• Životopis

  Podrobný životopis zakladatele Jeskynních Listů ttoma je uveden v 0-tém čísle Listů (11.08.99)

  Vzhledem k zapletení se s časovou smyčkou sloužil, slouží nebo bude sloužit v řadě nejrůznějších elitních vojenských útvarů (např. garda francouzského krále Ludvíka IV pod velením pana d´Tréville a Mobilní pěchota Zemské federace).

  Z publikační činnosti stojí za zmínku zejména vědecká práce "Zvýšení ochrany telekomunikačních zařízení před účinky tlakové vlny a tepelného záření při atomovém výbuchu". Zde autor podrobně analyzoval dostupné metody ochrany, což vedlo k závěru, že "Přenesení telefonu z 8.patra cihlové budovy do betonového bunkru podstatně zvýší odolnost tohoto zařízení." Tento celkem běžný závěr se mu však podařilo rozpracovat do tabulek, které zvýšení stupně ochrany přesně kvantifikují. Zvěsti, že po přečtení překladu této práce došlo k nervovému zhroucení ředitelů CIA a KGB, je nutné považovat za přehnané.

  V pravěku byla publikována tzv. Praliteratura (k dispozici na adrese http://tady.cz./jeskyne/default.htm), která definuje základní směry pravěké literatury, včetně dostupných textů. V současné době je toto dílo, vzhledem ke spolupráci dalších (Píďalka) a webmasteři, považováno za kolektivní.

  Z dalších činů stojí za zmínku tzv ttomův test, kterým byla zjišťována způsobilost nováčků pro pobyt v Jeskyni. Tento test potom převzala a dovedla k dokonalosti matriarcha Julia.

 • Rubriky

  Všechno, co není podepsané jinak.

 • Prohlášení o pozitivní lustraci

  Prohlašuji na svou čest, že mám k dispozici lampičku, umožňující mi práci i v noci. Tuto lampičku jsem čestně uloupil mladšímu synovi, který je malý a nemůže se proto bránit. V případě celkového výpadku elektrického proudu si články memoruji nepřetržitým mumláním až do doby obnovení dodávky elektřiny.

  Kontakt

 • Adresa redakce: ttom@atlas.cz

  * Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *