálu znamená vyloučení hráče. Odstoupivší hráč uhradí všechny náležitosti za celou dvojici.

IX.

Umístění v každém turnaji bude bodově hodnoceno takto:

10-8-7-6-5-4-3-2-1 turnaje 1-4,6-9,11-14,16-19,21-24

15-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 turnaje 5,10,15,20

20-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1 MASTERS

X.

Body se v průběhu seriálu každému účastníkovi sčítají a o celkovém pořadí rozhoduje jejich součet s tím, že účastníkovi může být započítáno maximálně 15 nejlepších výsledků a výsledek MASTERS. Celkový vítěz seriálu získá titul MISTR RYCHLÝCH ŠPUNTÚ 2000. Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí koeficient úspěšnosti (celkový počet bodů dělený počtem odehraných turnajů), pak počet vítězství, druhých, třetích míst, atd. Za vítězství 6:0 se vítězné dvojici přičítá a poražené dvojici odečítá z celkového hodnocení 1 bod.

XI.

Startovné v jednotlivých turnajích činí 20,- Kč splatných při podání přihlášky k účasti, v MASTERS pak 40,- Kč.

Vítěz každého turnaje získá čest pohostit účastníky 2 lahvemi šampaňského ”Bohemia sekt”, postih ve stejné výši čeká dvojici na posledním místě. Uvedené sazby se při MASTERS zdvojnásobují.

XII.

Proti nasazení, losování či výsledku možno podat prezidiu protest dotovaný vkladem lahve šampaňského. Protest projedná, posoudí a zamítne prezidium.


RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


FINANCE 2000

Příjmy:

zůstatek z roku 1999:                          935 Kč

vstupní poplatek   (24 x 50):            1,200 Kč

vložné (256 x 20):                            5,120 Kč

MASTERS vložné (16 x 40) :             640 Kč

sponzorský dar :    

Klečka:                                               3,000 Kč

Leeb:                                                   2,000 Kč

Sedláček :                                            2,000 Kč

Pakandl:                                               1,000 Kč

Kreuzer:                                               1,000 Kč


CELKEM:                                        16, 895 Kč

 

Výdaje :

míče (25 x 180):                                 4,500 Kč

večeře při turnajích:                            3,640 Kč

Sedláček 50:                                           560

MASTERS míče:                                    720 Kč

jídlo:                                                     2,010 Kč

ceny:                                                      4,985 Kč


CELKEM :                                          16,415 Kč

Zůstatek do roku 2001:                            480 Kč

 

RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


SEDLÁČEK 50

Dne 1.září letošního roku oslavil významné životní jubileum dlouholetý člen Rychlých špuntů Ing. Vojtěch Sedláček. Přestože je Vojta významný průmyslník a jeden z nejlepších hospodářských odborníků republiky, je to velice vstřícný a kamarádský člověk, který je v celku Rychlých špuntů vždy vítán a oblíben. Přes svoje enormní časové vytížení se snaží Vojta najít čas na špunťácké turnaje a při nich pak vždy bojuje ze všech sil. K úspěchu seriálu i chodu tenisového klubu přispívá i štědrými sponzorskými dary.

Vojta Sedláček pochází z Moravy (centrum Hané Prostějov) a rodný kraj se dosud projevuje v řeči a v chování. Od mládí měl rád sport, přes fotbal a volejbal se dostal až k tenisu a ten zůstal jeho láskou až do současnosti. Jako každý Moravák má rád i hudbu a zpěv, který dokáže šikovně doprovodit hrou na kytaru. Vojta je ženatý, paní Sedláčkovou občas vidíme při naších turnajích, vždy intenzivně štrikující !

Rychlé špunty přejí Vojtěchu Sedláčkovi do dalších let mnoho zdraví a osobní spokojenosti, další vyhrané turnaje a mnoho bodů do celkového hodnocení. Děkujeme Ti Vojto za to, že jsi takový, jaký jsi.

 

 

 

 

 

 

 

 


RYCHLÉ ŠPUNTY CUP


TERMÍNOVÁ LISTINA 2001

TURNAJ ČÍSLO                      DATUM                   DEN              ČAS

01                                               23.04.                        pondělí          16,30

02                                               01.05.                 úterý              14,30

03                                               08.05.                        úterý              14,30

04                                               14.05.                        pondělí          16,30

05                                              21.05.                        pondělí         16,30

06                                              28.05.                         pondělí          16,30

07                                              04.06.                         pondělí          16,30

08                                              11.06.                         pondělí          16,30

09                                              18.06.                         pondělí          16,30

10                                              25.06.                        pondělí         16,30

11                                               02.07.                        pondělí          14,30

12                                               05.07.                        čtvrtek           16,30

13                                               09.07.                        pondělí          16,30

14                                               16.07.                        pondělí          16,30

15                                              23.07.                        pondělí         16,30

16                                               30.07.                        pondělí          16,30

17                                               06.08.                        pondělí          16,30

18                                               13.08.                        pondělí          16,30

19                                               20.08.                        pondělí          16,30

20                                              27.08.                        pondělí         16,30

21                                               03.09.                        pondělí          16,30

22                                              10.09.                         pondělí          16,30

23                                              16.09.                         neděle            14,30

24                                              23.09.                         neděle            14,30

MASTERS                             06.10.                        sobota         10,00

Na titulní stránku 

8. ročník

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *