Magnetické Pole

Magnetosféra Jupitera je dalekosáhle ovlivňována rychlou rotací planety.
Celkový tvar magnetosféry Země a Jupiteru je velmi podobný. Magnetopausa v případě Země se však vytváří ve vzdálenosti 70 000 až 80 000km, zatímco u Jupiteru téměř 100 krát dále. Tento rozdíl se vysvětluje nejen intenzivnějším magnetickým polem Jupiteru, ale také tím, že intenzita slunečního větru je ve vzdálenosti jeho oběžné dráhy podstatně slabší než u Země 

zpět

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *