Podmínky chovnosti retrieverů

 

 

     Sjednocení chovných podmínek pro retrievery mezi RK CZ a KCHLS - sekci retrieverů

 

 

 Za RK CZ : prezident p.MVDr. Josef Nosek

 Za KCHLS: místopředseda p.Ing.Jan Kubeš

                     ved. sekce: p.Ing.František Korda

Po předchozích jednáních zástupců obou klubů byly dohodnuty tyto sjednocené chovné podmínky plemen retrieverů:

1. DKK: 0/0 až 1/1 bez omezení

               0/2, 1/2, 2/2 musí být pářeni pouze s jedinci negativními

               Za negativní jsou považováni jedinci od 0 - 1. stupně

2. Ověření povahových vlastností retrievrů bude akceptováno podle následujících zkoušek:

    OVVR a všechny zkoušky lovecké upotřebitelnosti a případně jiné, které mají v disciplínách aport.

3. Exterier: nejméně dvě výstavy, z toho jedna vyššího typu, ocenění min. 2x VD. Ocenění pro chovnost

    platí ode dne dosažení stáří 1 roku.

4. Chrup: dle standardu

     LR, GR může chybět jeden zub, u FCR, CCR, NSDTR, CHBR - dva zuby. M4 se do tohoto počtu

     neuvažují a mohou chybět. U neplonochrupných jedinců může být použit k páření pouze plnochrupný

     jedinec.

5. Věk: k chovu mohou být použiti jedinci až v den, kdy dosáhnou stáří 18. měsíců.

 

Podepsání: MVDr. Josef Nosek v.r.

                  Ing. Jan Kubeš v.r.

                  Ing. František Korda v.r.

Tyto chovné podmínky platí od 1.7.2000, kromě "Ověření vlohových vlastností", které budou platit od 1.1.2001

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *