Obsah:

Rozhovor se zakladatelem Jeskynních Listů

 Základní údaje o zakladateli Jeskynních Listů

 Hledají se

 Adresa redakce


Rozhovor se zakladatelem Listů

Vzhledem k tomu, že zakladatel Jeskynních Listů je v současné době i jediným reportérem, je nucen ptát se sám sebe. Tato metoda má výhodu v tom, že vždy přesně pozná, kdy lže sám sobě a může proto váženým čtenářům podat vždy jen objektivní informace. Dále se nemusí ptát na otázky, o kterých ví, že si na ně stejně neodpoví, což značně urychluje novinářskou práci.

.Pro snazší orientaci jsou otázky a odpovědi označeny odpovídajícími písmeny, O pro otázku a oproti tomu O pro odpověď.

O: Proč byly tyto Listy založeny? Není to známkou upadající jednoty v kmeni Macochů?

O: Tzv. jeskynní web pokrývá nebo bude pokrývat celý život kmene Macochů včetně historie i budoucnosti. Jedná se tedy o množství informací, které jsou naprosto nutné, ale vzhledem k rozsahu méně přehledné. Tyto noviny mohou reagovat v některých případech rychleji a nebo se zabývat některou problematikou hlouběji. Není to tedy známkou rozkolu, ale spíše aplikací zásady, že "Pokud se člověk rozhodne padnout na ústa, měl by tak učinit sám!"

O: Z materiálů jeskynního webu vyplývá, že vzhledem ke své funkci máte blízko k matriarše Julii, znamená to, že budete řekněme vládními novinami?

O: V podstatě ano a to zejména v zásadních věcech. Spoléhám zde zejména na tiskové mluvčí a jiné oficiální činitele kmene. Chtěl bych dosáhnout postavení novin mírného pokroku v mezích pravěku.

O: Jak často budou vaše noviny vycházet? Občasník je značně neurčitý pojem.

O: Proto byl použit. Bude do značné míry záležet na počtu dalších redaktorů, reportérů a korespondentů. Mojí metou zůstává, aby po každé hostině měli členové k dispozici kvalitní noviny pro utření….no například mastné brady a rukou.

O: Jak si představujete další spolupráci s jeskynním webem?

O: Vzájemnou inzercí například. Vzájemným poskytováním materiálů ať už na základě zbabělé dohody nebo čestné loupeže. Spoluprací na nejrůznějších projektech. Zde bych rád podotkl, že se jedná pouze o představy, které nebyly s představiteli jeskynního webu konzultovány. Je tedy zcela možné, že jako zavedené informační středisko pravěkého života nebudou mít o spolupráci zájem.

O: Můžete určit obsah vašich novin pro nejbližší období?

O: Měly by pokračovat práce na sborníku praliteratury, jehož první část je již publikována v jeskynním webu. Chtěl bych tímto poděkovat Píďalce za první příspěvek do této antologie. Začíná se rozbíhat práce na historickém eposu, popisujícím dějiny Jeskyně a osudy hlavních hrdinů, ale to je značně dlouhodobá záležitost. V inzertní části předpokládám zavedení rubrik jako je "Hledám sám sebe" (pro pralidi, kteří nemohou najít v pravěku sami sebe), policejní pátrací rubriku "Hledám člověka" a sloupek o nalezených zločincích s pracovním názvem "Ecce homo". Za stěžejní úkol považuji propracování tzv. "Píďalčiných postulátů", jako základního kamene filosofie Jeskyně.

O: Chcete touto cestou něco vzkázat vašim čtenářům?

O: Chtěl bych zde vyjádřit své hluboké uznání tvůrcům jeskynního webu, pracujícím pod osvíceným vedení matriarchy. Dále bych chtěl poděkovat tvůrcům N -tera za vnesení řádu do našeho kmene. Potom Píďalce a sobě za cenné příspěvky. A pochopitelně i všem ostatním, vyskytujícím se v Jeskyni i přes nesčetná osobní rizika, jakými jsou rozzuření šéfové, polití limonádou apod.

Na závěr bych chtěl všem jen připomenout: "Jak si budeme dnes psát, tak si budeme zítra číst!"

Děkuji za rozhovor.

Já děkuji za trpělivost.

- Se zakladatelem Listů ttomem hovořil ttom -


Základní údaje o zakladateli Jeskynních Listů

 Původ zakladatele těchto novin, ttoma, se nepodařilo s dostatečnou přesností určit, ale objevuje se na scéně dějin v dobách, kdy se datovým přenosem rozuměl převoz paměťového média na služební motorce. Jako rok narození většinou uvádí rok 52, aniž by specifikoval století nebo tisíciletí.

Krátce po příchodu do Jeskyně byl zabit v čestném souboji s jedincem zvaným Joe - Kolaloka. Zemřel na následky zranění v náručí Azzz. Vzniklý citový vztah mu zabránil odejít do pekla a vyskytoval se několik dní v Inetu jako duch s přiléhavým jménem Ghost. Na nátlak Azzz a Jáji byl donucen k převtělení i přes nesčetná upozornění, že jediné dostupné tělo patří vlkodlakovi. Není běžně známé, že ve formě vlkodlaka prošel úspěšně řadou specializovaných výcviků, jen namátkou, služební pes, pes záchranář, pes lovecký a aportování. Obecně byl v té době nejoblíbenější jako bernardýn, rozdávající osvěžující nápoj RUM.

Po krátkém období klidu však došlo mezi ním a Azzz k nedorozumění, na základě kterého díky vrozeně nízké inteligenci prošel úspěšně přijímacími testy Mobilní pěchoty Zemské federace (někde uváděné také jako Hvězdná pěchota). Při bojové akci na jednom bezejmenném asteroidu se zamotal do časové smyčky tak důkladně, že dnes již není možné rozhodnout, zda se vyskytuje v pravěku, v budoucnosti, případně někde jinde.

Z jeho další vojenské služby stojí za povšimnutí účast ve francouzských náboženských válkách spolu s jedinci jménem Sel, Mix a Ruda. Zde vystupovali pod smyšlenými jmény Athos, Porthos, Aramis a D´Artagnan.

Vrcholem jeho vojenské kariéry bylo velení nad českými pluky v době krutých Česko-Moravských válek. Bojů na české straně se zúčastnil opět Sel, dále Jiřík, Javor a po dlouhém váhání i Luka, který nakonec přece jen dal přednost povinnosti k vlasti před láskou k Vendy, velitelce pluků Moravských. Z dalších hrdinných Moravanek je nutné jmenovat Píďalku, ostatní jména upadla bohužel do propasti zapomnění. Zde dochází ke zlomu jeho života, kdy jsa přesycen věkovitým proléváním krve jak cizí tak i své, se rozhodl uzavřít mír. Došlo k pokusu o vzpouru a jeho uvěznění ze strany českých žoldnéřů. Po stručném upozornění, že ttomova garda, tzv. "Zelení dekadenti" nebyla rozpuštěna se situace uklidnila a nastal mír.

Pak již nastala osvícená vláda matriarchy Julie. Zde se ttom vyznamenal objevením jeskyně Macocha, vyhnáním původních obyvatel a jejich důslednou likvidací v oblasti Mohelnice.

Z dalších činů stojí za zmínku tzv ttomův test, kterým byla zjišťována způsobilost nováčků pro pobyt v Jeskyni. Tento test potom převzala a dovedla k dokonalosti matriarcha Julia.


Hledají se:

Redaktoři, reportéři, přispěvatelé a jiní pro spolupráci při vydávání Jeskynních Listů. Žádost musí obsahovat:

Rozhodnutí zakladatele Listů je konečné a není proti němu odvolání.

Uchazeči mohou posílat žádosti na adresu, uvedenou níže.


Adresa redakce je:

  ttom@atlas.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *