Úvod / Home | Obsah / Content

Humanistické hnutí

Humanistické hnutí je společenství lidí po celém světě, které spojují myšlenky nového humanismu. Jejich společným cílem je nenásilná změna současného světa směrem k toleranci, nenásilí, míru, skutečné rovnoprávnosti, a skutečné demokracii. Důraz je kladen na posilování vnitřní koherence jednotlivce a vzájemnou solidaritu.

Úvod / Home | Obsah / Content

Reklama:

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *