Motto:

"Vy věříte v Boha. A viděl jste ho ?"
"A vy věříte v rozum. Viděl jste ho?"

- dialog mezi knězem a politickým pracovníkem útvaru PTP -

 Obsah:  [z5Hl.stránka ]

  Slovo šéfredaktora (komentář k aktuální krizi)
  Hovory k sobě (Rozhovor se šéfredaktorem)
  Píďalčiny postuláty a Bodieho teorém (základy filosofie, poprvé publikováno)
  Spiknutí v Jeskyni
  Pralidé, bděte (Od naší reportérky)
  Vůdce spiklenců promluvil (Programové prohlášení spiklenců)
  Rozhovor s matriarchou Julií (Téma - krize)
  Rozhovor s Jiříkem (Bezpečnost matriarchy)
  Názory spiklenců (Od naší reportérky)
  Rozhovor s patriarchou ttomem (Téma - současná krize)
  Reakce obyvatel (Od naší reportérky)
  Příspěvek rozhořčené prachatařky Jeskyňářky
  Z Jeskyňky
  Rady mladým hospodyňkám (recepty, vaření)
  Když nevíš jak dál - obrať se na AZZ (rady)
  Pohádka o praptákovi praohnivákovi - Tora
  Stopařovo trápení (lovecká rubrika, Jiřík)
  Vtip pro tento týden
  Co se v našich novinách nedočtete (záruka šéfredaktora)
  Hledají se (inzerce redakce)
  Našli se (výsledky inzerce redakce)
  Ohlasy čtenářů
  Adresa redakce

Slovo šéfredaktora [z5Obsah]

Vážení spolupralidé a Jeskyňáři. Naše Listy vždy zastávali, zastávají a budou zastávat linii mírného pokroku v mezích pravěku. To tvrdíme od počátku a zatím jsme neposkytli důvod pro napadení tohoto tvrzení.

Ale jsou okamžiky, kdy je nutné se rozhodnout a zasáhnout okamžitě, protože jinak bude pozdě. Do posvátných prostor Jeskyňky pronikají postupně jedinci, kteří sami sebe zpupně označují za tzv."normální". Tím napadají základní články jeskynní filosofie, definované tzv.Píďalčinými postuláty, respektivě Bodieho teorémem. S takovými jsme si poradili již dříve a doufejme, že si s nimi poradíme i nadále. Statečný boj Jiříka a ttoma, tentokrát znovu na stejné straně, se zastánkyní zdravého rozumu Ego nám budiž vzorem. Po předem prohrané snaze zapůsobit na oba borce logickými argumenty Ego opustila Jeskyni a odebrala se neznámo kam se slovy: "Zdá se, že jsme každý někde jinde". K tomu dodává ttom : "Hledal jsem ji všude, pod stolem, mezi papíry, v koši i za monitorem. Nebyla tam. Asi byla opravdu někde jinde".

Ale hnusný zločin, o kterém přinášíme reportáž v tomto čísle by si nezasloužil sebemenší slitování a to ani v tom případě, kdybychom věděli, co to slitování je. Zde nelze ztrácet čas. Vlastní názor na tuto zvrhlost a její rozsah si můžete udělat z programového prohlášení vůdce spiklenců, který naše Listy získaly díky vynikající investigativní práci reportérky Píďalky. Té se podařilo zjistit i celkový počet spiklenců. Její činnost v tomto případu je podrobněji popsána v dalších reportážích.

Jeskynní Listy uvažovaly o vypsání odměny za každou hlavu spiklence (pouze hlavu, v souladu s bezpečnostní koncepcí z minulého čísla). Nepodezíráme naše spolupralidi ze ziskuchtivosti, ale již sám pocit občanské odpovědnosti by dokázal snížit počet obyvatel Jeskyně, a tím i našich čtenářů, na minimum. Po poradě se zakladatelem Listů bylo rozhodnuto soustředit se na investigativní část řešení krize. Skutečné řešení vlastní krize pak bylo ponecháno v rukou profesionálů.

Hovory k sobě [z5Obsah]

V současné době se po personální stránce situace Jeskynních Listů podstatně změnila. Nicméně princip této rubriky zůstává stejný. Zakladatel těchto Listů se ptá sám sebe, protože nejlépe ví, co chce čtenářům říci. Odpadá tak zdržování s výmluvami, autorizací, korekturami a podobně.

Pro snazší orientaci jsou otázky a odpovědi označeny odpovídajícími písmeny, O pro otázku a oproti tomu O pro odpověď.

O: Co říkáte spiknutí, které se zde objevilo? Přijali jste v redakci JL nějaká zvláštní opatření?
O: 
Stanovisko Jeskynních Listů je jednoznačně uvedeno ve "Slovu šéfredaktora". Jako zakladatel vládních novin plně podporuji šéfredaktorem zaujmutý postoj. Pochopitelně. V redakci je vyhlášen výjmečný stav. Myslím, že jsme schopni monitorovat průběh celé krize. Malokdo si uvědomuje, že noviny jsou také zbraní, zvláště naše, které jsou vytesány do kamenných desek.

 O: Vy máte k dispozici vlastní vojenskou jednotku tzv.Zelené dekadenty. Počítáte s jejich účastí při řešení krize? Je jednotka v pohotovosti?
O: 
Pokud to bude nutné, tak ano. Tato jednotka je buď v pohotovosti nebo na pohotovosti. Všem členům byla vydána ostrá munice, tj. ostré šípy a oštěpy místo běžně používaných tupých, které způsobují pouze bezvědomí. Jednotka bude též zesílena. Všichni její členové dostali zvláštní příděly vysokokalorického jídla a pití, takže jejich zesílení je jen otázkou velmi krátkého času.

 O: Jak hodnotíte činnost ostatních členů týmu, zejména reportérky Píďalky?Nebyla v nebezpečí?
O: 
Všichni byli skvělí. A Píďalka? Pane redaktore, vybírám si lidi do týmu velmi pečlivě. Respektuji právo na soukromí členů týmu, ale prověrky jdou podstatně hlouběji než uvedený životopis. Její rozvážné, ale současně rozhodné jednání jen potvrzují jak výsledek našich prověrek tak i to, co o sobě napsala sama.

Píďalčiny postuláty a Bodieho teorém [z5Obsah]

Vzhledem k tomu, že základní články víry, filosofie a světového názoru Jeskyně pomalu upadají v zapomnění, uvádíme je v tomto čísle znovu, přesto že práce na obnovení Píďalčiných postulátů z fragmentů paměti ještě zdaleka nejsou skončeny. Bodieho teorém se oproti tomu dochoval naprosto přesně.

Píďalčiny postuláty

  1. V Jeskyni není nikdo normální. Z principu většiny pak plyne, že v Jeskyni je nenormalita normální a naopak.
  2. Pokud někdo je normální, chová se jako by byl normální nebo si myslí, že je normální, je vzhledem k prvnímu postulátu z hlediska Jeskyně považován za nenormálního a jako s takovým s ním budiž zacházeno.

Bodieho teorém (upraveno s laskavým svolením p.Bodieho a mjr.Covleyho)

V Jeskyni nemůžete být normální. Zbláznili byste se z toho.

Spiknutí v Jeskyni [z5Obsah]

Naše redakce se o celém případu dozvěděla od řadového člena Jeskyně, který si nepřeje být jmenován. Podle jeho vyjádření se vracel pozdě v noci na svou kožešinu, když jeho pozornost upoutaly zvuky, linoucí se z místa, kterému se normálně vyhýbají i medvědi. Na místě, kde ozvěna náhodou tyto zvuky zesilovala, zůstal stát doslova ztuhlý odporem nad nehorázností tak nesmírnou. Jeskynní Listy dlouho zvažovaly, zda text otisknout, ale naši čtenáři mají právo vědět co se doopravdy stalo a zda jsou přijatá extrémní opatření oprávněná. Text je uveden níže a je snad zbytečné, že se od něj všichni členové redakce co nejrozhodněji distancují.

Po počátečním šoku, který se zmocnil i nejotrlejších členů redakce, byla okamžitě přijata odpovídající opatření k řešení celé krize. Z operativní analýzy vyplynuly následující zásady postupu:

Od minulosti spějme zpátky

Mužové vzhůru k cílům svým.

Již chví se matriarchát vratký

My ničím nejsme, buďme vším!

Zásady řešení jeskynní krize

 1. Zajištění bezpečnosti matriarchy Julie
 2. Získání informací, nutných pro řešení krize
 3. Zabezpečení chodu redakce
 4. Zajištění eliminace krize jakkoliv

 Zde bych chtěl vzdát úctu všem členům redakce, z nichž ani jeden v tak kritickém okamžiku nezaváhal, nepodlehl panice a všemi silami tak napomohl spravedlnosti.

Zajištění bezpečnosti matriarchy Julie bylo naprosto prvořadou záležitostí. Nikdo v té době nevěděl, kolik spiklenců je, jaké mají plány a kde mají spojence. Není zde pochopitelně možné popsat celý soubor opatření. O jejich kvalitě však svědčí to, že v době vrcholící krize matriarcha Julia o ní ani nevěděla (ad Rozhovor s matriarchou Julii, resp. Vyjádření TKM v jeskynním webu). Úplné utajení celé akce zajistil patriarcha ttom prohlášením: "Jestli o tom někdo jenom cekne, nadrobím ho kvákošům !". Nikdo sice nevěděl kdo nebo co kvákoši jsou, ale pohled na jeho tvář byl postačujícím důvodem pro každého aby mlčel a raději se neptal. Dalším důvodem byl jeho sklon k zjednodušeným okamžitým řešením, který dokladovala hromádka štěrku, která po prvotním rozčilení zbyla z jeho žulového redakčního stolu.

Získání informací bylo dalším klíčovým bodem. To se dělilo do dvou částí. Vlastní vyšetřování, prováděné Píďalkou a analýza. Píďalka popsala svoji část ve vlastní reportáži (ad Vůdce spiklenců promluvil a Názory spiklenců). Z analýzy nesmyslného anarchistického blábolu však vyplynulo, že do případu musí být zapojen některý z jedinců jeskyně, kteří mají schopnost cestovat časem. Pračlověk by řekl "Od minulosti spějme dále", jen pro někoho z budoucnosti je pohyb z pravěku krokem zpět. Zde se dostal do vážného podezření Jaguar, který při nástupu do Jeskyně projevoval nebezpečné tendence k zavedení patriarchátu. Další vyšetřování však (naštěstí pro něj) prokázalo jeho nevinu.

 Zabezpečení chodu redakce bylo dalším nutným krokem. Ale z hlediska čtenáře se jedná o rutinní bezpečnostní opatření.

Zajištění eliminace krize veškerými dostupnými postředky bylo vyvrcholením celé akce. Rozhodující měrou k jejímu úspěchu přispěla opět reportérka Píďalka zcela chladnokrevnou likvidací vůdce spiklenců v závěru reportáže. Tím došlo k rozpadu jakéhokoli organizovaného odporu, protože zbylých šest spiklenců se po zjištění tohoto faktu začalo hádat o to, kdo bude jeho nástupce. Naší reportérce se je podařilo shromáždit ke společnému rozhovoru (ad Názory spiklenců). Koordinovaná akce nejrůznějších bezpečnostních složek pak už jen zajistila, že tito spiklenci se už o nic takového nikdy nepokusí.

Pralidé, bděte! [z5Obsah]

(zasláno 23.8.1999 po vydání Listů,-píďalka-)

Jeskyňce a lidu Macochů hrozí katastrofa, panika, vzpoury a chaos. Co jiného by se mohlo stát v případě, že naše zbožňovaná matriarcha opustí svůj lid?? Chystá se totiž, připojit se k Selovi a píďalce na jejich svatební cestě. Při oznámení této zprávy zavládlo mezi chatujícími zděšení. Všem se totiž objevila před očima hrůzná představa. Zástupcem naší milované matriarchy je Jiřík. (I tato osoba je mezi macošským lidem všeobecne zbožňována a oblíbená a bezpochyby by byla důstojnou náhradou, nicméně matriarcha je matriarcha.) Bude nám zakazovat maso, budeme muset jíst kořínky a bobule a situace může být dokonce mnohem horší. Někteří z přítomných padli před matriarchou na kolena a prosili, ať nás neopouští. Matriarcha připustila, že by mohla uvažovat o tom, že se svým lidem zůstane, vyvstala však otázka, co s její mobilitou. Jak všichni víme, Sel nosí matriarchu na rukou a také z toho důvodu se měla matriarcha účastnit svatební cesty. Zřejmě budou muset být pověřeni nějací další dobrovolníci, kteří jsou ochotni tuto činnost provádět. Zatím se náš reportér ptá, nepřekračuje-li náš snoubenec jeden bod z desatera, jež praví, že matriarcha je nedotknutelná. Každý sotva vylíhlý brontoraurus ví, že při nošení osoby na rukou je dotyk nezbytný. A matriarcha ještě oficiálně žádnou vyjímku o dotýkání nevydala. Skrývá se za touto situací nějaký tajný komplot proti patriarchovi? Je možné, že píďalka pojede na svatební cestu sama. Jsme zvědaví, jak se tato prekérní situace vyřeší. Náše redakce zůstává ve střehu!!! S heslem: "Pralidé, bděte!" se s vámi pro tentokrát loučíme.

Vůdce spiklenců promluvil [z5Obsah {- Píďalka -}

Při rozhovorech s řádnými členy Jeskyňky se podařilo naší reportérce proniknout do samého středu spiknutí a udělat interview se samým vůdcem spiklenců. Nebylo těžké ho k rozhovoru přemluvit, zdá se, že rád svoje názory hlásá veřejně, vůbec se za ně nestydí. Bohužel se nám nepodařilo odhalit, o koho se jedná. Na obličeji měl zelenou pleťovou masku, na vlasech oranžový přeliv a na zubech rovnátka. Mluvil hlubokým hlasem, neustále kouřil cigarety z přesliček a kamenný mlat měl zavěšený proklatě nízko.

S = spiklenec, R = reportérka

R: Do našich Listů pronikla informace, že se v Jeskyňce připravuje spiknutí a já jsem velice poctěna tím, že jste se uvolil si se mnou popovídat.
S:
Ano, spiknutí se chystá. Co nejdříve. Takhle to už dál nejde. Nenecháme se utlačovat.

R: Mám tomu rozumět tak, že zavrhujete matriarchát?
S
: Přesně tak. Matriarchát je přežitek. Zase se chceme vydávat na lov žen, mlátit je přes hlavu větvema a poté je za vlasy odtáhnout do svých jeskyní.

R: Co s takto ulovenými ženami máte v úmyslu dělat?
S:
Kromě nezřízeného obcování budou vařit, lovit, rodit děti, prát, žvýkat kůže, hledat pazourky, holit nám brady, masírovat nohy a nebudou mít volební právo.

R: Nevadí vám, že ženy patřící do rodu Macochů by si zřejmě takové jednání nenechaly líbit?
S
: To nás nezajímá. Eventuelně spojíme patriarchát s naprostou totalitou, kde bude pouze jedna vládnoucí strana –Kamenná Strana Člověka. Za Člověka pochopitelně nepovažujeme ženu. Na žebříčku inteligence stojí až hluboko pod Mužem a tím pádem patří do jiné živočišné kategorie.

R: Vaše názory jsou opravdu hodně ortodoxní. Můžu se zeptat, kolik Vaše spiknutí už obsahuje členů?
S
: Jistě. Momentálně je nás sedm. Děláme však nábory na všech místních školách, před učilišti, v pohostinstvích, na hřbitovech a u rozvodového soudu.

R: Máte úspěch?
S: Vzhledem k tomu, že se v naší době kamenné nevyskytují zmíněné instituce kromě hřbitova
(za to všechno může matriarchát!! Aspoň to pohostinství a rozvodový soud jsou pro přežití nezbytně nutné. Na školách a učilištích netrváme.), úspěch je zatím minimální. Ale my se nevzdáváme!!! Pokrok je možný pouze směrem VZAD!!!! Chceme fotbal a harémy!!!

R: Myslíte, že i další členové spiknutí by byli ochotni poskytnout mi rozhovor?
S: Noo, jestli je najdete, tak docela určitě. Kde vůbec máte roušku přes obličej? A ukažte mi písemné povolení vašeho majitele, že se smíte vzdálit z vašeho kotce a mluvit se mnou. Kde je sakra ta větev?? :-(tiché zachroptění, bublavé zvuky, ticho)

Komentář šéfredaktora: Zde reportérka Píďalka usoudila, že užitečnost tohoto individua z informačního hlediska vypršela. Vzhledem k tomu, že se sama v Jeskyňce zmínila o své kariéře u tzv. Andělské letky a 7.výsadkové divize, lze jen konstatovat, že pověsti o kvalitě výcviku těchto jednotek jsou zcela oprávněné. Někteří snad namítnou, že tělo mělo zůstat alespoň identifikovatelné. Ti z nás, kteří byli někdy v akci za tmy, však dobře vědí, jak je těžké si úder za těchto okolností přesně vyměřit a že je lepší vsadit na jistotu. O urputnosti zásahu nejlépe vypovídá komentář jednoho člena bezpečnostního týmu, který po obhlídce těla hlavy spiklenců cynicky prohlásil: "Kdyby to přežil, mohl by zpívat v dívčím sboru a ještě jenom výšky!".

Rozhovor s matriarchou Julií [z5Obsah

 Ve středu odpoledne se v prostorách Jeskyňky odehrál rozhovor mezi naším patriarchou ttomem a matriarchou Julii na téma Současná krize. Jednalo se o nejkritičtější okamžik celé krize, proto k tomuto rozhovoru došlo po konzultaci s bezpečnostními složkami. Jeho hlavním účelem bylo dostat matriarchu mezi lid tak, aby ji tento mohl chránit vlastními těly.

t: Co říkáš současné krizi v jeskyni?
J: co krize? jaká krize, já o ničem nevím????????
t: Bezpečnostní složky tě neinformovaly?
J: jaký bezpečnostní složky, já nic nevim a patriarcha může matriarchu informovat , prosím
t: Prvním a často posledním životním úkolem patriarchy je bezpečnost matriarchy

Večer pak strávila oslavou vítězství jeskynního webu. Podle vlastních slov se bavila dobře. Její společnost tvořili zejména Sel a Jiřík, oba zkušení veteráni z Česko-Moravských válek. Její bezpečnost tak byla zcela zajištěna.

Rozhovor s Jiříkem [z5Obsah

Jeskynní Listy si dodatečně ověřovaly dotazem u Jiříka, zda byla matriarcha v průběhu večera v bezpečí.

ttom: Jiřík: Doufám, že matriarcha byla v bezpečí
Jiřík: ttom
: jasně, šetřili jsme jí:o))

Myslíme si, že k tomu není co dodat.

Názory spiklenců [z5Obsah {- Píďalka -}

Po urputném pídění se po dalších účastnících spiknutí se naší redaktorce podařilo zastihnout skupinku šesti podezřele se tvářících individuí, jejichž obličeje byly zahaleny černou špičatou kuklou pouze s otvory na oči. Všichni měli nasazeny červené kontaktní čočky, takže nemůžou být identifikováni ani podle barvy očí.

S1-S6: spiklenci R: reportérka

S1: Prej ste nás hledala. Vo co de?

R: Dobrý den. Ráda bych se vám položila několik otázek, které se týkají vašich posledních aktivit.
S1:
Déte je sem. Až bude čas, zvednem je.
S2
: (praštil S1 dubovým kyjem přes hlavu) Ptejte se slečno na co chcete.

R: Co vás motivovalo k tomu, že jste vůbec spiknutí založili? .
S2:
Nadvláda matriarchy v jeskyni nevyhovovala našim intelektuálním požadavkům. Naše ega byla záměrně utlačována a z psychologického hlediska se s námi vůbec nezacházelo správně. .
S4
: Nesměl jsem na pivo!

R: Shledáváte vůbec na matriarchátu něco pozitivního? .
S3
: Něco málo. Zejména ustanovení o počtu manželek a bod desatera týkající se obcování. Ostře však vystupujeme proti bodům 11 a části bodu 3, který se týká nedotknutelnosti matriarchy. .
S4
: Jediná věc, která se nám zamlouvá je, že šéfredaktor Jeskynních Listů má vždy poslední slovo a není proti němu odvolání. To se nám líbí. Tak to má bejt. .
S5
: A v redakci vykořisťuje jenom ženský. Dělaj pro něj zadarmo, může na ně řvát, kritizovat je, poroučet jim….

R: Co si myslíte o patriarchovi? .
S3
: To zvoral. Poslouchá ženskou. O ničem nerozhoduje. .
S2
: Nemá žádná práva a kompetence. .
S5:
A navíc ten nápad s vypalováním jména. Ženský, to klidně, ale přece nebudeme mučit sami sebe. .
S4
: Pije vůbec pivo?

R: Takže kdybyste se zmocnili moci v Jeskyňce, zvolili byste ho za svého vůdce? .
S1
: (probírá se z mrákot)
Cóóóóó?? Koho??? Naším vůdcem je přece…(v tom okamžiku ho S2 vzal znovu kyjem přes hlavu) .
S2
: Omluvte ho laskavě. Má sice svaly….ale jeho intelekt mírně pokulhává. .
S4
: My už vůdce máme. Je to formát. Toho se nevzdáme.

R: Přibíráte do svého spiknutí i ženy? .
S5:
No to jistě. Zase by nás chtěly organizovat a museli bysme si mejt ruce před jídlem. .
S3
: Ženy si podrobujeme.

R. S6: A vy se nevyjádříte? .
S6:
No comment.

R: Děkuji za vaše stanovisko.
.

R: Jakým způsobem chcete převratu dosáhnout? .
S2
: Plánů je několik. Možností nesčetně. A neustále nás napadají další. .
S4
: Jedním z nich je, že pochytáme všechny ženský, uvězníme je ve staré pasti na mamuty a pak budeme s matriarchou vyjednávat o její případné defenestraci. .
S3
: Kde je ta síť? .
S4
: Já jdu pro to pivo. .

R: …(dává signál z začátku akce)…

 Komentář šéfredaktora: Zde, vážení čtenáři, Píďalčina reportáž skončila. Všichni členové zásahového týmu již byli na svých místech a velitel nechtěl riskovat rozchod spiklenců ve tmě (viz plánovaný odchod spiklence S4 pro pivo). Nejsme bulvárním plátkem kamene, proto zde podrobnosti zásahu nebudeme uvádět. Je nám však ctí oznámit, že do této elitní jednotky byli vybráni i dva členové redakce Jeskynních Listů. Jeden si nepřeje být jmenován a dodává k tomu :"Plnil jsem jen svou povinnost!". Druhým je opět Píďalka, která prohlásila: "Buď budu v jednotce nebo to zařídím sama!". Z dobře informovaných zdrojů víme, že velitel měl námitky jen do té doby, než spatřil to, co zbylo z hlavy spiknutí.

Oba dva však shodně prohlašují, že jedinou obtíží, kterou mohou spiklenci ještě způsobit je zápach a mouchy. Důvodem jsou stále panující horka a snaha pohřbít co nejdříve jak spiklence, tak celou záležitost.

Rozhovor s patriarchou ttomem [z5Obsah

Roli patriarchy v celé záležitosti se nepodařilo zcela přesně zjistit. Zdá se však, že se zůčastnil všech jednání, které se týkaly vzniku krize a jejího řešení. Od počátku prosazoval názor, že celá akce musí proběhnout utajeně bez vědomí matriarchy a veřejnosti. K celé události poskytl pouze následující vyjádření:

"Jak jsem uvedl v rozhovoru s matriarchou, bezpečnost matriarchy je prvním a v mnoha případech také posledním životním úkolem každého patriarchy. Patriarchové se mění, matriarcha je věčná. Pokud by mělo dojít k postihu kohokoliv za neinformování matriarchy a jí blízkých kruhů, prohlašuji, že všechny osoby tak jednaly na můj přímý příkaz. Odpovědnost tedy nesu pouze já." .
"Vysoc
e oceňuji prohlášení, vydané tiskovými mluvčími matriarchy, které v rozhodujících okamžicích přispělo k uklidnění situace a zabránilo vypuknutí paniky. Při akcích v takřka úplné temnotě Jeskyně se nedá vyhnout každému a chroptění umírajících se v nočním tichu také nese velmi daleko."

Reakce obyvatel [z5Obsah {- Píďalka -}

Naše Listy zajímal i názor řadových obyvatel Jeskyně na probíhající krizi. Zjištění nálady mezi obyvatelstvem si opět vzala na starost neúnavná Píďalka, která ze sebe jen smyla krev z již druhého bojového nasazení, popadla několik čistých žulových desek, kladivo, nové dláto a s výkřikem "Ostaní počká!" se vyřítila z redakce.
Reakce obyvatel se liší od mírného nezájmu až po vyloženě militantní způsob podpory. Jedno je však jasné. Matriarcha Julia má stále plnou podporu a jakýkoliv pokus o změnu čehokoliv je pouze komplikovaným pokusem o sebevraždu.

R = Reportérka, A 1 – 6 = Anonymní členové rodu Macochů

R: Víte o tom, že v Jeskyňce téměř došlo ke spiknutí?? .
A1
: K čemu? To je nějaká forma souznění?
R: Máte zřejmě na mysli splynutí…
A2: Ke mně se něco doneslo. Je to nehorázné. Ale myslím si, že ve společnosti, jako je naše, k něčemu takovému nemůže dojít. Vůbec bych se toho nebála.
A6:
Fuj, fuj hanba!

R: V případě, že by Vás někdo veřejně vyzval, abyste vyjádřil odpor k matriarchátu, udělali byste to?
A2
: V žádném případě!!
A3
: Myslím, že ne. Jsem spokojená s věcmi tak, jak jsou.
A6:
Jestli to někdo zkusí, udělám si z jeho střev kravatu!!! Taky veřejně!!!

R: Postavil byste se na obranu matriarchy, pokud by ji někdo chtěl svrhnout?
A4
: Zcela určitě. Matriarchát je to nejlepší, co nás kdy potkalo.
A2
: Spiknutí nemělo šanci. Byli špatně organizovaní, určitě si nemyli ruce před jídlem a neměli zápisy z jednotlivých jednáni. .
A6:
Pusťte nás na ně!!!

R:Chtěli byste naši božské matriarše něco vzkázat?
A5
: Juli, jsme s tebou!!
A2
: Nikdy tě nedáme!
A4
: S matriarchátem a Julií na věčné časy a nikdy jinak!!!
A1
: Ať zruší to vo tom pomlouvání!!
A3
: Jen tak dál!!
A6
: (není mocen slova, pozn.red.)

Příspěvek rozhořčené prachatařky Jeskyňářky [z5Obsah

Co všechno si může matriarcha dovolit?

Život v Jeskyni plynul docela příjemně. Mluvilo se chystaném srazu, kterého se bohužel bude moci zúčastnit jen málo prajeskyňářů. Sel a píďalka mluvili, naši prasnoubenci, mluvili o své svatební cestě. Když tu se do rozhovoru připojila Julia a hned se nabídla píďalce jako doprovod na sv. cestu. A to se přeci nědělá. Chápeme, že matriarcha má neomezenou moc nad svými prapoddanými. Když jí Sel veřejně slíbil, že jí bude na svatební cestě na rukách nosit. Vytanula nám na mysli otázka: A kde bude nosit píďalku? Na zádech? Otázka v této chvíli zůstává nezodpovězena. V prajeskynním řádu je sice řečeno, že každý může mít manželů(ek) kolik chce, ale také z  něj vyplývá, že matriarcha je nedotknutelná! Píďalce se ale nakonec podařilo Julii odmítnout. A tak se zdá, že soukromí pranovomanželů při svatební cestě bude uchráněno.

Komentář šéfredaktora: Zde, stejně jako v článku "Pralidé, bděte!", by možná bylo vhodnější vyžádat si stanovisko matriarchy, než vynášet předčasné emotivně laděné soudy a obvinění. Sel se rozhodl nosit matriarchu na rukou dobrovolně a to dlouho před uvažovanou svatbou. Instituce manželství i svatební cesty je nová a nevyzkoušená. Kdo jiný než matka rodu by měl oběma snoubencům poskytnout radu v tak náročných situacích. V poslední době se objevili v seznamu prafunkcí i právníci. Možná, že by bylo vhodné je požádat o odpovídající doplnění prajeskynního řádu. Situaci budeme dále sledovat a o případných pokrocích budeme své čtenáře informovat.

Z Jeskyňky[z5Obsah

26.08.99: Jeskyňkou otřásají zvěsti o přítomnosti spiklenců a nebezpečí svržení zbožňované matriarchy Julie a vůbec systému matriarchátu. Mezi členy rodu Macochů se šíří panika a co na to naše policie?? Zdá se, že zatím mlčí. To ovšem není všechno. Destrukce vychází i zevnitř. Přímo v jádru všeho dění našich Listů se dějí nekalé, tajemné, zničující a podivuhodné věci. Jak jinak se dá vysvětlit, že se do centrální databáze našeho velkolepého šéfredaktora dostal zavirovaný příspěvek. Ptáme se: Kdo za tím stojí??? Jaké jsou jeho záměry?? Jaké budou důsledky?? Znamená to konec Jeskynních Listů??

27.8.99: V časných ranních hodinách došlo v Jeskyňce patrně k úmrtí. Ptáte se, kdo byla ta nešťastná oběť a jak k tomu vlastně došlo?? Dnes po ránu se v Jeskyňce sešla část elity rodu Macochů za účelem společné snídaně. Bohužel se u nikoho z přítomných nevyskytoval prachleba, byl proto netrpělivě očekáván příchod perníčka s nadějemi, že prachleba přinese. Dostavil se pouze Magdon a nabídl nejvíce vyhladovělé chatařce Toře bobule neznámého původu a skupenství. Chudinka Tora, která je zástupkyní tiskového mluvčí matriarchy tyto bobule požila a už se neozvala. Čest její památce. Osadní poradce Sel proto doporučil osadnímu sběrači bobulí a kořínků Magdonovi, aby se nadále řídil heslem: “Snaž se sbírat tak, abys přežil.” Současně vyšla najevo skutečnost, že rod akutně potřebuje osadních ochutnavače podezřelé potravy. Do této čestné funkce byl navržen (po zhodnocení předešlých zkušeností a všeobecně známých střípků z jeho minulosti) Travič. Doufejme, že tento návrh naše milovaná matriarcha Julie akceptuje a realizuje.

Rady mladým hospodyňkám [z5Obsah Papu

Kančí řízek

Opět se jedná o recept pro blíže neurčený počet osob.

A ještě jednou grilování

Náš první recept byl velice jednoduchý, určený hlavně pro začínající kuchařky. Aby i ony mohly být hvězdou zahradních párty, uvádíme pro ně ještě několik rad.

Všem našim čtenářkám přejeme hodně úspěchů při grilování.

Náměty a připomínky mi prosím posílejte na adresu papup@seznam.cz

Když nevíš jak dál - obrať se na AZZ [z5Obsah

Milá Azz,
když jsem ve skvělých Jeskynních Listech objevila Tvou rubriku, hned mi bylo jasné, že ty jsi moje poslední naděje. Abych Ti popsala můj problém – mým problém jsou vlasy, teda vlastně hlava bez vlasů, no to taky né- no prostě mě teď nikdo nechce. Vím, že to t
eď zní divně, ale vysvětlení je úplně jednoduché, od té doby co mi ohořely vlasy, když jsem jednou v jeskyni usnula v blízkosti ohně, tak mě nikdo z tlupy nevtáhl do své jeskyně a nepošmajchloval, a ne….”

Sice tento dopis byl poněkud delší, ale myslím že hlavní problém jste pochopili. Teď se v několika větách pokusím pisatelce poradit.

Nejprve si musíš ve své hlavě ujasnit, jestli Ti jde hlavně o estetickou stránku věci, nebo sexuální.

Jde-li o stránku estetickou, máš vlastně hned několik možností:

 1. počkat asi 2 roky než Ti vlasy dorostou
 2. vyrobit si lepidlo (postačí smola ze stromů) a na lebku si nalepit
  1. skalp nepřítele
  2. srst některého z ulovených zvířat (např. mamuta..)
  3. trávu či jiné rostliny

Každá z těchto možností má několik záporů, ale navrhuji postupně vyzkoušet všechny, ale v opačném pořadí.

Jde-li o stránku sexuální, navrhuji tato řešení:

1) Standardní – tz. až se Ti zalíbí některý z tlupy, chytnout ho za vlasy a odtáhnout ho do své jeskyně

2) Stát se průkopnicí nové mody či směru tz. skinismu a přinutit i ostatní členky z jeskyně k oholení hlavy

Opět tyto možnosti skrývají několik záporů. Jestliže se rozhodneš pro první možnost budeš muset několikrát denně trénovat, abys získala sílu. Nejlépe to zkusit s větším kancem (cca 90 kilovým). Druhá možnost je dosti složitá a hlavně není zcela jisté, jestli i po přemluvení všech obyvatelek se nestane to, že chlapi utečou…

Doufám, že si pisatelka dopisu správně vybere a s ní i moji čtenáři. Těším se s Vámi opět za týden nashledanou a nezapomeňte :

“Když nevíš jak dál- obrať se na AZZ” - azzz@seznam.cz

Pohádka o praptákovi praohnivákovi [z5Obsah
(aneb jak se praohnivák stal součástí našeho kmene) - Tora

Pták praohnivák lítal po pralese a bylo mu smutno. Byl totiž pořád sám a ulovit něco k obědu se stávalo stále obtížnější. To byl samý pterodaktyl a jiný daktyl a chudák praohnivák neměl žádné příbuzné. Jediným jeho kamarádem byl dinosaurus Pepa. Jenže uznejte, co s dinosaurem. Mozek malý, tělo velké, nakonec stejně skončil v klobásách. A praohnivák byl zase sám. .

Když tu jednou ucítil libou vůni, která se linula z nedaleké jeskyně. Nejdřív se trochu bál, co kdyby se na něj něco strašného vyřítilo. Ale ta vůně ho nějak zvláštně přitahovala. Juknul se jeskynním kukátkem a viděl velký kotel, ve kterém něco bublalo. A zrovna odsud vycházela ta krásná vůně. Občas ke kotli přicházely zvláštní bytosti s ohromným bidlem a míchaly tím, co bylo v kotli. Najednou se ozval takový zvláštní randál. Bytosti se seběhly kolem kotle a každá z nich dostala něco asi moc dobrého. A jak mlaskaly!!!

Praohnivák se přiblížil až ke kotli. Jedna z bytostí se tvářila nepřátelsky a chtěla ho ulovit. Ostatní však byli uchváceni krásou praohnivákova peří a tu zlou bytost zneškodnili. Praohnivák ještě svým zpěvem uctivě poprosil o trošku té dobrůtky z kotle. Bytosti jím byly tak nadšeny, že praohnivák dostal oč žádal. Chutnalo to báječně. Pak mu ti lidé řekli (tak se totiž ty bytosti jmenují), že jedl mamuta se svíčkovou omáčkou a brusinkami a když ještě zazpívá dostane nášup.

Od té doby žije praohnivák v jeskyňce s pralidmi a pochutnává si na pravěké svíčkové.

Komentář šéfredaktora: Vážení pračtenáři. Tímto se stáváme svědky zrodu nového literárního směru, totiž pohádek. Je to okamžik o to vzácnější, že tento fenomén dosud vynalezen, popsán a zařazen nebyl (ad Praliteratura, Jeskynní web). Podrobný rozbor pohádky přineseme v některém z dalších čísel. Tato pohádka může předpovídat vznik populární hudby ("zazpíváš a když se to bude líbit, budeš mít co jíst") nebo zcela specifického sezónního směru literatury, tzv.volebních pohádek.

Stopařovo trápení. [z5Obsah - Jiřík

Jezdíte-li v pravěku stopem přečtěte si tento článek a možná vám pomůže být úspěšnější.Věřte,že všechny rady a moudra jsem si vyzkoušel a některé opravdu zabírají.
Nebudu se zabývat základními věcmi jako je oblečení atd,přejdu na důležitější věci.

Co dělat když pravěká auta nezastavují?

Vtip pro tento týden [z5Obsah - Papu

Potkají se dva:

“Já jsem tak línej, že bych chtěl být hadem.” Říká první.

“Proč hadem?”

“No lehneš si a jdeš.”

“V tom případě bych já chtěl být hadicí.” Říká druhý

“Lehneš si a tahají tě.”

 

Dobré a ještě lepší pondělní jitro všem čtenářům JL přeje papu

Co se v našich novinách nedočtete [z5Obsah

Šéfredaktor zaručuje, že v našich Listech se nikdy nevyskytne:

 1. Návod na výrobu jedu na strýce s ryšavou bradkou (16.8.1999)
 2. Reklama na jakékoliv vložky, včetně těch do zámků (16.8.1999)
 3. Jakákoliv informace o tzv. "české kávě" (16.8.1999)
 4. Žádný článek o psychologii výsadkářů, tzv.parapsychologii (23.08.1999)
 5. Rozhovor s milenkou neznámého vojína (23.08.1999)
 6. Funkční návod na výrobu Kamene mudrců (23.08.1999)
 7. Návod na výrobu atomové, vodíkové a vitamínové bomby (30.08.1999)
 8. Román ze života rybářů na Mrtvém moři (30.08.1999)
 9. Rozhovor s neznámou milenkou známého vojína (30.08.1999)

Komentář šéfredaktora: Vzhledem ke zvětšujícímu se rozsahu této rubriky bude tato jako celek od příštího čísla přesunuta na samostatnou stránku. Zde budou uváděny pouze aktualizace.

Hledají se [z5Obsah

Další spolupracovníci(ce) pro vydávání Jeskynních Listů. Požadavky jsou uvedeny v části Inzerce redakce na Hlavní stránce. Nezapomeňte:

"Jak si budeme dnes psát, tak si budeme zítra číst!"

Našli se [z5Obsah

Ze současných členů redakčního týmu i Azz zaslala článek, čímž se stává redaktorkou 01 našich Listů. Gratuluji.

 K práci na našich listech se přihlásili další dva členové Jeskyně, Tora a Jiřík. Vzhledem k tomu, že jejich příspěvky přišly na poslední chvíli, nelze přesněji určit jejich místo v týmu a názvy jejich rubrik. Oba zaslali své příspěvky, čímž splnili požadavky na čekatele. Tora přislíbila dodání zbylých údajů, Jiřík si přeje pracovat jako externí spolupracovník na velice zajímavá témata.

Po uzávěrce: Oznamujeme, že Tora ještě v pátek doplnila požadované osobní údaje a stává se tak dalším členem redakčního týmu. Předpokládá se speciálizace na pohádky, mýty a další. Gratuluji.ttom

Ohlasy čtenářů: : [z5Obsah

Ahoj všichni z řad kmene Macochů
přeju vám všem mnoho úspěchů v další vaši činnosti zvláště pak fandím Pídě - Píďalce fakt to má v ruce - věřím
že jsi psala v útlém dětství a to zřejmě již v kočarku ( byl určitě celý z kamene) takže ještě jednou
HODNĚ ZDARU !!!

FALCOON

PS: Všimnul jsem si že přeci jen copilot
pracuje s Vendy - ( copilote Vendy je určitě dobrá tanečnice, tak ať udržíškrok )

Odpověď šéfredaktora

žený pane,

Děkují Vám za Váš zájem o Jeskyni. Váš dopis bude odeslán matriarše Julii. Reportérka Píďalka je bohužel v současné době v terénu na případu nejvyšší důležitosti. Váš dopis Jí bude předán jakmile a jestliže se z akce vrátí.

Předpokládáme, že další číslo Jeskynních listů bude k dispozici nejpozději v pondělí v poledne. Na jeho tvorbě se reportérka Píďalka podílí zásadním způsobem.

Váš

ttom, šéfredaktor Jeskynních listů

Adresa redakce: [z5Obsah

ttom@atlas.cz

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *