CÍRKEV

----------------------------

Nic moc

Babička seděla na pláži, kde si její vnouček ve slunečním kloubouku a župánku

hrál s kyblíčkem a lopatkou a plácal bábovičky. Najednou se objevila obrovská

vlna, která zalila pláž a když vtekla zpět do moře, vzala vnoučka s sebou.

Babička padla na kolena a začala se modlit:

"Ó, Bože, prosím, vrať mi mého vnoučka. Je to tak nevinné stvoření,

tak sladký chlapec, tak báječné dítko."

Jako zázrakem se přihnala další velká vlna a zanechala po sobě vnoučka přesně na

původním místě, v župánku a s lopatičkou a kyblíčkem. Babička obrátila oči k

nebesům, rozhodila rukama a říká naštvaně:

"Měl kloubouček..."

----------------------------

Boží starosti

Jednou se šel Bůh podívat do Rajské zahrady za Adamem a Evou, ale našel tam jen

samotného Adama. Tak se zeptal, kde je Eva.

"Ale, začla jí týct krev. Stává se to každej měsíc."

"No, Adame, kde teda je?"

"Šla se dolů k řece umýt."

"Do háje. Jak mám teď dostat ten smrad z ryb?"

----------------------------

Od lékaře

Přijde takhle jeptiška k doktorovi, že má spálené přirození. Doktor se ptá, jak

se to stalo. Jeptiška na to říká:

"Já jsem tu svíčku zapomněla sfouknout."

----------------------------

Pomoc na hřích

Jeptiška přiběhne za matkou představenou:

"Matko představená, pomozte mi, zhřešila jsem - milovala jsem se s mužem."

"Tak rychle běžte do kuchyně a snězte citrón!"

"A myslíte, že to pomůže?"

"To nevím, ale zmizí vám ten blažený výraz z tváře!"

----------------------------

Jména

Jak se jmenuje syn jeptišky?

Voskovec.

----------------------------

Kdo smí do nebe

Přijdou takhle ženské houfně (autobus to napasoval výlohou do kosmetického

salónu) do nebe k nebeské bráně a tam narazí na Svatého Petra. Všechny chtějí

samozřejmě do nebe a tak musí podstoupit zkoušku. Svatý Petr říká:

"Která z vás měla styk před tím, než byla plnoletá, odchod!"

Zvednou se asi tři ženy a odcházejí.

"Která z vás byla nevěrná aspoň jednou svému muži, odchod!"

Zvedne se zbytek kromě jedné a jdou směrem k peklu.

Najednou Svatý Petr volá:

"Hej, vraťte se ještě!"

Tak ženy utíkají zpět celé šťastné, že si to rozmyslel, a Svatý Petr říká:

"Tu hluchou vemte sebou taky!!!!"

----------------------------

Ze života hmyzu

Ptá se kudlanka nábožná jetele:

"Jeteli, proč se nemodlíš?"

"Nechci být spasen."

----------------------------

Tvrdý test

Do jednoho renomovaného kláštera chtěl vstoupit novic. Bylo mu řečeno, že musí

projít náročným testem sexuální zdrženlivosti. Test vypadal tak, že všichni

členové řádu se shromáždili spolu s novici v jedné místnosti. Všichni se svlékli

a na své údy si připevnili malé zvonečky. Poté byla do místnosti vpuštěna mladá

svůdná žena. Pokud někomu zazvonil zvoneček, nemohl být přijat za člena řádu.

Náš novic napoprvé neuspěl a členové mu radili:

"Běž na rok do pouště a žij osaměle, to ti pomůže, vytrénuješ si

vůli."

Tak se mladík sebral a šel. Po roce stráveném meditacemi se navrátil do kláštera

k opakování testu. Ani napodruhé se nedokázal ovládnout a zazvonil. Byl tedy

poslán na další rok do pouště meditovat. Opět se navrátil, tentokráte již s

železnou vůlí. Odolal svodům mladého dívčího těla. Když to ostatní viděli,

představený řádu mu oznámil, že je přijat za člena a za odměnu za své odříkání

může oné sličné dívce alespoň políbit ruku.

Mladík tedy nelenil, vystoupil z řady, došel k dívce a sehnul se k její ruce.

V tom se z řady za ním ozvalo sborové zvonění.

----------------------------

Hitler v kostele

Přijde Hitler do kostela, poklekne k ukřižovanému Ježíši a začne:

"Ó děkuji Ti, že jsi mi dal Rakousko."

"Máš štěstí."

"Ó děkuji Ti Pane, že jsi mi dal Čechy."

"Máš štěstí."

Hitler se podiví, ale pokračuje:

"Ó děkuji Ti, že jsi mi dal Francii."

"Máš štěstí," zní znovu odpověď Ježíše.

Hitlerovi to již nedá a tak se zeptá:

"Proč mi stále říkáš, že mám štěstí?"

"Protože kdybych neměl přibité nohy, tak Tě kopnu do držky."

----------------------------

Krása v nebi

Zemřela v mladém věku slavná herečka a vstoupila v celé kráse svých vnad do

ráje. Ujal se jí sám svatý Petr a doprovázel ji vyhrazenou cestou k rajskému

oddělení pro nevinné sexbomby, chráněnému před vetřelci hlubokým vodním

příkopem.

"Tady na té úzké lávce musíš být velmi opatrná," připomínal jí

důrazně svatý Petr před příkopem.

"Jdi napřed a přísně se střež jakékoliv hříšné myšlenky - sic

spadneš do vody a cesta do ráje ti bude navždy uzavřena..."

Herečka jde, nebere jeho výstrahu vážně a tak si lehce vykračuje, vlní se v

bocích a rozverně kroutí zadečkem, jak byla zvyklá před kamerou. Jeden krok,

druhý, třetí, čtvrtý... a vtom to za ní hlasitě žbluňklo.

----------------------------

Spáč

Jednoho dne šla paní Nováková do kostela poradit se s knězem:

"Reverende, mám problém. Můj muž vždycky v průběhu vašich kázání

usíná. Je to ostudné, a já nevím, co mám dělat."

"Mám nápad. Sedněte si dopředu, abych na vás viděl. Vezměte si

tenhle napínáček. Já seshora uvidím, když váš manžel usne, dám vám znamení a vy

ho píchnete do nohy."

V neděli na kázání samozřejmě pan Novák usnul. Kněz to zpozoroval a rozjel

plán:

"A komu vděčíme za nejvyšší oběť?" a pokynul paní Novákové.

"Ježíši!" zařval pan Novák, když ho jeho žena bodla ostrým hrotem.

"Ano, máte pravdu, pane Novák, Ježíš se za nás všechny

obětoval."

Pan Novák brzy znovu upadl do dřímoty. Kněz si zase všiml.

"Kdo je naším zachráncem? Pro koho žijeme?" a kývl na paní

Novákovou.

"Proboha!" vyrazil pan Novák, když mu žena opět vrazila napínáček do

nohy.

"Ano, zase máte pravdu," pravil kněz s úsměvem.

Pan Novák zase upadával do spánku, knězovo kázání nabíralo na tempu a stalo se,

že jeden z jeho rozmáchlých pohybů rukama na kazatelně pochopila paní Nováková

jako další signál.

"A co řekla Eva Adamovi, když mu porodila devětadevadesátého

syna?" řekl zrovna kněz.

Paní Nováková bodla a manžel zařval:

"Ještě jednou do mě tuhle prokletou věc zarazíš a já ti ji vyrvu a

nacpu do prdele!"

----------------------------

Tři mrtví v nebi

Svatý Petr takhle na bráně zastaví tři chlápky a povídá:

"Pánové, poslední dobou máme děsně přeplněno, takže mi nejdřív

musíte říct, jak jste zemřeli a já posoudím, zda máte nárok na místo tady."

První chlápek se pouští do vyprávění:

"Bydlel jsem v centru v tom novém mrakodrapu, ve třicátem patře.

Jednou jsem takhle odpoledne na balkóně cvičil aerobic, když jsem nějak

zaškobrtl a převážil se přes okraj. Naštěstí se mi povedlo, jak jsem padal,

se o patro níž chytit zábradlí. Měl jsem i štěstí, že v tom bytě někdo byl.

Zevnitř vylezl nějaký člověk, ale místo, aby mi pomohl, mě začal mlátit přes

prsty. Chvíli jsem se ještě držel, ale když si ten chlap doběhl přes kladivo a

jeden po druhém mi přerazil prsty, tak jsem se pustil. Nějakým zázrakem jsem

dopadl do hustého křoví a kromě pár škrábanců a vyraženého dechu se mi nic

nestalo. No, a když jsem se tak hrabal z toho křoví, najednou jsem zaslechl

divný zvuk, zvedl hlavu a přímo na mě přistála lednice. No, a to mě už zabilo a

tak jsem tady."

"No, to je hodně skličující příběh, tak běžte dál. A co vy?" ptá se

Petr dalšího.

"Já dělal v účetní firmě ve městě a jednou mi někdo zavolal, že mi

nějaký chlápek chodí za ženou. Tak jsem se sebral, honem domů. Výtahy nejezdily,

tak jsem musel vyběhnout devětadvacet pater. Vlítnu do bytu, žena v županu,

zpocená. Tak já prohledal celej byt. Až na balkóně jsem toho mizeru našel. On se

nechtěl pustit, tak jsem ho praštil po prstech kladivem. A představte si, on

spadne dolů celou tu výšku a nic se mu nestane. Já vám byl tak rozčílenej,

vlítnul jsem do kuchyně, popad ledničku a hodil jsem ji na něj z toho balkónu.

Jenže už nejsem nejmladší a srdce ten nápor nevydrželo, tak jsem se tam složil a

už mě neprobudili."

"No, to je taky smutné, tak běžte. A co vy?"

"No, to se vám takhle jednou schovávám nahatej v lednici...."

----------------------------

Zapálil svíci

Paní Macháčková šla po náměstí a potkal ji kněz Opička:

"Jak se máme, paní Macháčková, neoddával jsem vás před dvěma

lety?"

"Ano, otče, byl jste to vy. Mám se dobře."

"A co nějaké ratolesti, už máte?"

"Ještě ne, otče."

"Jedu příští týden na konferenci do Vatikánu, tak tam za vás zapálím svíci.

"Děkuji mnohokrát, otče."

Minulo několik let a potkali se znova. Kněz se ptá:

"Dobrý den, paní Macháčková. Tak co, jak se vede?"

"Ale, docela to ujde, otče."

"A co dětičky, už nějaké máte?"

"Ano, otče. Mám dvoje dvojčata a k tomu čtyři další - osm

dohromady."

"To je báječné. A co váš pan manžel?"

"Včera jel do Vatikánu, sfouknout tu pitomou svíci!"

----------------------------

Setkání dvou světů

Jede takhle jeptiška autobusem, na ruce ma sádru. Přisedne si k ní kněz

a ptá se:

"Co se vám stalo, sestro?"

"Uklouzla jsem ve vaně, otče."

Za nimi jedou dva somráci a jeden se ptá druhého:

"Ty, vole, co je to vana?"

"Nevím, copak jsem katolík?!"

----------------------------

Komunikační metody

V malém přímořském městecku je páter v kostele již unaven ze

zpovídání, když má neustále poslouchat, jak se mu lidé svěřují se

svými nevěrami. A tak na příští mši vyhlásí:

"Kdo se mi chce svěřit s tím, že byl svému partnerovi nevěrný, stačí,

když mi řekne, že spadl do zálivu."

Tato konvence se ujala a páter měl ulehčenou práci. Čas plynul a po pár měsících

starý páter zemřel. Na jeho místo nastoupil nový.

Po několika dnech navštíví nový páter policejní stanici.

"Měli byste něco udělat s bezpečností u zálivu. Neustále tam padají

lidé," říká policistovi.

Ten se pobaveně usměje a doporučí páterovi, aby zašel za policejním ředitelem.

Policejnímu řediteli páterova nevědomost také přijde k smíchu

a pošle jej za starostou.

Páter jde za starostou:

"Měli byste něco udělat s bezpečností kolem zálivu, neustále tam

lidé padají," stěžuje si.

Starosta se směje, až se za břicho popadá. Páter už se rozčílí:

"No to není žádná legrace! Zrovna vaše žena tam

minulý týden spadla šestkrát!"

----------------------------

Nevěra u zpovědi

Muž je se ženou v posteli, když žena zaslechne kroky na chodbě.

"Honem se běž schovat, to je můj manžel!" vykřikne.

"Kam?" ptá se vyděšený muž.

"Zavři se na záchod," navrhne žena.

Muž popadne své svršky, zavře se na záchodě a ze strachu si tam

raději ani nerozsvítí. Ve tmě se ozve dětský hlas:

"Tady je hrozná tma!"

"Kdo jsi?" lekne se muž.

"Tam za dveřma je moje máma a já budu křičet!" říká malý kluk.

"Proboha ne! Hele, když nebudeš křičet, tak ti dám dvacku,"

vyjednává muž.

"Ne, budu křičet!" odpoví kluk.

"Tak ti dám dvě stovky," nabízí muž.

"To je málo, budu křičet!" vyhrožuje kluk.

Muž postupně zvyšuje svou nabídku, až nakonec rezignuje:

"Dám ti pět set, to je všechno, co u sebe mám."

Kluk souhlasí, vezme peníze a nenápadně se vytratí.

Manžel konečně odejde a muž může opustit záchod. Spěšně se rozloučí

se ženou a také odejde.

Žena jde odpoledne se synkem nakupovat. V obchodním domě ji kluk

zatáhne k bicyklům a ukazuje:

"Kup mi takový."

"To nejde, ten stojí moc peněz," říká žena.

"Ale já mám pět stovek, hele!," chlubí se kluk.

"Kde jsi to vzal?" ptá se žena.

Kluk zarytě mlčí.

"No tak, kde jsi to vzal, koukej mi to říct. Snad jsi to neukradl?"

rozčílí se žena. Kluk stale mlčí.

Rozčilená žena chytí kluka za ruku a odtáhne jej k blízkému kostelu.

"Když to neřekneš mně, budeš se s tím muset svěřit panu faráři!"

"Pane faráři, vyzpovídejte prosím kluka, nechce mi prozradit, kde vzal

těch pět stovek!" sděluje žena rozčileně a dost nahlas faráři.

Pan farář se porozhlédne po ostatních, přikývne a jde s klukem do

zpovědnice. Když se oba posadí, kluk řekne:

"Tady je hrozná tma..."

To faráře rozzlobí a řekne:

"Nezačínej s tím zase!"

----------------------------

Jeptišky jdou do nebe

Se čtyřmi jeptiškami se zřítí letadlo. Přijdou k nebeské bráně,

kde na ně čeká svatý Petr. Dříve, než je pustí do nebe, ptá se

první jeptišky, jestli se někdy dotkla pánského údu. Jeptiška

odpoví, že jej pouze viděla. Svatý Petr jí nařídí, aby si v nádobě se svěcenou

vodou vypláchla oči. Ptá se druhé jeptišky, jestli se někdy dotkla

pánskeho údu. Jeptiška odpoví, že ano, ale pouze rukou. Sv. Petr

jí nařídí, aby si omyla ruku ve svěcené vodě a pustí ji dál.

V se čtvrtá jeptiška tlačí před třetí a na Petrův dotaz, kam se žene, říká:

"Já bych si s dovolením vykloktala dříve, než si do toho sestra

Marie sedne."

----------------------------

Rozjímání o budoucnosti

Dva faráři po práci sedí v pěkném počasí na lavičce před farou a popíjejí

červeného vína.

"Co myslíte, bratře, dožijeme my se toho, až Vatikán vydá dekret o

zrušení celibátu?"

"Nevím, bratře, my ještě asi ne, ale naše děti už určite."

----------------------------

Víra

Dvě jeptišky se vydají na projížďku autem... ale co to, po pár kilometrech

motor zachrčí a zhasne... kontrolka benzínu je na nule.

Naštěstí jen kousek odtud je vidět benzínovou pumpu, stačí jen dojít s

kanystrem a načepovat. V celém autě však nenaleznou nic, v čem by benzín

přinesly, jen pod zadní sedačkou je velký nočník.

A už ho taky nesou k pumpě a za chvilku jsou nazpět u auta a nalévají palivo do nádrže.

Zrovna jede kolem místní farář, zastaví a jen nevěřícně kroutí hlavou:

"Tedy sestry, vaši víru bych chtěl mít..."

----------------------------

O tučňácích

Vběhne chlap do hospody celý udýchaný a ptá se hned u prvního stolu:

"Chlapi, kdo tady má velkýho černýho tlustýho psa s bílým obojkem?"

"No, nikdo."

"Tak jsem vám přejel faráře."

----------------------------

Rozšiřování obzorů

Potká takhle pánbůh v nebi Svatého Petra a zeptá se ho:

"Ty, Petře, co je to vlastně ten sex, co se o tom tam dole pořád mluví?"

Petr odpoví:

"Víš, pane bože, to se nedá jen tak povědět. Nejlepší bude, když

půjdeš na zem a zeptáš se přímo u zdroje."

A tak pánbůh sestoupí na zem v šumavských hvozdech. Potká dřevorubce a

povídá mu:

"Ty, nepovím ti, kdo jsem ani odkud jsem přišel, ale řekni mi

prosímtě, co je to ten sex."

Dřevorubec odsekne:

"To jsi na špatný adrese, musíš za Ančou do mlejna!"

Pánbůh tedy jde do mlejna. Ve mlejně potká Anču a říká jí:

"Nepovím ti, kdo jsem, ani odkud jsem přišel, ale řekni mi prosímtě,

co je to ten sex."

Anča odpoví:

"Hele nech tý teorie a koukej se svlíkat!"

spěšně si odbydou, co muselo přijít, načež Anča prohlásí:

"Kdo jseš, to opravdu nevím, ale hejbeš jako pánbůh!"

----------------------------

Modlitba

"Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?"

"Chvilička."

"A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc dolarů?"

"Penízek."

"Pane, prosím tě, dej mi penízek."

"Jistě, počkej chviličku."

----------------------------

Křížovka

Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští stejnou křížovku.

Jedna z jeptišek se ptá druhé:

"Prosím tě, součást ženského těla na čtyři, začíná P a končí A."

Ta druhá odpoví:

"No, mohla by to být pata."

V tom sebou biskup cukne a zeptá se:

"Nemá tu někdo gumu?"

----------------------------

Nerozhodnost

Farář se modlí ve vesnickém kostele:

"Pane Bože, buď mi ve své vševědoucnosti nápomocen. Sedlák Bárta mě

včera požádal, abych mu půjčil svůj povoz a koně. Ale já si říkám, pane Bože,

ten sedlák není dobrý človek, co když mi tu půjčku zapře, a naše chudá farnost

přijde o povoz s koňmi. Na druhou stranu, když mu ten povoz nepůjčím, on zakáže

svým pacholkům chodit do kostela a naše farnost přijde o ovečky. Tak mi poraď,

pane Bože, co mám teď dělat? Už vím, pane Bože, nejlepší bude zvolit zlatou

střední cestu! Já mu řeknu, ať mi políbí prdel!"

----------------------------

Přijímání

V kostele při přijímání:

"To není keks, ale Boží tělo, to si nemůžeš odnést domů pro psa."

----------------------------

O zpovědi

Farář není policajt, a tak ti nemusí předčítat tvoje práva předtím, než

vyslechne tvoji zpověď.

----------------------------

Výklad víry

Bůh od tebe žádá, abys dělal jenom to, co ti přikazuji já.

----------------------------

Sázka

Starý farář se hrozně rád sázel. Dostal na faru mladého kaplana, se kterým se

vsadil o plat, že neudělá to, co on. Postavil do místnosti tři židle a na

jednu z nich posadil mladou dívku. Pak ji pohladil po tváři, kaplan taky. Dal

jí pusu, kaplan taky, vjel jí za blůzku, kaplan taky, sáhl jí mezi nohy,

kaplan taky. Pak si ho vyndal z kutny, otočil kolem pasu a řekl:

"A tohle, kaplánku, neuděláte!"

----------------------------

Svaté a světské

Jaký je rozdíl mezi Biblí a trenýrkama?

Co nestojí v Bibli, stojí v trenýrkách.

----------------------------

Zázraky se dějí

Chlápkovi se porouchá auto zrovna před farou. Šťourá se v motoru, nemůže s tím

pohnout a přitom šťavnatě kleje. Po chvilce zevnitř vyjde farář a říká mu:

"Mladý muži, neklejte takhle. Raději se k našemu Pánu pomodlete

Otčenáš, to spíš pomůže."

Chlápek si tedy nechá poradit, poklekne a oddrmolí Otčenáš. Pak sedne dovnitř,

auto napoprvé naskočí a odjede. Farář tak kouká za autem a říká si:

"Doprdele, to jsou věci."

----------------------------

U bran pekelných

Tři chlápci stojí před branou pekelnou. Ďábel se ptá prvního:

"Tak co ty, za co jsi tady?"

"Já nevím, vedl jsem perfektní čistý život."

"OK, tak se postav támhle..."

Pokračuje k druhému, ten řekne to stejné, a pak dojde ke třetímu,

položí stejnou otázku a ten povídá:

"Chlastal jsem, kouřil jsem a ošukal jsem

všechny ženský široko daleko..."

"Skvělý," povídá ďábel, "počkej tady, já

dám tyhlety dva do kotle a pak to spolu pořádně roztočíme..."

----------------------------

Na kontrole

Farář schoval mladou služku do komory, když přišel na kontrolu fary biskup.

Ten se ptá, co je v té komoře a farář odpovídá:

"Mám tam starou rozvrzanou basu, z dob, co jsem ještě jako mladý

hrával."

"A víte, že já jako mladý taky hrával? Já se na tu basu mrknu."

Když biskup po deseti minutách vylezl z komory,

usmál se na vylekaného faráře a povídá:

"Tedy, rozvrzaná je, ale stará není."

----------------------------

Opilý u zpovědi

Jeden opilec se takhle potácel po hlavní ulici v menším městečku. Nějak se mu

podařilo se vydrápat po schodech kostela. Uvnitř se motal a narážel do lavic, až

se mu podařilo se trefit do boční chodbičky a zapadl do zpovědnice.

Kněz, který opilcovu útrapnou cestu pozoroval, usoudil, že tomu muži je potřeba

pomoci a proto vlezl do své strany zpovědnice. Ale jeho pozornosti se doneslo

jen dlouhé, hluboké ticho. Nakonec se tedy zeptal:

"Synu, mohu ti nějak pomoci?"

"Hyk... nevím, je na tvé straně nějaký hajzlpapír?"

----------------------------

Dvojitá zpověď

Farář zpovídá kostelníka. Ten si uleví od svých hříchů a farář povídá:

"To je všechno? A kdo mi chodí na mešní víno?"

"Pane faráři, tady je špatně slyšet."

Pak si vymění místa, protože faráře jinak nemá kdo zpovídat. Taky chvilku mluví

a když skončí, kostelník se ptá:

"A to je všechno? A kdo mi chodí za ženou?"

"Tady je opravdu špatně slyšet."

----------------------------

Okraden

Farář ztratil kolo. Tak povídá kostelníkovi:

"V neděli při kázání se budeš dívat pozorně na lidi, budu se modlit

desatero a zdůrazním nepokradeš, a ty musíš zjistit, s kým to nejvíce trhlo."

V neděli na kazatelně se modlil desatero, ale nepokradeš nezdůraznil. Kostelník

se pak udiveně ptá a farář vysvětluje:

"Když jsem došel k nesesmilníš, vzpomněl jsem si, kde jsem to kolo zapomněl."

----------------------------

Mezery v komunikaci

Jde jeptiška do nebe a Svatý Petr se jí ptá:

"A ty jsi kdo?"

"Já jsem nevěsta Páně."

"To jsem nevěděl, že se šéf bude ženit."

----------------------------

Boží trest

Sedlákovi umře nejdřív koza, potom kráva a nakonec i manželka. Zničený

sedlák si sedne na mez a běduje:

"Panebože, co jsem provedl, že mě takhle trestáš?"

Zjeví se mu pánbůh, škrábe se na bradě a povídá:

"Já ti vlastně ani nevím, ty mě prostě tak nějak sereš."

----------------------------

První kázání

Mladý kněz měl před prvním kázáním trému. Tak mu starý kněz radí, aby si dal na

kuráž dvě deci mešního vína. Po kázání se jde mladý zeptat, jaké to starému

připadalo, a ten povídá:

"Na poprvé docela dobré, ale udělal jsi tři chyby. Zaprvé, říkal

jsem dvě deci a ne dva litry. Zadruhé, Máří Magdaléna nebyla nevěstka, ale byla

zneuctěna. Zatřetí, na závěr se říká Amen a ne Ahoj."

----------------------------

Hříšnice

Ke zpovědi přijde žena, která říká, že má hříšné myšlenky:

"Když se svléknu a postavím se před zrcadlo, myslím si, že jsem

krásná a svůdná."

Farář nakoukne do zpovědnice a povídá:

"Dcero, to není hřích, to je omyl."

----------------------------

Odlišné vidění světa

Přijde Žid do obchodu s náboženskými potřebami - rozhodnutý, že přijme

křesťanskou víru a že si tedy koupí ten krucifix.

Ukáže na jeden a ptá se prodavače, kolik stojí.

"Tisíc korun," odpoví prodavač.

"Hm, to je moc," řekne Žid. Rozhlídne se a ukáže na jiný:

"A kolik by stál tadyhle ten bez toho atleta?"

----------------------------

Ekonomika

Na papežské konferenci se sejdou všichni kardinálové s papežem, který si vzal

slovo:

"Vážení kardinálové. Zkontaktovala mě firma Coca-Cola a nabídla naší

církvi veliký sponzorský dar, pokud změníme slova "chléb náš vezdejší" na

"Coca-Cola naše vezdejší". Tedy se vas ptám: Kdy nám končí smlouva s

pekárnami???"

----------------------------

Potopa

Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku.

Všichni už jsou pryč, jenom farář stojí na věži kostela a modlí se.

Přijede k němu člun požárníků:

"Pojďte otče, odvezeme vás."

"Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání."

Člun tedy odjede.

Voda už dosahuje až nahoru na věž, tam stojí farář, drží se kříže a modlí se.

Přijede k němu loď domobrany:

"Pojďte otče, odvezeme vás."

"Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání."

Loď odjede. Vesnice je už skoro celá zatopená, z vody kouká jen farářova hlava.

Přiletí helikoptéra:

"Pojďte otče, hodíme vám lano."

"Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání."

Helikoptéra odletí a farář se utopí...

Potom v nebi potká Ježíše a ptá se ho:

"Proč jsi mě nezachránil??"

"Co bys ještě chtěl, vždyť jsem ti poslal dvě lodě a helikoptéru!!!"

----------------------------

Pekelné poměry

Jde takhle hříšník celý smutný do pekla, otevře dveře,

vstoupí do místnosti a vidí, že tam všichni jen chlastají a zpívají. Ustrašeně

se rozhlíží a rychle projde do další místnosti. Tam jsou ale všude hory jídla a

všichni žerou a nacpávají si panděra. Zmatený hříšník nad tím jenom kroutí

hlavou a radši jde dál. V další místnosti se zase všichni jenom věnujou sexu.

S vyvalenýma očima hříšník čeká, co bude dál. V poslední místnosti vidí obrovské

kádě s horkou vodou a v nich vařící se hříšníky. Teď už to nevydrží a jde za

luciferem a hned spustí, ať mu vysvětlí, jak to, že v prvních třech

místnostech se chlastá, žere a souloží a v poslední místnosti se tak strašně

trpí. A lucifer značně rezignovaně odpoví:

"No jo. Co mám dělat! Ti v těch kádích, to jsou křesťani. Oni to tak chtěli."

----------------------------

Panenská země

Jeden drsný farmář si koupil kus půdy na samotě v podhůří. Pozemek to byl úplně

nedotčený a chlápek tam strávil několik měsíců kopáním kamene, zbudoval plot,

posekal stromy a vybudoval stáje a malý domek, vykopal studnu, založil pastviny

a po dvou letech se mohl pyšnit malou, čistou a výkonnou farmou.

Konečně se k němu přišel podívat pastor z blízké farnosti a nadšeně mu chválil,

co všechno on a Bůh dokázali společně učinit. A farmář na to:

"Heh, měl jste vidět, jak to tu vypadalo, když to vedl Bůh sám."

----------------------------

Boží hlas

Byl jeden Skot, co se každý den po 30 let modlil, aby vyhrál

výhru v loterii. Pak zahřměl z nebes hlas:

"Synu, kup si aspoň jeden los!"

----------------------------

Boží mlýny

Kostelník nalévá mešní víno, netrefí se, tak zakleje:

"Kurva, zas vedle!"

Farář ho napomíná:

"Kostelníku, neklej, Pánbůh tě potrestá!"

Ale je to plat prdné a když se zase netrefí, zakleje. Když se to stane potřetí,

naráz blesk a hrom, farář padne mrtev k zemi a shůry se ozve:

"Kurva, zas vedle!"

----------------------------

Zázrak

Jedna sedmnáctka otěhotněla a lékař jí odmítl provést interrupci.

"Podívej, zůstaneš tady a až děcko porodíš, podstrčím ho jiné ženě a

řeknu jí, že měla dvojčata."

Když ten den přišel, zrovna v nemocnici nebyla žádná jiná rodička. Jediným

dalším pacientem byl kněz. Doktor se rozhodl nebojácně dodržet slovo. Když se

kněz probral z narkózy, doktor mu říká:

"Nevím, jakým zázrakem je to možné, ale porodil jste syna. To on byl

příčinou vašich bolestí břicha."

Kněz byl dojat zázračnou událostí a radostně přislíbil syna vychovat.

O mnoho let později, když ležel na smrtelném loži, si dal syna zavolat a

vysvětlil mu jeho zázračné zrození:

"Tak vidíš, synu. Já nejsem tvůj otec, ale tvoje matka. Biskup

Michal je tvůj otec."

----------------------------

Misionář

Jeden misionář přijel do Střední Afriky a usadil se u jednoho kmene. Strávil tam

více než rok, učil je číst, psát a seznamoval je s křesťanskou vírou. Obzvlášť

zdůrazňoval sexuální čistotu a upozorňoval na zlo hříchu.

Jednoho dne porodila žena jednoho muže z rady starších bílé děcko. Vesnici to

šokovalo a náčelník šel jménem všech promluvit s misionářem:

"Varoval jsi nás před zlem sexuálních hříchů, ale černá žena našeho

kmene porodila bílé děcko. Ty jsi jediný bílý muž, který kdy do této vesnice

vstoupil. Není potřeba být geniální, aby si jeden srovnal, co se tu stalo!"

"Ale ne, to se moc pletete. To, co se zde stalo, je výjimečná, ale

přírodní zvláštnost, říká se tomu albinismus. Podívejte se na vaši pastvinu.

Pole plné bílých ovcí, a přesto je mezi nimi jedna černá. Příroda tohle občas

udělá."

Náčelník chvíli přemýšlí a pak odpovídá:

"Hele, dohodneme se. Ty nebudeš nikde mluvit o té černé ovci a já

zase pomlčím ohledně toho děcka."

----------------------------

Žid v nebi

Umře Žid a jde do nebe. Tam na něj čeká Svatý Petr

a provádí ho přes celá nebesa. Na jednom místě Svatý Petr udělá:

"Pssss!"

"Proč?" ptá se žid.

"Na druhý straně jsou křesťani a myslej' si, že jsou tu jediní."

----------------------------

Omyly byrokracie

Jednoho dne před mnoha lety zemřeli Svatý Otec a Don Juan. Ti nahoře ale měli

nepořádek v písemnostech a tak omylem poslali Papeže do pekla a Dona Juana do

nebe. Když si toho po týdnu Svatý Petr všiml, okamžitě poslal dolů pro Papeže.

Ten se cestou k nebeské bráně potkal s Donem Juanem, jenž směřoval do pekla.

Papež povídá:

"Škoda toho omylu. Už se nemohu dočkat, až tam budu. Celý život jsem

trpělivě čekal, že spatřím Pannu Marii!"

A Don Juan jenom:

"Už ne..."

----------------------------

Před vánocemi

Malý, pětiletý chlapeček se ptá maminky:

"Mami, mami, co dostanu letos na vánoce?"

"No, to máš tak, zlobil jsi a nedostaneš vůbec nic. Leda že bys napsal

Ježíškovi, že budeš celej příští rok hodnej."

Tak chlapeček se zavře do pokoje, a začne psát:

"Milý Ježíšku, slibuji ti, že budu celý příští rok hodný..."

Chvíli se na to kouká, pak to roztrhá a začne znovu:

"Milý Ježíšku, slibuji ti, že budu celý příští měsíc hodný..."

Zase to roztrhá a tak pokračuje ke dni, půldni, hodině, až nakonec rezignuje. V

neděli jde s maminkou do kostela a tam ukradne sošku Panny Marie. Přijde domů,

položí před sebe sošku a začne psát:

"Ježíši, jestli chceš ještě někdy vidět svou matku..."

----------------------------

Nebe a peklo

Chlápek, co byl celý život slušný, se dostane do nebe a 'za slušné' chování si

přeje návštěvu v pekle u svého přítele. Přijde tedy do pekla, vidí, jak kámoš

popíjí whisky, pokuřuje doutník a okolo něj je spousta krásných žen. Inu sedne si

k němu, popíjí a pokuřuje.

"Jak je tohle vůbec možné? Já celý život nehřešil, do nebe se dostal

a dál žiju jako předtím, nuda, a ty, starý hříšník, žiješ dál svým životem. Já

mohou pouze s Bohem rozmlouvat a andělskému zpěvu naslouchat. A tady je

opravdový ráj."

I v tom mu jedna krásná ďáblice vleze na klín a on ji začne hladit, až zabloudí

mezi nohy.

"Vždyť ona JI nemá!!!"

"Vidíš, a to je právě to peklo!"

----------------------------

Obrácení na víru

Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev.

Misionář se začne modlit:

"Pane bože, dej tomu lvovi křesťanské city."

A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká:

"Ďekuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu."

----------------------------

Dlouhá cesta

Jeptišky z jednoho kláštera se rozhodly, že se vypraví na cestu do

Svaté Země. Když se vrátily, dozvěděl se o jejich výpravě sám biskup

a zavolal si k sobě matku představenou:

"Tak vyprávěj, má dcero, jak probíhala vaše pouť."

"Byla to těžká, velmi těžká cesta, monsignore. Pán na nas seslal mnoho

nástrah, ale všechny jsme je ve zdraví překonaly."

"A jaké nástrahy máš na mysli?" ptá se biskup.

"Ty nejtěžší, otče. Jen co jsme nalodily, námořníci se opili a hned

první noc nás všechny znásilnili. Tedy až na sestru Angeliku."

"Ó, můj Bože," křižuje se Biskup.

"A to není všechno, po několika dnech naši loď přepadli piráti,

námořníky pozabíjeli, to je určitě Pán tak potrestal za jejich hříchy.

A nás všechny znásilnili. Tedy kromě sestry Angeliky."

"Ach, Mon Dieu!" povzdychne si biskup.

"Ale to ještě není všechno. Hned další den přišla hrozná bouře a ta

nás zahnala k pobřeží Afriky, kde loď ztroskotala. Všichni piráti

zahynuli ve vlnách - i je Pán potrestal za jejich hříchy - ale my se

všechny zachránily. Tři dny jsme putovaly pouští, až jsme narazily na

tlupu kočovných beduínů. A ti nás znásilnili."

"Všechny?" ptá se biskup.

"Kromě sestry Angeliky," odpoví matka představená.

"Promiň dcero, že se tě vyptávám na tak hrozné zážitky, ale jak to,

že dcera Angelika vždy zůstala uchráněna? To je tak ošklivá?"

"To ne, monsignore, ale ona nechtěla."

----------------------------

Tři profese

Doktor, architekt a programátor diskutují o tom, které povolání je starší. Už

došli na samý počátek, k Rajské zahradě. Doktor povídá:

"Lékařská profese je evidentně nejstarší, protože Eva byla stvořena

z Adamova žebra a to byl ohromný chirurgický výkon."

Architekt zjevně nesouhlasí:

"Vemte si zahradu samotnou. Předtím byl jen chaos a prázdnota, než

Bůh stvořil onu zahradu a celý svět. Takže Bůh musel být architekt."

Programátor, který doteď jen poslouchal, se ozývá:

"To je hezký, ale odkud myslíte, že se vzal ten chaos?!"

----------------------------

Překvapení

Ti z mužů, kteří půjdou do nebe, se dočkají drsného procitnutí, když zjistí dvě

věci. Bůh je žena... a nechala přibít všechna prkýnka na záchodech.

----------------------------

Jak to opravdu bylo

Mojžíš sešel z hory na blbé straně. No, a nikde nikdo, tak se vydal jedním

směrem a po několika týdnech konečně došel k osadě, kde na poli jeden muž

pracoval, a ten Mojžíšovi vysvětlil, že je ve Španělsku. Mojžíš s sebou

samozřejmě pořád měl ty kamenné desky s deseti přikázáními a docela se těšil, až

se jich zbaví. Tak se zeptal, jestli by ten Španěl o nějaká nestál, a dává

příklad:

"Tak třeba, nepožádáš manželky bližního svého."

"Néé, tak to nepůjde," říká ten farmář, "vždyť já každou chvíli

obšťastňuju pekařovu ženu, moje manželka si to občas rozdá s řezníkem a moje

vdaná dcera, ta skoro s každým hostem, co se tu objeví. Víte, my Španělé jsme

trošku moc horkokrevní na taková přikázání."

No, tak se Mojžíš zeptal na směr a vydal se zpátky do Palestiny. Po pár stech

kilometrech už ho moc bolely ruce, tak se pokoušel udat nějaké to přikázání v

Itálii:

"Tady jedno třeba: Nepokradeš!"

"Néé, vy snad nevíte, kde jste!" diví se italský rolník, "vždyť já

nemám snad jedinou věc, kterou bych neukradl, a neznám nikoho, kdo by si věci

opatřoval jakkoliv jinak. Radši se spakujte a zmizte!"

Po dalších pár stech kilometrů natrefil Mojžíš na židovského pastevce a nabízel

mu, jestli nechce nějaká přikázání. Žid se ptá:

"A co to stojí, takové přikázání?"

"Nic, je to úplně zadarmo!"

"Tak to je dobré. Tak já si jich vezmu deset!"

----------------------------

Manželé u zpovědi

Manželé jdou společně ke zpovědi. První jde on.

"Odpusťte mi, prosím, otče, zhřešil jsem."

"Jak se to stalo, můj synu?" ptá se páter.

"Víte, stalo se to, když se má žena ohnula přes mrazničku, jak jsem

viděl její zadeček, tak jsem dostal takovou hříšnou touhu, nevydržel

jsem a začal jsem s ní obcovat."

Páter muži vysvětlí, že když to dělal se svou manželkou, tak že to

není hřích, u manželů jsou takové situace normální. Muž se však stále

cítí vinen, a tak mu páter přikáže pomodlit třikrát Zdrávas Maria.

Poté jde jeho žena a svěří se, že měla styk se svým mužem, když se

ohnula přes mrazničku. Páter opět vysvětluje, že pohlavní styk mezi

manželi není hřích, ale žena pořád trvá na tom, že se cítí vinna.

A tak i ona dostane přikázání pomodlit třikrát Zdrávas Maria.

Když žena odchází, ptá se:

"Otče, a nezakážete nám chodit do kostela?"

"Zakážu chodit do kostela? Jak jste přišla na takový nesmyslný

nápad?" diví se páter.

"No, víte," říká ona, "do té samoobsluhy nám už vstup zakázali."

----------------------------

Ze života

Včera jsem se stal Svědkem Jehovovým. Ne kvůli té víře, ale aby mi přestali

otravovat u dveří.

----------------------------

Na nákupu

Přijde jeptiška do obchodu s potravinami a chce koupit láhev rumu.

Prodavačka ji však odbyde:

"Ale sestro, včera tady byla matka představená a zakázala prodej všech

alkoholických nápojů."

Jeptiška se nedá a argumentuje:

"Dcero, jako že je Bůh nade mnou, já ten rum potřebuji jako projímadlo."

Prodavačka se s jeptiškou ještě chvíli dohaduje, až nakonec jí přeci jen prodá

láhev rumu.

Večer jde prodavačka parkem domů a co nevidí: Jeptiška totálně ožralá se válí

na lavičce a vedle ní leží prázdná láhev od rumu.

Prodavačce to nedá a hned se ptá:

"Sestro, vždyť jste říkala, že ten rum máte jako projímadlo!"

Načež jeptiška z posledních sil ze sebe vyškytá:

"No však JO! Až mě matka představená uvidí, tak se z toho posere!!!"

----------------------------

Poslední paradox

Víš, kde je největší sranda?

Na hřbitově.

Položej tam přes tebe dvoumetrákovej kámen, na kterým je nápis:

"Budiž ti země lehká."

----------------------------

Nebeský teror

Terorista z IRA umře a stojí před nebeskou branou. Svatý Petr otevře

dveře, prohledá Knihu Života a rezolutně povídá:

"Ty sem nesmíš, ty jsi terorista!"

Paddy odpoví:

"Já nechci dovnitř, ale vy máte tři minuty na

to, abyste se dostal ven!"

----------------------------

Nebeské praktiky

To se takhle jednou Svatý Petr rozhodne zjistit, jak jsou na tom

pražští studenti při přípravě na zkoušky. Povolá tedy anděla, ať

zjistí, co se dole děje.

Je jeden měsíc před zkouškami a anděl hlásí:

"Medici se učí a ekonomové a právníci chlastají."

Týden před zkouškami:

"Medici si už opakujou, všechno umějí, ekonomové začínají číst skripta

a právníci chlastají."

Večer před zkouškami:

"Medici jsou už naučený, uměj to pozpátku, ekonomové dočetli taktak

Samuelsona a právníci se modlejí."

Svatý Petr povídá:

"Modlejí říkáš? No tak to jim pomůžeme..."

----------------------------

Společný problém

Mnich a jeptiška se vracejí z kostela, když se jim porouchá auto. Vzhledem k

tomu, že do jejich vesnice je daleko, jsou nuceni přespat v místním motelu.

Vyskytne se však jeden problém - mají jen jeden pokoj volný.

Mnich říká:

"Sestro, myslím, že za těchto okolností se náš Pán nebude zlobit,

když spolu strávíme noc v jedné místnosti. Já si lehnu na gauč a vám nechám

postel."

Tak jdou spát. O deset minut později se jeptiška ozve:

"Otče, mně je hrozná zima."

"Dobře, donesu vám ze skříně deku."

Za dalších deset minut:

"Otče, mně je hrozná zima."

"Dobře, donesu vám ze skříně deku."

Za dalších deset minut:

"Otče, mně je hrozná zima."

"Dobře, donesu vám ze skříně deku."

Za dalších deset minut:

"Otče, mně je hrozná zima. Nemyslím, že by se náš Pán příliš zlobil,

kdybychom se pro jednou chovali jako muž a žena."

"Asi máte pravdu, sestro... tak si doprčic vstaň sama a vem si ve

skříni deku!"

----------------------------

Golf v nebi

Bůh a Svatý Petr hrají golf. Na první jamce spadne Bohu míček do

jezírka. Voda se rozestoupí a Bůh odpálí míček zpátky na trávník.

Na druhé se Bůh pořádně napřáhne a míček dopadne tři metry od

jamky. V tom nastane zemětřesení, část trávníku se zdvihne a míček

se skutálí do jamky. Na třetí jamce uvízne míček v hromadě písku.

Bůh stvoří život: z jednobuněčných organismů se vyvinou ryby a z

nich obojživelníci. Z obojživelníků pak vzniknou plazi, ptáci a

nakonec drobní savci. Jeden ze savců přiběhne k hromadě písku,

vezme míček do tlamičky a rychle ho donese do jamky.

Svatý Petr pohlédne na Boha a praví:

"Hraješ golf, nebo nevíš, co roupama dělat?"

----------------------------

Jeptiška v lékárně

Přijde jeptiška do lékárny a chce si koupit antikoncepční pilulky. Lékárník

se na ni udiveně dívá:

"Vy, jeptiška, chcete antikoncepci?"

"Ta není pro mě, ale pro mou nejmladší dceru!"

----------------------------

Výběr

V jednom klášteře jeden církevní činitel vyrušil společnost mnichů při zajímavém

obřadu. Všichni mniši stáli nazí v jedné místnosti, kde s nimi byla jedna mladá,

pohledná a též nahá dívka. Pouze jeden mnich klečel v rohu čelem ke zdi.

Biskup se ptal jednoho z mnichů, co to všechno má znamenat. Mnich mu pověděl

toto:

"Naše víra nám dovoluje milovat se se ženou, pokud si to náš Pán

přeje. A Pánovo přání zjišťujeme podle prastarého obřadu, který funguje velice

jednoduše. V této místnosti poletuje jedna moucha. Kterému mnichovi prvnímu

sedne na přirození, ten se půjde milovat se sestrou Andělou."

"A co tamten bratr, co klečí v koutě?"

"To má za trest, on podváděl, namazal si ho medem."

----------------------------

Zmatené dotazy

Desetiletý Johnny se ptá maminky:

"Mami, je Bůh muž nebo žena?"

Maminka přemýšlí a nakonec říká:

"Bůh je muž i žena."

Tohle chlapce zmátlo a tak se ptá:

"Mami, je Bůh bílý nebo černý?"

"Bůh je i bílý i černý."

Chlapeček je ještě více zmaten a ptá se:

"Mami, je Bůh teplej nebo normální?"

Maminka už byla úplně zaražená, ale odpověděla:

"Bůh je normální i teplej."

V tu chvíli se chlapci rozjasnila tvář a povídá:

"Mami, takže Bůh je Michael Jackson?"

----------------------------

Divná zpověď

Sedí takhle kněz ve zpovědnici a poslouchá hlas z druhé strany:

"Otče, je mi dvaaosmdesát, jsem už padesát let se svojí ženou, vždy

jsem jí byl věrný. Ale včera jsem se tři hodiny vášnivě miloval s osmnáctiletými

dvojčaty."

"Kdy jste byl naposled u zpovědi?" ptá se kněz.

"Nikdy... já jsem Žid."

"Tak proč jste sem dnes přišel a řekl mi o tom?"

"Heh, já to vyprávím každému!!!"

----------------------------

Jehovista

Můj přítel má velký problém. Je ze smíšeného manželství. Jeho matka byla

Svědkyně Jehovova a jeho otec ateista. A onn chudák, každé ráno cestou do práce

obchází domy v sousedství, ťuká lidem na dveře a když otevřou, nemá, co by jim

řekl.

----------------------------

Feťák na pokání

Znamý narkoman Albert se usilovně modlí k Bohu.

Bůh se k němu obrátí svou tváří a říká:

"Alberte, moc ses mně líbil. Mám totiž moc rád všechny

lidi, kteří se ke mně moc modlí. Splním ti jakákoliv tři přání.

Ale pravím ti, opravdu jenom TŘI!"

"Chtěl bych cigaretu marihuany."

Albert ji okamžitě dostane a vykouří a Bůh se ho ptá na druhé přání.

Narkoman odpovídá:

"Chtěl bych ještě jednu."

Albert dostane druhou cigaretu a polovinu dá Bohovi. Oba chvíli kouří. Bůh se

pak ptá na třetí přání, Albert chce zase cigáro. Když ho dostane, dá ho Bohovi

celé. Bůh dokouří a pak se vznese k nebesům. Po půl hodince se vrátí a ptá

se:

"Jaké je tvé čtvrté přání?"

----------------------------

Spolupráce

Kněz a rabín vedli kostelík a synagogu na jedné ulici naproti sobě. Protože měli

stejný časový plán, rozhodli se, že si společně koupí auto.

Když jej zakoupili, zaparkovali jej mezi svými pracovišti.

Za chvilku rabín vykoukl ven a vidí, jak kněz cáká na auto vodu. Protože bylo

nové a nepotřebovalo umýt, šel se zeptat, co jako kněz dělá.

"Žehnám mu svěcenou vodou."

Rabín chvilku váhal, pak spěšně vešel do synagogy, za moment vyšel ven s pilkou,

došel ke kufru auta a uřízl tři cenťáky z výfuku.

----------------------------

Ježíš kuřák

Sedí takhle Ježíš v nebi a kouří trávu. Přijde k němu Bůh a povídá:

"Hele synu, koukej toho nechat, jestli tě ještě jednou nachytám, tak

tě vyhodím dolů na zem!"

Ježíš vydrží nekouřit hodinu, pak začne být nervózní, po dvou hodinách

si začne hryzat nehty a po dvou a půl si zase zapálí. Za chvilku ho nachytá

Bůh a shodí ho dolů na Zem. Ježíš padá a padá, a nakonec spadne v horách

před osamocenou salaší. Vejde dovnitř, tam sedí bača a u stropu visí obrovská

otep marihuany. No netrvá dlouho a bača Ježíši nabídne a za pár chvil jsou

oba pěkně vysmátí. A Ježíš říká:

"Ty, bačo, já se ti musím k něčemu přiznat, já jsem Ježíš

Kristus."

Bača se jen zašklebí a říká:

"Síla, co?"

----------------------------

Jak to bylo

Jednou takhle sv. Josef ráno leze z postele a jde na záchod. Ve dveřích křísne

hlavou do futra a zařve:

"Ježíši Kriste."

A z postele Marie volá:

"No vidíš, to je jméno! A ne nějaký René!"

----------------------------

Hádka

Rabín takhle jde po ulici, když vidí protestantského kazatele a katolického

kněze, jak se v parku perou. Rabín okamžitě zasáhne:

"Pánové, prosím vás, hned toho nechte. Jsme přeci mužové sukna a

takhle se nemůžeme chovat. A vůbec, proč se takhle rvete?"

Kněz odpovídá:

"Tenhle protestantský mizera tvrdí, že je Ježíš Kristus, i když

dobře ví, že JÁ jsem Ježíš Kristus!"

"Ty katolickej mizero!" zařve protestant a vrhne se znovu na kněze.

Rabín se do toho znovu hned vloží:

"Pánové, zadržte! Víte, vlastně se perete zbytečně, protože já jsem

Ježíš Kristus."

Oba se na něj vrhnou jako jeden muž, ale rabín to čekal a tak se s jistotou

vyhnul úderům a volá:

"Počkejte, já vám to mohu dokázat. Jen pojďte za mnou a já vám dám

důkaz."

Nato je odvede do čtvrti vykřičených domů a zabouchá na první dveře v ulici.

Otevře bordelmamá, koukne na rabína a vyhrkne:

"Ježíši Krise - už zase jste tady?"

----------------------------

Víra a vědomí

Místní kněz vysvětloval svým ovečkám, jaký je rozdíl mezi jistotou a vírou:

"Tady v první řadě sedí sedlák Majer se ženou a třemi dětmi. Ona ví, že

jsou to její děti - to je jistota. Naproti tomu on věří, že jsou to jeho děti."

----------------------------

Sebevrah

Šel jsem takhle jednou po mostě a naa zábradlí balancoval chlápek, který se

zjevně chystal ukonči svůj život skokem do údolí. Přiběhl jsem k němu a říkám:

"Hej, stůjte, nedělejte to!"

"A proč ne?"

"Je spousta věcí, kvůli kterým stojí za to žít!"

"Co třeba?"

"Třeba... jste věřící nebo ateista?"

"Věřící."

"Já taky! Jste křesťan nebo Žid?"

"Křesťan."

"Já taky! Jste katolík nebo protestant?"

"Protestant."

"Já taky! Jste episkopál nebo baptista?"

"Baptista."

"Já taky! Jste z Baptistické Církve Páně nebo z Baptistické Církve

Hospodina?"

"Z Církve Páně."

"Bezva! Já taky! Jste z původní Církve Páně nebo z Reformované Církve Páně?"

"Z Reformované Církve Páně."

"Bezva! Já taky! Jste z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1879

nebo z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1915?"

"Z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915!"

Na to jsem řekl:

"Chcípni, ty kacířský bezbožníku!" a strčil ho dolů.

----------------------------

Aspoň jeden skutek

Přijde takhle chlápek do nebe. Svatý Petr nakoukne do knih a povídá:

"Víte, já tu na vás vůbec nic nemám. Ani špatnýho, ani dobrýho.

Víte, my poslední dobou máme narváno, takže byste potřeboval alespoň jeden

opravdu dobrej skutek, abych vás mohl pustit dovnitř. Zkuste si na něco

vzpomenout, my v těch knihách nemáme všechno."

"No, jednou jsem udělal jeden dobrej skutek. To jsem takhle jel po

městě a najednou vidím, jak u jedný garáže banda motorkářů obtěžuje nějakou

slečnu. Obtěžuje je slabý slovo. Oni ji přímo mučili a znásilňovali, a mně tak

vzkypěla krev v žilách, že jsem okamžitě zastavil, vytáhl z kufru francouzák a

šel přímo k nim. Byl tam jeden takovej velkej, určitě šéf, kolem krku řetěz,

jizvy v obličeji, a já mu jednu ubalil, že lehnul, a povídám:

'Koukejte tu slečnu nechat na pokoji!'"

"To je zajímavé," říká Svatý Petr, "to bychom to měli mít... Kdy se

to asi tak stalo?"

"No, je to tak dvě minuty."

----------------------------

Nenápadná spravedlnost

Dva kamarádi se vysekají v autě a jdou spolu do nebe. Pepa je nemile překvapen,

když ho narozdíl od Vency nepustí dovnitř a místo toho pošlou do pekla. Po pár

týdnech nahoře je Venca nudou úplně zničen a ukecá Sv. Petra, že ho pustí dolů

za Pepou na návštěvu. Venca tedy dorazí do pekla a tam vidí Pepu, jak sedí, na

klíně krásnou blondýnku, v ruce plechovku s pivem. Pěkně ho to naštve a začne

nadávat:

"Teda, to snad není možný. Já se tam nudím k smrti se spoustou

totálních sucharů a ty si tady takhle hovíš!"

"Hele, Venco, ono to není tak jednoduchý. Víš, věc se má tak, že ta

plechovka piva má zespodu díru, a ta blondýnka ne."

----------------------------

Kostelní sexualita

Víte, jak se nejsnadněji zařídí, aby jeptiška otěhotněla?

Oblečte ji jako ministranta!

----------------------------

Mladý matematik

Jeden malý chlapec perfektně zvládal ve škole všechno kromě matematiky. Rodiče

po poradě s odborníkem rozhodli, že jej pošlou na katolickou školu, neboť

jeptišky by mohly dokázat přimět děcko k dostatečné koncentraci a píli.

A opravdu, chlapec přišel každý den ze školy, zavřel se v pokoji a pilně

počítal. Na konci pololetí měl samé jedničky, z matematiky dokonce s pochvalou.

Když se ho rodiče nad vysvědčením odvážili zeptat, v čem ta změna byla, povídá:

"Hned jak jsem poprvé vešel dovnitř, bylo mi jasné, že tto tam

myslejí šíleně vážně. Hned naproti dveřím měli velkou sochu kluka, přilučenýho

k plusku."

----------------------------

Ztracen navždy

Jeden chlápek se vydal na výlet do džungle. Jednoho rána se probudil s takovým

tím divným pocitem a kouká, kolem něj v kruhu stojí desítky zmalovaných

domorodců s luky v rukou. Pronesl hlasitě:

"Tak, a jsem v prdeli."

Najednou se z nebes ozval hloboký hlas:

"Ale ne, nejsi! Vidíš toho velkého s tím červeným malováním v

obličeji? Dojdi k němu a směle mu vraž nůž do břicha a on zemře."

Chlápek neváhal a hbitě přiskočil k červeně zmalovanému domorodci a prudkým

pohybem utopil svůj nůž v jeho břiše.

"A co teď, Bože?"

"No, tohle byl jejich náčelník. TEĎ jsi v prdeli!"

----------------------------

Pozemské zásluhy

Řidič autobusu a kněz zemřeli ve stejný den. Přijdou ke Svatému Petrovi a ten

řidiče okamžitě pošle do nejvyššího nebe, zatímco na kněze se ani nepodívá.

Kněz čeká několik dní a pak to nevydrží a zeptá se:

"Jak to, že já, který jsem celý život kázal o Bohu, musím čekat

a ten řidič šel okamžitě do nejvyššího nebe?"

Svatý Petr odpověděl:

"Když jsi kázal ty, všichni spali, zatímco když

řídil ten řidič, všichni se modlili!"

----------------------------

Nebeské radosti

Žil jednou muž, který byl velmi ctnostný. Když zemřel, dostal se do nebe. Ráno

za ním přijde Svatý Peter a přinese mu k snídani jogurt a rohlík. Chlápek koukne

dolů do pekla a tam se prohýbají stoly pod jídlem. Říká si, že snad to na oběd

bude lepší. Jenže na oběd mu Svatý Petr zase přinese jogurt a rohlík. A dole v

pekle zase plné stoly lahůdek. Chlápek si říká, že snad tedy večeře konečně bude

za něco stát. Avšak opět dostane jen jogurt a rohlík. Už ho to naštve a říká:

"Petře, proč mi vždycky přineseš jen jogurt a rohlík, zatímco dole

v pekle mají takové hostiny?"

"Víš, pro dva se mi nevyplatí vařit!"

----------------------------

Víra se vyplácí

Šel takhle chlápek na závody koní. Když se před prvním závodem šel podívat

k padoku, na kterého koně by měl vsadit, zahlédl tam kněze, jak jednomu koni

žehná. Řekl si, že by to mohlo něco znamenat, honem šel na koně vsadit a kůň

samozřejmě vyhrál. Chlápek tedy sledoval kněze dalších pět závodů a docela

příjemně na tom vydělal. Rozhodl se, že v posledním závodě vsadí všechny vyhrané

peníze. Učinil tak. Závod začal dobře, ale pár desítek metrů před cílem

se najednou vedoucí kůň zhroutil k zemi a byl na místě mrtvý. Chlápka to pěkně

dožralo a běžel za tím knězem žádaat vysvětlení. Ten pouze smutně zakýval

hlavou a povídá:

"No jo, s váma nevěřícíma je problém. Vy zkrátka nepoznáte rozdíl

mezi požehnáním a posledním požehnáním."

----------------------------

Zlaté ručičky

Josef a Marie mají spolu Ježíše. Po čase je Ježíšovi už 20 let a pořád nemá

ženskou. Jeho rodičům to dělá starosti, tak se poradí, seženou nějakou

lehčí ženštinu a zavřou ji s Ježíšem do jedné místnosti. Za chvíli se

ozve hrozný řev, z místnosti vyběhne ta ženská a hystericky křičí:

"Ó můj bože! Zničil mi celej život!!!"

Josef s Marií se vyděsí a ptají se jí, co se stalo. Ta ženská na to:

"Von mi sáhnul mezi nohy!"

"Ale to přece k tomu patří..."

"No jo, ale von řek: 'Zřím tam jizvičku. Ať se zahojí!'"

----------------------------

Nedělní škola

Dva kluci jdou domů z nedělní školy a oba mají plnou hlavu přemýšlení o věcech,

které se dnes dozvěděli. Jeden nakonec povídá:

"Co myslíš, jak to je s tím ďáblem, o kterém dnes páter mluvil?"

Druhý zamyšleně odpověděl:

"Víš, jak to bylo s Ježíškem a Mikulášem... Určitě to zase bude tvůj táta."

----------------------------

Límec

Starý děda z venkova byl jednou v Praze a jel metrem. Vedle něj seděl mladší

chlápek s takovým divným límcem. Děda nikdy neviděl kněze a tak se ptá:

"Promiňtě, pane, ale proč máte límec obráceně?"

Kněze to dost zaskočilo, nicméně mile odpovídá:

"Nosím tento límec, protože jsem Otec."

Děda chvilku přemýšlel a pak povídá:

"Ale já jsem taky otec a límec nosím normálně."

"Ano, ale já jsem Otec mnoha."

"Ale to já taky, mám čtyři syny, dvě dcery a vnoučata už ani

nedokážu spočítat, a stejně nenosím límec obráceně."

Kněz už byl docela vytočený a tak už ostrým tónem povídá:

"Víte, pane, já jsem Otec stovek a stovek lidí."

Dědu tón odpovědi zaskočil a tak byl raději už zticha. Ale když vystupoval,

naklonil se ke knězovi a říká:

"Pane, možná že byste měl nosit obráceně kalhoty."

----------------------------

Přátelé po smrti

Karel a Jindřich byli přáteli celý život. Když se přehoupli přes padesátku,

uzavřeli dohodu, že až jeden z nich zemře, vrátí se na zem říci tomu druhému,

jak to vypadá na onom světě. O pár let později složí Jindru infarkt. Za týden

slyší Karel v noci známý hlas:

"Karle, vstávej!"

"To jseš ty, Jindro?"

"Jo, jsem to já. Přišel jsem ti říct, že posmrtný život je naprosto

super věc! Pořád si sexuálně užívám, spousta partnerek,

a vůbec mě to neunavuje."

"Sakra, to zní dobře. Nikdy bych si nemyslel, že Nebe je takové."

"Ale já nejsem v Nebi, Karle."

"Cože, ty jsi v Pekle?"

"Ne, nejsem ani v pekle. Reinkarnace. Jsem králík."

----------------------------

Papežské starosti

Chudák papež umřel a jde do nebe. Zaťuká na bránu, vykoukne Sv. Petr a povídá:

"Jméno?"

"Svatý Otec."

Petr projede na terminálu databázi a říká:

"Je mi líto, ale nikdo takový do nebe přijít nemá."

"Tak zkuste Jan Pavel II."

"Ne, ani ten tady není."

"Tak zkuste, ech... jo, už vím, Wojtyla, Karel."

"Ne, nikdo takový v počítači není, pane."

Načež se papež rozčílí:

"To snad není možné! Já si celý život odříkám, snažím se jít příkladem,

stamilióny lidí dole na zemi mě uctívají, věří mi, a vy mě teď nechcete pustit

do nebe? Jak si to představujete? Co to má znamenat???"

A Svatý Petr ukázal prstem:

"Podívejte se támhle nahoru a usmějte se, tam je skrytá kamera."

----------------------------

Golfové šílení

Jeden kněz šel hrát golf. Vzal s sebou nosiče a přišli k první jamce.

Kněz odpálil a vůbec se mu to nepovedlo. Prodrali se křovím, našli míček a kněz

zkouší druhou ránu. Zase totálně vedle. Tak se prodrali z křoví ven, přešli

trávník na druhou stranu a znovu. Když se ani na popáté kněz nedostal blíže jak

sto metrů k jamce, nosič už to nevydržel a ptá se kněze:

"Otče, prosímvás, proč vy vůbec chodíte hrát golf?"

"To máš tak, synu, chtěl jsem se naučit trpělivosti a slyšel jsem,

že u golfu se jí člověk naučí dobře."

"To ano, pokud je nosičem."

----------------------------