"Kdo jak myslí, tak končí - nálada"

Únik informací

Našim investigativním novinářům se podařilo zjistit, že koncem minulého roku v jedné blíže neurčené valašské dědině proběhla utajená konference Valašského filozofického krúžku, věnující se naší současné společnosti s mottem "Kdo jak myslí, tak končí - kam to vlastně kráčíme" .

Nejmenovaným zdrojem nám byla poskytnuta k nahlédnutí neveřejná publikace zpracovaných vystoupení , v níž nás zaujalo jedno z themat, ve kterém, mimo jiných společenských problémů, referující rozebíral “blbou náladu” v moravsko- česko - slezské společnosti. Fragmenty z tohoto vystoupení zveřejňujeme:

“V souladu s formální a obsahovou logikou, na základě klasifikace, vztahové analýzy a syntézy, za použití metod indukce a dedukce a s přihlédnutím k historii našich národů jsem dospěl k následné generalizaci: Vycházeje z obecně uznávané a přijaté koncepce splněného očekávání docházíme k závěru, že událost se stane proto, že byla námi očekávána. Selhání se tak dostaví spíše na základě našeho duševního postoje a nálad, než našich schopností - prostě řečeno:jaká víra, takový výsledek. Nebo jak náš lid říká - Každý si své lože, kde si lehne, stele sám. Ostatně vzpomeňme si - Na počátku bylo slovo. Naše destruktivní, materializující se myšlenky, jak dokládá dosavadní historická zkušenost a praxe lidstva, nám v podobě negativní energie v souladu s energoinformační vědou systém vrací v podobě reality".

Sledujíce náš tisk, rozhlas, politiky a TV nutně docházíme k názoru, že jsme špatní, neschopní, nesamostatní, kolem nás jsou jen blbci kteří nám nepřejí, prý nám vládnou sebevrazi. Máme spoustu specialistů na “negativní vymezování”, procházíme nepřetržitou krizí ve všech oblastech života, vše je v katastrofálním stavu a nic dobrého nás nečeká. Místo řešení problémů slyšíme jen osobní výpady politiků, občané se trumfují ve špatných zprávách ... (další si doplňte na základě zkušeností laskavě sami). Bylo ověřeno, že k hypervýronům této negativní energie dochází zvláště v době televizních a rozhlasových zpráv, v hromadných dopravních prostředcích při cestě do a ze zaměstnání, v pivnicích a po ranním nákupu tisku.

Tudíž nemůžeme nic dobrého v budoucnu očekávat, protože si to vlastně ani nepřejeme. Světlé zítřky se zatím nekonají. Jen změna našeho myšlení nás může odklonit od cesty námi programově nasměrované k neodvratnému zániku, pokud nepřijmeme otázku, zda tak snad nespějeme k nové civilizaci.

Referující krátce vzpomněl i Masarykovy vize:”Kdo nepoběží napotom o závod se sousedy svými, zakrsá i zahyne konečně a neuchranně”, “..účastniti se v obchodu světovém a kořistiti pro sebe z pokroku všeobecného”, “Není pravda, že naše politická nedostatečnost tkví jen v charakterech - tkví, ale neméně v nedostatku vzdělání, v nedostatku určitých a pevných názorů” a kdy náš lid jeho známý výrok transformoval v: Nebát se a krást!

Závěrem referující navrhl, aby TV, noviny, rozhlas a politici před svými výroky uváděli varování:

Ministr zdravotnictví varuje!
Čtení našeho tisku (sledování našich zpráv, pořadů, výroků...) způsobuje negativní, pesimistickou, depresívní a blbou náladu ve společnosti, nechuť k životu, strachy, nespavost, další psychické, nervové, sexuální poruchy a vnáší nepřátelství mezi různě politicky a názorově orientované občany, pochybnosti v budoucnost a smysl života. Howgh!

Konec citace.

A my dodáváme:Chudák TGM sebou musí v hrobě vrtět. Kdo spasí naše duše? Radegaste, probuď se!
Literatura: Sborník z konference Valašského filozofického krúžku, Valašské kotáry 1998 (neveřejné)

© Utajený informační zdroj


Buďte rádi, že je jak je, mohlo by to být i horší...

Nezoufejte však, na provaz je vždy dost času, světélko v temnotách bliká a bude nám (možná) jednou fajn >majka.gif < ...tak si klikni.

Mrkněte se, zda se vám nehodí ke stažení jako tapeta: VODA (bude)

A nakonec - vemte si z něj příklad

lukiš