Motto:

Stalo se módou sezóny do nepravostí rázně tepat

Kaiserock této fazóny mi nikdy dobře nepad´

Mě totiž čas nadělil několik dobrých kamarádů

A tím mi ušlo to, že jsem žil v zimě ba i v chladu

- Jiří Suchý, zakladatel tzv. Suchého humoru -

 Obsah: [z5Hl.stránka]

  Šéfredaktor čtenářům

Hovory k sobě (Rozhovor se šéfredaktorem)

Hledám člověka (Policejní rubrika)

  Oficiální stanovisko k zatmění Slunce (reakce na naši kritiku)

  Pohledy klíčovou dírkou (Jde pokrok a erotika dohromady?)

Pralinka 5P - Píďalčina první pravěká psychologická pomoc

Rubrika Papu

Když nevíš jak dál - obrať se na AZZ

Co se v našich novinách nedočtete (záruka šéfredaktora)

Hledají se (inzerce redakce)

Našli se (výsledky inzerce redakce)

Sportovní rubrika (Epochální zápas se šavlozubým tygrem)

Ohlasy čtenářů

Adresa redakce

Šéfredaktor čtenářům [z5Obsah]

Vážení čtenáři, v době, kdy budete mít k dispozici toto číslo Jeskynních listů, bude poslední celý týden prázdnin. Ti z Vás, kteří jsou zkušenější, vědí co to znamená a začínají se nervózně ohlížet po telefonu. Ti, kterí ještě nevědí o čem mluvím, si budou brzy přát, aby se to nikdy nedozvěděli. Zaslechl jsem již z několika pramenů, vesměs šokovaných stejně jako já, že dokonce existují lidé, kteří se těší do školy, ať už jakékoliv.

Toto číslo je poněkud delší a berte jej jako můj způsob poděkování za Váš zájem a rozloučení s prázdninami. Pokusím se, resp. teď už pokusíme se zajistit pokračování Listů i nadále. Ale původně uvažovaný týdeník se začíná s ubíhajícím časem přesunovat spíše do říše legend. Ale heslo, které bylo uvedeno tuším v 0-tém vydání Listů, totiž "Jak si budeme dnes psát, tak si budeme zítra číst!" platí stále a pro všechny.

Takže hodně ………………………..(doplnit podle potřeby) a Prahoj

- ttom -

Hovory k sobě [z5Obsah]

 O: Dobré ráno, pane šéfredaktore, slyšel jsem, že mezi vámi a matriarchou došlo ve čtvrtek k neshodě týkající se inzerátu vašich Jeskynních Listů.

O: To jsou snad příliš silná slova. Mezi mnou a matriarchou nemůže dojít k neshodě. Já jako vlastník a šéfredaktor těchto Listů podporuji vládu matriarchy a zatím nevidím důvod, proč tento postoj měnit.

O: Ale máme informace, že jste se chtěl k této problematice v tomto čísle vyjádřit.

O: To právě dělám. Zákony Jeskyně jsou dány Kodexem chataře, tzv.N-terem a vůlí matriarchy jako nejvyšší moci. Kodex chataře zapovídá pomlouvání, k tomu však nedošlo, protože inzerát skutečně placený nebyl. Tzv.N-tero tyto případy neřeší. Matriarcha, jako představitel nejvyšší moci, o celé záležitosti věděla, tím byla záležitost de facto i de iure legalizována. Jeskynní lid se v tomto případě postavil za rozhodnutí matriarchy Julie, pokusím se citovat alespoň Jessii "Není to úplně správné, ale mě se to líbí".

O: Máme také informace, že matriarcha byla v určitém okamžiku ochotna poznámku o neplacení stáhnout, ale že Jiřík toto rozhodnutí vetoval, můžete říci něco k tomuto? Budete tuto situaci nějak řešit?

O: Vaše informace jsou pozoruhodně přesné. Bylo tomu tak. Čistě teoreticky, pane redaktore, z tzv.N-tera plyne pouze nedotknutelnost matriarchy. A na jejího zástupce se nic podobného nevztahuje. Podobně i klauzule o zabití. První je ryze praktická, bez dobrého zamíření nezabijete ani komára. Ta druhá pouze určuje, že je k zabití mít třeba důvod. Špatný, dobrý, prostě jakýkoliv.

O: Znamená to snad, že můžeme očekávat nějaké změny ve struktuře vlády kmene?

O: Z mé strany rozhodně ne. Jeden okamžik to bylo poněkud napjaté, lidé většinou zapomínají, že jednotka Zelených dekadentů nebyla nikdy rozpuštěna. Podařilo se mi je zastavit doslova několik metrů od Jiříka. Chlapci a dívky občas jednají ukvapeně, ale nemyslí to nijak osobně ani zle.

O: Oni ho chtěli zajmout a předvést k výslechu, že?

O: No (smích), to není úplně přesné. Zatím to vždy vysvětlili tak, že dotyčný buď kladl odpor nebo že se někomu z nich smekla ruka. Předvést rovněž není úplně přesné. Přenést by situaci odpovídalo lépe. Ale neměli v úmyslu ani to. V takovém případě by si ssebou vzali igelitové pytle, aby si nezničili uniformy. Na to dávají poddůstojníci pozor. 

O: Znamená to tedy, že se naši čtenáři nemusí obávat nějakého konfliktu? 

O: Z mé strany nikoliv. Ale pochopitelně nemohu ručit za všechno a za všechny. 

Nemohu říci, že byste mě příliš uklidnil, pane šéfredaktore. 

Napadlo mne, že to budete brát takhle. V každém případě noste novinářský průkaz hodně viditelně, tím se nic nezkazí, že? 

-  s šéfredaktorem Listů ttomem rozmlouval reportér ttom -

Hledám člověka [z5Obsah]

V této rubrice Vám přinášíme exkluzívní reportáž z prostředí policejní prajednotky Jeskyně. Její existence je velice přísně utajená, proto bylo nutné zachovávat předem dohodnutá pravidla, například ucpání uší po dobu cesty a zejména následná autorizace článku. Velitelka jednotky byla také po celou dobu maskována koženou maskou. Pro účely reportáže zdráhavě souhlasila s krycím jménem X, pod kterým se později proslavila jako jedna z nejznámějších neznámých.

Jeskyně je střízlivě až stroze zařízena, většinu stěn pokrývají kresby pravěkých zločinců, většina z nich je zamazána červenou barvou. V jedné ze stěn je zabudován velký trezor.

(R)eportér: Můžete našim čtenářům prozradit, rámcově ovšem, kolik členů vaše jednotka má?

X: Právě jste si odpověděl sám, jednoho. Proto jednotka, pochopitelně.

R: Udržet sama bezpečnost v pravěku není jednoduché a vyžaduje celou ženu. Můžete se zmínit o způsobu výběru a výcviku?

X: Nebo celého muže, ale musí být rozhodně celí. Bezhlavý velitel dokáže zmařit práci celých generací. Výběr a výcvik byl neobyčejně tvrdý, ale tohle není koneckonců mateřská školka, že? Většina mých kolegů a kolegyň odpadla při počítání do pěti. Samotný výcvik pak byl zaměřen na počítání do deseti. Možná, že Vám to bude připadat tvrdé, ale podle mého názoru by v bezpečnostních složkách neměl být nikdo, kdo neumí do pěti počítat.

R: Asi vám nerozumím. To nebyl žádný bojový výcvik? Jaká je tedy vaše koncepce zachování bezpečnosti?

X: Mám novou koncepci privatizace bezpečnosti. Tím se právě podařilo snížit stav jednotky pouze na moji osobu, při současném zvýšení bezpečnosti. Celá koncepce je obsažena v propagačním sloganu tady na tabuli, z kterého také zcela jasně vyplývá nutnost umět počítat do deseti:

Deset pazourků za něčí hlavu, živej, mrtvej, je mi fuk.

Za takovou pěknou sumu najde se dost jinejch ruk

 Je to zjednodušené. Doopravdy mi to ale fuk není. Pokud někdo ze sloganu nepochopí, že platím jen za hlavu bez těla, má tendenci dokončit dodávku zboží přímo v kanceláři. Nadělá to příšerný nepořádek.

R: Chcete tím říci, že to, čím jsou zamazány portréty zločinců, není červená barva?

X: To skutečně ne, to by rozpočet nedovolil.

R: Děkuji za rozhovor, věřím, že s lidmi, jako jste vy, bude náš pravěk doopravdy bezpečnější.

X: Já děkuji jménem celé jednotky za důvěru. Jsem tu, abych sloužila Jeskyni a jejím zájmům.

Oficiální stanovisko k zatmění Slunce [z5Obsah]

Vyjádření tiskové mluvčí k Zatmění Slunce! (Píďalky, pozn.šéfred.)

Vážená redakce!!

Po přečtení Vašich posledních velkolepých Jeskynních Listů jsem správně pochopila Vaši výtku týkající se nezveřejněného stanoviska kmene. Je samozřejmé, že takováto záležitost nemůže zůstat neokomentována. Vzhledem k tomu, že já sama jsem zatmění neviděla úplně přesně (zatmělo se mi hned ráno při vstávání z postele, když jsem (spíce v nevlastní ložnici) narazila do skříně, kterou někdo v noci přestěhoval doprostřed místnosti), mohu pouze interpretovat zprostředkovaně zážitky ostatních. Údajně to bylo úžasné, fantastické, velkolepé, neopakovatelné....Poslední dojem bych si dovolila poopravit. Zážitek to je zcela jistě opakovatelný a MY budeme při tom!!! Již teď se formuje skupina, která si na svoje HD (= tvrdé disky) ukládá datum přibližně za 136 let - schůzka s Jeskyňářema - sledování Zatmění Slunce. Zdravé jádro této skupiny tvoří Magdon a píďalka, kteří se postarají o dalekohled a musculaturu, která vytlačí jejich invalidní vozíky na kopec. Doplňuje je ještě spousta dalších, jmenujme pro zajímavost alespoň Jiříka, který je dokonce připraven (ač nerad) vzdát se na kratičký okamžik ve prospěch Zatmění koketování se svačinářkama. Dojmy ze Zatmění bych závěrem shrnula: všichni tím byli unešeni. To je zřejmě důvod, proč se ostatní tiskoví mluvčí ještě nevyjádřili. Kdo ví, kde se momentálně nacházejí. Jediné další vysvětlení pro jejich mlčení je, že se na ZS dívali zřejmě špatnou částí rozebrané diskety.

Komentář šéfredaktora:

Naše Listy specifikovaly poměrně přesně rozsah dotazů, ke kterým by se měla oficiální místa vyjádřit. Byly to samé nedůležité věci, jako jestli se nehněvají Bohové, jestli byly provedeny příslušné obřady apod. A co se dovídáme? První část stanoviska by patřila spíše do rubriky "Pohledy klíčovou dírkou". V další části se pak dovídáme, co se bude dít za 136 let. Kdyby Jiřík v min.věku 136 let koketoval se svačinářkami, podařilo by se nám konečně předstihnout proslulé gruzínské starce. Pokud jsou v Gruzii svačinářky, pochopitelně. Naše Listy dokáží pochopit rozrušení tiskové mluvčí, způsobené přípravou její svatby. Ale stačí to doopravdy?

Dovolujeme si upozornit, že se odehrály i jiné události, jako je znovuobjevení dnes již legendárních bytostí chatu, jmenovitě Azz a Nikity, o tom naše Listy psaly ve zvláštním vydání. Z posledních událostí stojí za povšimnutí, že matriarcha Julia se nemůže dostat na chat a to ani jako duch. Pozorný čtenář si jistě vzpomene na řadu dalších, zdánlivě nevysvětlitelných událostí. Nicméně i tento, byť mírný, pokrok vítáme. Jako Listy, podporující mírný pokrok v mezích pravěku, ani jinou možnost nemáme.

Pohledy klíčovou dírkou [z5Obsah]

 žení čtenáři, omlouvám se, ale vydání Vámi jistě očekávané rubriky tohoto druhu se opozdí o dobu, kterou nelze určit ani předběžně. Zatím bylo nutné odepsat dva týmy reportérů a reportérek. V prvním případě, kdy byla pro reportáž vybrána modelka nižší věkové hranice, se celý tým reportérů vážne zranil při snaze dostat se dovnitř. Alternativní řešení, kdy byl naopak vybrán model(ák) vyšší věkové hranice, nebylo také nejšťastnější. Zde se naopak zranil vážně celý tým reportérek při snaze dostat se pryč.

Dále je zde celá řada technických obtíží, které je nutné překonat. Bylo nutné vynalézt dveře, aby mohly započít práce na vynálezu klíčové dírky. Vzhledem k tomu, že klíče pro reportáž důležité nejsou. vynalezeny nebyly. Jak však vysvětlit princip klíčové dírky někomu, kdo vůbec neví, co klíče jsou.

Na celé problematice se dále pracuje a o každém pokroku budeme naše čtenáře informovat.

Pralinka 5P - Píďalčina první pravěká psychologická pomoc [z5Obsah]

Kontaktní adresa - pralinka5P@atlas.cz

O sobě: Specializuji se na reportáže psané na obrátce, odhalování skandálů v praspolečnosti a také si myslím, že v dnešní velice nejisté době kamenné nesmí v tak seriózním nepravidelníku, jakým Jeskynní listy jsou, chybět rubrika "První pravěké psychologické pomoci a podpory".

 Komentář šéfredaktora: Jako vládní noviny budeme muset možná některé skandály spíše zahalovat. Tento člen týmu jako první splnil základní požadavek a to je napsání článku (JL 16081999). Pokud udržíme stejné tempo vydávání novin, budu prvním zákazníkem (druhým bude můj šéf). Předpokládá se dále také rubrika "Ze společnosti"???

Rubrika Papu [z5Obsah]

Kontaktní adresa - prozatím adresa redakce

Rady mladým hospodyňkám - jak správně uvařit nebo upéct mamuta, aby byl manžel spokojený.

Jak jistě naši čtenáři vědí, celá Jeskyně žije přípravami svatby Píďalky a Sela. I my bychom chtěli přispět k úspěšnému zvládnutí akce. Věříme tomu, že zásobovačům Jeskyně se podaří sehnat všechny potřebné suroviny potřebné pro recept, který zde uvádíme.

Grilované plátky mamuta (krávy, či kance – podle toho co se Vám chytí do pasti)

z mamutí kýty nakrájíme plátky masa asi 0,5 cm silné, trošku naklepeme (nejlépe silnějším klackem). Pokud se Vám podařilo ve výměnném obchodě s civilizovanějším kmenem získat misku, dejte do misky trochu rozškvařeného medvědího sádla (pokud ne poraďte si jak umíte) a nadrobno nasekané (nadrcené, natrhané) bylinky (oregano = dobromysl, bazalku, červenou papriku, pepř – pozor! s pepřem to nepřehnat) a maso do marinády ponoříme nejméně na dvě hodiny. Mezitím rozpálíme vhodný kámen, na kterém maso upečeme. Před pečením ho doporučuji trošku osolit. Jako přílohu můžete podávat cokoliv, co kolem Jeskyně nasbíráte.

V příštím vydání vám přineseme recept na Kančí řízky. Tak si zatím toho kance ulovte.

Dobré a ještě lepší pondělní jitro milým čtenářům Jesklistů přeje Papu.

Ze světa - zprávy z okolí Jeskyně.

Pro lepší start do nového týdne (zatím pracovní název) - nějaký vtípek.

 Komentář šéfredaktora: Mladé hospodyňky bude možná zajímat, který manžel má být spokojený, vlastní nebo cizí? Doufám, že v zájmu Listů i hospodyněk tyto rady budou obšírnější než poskytnutý životopis. (Rady jsou obšírnější, čímž se šéfredaktor přispěvatelce omlouvá. -ttom-)

Zasláním příspěvku splnila Papu, poslední kriterium a z čekatelky se tak stává první řádnou přispěvatelkou. Gratuluji. ttom

Když nevíš jak dál - obrať se na AZZ [z5Obsah]

 Kontaktní adresa - azzz@seznam.cz

O sobě:Protože tento jedinec prožil v krátkém čase mnoho a mnoho je rozhodnut poradit Vám. Vím, že mezi Vámi není mnoho těch, který si pamatují na Sally z Mladého světa, která dokázala poradit všem (já to znám, také jen z vyprávění), ale kdo by se nechtěl stát legendou- já při vší skromnosti na to mám.

 Komentář šéfredaktora:: Já ji pamatuji. A legendou chatu Jsi se stala zaživa. Základní rada pro život byla definována Šimkem a Grossmanem. Zní: " Když nebudete vědět v životě kudy kam, zastavte se, nasliňte si prst a zjistěte, odkud fouká vítr!"

Co se v našich novinách nedočtete [z5Obsah]

Šéfredaktor zaručuje, že v našich Listech se nikdy nevyskytne:

 1. Návod na výrobu jedu na strýce s ryšavou bradkou (16.8.1999)
 2. Reklama na jakékoliv vložky, včetně těch do zámků (16.8.1999)
 3. Jakákoliv informace o tzv. "české kávě" (16.8.1999)
 4. Žádný článek o psychologii výsadkářů, tzv.parapsychologii (23.08.1999)
 5. Rozhovor s milenkou neznámého vojína (23.08.1999)
 6. Funkční návod na výrobu Kamene mudrců (23.08.1999)

Hledají se [z5Obsah]

Redaktoři, reportéři, přispěvatelé a jiní pro spolupráci při vydávání Jeskynních Listů. Neostřílené ostřílíme, neotesané otesáme. Uchazeči se mohou hlásit na adrese.redakce, uvedené níže.

Žádost by měla obsahovat:

 1. Životopis podle vzoru v čísle z 16.08.1999 (pokud možno lepší) pro zapracování do Kroniky (pokud žadatel nechce vystupovat v Listech anonymně)
 2. Vymezení oblasti činností, o kterou by měl žadatel zájem
 3. Prohlášení o pozitivní lustraci (tj. prohlášení, že žadatel má k dispozici lustr či jiné svítidlo, umožňující mu práci i v noci)
 4. Krátký článek, kterým uchazeč prokáže schopnosti v dané oblasti.
 5. Identifikační údaje, pod kterými bude v Listech vystupovat [anonymně, jí(m) vybraným jménem, jménem, pod kterým je všeobecně znám(a), zda má být uváděna její (jeho) e-mailová adresa, apod.]
 6. Případné další údaje.

V případě splnění jen části požadavků, zejména bodu 4, je možné uchazeči(ce) udělit statut čekatele(ky)

Šéfredaktor a majitel Listů ttom se zavazuje respektovat podmínky, uvedené v bodu ad 5), příp. ad 6) a považovat veškeré osobní údaje za důvěrné.

Vyhrazuje si zároveň právo v případě nutnosti manipulovat s příspěvky tak, aby odpovídaly principům těchto Listů.

Rozhodnutí šéfredaktora je konečné a není proti němu odvolání.

Našly se [z5Obsah]

 Tímto vítám ve svých, teď už našich novinách, další členky týmu, kterými jsou Píďalka, Papu a Azzz. Základní rozsah jejich činnosti, kontaktní adresy jsou uvedeny v jejich rubrikách. Všechny splnily požadovaná kritéria tak, že jim byl udělen statut čekatelek (psáno v 0:26 hod. pátek). Stránka o redakčním týmu bude zveřejněna ihned, jakmile se ji podaří dát do stavu, srozumitelném alespoň šéfredaktorovi. Myslím, že předběžně mohu prozradit alespoň to, že na stránce bude žluté pozadí. Nemá to nic společného s erotikou, Čínou, Japonskem nebo žloutenkou. 

Podobnost s jistou událostí, která se udála na hoře Idu, týkala se tří bohyní a zlatého jablka, a vyústila v invazi do ZOO v Tróji a jejím úplným zničením, je čistě náhodná.

Jejich rubriky jsou uvedeny v pořadí, v jakém se přihlásily k aktivní činnosti v redakci.

Sportovní rubrika [z5Obsah]

Zápas se šavlozubým tygrem!!! Tentokrát vítězíme 2 : 1 !!! Vliv sportu na kulturu!!!

Epochální zápas našeho reprezentačního loveckého týmu se šavlozubým tygrem.se odehrál před několika dny. Historie těchto zápasů pro nás nebyla většinou příznivá a tak přes snahu i těch nejaktivnějších jedinců obého pohlaví nedocházelo k očekávané populační explozi. Ba spíše implozi, což přinášelo chmury na ušlechtilou tvář Matriarchy Julie. Například poslední zápas skončil v poločase za stavu 5 : 0 ve prospěch šavlozubce a to ještě proto, že se tupé zvíře přežralo již v průběhu mače a ke konci se místo pravého sportovního zápolení věnovalo jen vybírání lahůdkových částí, jako jsou ledvinky, jatérka nebo mozeček, z těl našich druhů a družek. To mu se sportovní duch věru říci nedá!!!!

Poslední zápas také naznačoval, že situace bude podobná. Šavlozubec si zajistil vedení 1 : 0 překrásným skokem zpoza kamene a následujícím skvělým backhandem přední levou tlapou. Naši borci se nechali zatlačit do defenzivy ke skalní stěně, odkud se nedalo nijak utéct. Na okamžik to vypadalo, že zápas skončí 10 : 0 ve prospěch šavlozubce, tj. porážkou našeho celého týmu. V rozhodujícím okamžiku však jeden z našich pazourkových borců šlápl na ježka. Než stačil domyslet obdobnost mezi bodlinami a oštěpy a vysvětlit ji ostatním, zvýšil šavlozubec skóre na 2 : 0 ve svůj prospěch.

Změna obranné taktiky však způsobila rozhodující obrat. Šavlozubec nepochopil pravý smysl vztyčených oštěpů a považoval celou formaci pouze za talíř s jednohubkami. (Ale to se spletl!! Pozn.:Šéfred.) Přibývající díry v kožichu ho přesvědčovaly, že nastává konec jedné epochy dějin. To trvalo až do poločasu, kdy se obě strany stáhly do svého kouta a lízaly si rány.

Po přestávce začal zápas znovu, ale tentokrát se nálada radikálně změnila. Šavlozubcovo děsivé vrčení a řev se začaly měnit v zoufalé kňučení. A naopak zoufalé kňučení našich borců se začalo měnit v děsivé vrčení a řev. Zde se začala projevovat i větší vyjadřovací schopnost našich borců, projevující se nejrůznějšími poznámkami na účet šavlozubce. Okamžiky to byly jistě napnuté, ale opravdu patří výrazy jako "Ty cedníku pruhovanej!" do sportovního života? V každém případě došlo k rozhodujícímu zvratu v zápase v okamžiku, kdy jeden z borců ztratil nervy a s divým rykem

" Za matriarchu a Jeskyňku ! "

se vyřítil do útoku. Následovali jej ostatní a šavlozubec v okamžiku vypadal jako ježek, ovšem s bodlinami uvnitř. Tím se definitivně změnil stav na 2 : 1 ve prospěch našeho týmu. Intenzitu zápasu lze posoudit podle toho, že ani navrátivší se borci nemohli být identifikování pro četná zranění a neustálé krvácení. Dva, kteří zůstali jako hrdinové na hřišti, budou určeni vylučovací metodou.

Kulturní dopad tohoto vítězství je velkolepý. Oštěpy, zapíchané v šavlozubci, inspirovaly naše ženy k vynálezu věci, která se bude používat po celé generace pod prostým názvem "jehelníček".

Ale nedosti na tom. Na návštěvě jeskyně dlel v tu dobu britský Druid, který po spatření vrátivších se hrdinů a kůže šavlozubce hlasitě pronesl buďto " By devil, the rags!" anebo "By devil, the rugs!". Není důležité, zda považoval naše borce za trhany nebo zda jen konstatoval, že udělali ze šavlozubce kobereček. Důležité je to, že slovo RAG se tak stalo nedílnou součástí kultury celého lidstva a vznikl tak celý hudební směr, zabývající se dobou lovení tygrů, tzv. RAGTIME. Celý tento směr vznikl z posměšného popěvku našich lovců, který zní: Chyťte tygra, zlého tygra! Chyťte tygra, zlého tygra! Nejznámější skupinou lovců vůbec za celé věky je pak tzv. Alexander´s Ragtime Band.

Ohlasy čtenářů [z5Obsah]

Do redakce bylo od doby založení Listů zasláno velké množství dopisů čtenářů. Oba dva zde uvádíme. Uvádíme je zde zejména proto, že se jedná o dopisy pochvalné.

Ahoj ttome,

tady Travic z atlas-chatu, precetl jsem si vydaní jeskynich listu. Je to super...

Nejvice me zaujal odstavec jeskyních listů:

Šéfredaktor zaručuje, že v našich Listech se nikdy nevyskytne:

Návod na výrobu jedu na strýce s ryšavou bradkou (16.8.1999)

O ten navod z profesnich duvodu bych mel eminentni zajem.Pochopitelne, jak jinak.

Travic.

(Zkráceno. Pozn.šéfredaktora)

Odpověď šéfredaktora:

Vážený pane Traviči,

V současné době takový návod k dispozici nemám. Pouze zaručuji, že jej nezveřejním, jestliže jej někdy k dispozici mít budu.

Oceňuji však Váš zájem o profesní růst a jako zastánce mírného pokroku v mezích pravěku Vám jej zašlu, bude-li to jen trochu možné, na Vámi uvedenou adresu. Sdělte mi prosím, zda máte zájem pouze o jed na strýce s ryšavou bradkou, zda Vám na barvě bradky nezáleží, či o jaké barvy bradky nebo příbuzné máte zájem.

Profesionálovi jako jste Vy jistě nemusím vysvětlovat rizika, plynoucí z jeho povolání a přestoupení pravidel tzv.N-tera, která začínají slovem "Nezabiješ….". Chtěl bych jen upozornit, že já jsem velitelku policejní jednotky a zařízení její místnosti (viz Hledám člověka) viděl.

Oceňuji také Váš zájem o tzv.selektivní násilí, omezující se na určitou, předem definovanou skupinu. U Mobilní pěchoty tuto zásadu popsal dnes již poručík Juan Rico takto: "Když dostaneme rozkaz na určitém území zabít všechny zrzavé leváky, tak to uděláme. Možná, že se nám to nebude líbit, ale uděláme to." Řekl bych, že naše cíle jsou značně podobné, i když musím přiznat, že Váš přístup je méně hlučný a tudíž ohleduplnější k ostatním.

Zkusil jste již využít svůj výjmečný talent ve vládních službách? V zemi zvané Nyissa mají traviči spíše statut umělců a o jejich činech se vypráví s obdivem po celé zemi. Funkci ministerského předsedy tam vylučovací metodou získává nejlepší z nich. Zkuste nabídnout své služby Matriarše Julii!

Aby mezi námi nedocházelo k případným nedorozuměním, která jsou z hlediska obou našich profesí poněkud definitivní, ubezpečuji Vás, že jákákoliv touha po moci je mi zcela cizí. Pokud bych Matriarchou Julií byl vybrán na zkoušku Vašeho umění já, doufám, že to půjde rychle.

V každém případě děkuji za Váš zájem o moje Listy. ttom, šéfredaktor.

Ttome, musím tě poplácat po ramenou! Tvé jeskynní listy jsou opravdovým klenotem mezi všemi listy. Ani listy kaštanu nebo lípy nejsou tak vyvedené!!! Jen houšť a větší kapky! Vydržať...

S pozdravem

Harley

Odpověď šéfredaktora:

Vážený pane Harley,

K Vašemu dopisu lze stěží dodat více než "Děkuji" a jít s pohmožděnými rameny na pohotovost. Náš redakční tým se pokusí nezklamat vaše očekávání i nadále.

S pozdravem, ttom, šéfredaktor

 

Adresa redakce: [z5Obsah]

ttom@atlas.cz

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *