Úvod / Home | Obsah / Content

Childaid Voluntary work in Ghana

Childaid organises voluntary work in Ghana. Volunteers can teach at schools in Africa. Childaid is nonprofit organisation and is located in Holland, in UK and in Ghana.

Childaid Dobrovoľnícka práca v Ghane

Childaid organizuje dobrovoľnícku prácu v Ghane. Dobrovoľníci môžu učiť na školách v Afrike. Childaid je nezisková organizácia a pôsobí v Holandsku, vo Veľkej Británii a v Ghane.

Úvod / Home | Obsah / Content

Reklama:

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *