Stezka Valašské Meziříčí – Rožnov (Jardova cyklostezka) pro cyklisty proražena!

   Nabízím cyklistům zajímavý (rodinný) kolem Bečvy z Valmezu do Rožnova. Z Valmezu se můžeme vydat na cestu už od mostu přes Bečvu z Krásna do VM u záchodků proti proudu po pravé straně Bečvy přes "park" Kozinu. Pojedeme po zpevněném chodníku až přijedeme ke splavu zvanému “Prvňák”. Na levé straně je vidět bývalý areál Tesly a Skláren, za vodou Huťský lesík, v němž byly konány v 50. letech kulturní akce. Vpravo nad námi je bývalý areál kasáren. Pak pojedeme podél tenisových kurtů, koupaliště, podnikatelského areálu, kde opustíme vozovku (most k silnici VM - Rožnov) a najíždíme do terénu. Přijedeme ke splavu “Druháku”, který býval v padesátých letech obsypán koupajícími se, neboť v té době byla voda ještě čistá, a k moři se nejezdilo. Pak pokračujeme dále po polní cestě, až najedeme na panelovou cestu, po které se dostaneme až k silnici do Hrachovce, u mostu přes Bečvu.

   Silnici přejedeme a pokračujeme dále proti proudu. Původně zde byla jen úzká kamenitá stezka, ale při terénních úpravách břehů zde byla projeta cesta, po které pokračujeme kolem splavu “Třeťáku”, kdy na druhé straně je motorest. Od splavu se můžeme po trase i zastavit u ohnišť a popřípadě si opéci nějakou uzeninu. Pak ještě narazíme na další splav, o kterém málokdo z města ví, kde se v dávné  minulosti (?) v létě zašívali z pracovního procesu někteří zaměstnanci, kteří se mohli ztratit, aniž by je někdo postrádal. Pak přijedeme k mostu do Veselé.

   Most přejedeme, vpravo pak kousek projedeme po zkratce k Zašové a pak se snažíme najít stezku doprava k Bečvě. Po stezce táhnoucí se mezi křovím, klidným prostředím, kdy koryto Bečvy je kamenité, projedeme až na silnici vedoucí přes most do Stříteže. Po vyjetí na silnici odbočíme vpravo, přejedeme most a ihned sjedeme vlevo na polní cestu, po které pokračujeme dále. V tomto úseku může být cesta bahnitá, s kalužemi, pokud pojedeme brzy po dešti, neboť cesta vede mezi stromy ve stínu. Pak přijedeme k "Hnojnému potoku”, kde z hromad hnoje na poli teče do Bečvy hnojůvka. Potok, za sucha vyschlý, překročíme a pak za chvíli po lepší polní cestě projedeme kolem několika chalup k mostu do Zubří, spojující a chaty na této straně s civilizací. Za kopcem vpravo je pak Vidče. Vidíme, že Bečva začíná zápasit s čistotou.

   Most přejedeme a hned odbočíme vpravo. Na druhé straně vidíme chaty, pak následuje les se srázy a skalní stěnou táhnoucí se až k Rožnovu. Koryto řeky začíná být divoké, jde spíše o potok probíjející se mezi kameny. V době, kdy jsem zde projížděl a sešel k vodě, tak jsem se zhrozil jak bylo dno pokryté jakousi černou hmotou, při nízkém stavu voda i mírně zapáchá. Nicméně jsou zde kupodivu rybáři a zřejmě tedy i ryby. A pozor, kdy dojedeme ke korytu téměř vyschlého potoka. Řekl bych, že pro bezpečnou jízdy jsou ochranné pomůcky více než vhodné. Sám jsem zde při rychlejší jízdě několikrát spadl. Zrádné jsou právě písečné ostrůvky, do kterých najedete. Zde se jedná v podstatě o nejhorší úsek, využívaný pouze rybáři a mládeží, která zde u Bečvy odbývá své alkoholické dýchánky a milostné románky. Jedná se skutečně o stezku divokou přírodou, někdy vegetačním tunelem, písčitými úseky, přes kořeny a též pozor na hlavu. Přijedeme až ke splavu, kde na druhé straně pak začíná jezdecký areál a v lese torzo hradu.

   Tuto trasu jsem projížděl z Valmezu do Rožnova a zpět 31.6.2000, kdy byl poměrně nízký stav vody. Pro rodinu s děckama jde o ideální, děcka si užijí něco jiného, než nekonečné a nudné pojíždění po chodníku či parku. Na horském kole to musí být pohádka, já sám jsem to jel na Favoritu. Takže si dovedete představit, jak jsem se cítil zadkem na kole na druhý den. V Rožnově můžete navštívit skanzen, popř. vykonat celodenní a zajet až na H. Bečvu na přehradu.

   Neboť jsem první (jak se domnívám, kdo tuto trasu veřejně popisuje), zcela domýšlivě jsem ji nazval Jardova cyklostezka. Jedná se o jednu z cyklistických možností, můžeme jet z Valmezu do Vsetína a snad až do Teplic a do Přerova.

A co dál?..

Zkoušel jsem i trasu na Teplice, zatím kousek, takže:
   Máte-li odvahu pokračovat z VM i po toku Bečvy směrem k Hranicím, pak máme dvě možnosti.
  1. Od zmíněného mostu ujet podél toku po pravé straně až dojedeme k dalšímu silničnímu mostu, přejedeme ho a hned odbočíme vpravo směrem na Hulín. Pro přejetí mostu přes Vsetínskou Bečvu odbočíme vpravo a podél toku sjíždíme dolů. Mineme vlevo pálenici a vpravo soutok Vsetínské s Rožnovskou Bečvou. Tato trasa bude dosti krutá, neboť několik set metrů povedeme, možná i poponeseme kolo lesem skrz vymleté břehy. Dostaneme se až k dalšímu mostu z VM do Juřinky, tuto trasu bych moc nedoporučoval.
  2. Další možnost je následovná, po dojetí k mostu přejedeme přes silnici napříč pod železničním mostem, tzv. Myší dírou a pokračujeme po hlavní cestě tak daleko, až se dostaneme na křižovatku tvaru T (proti je bývalý objekt Tonaku). Zde odbočíme vlevo a dojedeme po hlavní opět k Bečvě, nyní již po soutoku Bečvy rožnovské a vsetínské. (K tomuto soutoku bychom se dostali po kdybychom pro projetí Myší díry pokračovali asi 300 m dále po břehu Bečvy) i zde bychom mohli pokračovat dolů k mostu na Juřinku. Můžeme však odbočit z hlavní vpravo a jet směrem na Lhotku/Choryň a k Bečvě se dostat ve Lhotce, kde ihned odbočíme na křižovatce vlevo a pak přes lávku se dostat na druhou stranu Bečvy, nebo pokračovat v jízdě po cestě do Choryně.   Pojedeme-li po hlavní k Juřince, po dojetí k řece přejedeme most a odbočíme vpravo a pokračujeme dále, nebo pojedeme po silnici a před kopcem odbočíme vpravo, mineme střelnici myslivců (pokud bychom jeli přímo, dojedeme ke splavu), pak projedeme kolem vyschlého splavu vpravo. Jedeme po polní cestě a asi po 400m kolem "rybníků" vpravo se opět dostaneme k řece, ke splavu. Zde je možno se i vykoupat. Tento splav byl v padesátých letech též obléhán, hodně i občany z okresu NJ. Poté pokračujeme polní cestou dále, vlevo mineme bývalý mlýn, vpravo lanovou lávku vedoucí do Lhotky, vpravo též vidíme komíny DEZY a pokračujeme dále až projedeme kolem jakéhosi bufetu a vyjíždíme na silnici vedoucí do Choryně. Nevím, kam až lze pokračovat po levé straně Bečvy, zřejmě skončíme v lese, aspoň za mého dětství tomu tak bylo. Přejedeme tedy most a sjedeme vlevo a jedeme polní cestou podél vymletého břehu, kde bývá vlhko (pokud bychom chtěli u Choryně cestu ukončit, pojedeme po silnici vpravo a buď odbočíme vlevo a dojedeme k Hustopečím, nebo vpravo k nádraží ČD Lhotka, či k sil. č. E35 do Teplic (Hranic, N. Jičína, Valmezu), nebo se vrátíme přes Lhotku do Valmezu).   pokračujeme-li dolů, tak po chvíli vjedeme do divokého terénu. Vidíme, co zde napáchala povodeň v r. 1997 (viz foto o povodni). Probijeme se někdy sotva viditelnou stezkou po rybářích až k chatkám a poté již sjízdnou cestou kolem dolovaného štěrkáče vpravo až k dalšímu mostu přes řeku, vedoucímu do Němetic (Kelče, k sil. č. 18 Val. Mez - Hulín) a vpravo k nádraží ČD Hustopeče a k sil. č. E35. Níže vpravo jsou další štěrkáče u Hustopeč, hojně využívané ke koupání. Předpokládám, že by cesta mohla být průjezdná až do Špiček, pak jsou u Bečvy skály a železniční trať. Zřejmě by bylo nutno přejet na levou stranu Bečvy a dojeli bychom kolem Skaličky (zde je větrný mlýn) až do lázní Teplice. Vyzkouší to někdo? Trasa na Hustopeče je však pěknou procházkou i pěšky.
  Jak jsem slyšel, tak z Teplic se uvažuje o zpevněné cyklostezce až do Přerova, takže by to byla pohoda, ale už méně romantická projížďka. A co VM, napojí se na tuto "eurostezku"?

Mapy turistické doporučuji prohlédnout na Atlasu

Plaja
* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *