Úvod / Home | Obsah / Content

Freedom from hunger

Freedom from Hunger is an international development organization working in sixteen countries across the globe. Freedom from Hunger is a nonprofit, nongovernmental, non-sectarian organization classified by the IRS as a 501(c)(3) charity. All donations to Freedom from Hunger are fully tax-deductible.

Mission

Freedom from Hunger brings innovative and sustainable self-help solutions to the fight against chronic hunger and poverty. Together with local partners, we equip families with resources they need to build futures of health, hope and dignity.

Sloboda od hladu

Sloboda od hladu je medzinárodná rozvojová organizácia pracujúca v šestnástich krajinách po celom svete. Sloboda od hladu je nezisková, mimovládna, ne-sektárska organizácia klasifikovaná úradom IRS (International Revenue Service) pod číslom 501(c)(3) charita. Všetky príspevky do Slobody od hladu sú plne odpísateľné z dane z príjmu.

Misia

Sloboda od hladu prináša inovatívne a udržateľné svojpomocné riešenia boja proti chronickému hladu a chudobe. Spolu s miestnymi partnermi vybavujeme rodiny zdrojmi, ktoré potrebuju na vybudovanie budúcnosti zdravia, nádeje a dôstojnosti.

Úvod / Home | Obsah / Content

Reklama:

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *