Motto:

 

Chtěl bych radit, nijak vás však nenutím.
Malé věci řešte ruky mávnutím.
Nedopadnete tak jako Škrhola,
nebudou vás považovat -

za cisaře pána a jeho rodinu!

 

 - Jiří Suchý, zakladatel Suchého humoru -

 Obsah:

 Oznámení o sňatku (sňatek Sela a Píďalky)
 Změna ve vládní hierarchii
 Škola poustevníka Swaina
 Slovo šéfredaktora (komentář)
  Juliino prohlášení
  Julia - Odstoupení z funkce matriarchy
  ttomova resignace
  Koncepce Jeskynních Listů
  Debilní pěchota
  Původ rčení "Make Love, Don´t War"
  Prohlášení poustevníka Swaina
  Volba rady starších
  Výzva webmastera Julie
  Hledám člověka (policejní rubrika)
  Zpráva o duševní způsobilosti ttoma
  Hledají se (inzerce redakce)
  Našli se (výsledky inzerce redakce)
  Adresa redakce

Oznámení o sňatku [z5Obsah]

V pátek 1.10.1999 se odehrála první virtuální pravěká svatba, v průběhu které se ze snoubenců Píďalky a Sela stali první pravěcí manželé. Ještě jednou gratulujeme!

Vzhledem k historickému významu a v souladu se slibem ttoma věnují Jeskynní Listy této události samostatné vydání. K dispozici by mělo být podle možností někdy v budoucnosti.
Vzhledem k poněkud dramatickému průběhu svatby, který znemožnil pořízení záznamu, žádáme proto všechny zúčastněné, aby na adresu
JL poslali krátký příspěvek, popisující, jak svatbu viděli oni. Zvláštní vydání JL bude zasláno novomanželům jako dodatečný dar jménem všech, kteří zašlou příspěvky.

Změna ve vládní hierarchii [z5Obsah]

Krátce po návratu do Jeskyně se matriarcha Julia a její tiskový mluvčí Cuhelak vzdali svých funkcí.

Úřadující matriarchou je nyní Vendy a její tiskovou mluvčí je Tora.

K celé problematice se vrátím podrobněji v dalších článcích.

Škola poustevníka Swaina [z5Obsah]

Omlouvám se čtenářům, ale co se ve skutečnosti stalo, je nebo bude se školou poustevníka Swaina se mi nepodařilo zjistit. Nicméně vzhledem k jeho dalším aktivitám v oblastech poněkud odlehlých vzdělávání je tato otázka patrně již pouze akademická.

Slovo šéfredaktora [z5Obsah]

Od vydání posledních JL přišla do redakce řada e-mailů, které je podle mojí reakce možné rozdělit do dvou skupin. Z jedné skupiny jsem byl spíše smutný než tumpachový. Z druhé skupiny jsem byl spíše tumpachový než smutný. Stejně jako kdysi pan Humprey Pumpa. Praktický význam toto rozdělení však nemá, protože obsazení obou skupin se měnilo podle opakovaných čtení.
Vzhledem k řadě vysoce kvalitních a důležitých příspěvků, které jsou v redakci připraveny pro další publikování, bylo zvažováno, zda se vůbec událostmi posledních týdnů dále zabývat. Vzhledem k tomu, že
Jeskynní Listy stály u kolébky těchto událostí, a to buď přímo nebo proto, že se někomu možná zdálo výhodné využít situace, budeme se problematice posledních týdnů ještě jednou, a to naposledy, věnovat.
Omlouvám se tím autorům příspěvků, které nebudou publikovány v tomto čísle. Jejich příspěvky budou publikovány v číslech příštích a to v pořadí, v jakém přišly do redakce.

Juliino prohlášení [z5Obsah]

Jedná se o společné prohlášení Julie a Cuhelaka, které je uvedeno na Juliiných stránkách.

Z mého hlediska je důležité, že v tomto prohlášení není žádná zmínka o předchozím vyhrožování ponižujicími tresty vůči mé osobě. Každé kopání jam je ponižující, protože osoba jámu kopající je ponížena uměrně hloubce jí vykopané jámy. Kdyby toto prohlášení neobsahovalo řadu zajímavých údajů, nezabýval bych se jím vůbec.
Za důležité považuji zejména:
Definování stran - Já si osobně myslím, že konflikt je pouze mezi Julií a mnou. Proč, to je otázka, na kterou zná odpověď pouze Julia. Cuhelak pouze interpretuje její názory a je nutné si vážit pračlověka, který nemění strany podle okolností.
Konflikt vs. Nedorozumění - To je otázka definice a považuji to za slovíčkaření. Zažil jsem mnoho vážných konfliktů v kantýnách Mobilní pěchoty, kdy docházelo i k vážným zraněním. Zažil jsem však také několik drobných nedorozumění, po kterých zbyl z hustě obydlených planetárních systémů jen slabě světélkující oblak radioaktivního prachu.
Ohrožení jiných osob - Zavázal jsem se jednostranně, že neohrozím jiné osoby. Všechna moje opatření byla zaměřena na ochranu jiných osob, přímo či nepřímo. Jinou věcí je obrana, přiměřená útoku či provokaci. Proto argumentování ohrožením života jiných osob je pouhým populismem bez reálného podkladu. Kdo zná či ne
zná úkryt válečné sekery není mojí starostí. Mobilní pěchota je vycvičena pro boj zblízka, zdálky, do šířky, do hloubky i do výšky bez použití jakékoliv zbraně.
Vojenské, politické a právní řešení
- Julia zde polemizuje s mými rozbory jednotlivých druhů řešení. To je její nezadatelné právo. Vzhledem k tomu, že tyto rozbory byly určeny čtenářům pro vysvětlení mého stanoviska, nebudu její polemiku dále rozebírat.
Nabídka dvou způsobů osobního hřešení - Jedná se patrně o aplikaci klasické náboženské rovnice:

hřešenec + hřešitel = hřešení

Tato rovnice vznikla zřejmě jako důsledek známého druidského rčení "Make Love, Don´t War", k jehož vysvětlení se vrátím později.
Tato nabídka, jakkoliv je lákavá alespoň v určitých kombinacích, je pro mne nepřijatelná. Z principiálních důvodů nebudu s nikým z
Juliiny strany hřešit, a to ani skutkem, ani myšlenkou.
Pokud se tato činnost týká druhé strany, upozorňuji
Julii, s ohledem na dlouhodobé dobré vztahy, že tiskoví tajemníci se vyznačují velmi dobrou pamětí na detaily a sklonem psát paměti. S ohledem na výše uvedené dobré vztahy se jednostranně zavazuji, že žádná taková publikace nebude v JL otištěna ani inzerována.
Rozbor - pokud je východiskem krize rozbor čehokoliv, jest se mi pouze diviti, proč již nebyl proveden. Nejsem zasvěcen do tajných nauk vlády matriarchátu a proto mi zcela uniká, jak může rozbor jednotlivých písmen přispět k řešení situace. Ale jsem jen prostý Mobilní pěšák, od kterého se očekává pouze plnění rozkazů a nikoliv přemýšlení. Kdyby snad nabízený rozsah rozboru nebyl postačující, navrhuji text převést na bitmapy a rozbor provést po jednotlivých bodech.
Vyhledání míst pro jámy - rovněž nevím, jak může vyhledání míst pro jámy přispět k řešení situace. Nicméně může-li, nechť je provedeno. Pokud si Julia a Cuhelák chtějí jámy sami vykopat, je to rovněž jejich právo a nikomu to zdůvodňovat nemusí. Rovněž s ohledem na dlouhodobé přátelské vztahy bych snad doporučil, vzhledem k chladnému podzimu, vzít si sebou nějaké kožešiny a polštáře.

Julia - Odstoupení z funkce matriarchy [z5Obsah]

Zde je situace obdobná Swainově škole. Vím, že Julia odstoupila, velmi pravděpodobně dobrovolně, avšak není mi známo proč. Nepodařilo se mi zjistit nic, co bych mohl odpovědně předložit čtenářům. Předpokládám však na základě dlouhodobých zkušeností, že je to moje vina a zodpovědnost, stejně jako mohu za všechny katastrofy v okruhu několika světelných let. Budiž, to je částí života Mobilního pěšáka. Jako patriarcha rodu mám však odpovědnost větší.
Proto s okamžitou platností přijímám tato opatření:

 1. Nabízím resignaci na funkci patriarchy
 2. Měním koncepci Jeskynních Listů a
 3. Hlásim se dobrovolně do elitní jednotky Debilní pěchoty (Debile Infantry)

Další kroky, jako je exil z rodu Macochů, apod. zvážím a případně provedu později.

ttomova resignace [z5Obsah]

Vzhledem k tomu, že vlády se ujala matriarcha Vendy, nabízím svoji resignaci na funkci patriarchy. Důvodem je mé hluboké přesvědčení, že matriarcha by si měla vybrat patriarchu podle vlastního názoru, vkusu a požadavků. Je zde mnoho mladších a schopnějších členů rodu, kteří tuto funkci zastanou lépe.
Resignaci nabízím dobrovolně, proto není třeba se obávat násilných činů ani z mé strany ani ze strany vojenského útvaru, který slouží jako moje osobní garda ("Zelení dekadenti"). Výjimkou je opět přiměřená obrana vůči útoku či provokaci.

Koncepce Jeskynních Listů [z5Obsah]

Koncepce Jeskynních Listů bude změněna takto:
K zakázaným tématům (drogy a pornografie) přibývá cokoliv, co souvisí s realitou. JL budou dále striktně řízeny v souladu s Píďalčinými postuláty a Bodieho teorémem.
JL
budou dále řízeny podle vzoru posvátných knih proroka Gilberta Keitha Chestertona a to zejména "Napoleon z Notting Hillu", "Létající hospoda" a "Návrat dona Quijota". Dále pak asi stovky jiných, které nebudou jmenovány.
Většina čtenářů a redaktorů patří, stejně jako ttom, k jedincům vybaveným z různých důvodů schopností cestovat časem. Základna Jeskynních Listů bude i nadále v pravěku, ale budou otiskovány články z nejrůznějších časových období, budou-li splněny předchozí požadavky. Například reportáž z jakékoliv současné politické scény (tedy i pravěké) se musí odehrávat na nějaké cizí planetě. Tepaná osoba, například ttom, pak budiž vylíčen patřičně odporně jako obří příšera podle libosti autora nebo v případě političky jako pavouk "Černá vdova". Vzhledem k ohlasu, které toto vydání JL patrně vyvolá, upozorňuji na výhody při vychutnávání mojí popravy. Pokud mi budou useknuty např. nohy jako člověku, vykrvácím poměrně rychle a autor tupícího článku se neodreaguje. Má čtyři nohy v podobě vlkodlaka situaci zlepší jen málo. Pokud však budu vylíčen jako obří stonožka, může se usekávání nožiček protáhnout na neuvěřitelně dlouhou dobu.
Dále věřím, že zejména hospodyňky uvítají aktuální informace o tom, v které historické epoše je nejlacinější káva apod.

Debilní pěchota (DI=Debile Infantry) [z5Obsah

Já, ttom, patriarcha rodu Macochů, šéfredaktor občasníku Jeskynní Listy a příslušník MI, prohlašuji, že jsem dobrovolně vstoupil do útvaru Debilní pěchoty. K tomuto kroku mne nevedla touha po dobrodružství, ale snaha vydržet neuvěřitelné situace a některé e-maily posledních týdnů a dnů. Náročnost těchto dnů byla větší, než odolnost MI, jejíž specializace je zaměřena na relativně jednoduchá a definitivní řešení problémů. Výcvik a specializace Debilní pěchoty jsou však pro současnost optimální.
Původ a vznik
- Počátky Debilní pěchoty lze nalézt ve Francii na počátku novověku. U její kolébky stál hrabě De´Bill (z Vilémova). Jeho původ ho předurčil pro vojenskou dráhu. Jeho předkové však nepoužívali praktickou metodu identifikace partnera podle jizvy na předloktí. Pozdější výzkumy jeho intelektu vyústily v několik studií, zabývajících se vesměs použitím záporných čísel při vyhodnocování IQ. Jeho jednotka sestávala z vojáků jemu podobných (nalevo levobočci, napravo pravobočci). Při jedné z nesčetných tehdejších bitev byl se svým útvarem odveden (neznal světové strany a nechápal cestu) na místo, kde podle předpokladu nemohl způsobit žádnou škodu. Bitva měla původně

proběhnout pouze naoko, aby si generálové mohli rozdělit vyznamenání. Nicméně jednotka hraběte De´Billa se při honbě za motýlem dostala do absolutně nedobytné pozice, kterou hájila se zavilou urputností, protože nepřátelské útoky ji motýla neustále plašily. V naprostém zoufalství se obě znepřátelené armády spojily a snažily se De´Billovu jednotku zlikvidovat. (Některé prameny tvrdí, že důvodem byla blokáda jediné přístupové cesty do hospody.) Marně. Nakonec se obě armády vzdaly. Pomohly polapit motýla, hrabě De´Bill byl povýšen a odvelen do pevnosti s dostatkem jiných motýlů. Zde jeho stopa mizí.
Použítí v kosmu
- Při akcích Mobilní pěchoty v kosmu nastávaly situace, kdy hrůzy kosmických příšer byly nad hranicí snesitelnosti i Mobilní pěchoty. Hrůzou šílící vojáci s rychlopalnými zbraněmi s vysoce explozivními náboji v rukou většinou zlikvidovali více vlastních lidí než nepřátel. Proto byl hledán nový profil vojáka, lépe použitelný pro tyto situace. Při výzkumech byl náhodou objeven detailní popis boje jednotky hraběte De´Billa. Narychlo vycvičená jednotka byla vyslána do ztracené akce pouze s lehkými zbraněmi a služebními motýly. Profesionálně vycvičení důstojníci nepřátelské strany zjistili, že nejsou schopni vypracovat žádný funkční plán akce. Jako profesionálové očekávali logické chování od našich vojáků. Nedočkali se ho. Pečlivě připravené plány ztroskotávaly, protože Debilní pěchota se za motýly přesunula jinam. Naopak jejich jednotky byly vystaveny v nejméně očekávaných okamžicích zuřivým útokům našich vojáků, kterým se zdálo, že příliš dupou a plaší jim jejich miláčky. Hromadné sebevraždy frustrovaných štábních důstojníků nepřítele, zmatek u řadových vojáků a následná výsadková operace Mobilní pěchoty pak znamenaly skvělé vítězství a obrat ve válce.
Profil Debilního pěšáka - většina údajů je stále tajná, zde uvedené údaje je nutné považovat za orientační.
Inteligence -
nulová, spíše záporná. Naprosto nezbytné, protože voják Debilní pěchoty nepozná, že prohrál a že je v beznadějné situaci. Bojuje tedy dál. Stejně s provokacemi a urážkami. Voják Debilní pěchoty je nechápe a není tedy dotčen. Sleduje je s výrazem zdvořilého zájmu, což je výsledkem náročného výcviku.
Představivost -
nulová. Je schopen příšeře, schopné svým vzhledem změnit oddíl otrlých vojáků v blekotající šílence, nabídnout hrnek kávy a pozvat ji na návštěvu do svého krytu.
Paměť -
na hranicích minima, nutného pro existenci. Vojáci, kteří si například nepamatují k čemu je jídlo, umírají již v průběhu výcviku. Výhodou je pak zejména to, že voják s minimální pamětí nemůže nic prozradit i kdyby chtěl.
Reakce na neuvěřitelné situace
- nulová.Vzhledem k naprosté absenci inteligence a představivosti neuvěřitelným situacím prostě nevěří a tedy je nevnímá.

Poznámka: Organizace útvaru hraběte De´Billa, tj. De´Bill uprostřed, na levici jeho levobočci a na pravici jeho pravobočci, pak položila rovněž základ politického uspořádání prakticky každého státu každé epochy.

Původ rčení "Make Love, Don´t War" [z5Obsah

Toto rčení, jeho vznik a vývoj je úzce spjat s dějinami kmene Druidů britských. Naprosto nevyvratitelně je to prokázáno v historických publikacích "Vzestup říše Druidů" (prof. Pieter Blabbolski, universita Oxbridge) a "Pád říše Druidů" (prof.Douglas MocNesmyslney, universita Camford). Podrobnější údaje najdou čtenáři tam, zde se zmíníme jen o podstatě.
Profesor Blabbolski prokázal ve svém díle nadevší pochybnost, že prosperita Druidů byla založena na práci a důsledném vyhýbání se válce. Ženy té doby velmi brzy příšly na to, že agresivitu válečníků lze daleko lépe využít například při okopávání polí nebo kácení stromů. Podle dochovaných nálezů bylo znění dotčeného rčení "Make, Love. Don´t War". To v překladu znamená "Makej, lásko. Neválči". Jedná se tedy o rčení, vybízející k práci. Práci přinášející prosperitu a blahobyt. To, jak uzavírá profesor Blabbolski své dílo, se stalo počátkem pádu této vyspělé říše.
Navazující dílo profesora MocNesmyslneyho pak jen už rozebírá smutný konec další civilizace našich dějin. Prosperita říše Druidů, zabezpečení základních životních potřeb však oslabila kdysi tak mocný kmen. Ženy, zbaveny starostí o potraviny apod. začaly hledat další uplatnění pro svůj intelekt. Zpočátku prakticky zaměřené zlepšování oděvů se změnilo v parádivost. Nutnost vyhodnocení nejlepšího výtvoru pak vedla k soutěžím o Královnu krásy. Bylo však třeba najít jiný ventil pro vrozenou agrasivitu mužů, vystupňovanou generačním zápolením se ztvrdlou půdou a stromy. Jednoduchá úprava rčení na "Make Love. Don´t War" (tj. "Miluj. Neválči.", zpočátku vyhovující oběma stranám, však v sobě skrývala záludnou past. To se projevilo v průběhu římské invaze na britské ostrovy pod velením císaře Hadriána z Římsů. V předvečer rozhodující bitvy ženy ze zvyku použily toto rčení. A válečníci poslechli s disciplinou a energií jim vlastní, umocněnou pocitem, že konečně dělají svou povinnost vůči vlasti. Druhý den překvapení Římané obsadili druidský tábor aniž by únavou spící Druidové a Druidky kladli sebemenší odpor.
Po výslechu několika nejodolnějších zajatců a zajatkyň se císař zhroutil, věda, že rozšíření tohoto hesla mezi lid římského impéria by přivodilo jeho pád. Poté, co byl vzpamatován několika kbelíky studené vody, dal vystavět napříč Anglií tzv. Hadriánův val, který účinně zabránil šíření tohoto hesla zhruba do 60.let 20.století.

Prohlášení poustevníka Swaina [z5Obsah

Zda je toto prohlášení ještě aktuální nevím. Uvádím ho v JL pouze proto, že jsem to poustevníku Swainovi slíbil. Bylo publikováno již před delší dobou v jeho Poustevně.

 

Ahoj ttome!!!
Děkuji za nasměrování.
Jen na okraj: Jistě jsi četl moje prohlášení a já dobrovolně přiznávám, že jsem ho psal v momentálním pohnutí; máš pocit, že je v něčem nepravdivé nebo zavádějící? Na Poustevně už visí a fakt nevím, kdo všechno, jestli vůbec někdo, ho četl. Ale je tam i s dalšími věcmi, dneska dopoledne jsem na Poustevně celkem zamakal.
Nerad bych zaséval mezi
nás nebo vás nějaké nesváry, proto doufám, že se to vyjasní (jen doufám, že tentokrát to není bublina!).
Jen ještě přidám jeden postřeh: píšeš velice nejasně a připadá mi to jako naschvál. Možná je to "stylovější", ale oslovuje to lidi, kterých se to až ta
k netýká. Tys mne naprosto jasně jmenoval v JL a proto jsem, jak mi povinnost velí, reagoval. Tvé upozornění, že se mě to netýká, mne udivujem, a výzva, abych se držel dál, mne opravdu upřímně rozesmívá. Je to další kachna? Víš, je to můj problém, ale já si ani v civilním životě, ani na webu nenechám nic moc líbit. A opravdu nemám pocit, že bych reagoval nepřiměřeně, nebo unáhleně.
A ještě jednu věk na závěr. Honí se mi to hlavou od té doby, co to proběhlo: V JL jsi psal o tom, že "naše vztahy nebyly vždy
nejlepší" a pak ta hláška o hnojivu, necituji, jen parafrázuji, lovím ta slova z hlavy. Ptal jsem se Tě, co tím myslíš a tys neodpověděl. A když jsem se zeptal, jestli mám průšvih, chladně jsi poznamenal, že kdybych ho měl, tak už nepíšu. Tím jsi chtěl říct co?
Rád bych, aby mezi námi bylo jasno. Já si vás všech velice vážím a nehodlám bourat pozitivní přístup všech zúčastněných k Jeskyni. Ale abych byl zatažen do fiktivních konfliktů a narážek, jen proto, aby bylo o čem psát, pak jedině s tím, že budu před
em upozorněn. jinak budu reagovat stejně, jako dnes.
Děkuji za odpověď.
Ahoj,
swain

Vážení čtenáři, vážený ttome!
Rád bych řekl pár slov k situaci, která nastala v Jeskyni, a ve které, k mé velké nelibosti, jsem namočen až po krk.
Věc první je má škola. Její poslání, proč se cítím být tím povolaným pro provádění výuky členek a členů rodu Macochů, náplň studia i další informace jsou od samého začátku vyvěšeny na Poustevně (chtělo by se říct, že i když se ani Matriarcha, ani Patriarcha nezúčastňují výuky,
považovali za svou povinnost se alespoň rámcově přesvědčit, že nezanáším do hlav svých žáků žádné bludy, ale že ověřuji a rozvíjím všemožné vlastnosti, které by každý správný pračlověk měl mít. Je jasné, že takový ttom, veterán snad všech válek, které se kdy odehrály, nepotřebuje mou školu.
Pevně věřím, že všichni, kteří se zúčastňují mých kursů, budou stát za mnou a v případě jakýchkoliv nejasností podají pravdivé svědectví o mých kurzech.
Věc druhá je nařčení, že jsem zneužil jména Matriarchy k reklamní
m účelům. Nejsem si vědom byť jen náznaku něčeho takového. Je možné, že mou radost nad tím, že sama Veliká se přihlásila do mé školy (neboť Matriarcha, stejně jako Patriarcha, skutečně PODALA PŘIHLÁŠKU (tento fakt lze u obou samozřejmě doložit!), poté, co Matriarcha těsně před zahájením studia ukončila své působení v mé instituci, zůstala v některých veřejných zápisech uvedena stále, ale ne z reklamních důvodů. Protože je mi nastalá situace trapná, uveřejním na své školní nástěnce omluvu. Jen netuším, co mám napsat o Patriarchovi, který se školy taktéž neúčastní a dosud o sobě nepodal žádné informace! Nicméně byl z výše uvedených důvodů školy zproštěn.
Pokud bude situace i nadále vyhrocena, jsem připraven nést za to následky.

Swain

Komentář šéfredaktora:Kromě tohoto prohlášení žádnou jinou konkrétní informaci k dispozici nemám. Vzhledem k tomu, co poustevník Swain uvádí, nenechal by si žádný nátlak líbit, tedy ani seshora. Absence Julie (tehdejší matriarchy) a ttoma, patriarchy v jeho škole nemůže být pro učence, toužícího rozdávat vzdělání, důvodem k uzavření školy. Podařilo se nám k tomu získat komentář patriarchy ttoma (uvádíme jen to, co se dá otisknout, a toho není mnoho):

 1. Začlenění Swaina do jeskynního života nebylo zdaleka tak idylické, jak on uvádí. Při jednom rouhačském návrhu na zavedení patriarchátu ze strany Swaina jsem byl nucen mu poměrně podrobně vysvětlit, jaké následky by podobné řeči mohly mít. Jednalo se konkrétně o úvahu o využití jedince jako hnojiva na zahrádce tehdejší matriarchy Julie. To se týká zmínky v prvním prohlášení. Abych to vyjasnil zcela a definitivně, nikdo se nemůže stát hnojivem zaživa. A jak uvádím neustále, příslušníci Mobilní pěchoty, ke kterým jsem tehdy patřil, mají sklony řešit i velice složité situace jednoduše a definitivně. Abych byl zcela konkrétní, jednalo se o případnou eliminaci zabitím. Mezi Zelenými dekadenty byl losem určen způsob typu "Mrtvý brouk", který spočívá v přibodnutí potíže způsobujícího jedince oštěpem ke stěně. Osoba takto přibodnutá se sice může po určitou dobu svíjet, ale na psací stůl nedosáhne. Skutečnost, že poustevník Swain publikuje dále dokazuje, že k tomuto řešení nedošlo.
 2. Neprovádím dohled ani cenzuru mimo vlastní stránky. Dostal jsem slona, ale nepochopil jsem úkol vzhledem ke své tehdy ještě jenom nízké inteligenci. S radostí jsem chodil za školu, protože to bylo umění, ve kterém jsem kdysi vynikal. Je mi líto, že jsem nedostal žádnou poznámku a ani moji rodiče nebyli pozváni do školy. Cítím se tím ochuzen, ale musel jsem se smířit s jinými věcmi, tak tohle vydržím také. Po nástupu k Debilní pěchotě je to stejně irrelevantní.
 3. Nelíbí se mi obrázky typu "Dva zamilovaní" nebo "Dítě". To je moje osobní věc, stejně jako to, že mi nechutná rizoto a segedínský guláš. Možná, že jsem tím o něco ochuzen, ale snesu to. Je na lidu jeskynním, aby si vybral web podle své libosti.
 4. Vzhhledem k neustále kolujícím fámám, pravdám, polopravdám, čtvrtpravdám a jiným dílčím pravdám o uzavření školy vydávám z moci mi svěřené toto rozhodnutí, které má okamžitou platnost a proti kterému není odvolání:

Já, ttom, patriarcha rodu Macochů, šéfredaktor JL a příslušník Debilní pěchoty, prohlašuji, že poustevník Swain zavřel školu proto, že je již chladný podzim a že mu do ní táhlo. Toto vysvětlení je stejně pravděpodobné jako všechna ostatní, která jsem zatím slyšel, na rozdíl od ostatních je alespoň logické.
Tím považuji celý případ ze svého hlediska za vyřešený, uzavřený a zapomenutý.

Volba rady starších [z5Obsah

Členka rodu Macochů požádala Jeskynní Listy o uveřejnění následující výzvy k volbě rady starších. Tuto výzvu uvádíme v plném znění a bez jakýchkoliv úprav s výjimkou grafických:

Návrh na založení rady starších

Podrobným zkoumáním léčivých historických pramenů bylo zjištěno, že každý řádný jeskynní rod měl radu starších, která rozhodovala o dění mezi lidem. Protože i my chceme být řádným jeskynním rodem, navrhujeme založení rady starších. Povinnosti rady by spočívaly v rozhodování o změnách a dění v Jeskyňce. Např. v příjímání nových členů, ve jmenování do funkcí, povyšování, vyznamenávání, udílení pochval, důtek, požhnání, rad, atd. Rada bude přijímat stížnosti, návrh řádných členů Jeskyňky, diskutovat o nich, činit závěry a tyto zveřejňovat.
A jak ta
kovou radu zvolit? Každý řádný člen i řádný čekatel Jeskyňky napíše na adresu rada.starsich@atlas.cz 3 jména, která by podle jeho názoru měla v radě starších být. Na základě těchto mailů bude vybráno 5 pralidí, kteří budou radu starších tvořit. Do rady může být zvolen jakýkoliv řádný člen i čekatel. Tato funkce je dobrovolná, může se jí tudíž kdykoliv zříct. Výsledky hlasování budou na žádost každému dány k nahlédnutí. Na hlasování dohlíží a na svou čest přísahala, že všechno proběhne regulerně a spávně tisková mluvčí píďalka.

Komentář všech ttomů: Abych předešel případným možným spekulacím, jejichž hloubku a důmyslnost bych stejně nepochopil, prohlašuji na svou čest Debilního pěšáka, že nepřijmu žádnou funkci, ať získanou volbou nebo mi následně přidělenou. Pokud už budu nějakou funkci chtít, vymyslím si ji a zrealizuji sám. Navíc, doktrina a přísaha Debilní pěchoty zakazuje jejím členům účastnit se aktivně politického života, a to vzhledem k vysoké pravděpodobnosti úspěchu, která vzbuzuje žárlivost u ostatních politických činitelů.

Výzva webmastera Julie [z5Obsah

Omlouvám se za titul webmaster, česká ekvivalent já nenapadla. Tato výzva nebyla formulována. Byl proveden dotaz na přesné zadání. Odpověď je publikována tak, jak přišla.

 Takhle mi to bylo nadiktováno.. a jeste prání.nevíš emal na Snehulku? Chci ji poslat pohled ke slavnostnímu navstívení webu a ten její majl co je udán i v Jesklistech nefunguje...
výměnná nóta - Jiřík a Julia jako webmasteři webu jeskyně žádají ttoma - šéfredaktora JL o zveřejnění výzvy k aktivitě členů kmene Macochů /uzavření pracovní prasmlouvy/ s tím, že web jeskyně poskytuje reklamu na Jeskynní listy
Jsi chytrej kluk,ty ně
co vymyslíš.Treba něco jako "darebové prehistorický spolupracujte,jinak vás čeká trest odnětí svobody na dva úplňky bez možnosti amnestie"
Jiřík upracovaný

Komentář šéfredaktora:
Odvolání na reciprocitu bylo zcela zbytečné. Jako představitel vládních novin bych to udělal v rámci plnění povinností žurnalisty zdarma a bez poznámek. Proto jsem u Debilní pěchoty. Vzhledem k tomu, že jsem u Debilní pěchoty a nechápu prakticky nic a zajímá mne jen můj služební motýl, neprovedl jsem žádné úpravy z došlé zprávy, protože i standardně používané zvýraznění jmen je vlastně zkreslením původní zprávy. Nic nevymýšlím, protože bych mohl poškodit nějaký hlubší smysl, který je ve zprávě ukryt.
Prosím poníženě webmastery Jeskynního webu, všechny dohromady a každého zvlášť, aby reklamu na Jeskynní Listy odstranili z Jeskynního webu. Zda tam nechají odkaz na tyto stránky či nikoliv nechávám na jejich blahovůli, mají-li jakou.

Hledám člověka [z5Obsah (policejní rubrika)

V souladu s bezpečnostní koncepcí pravěku, kterou pravidelní čtenáři Jeskynních Listů jistě znají, uveřejňujeme výzvu velitelky policejní jednotky pravěku:

Vyhlašuji odměnu 5-ti pazourků za hlavu poustevníka Swaina (opakuji, pouze hlavu).

Důvodem je:

 1. Použití střelné zbraně, v pravěku nepovolené, proti neozbrojené osobě themajkl
 2. Pokus o vraždu na stejné osobě, ke kterému se swain cynicky přiznal v přítomnosti svědků
 3. Pokus o podplacení úřední osoby (ttom)

Odměna bude vyplacená při dodání zboží v tajné kanceláři bezpečnostní služby.

Zpráva o duševní způsobilosti ttoma [z5Obsah

Přijímací řízení k Debilní pěchotě je poměrně dlouhodobou záležitostí. Uchazeč musí nade vší pochybnost prokázat, že si příslušnost k tak elitní jednotce doopravdy zaslouží. Aby nevznikaly pochyby, zda se touto příslušností, na kterou jsem nesmírně pyšný, pouze nechlubím, uvádím zde část lékařské zprávy, která není tajná.

Nížepodepsaní vojenští lékaři bazírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kretenizmu vojína Mobilní pěchoty ttoma vlkodlaka, vyjadřujícího se výroky typu "Na chatu jsme všichni kamarádi", "Na chatu je pořád legrace", "Na chatu nikdo nikoho nepomlouvá" a podobnými. Výroky zde uvedené jsou úplně postačující, aby osvětlily duševní stav ttoma vlkodlaka jako notorického blba.

Nížepodepsaná komise doporučuje proto:

 1. Vyhovět s okamžitou platností žádosti vojína ttoma vlkodlaka o zařazení do Debilní pěchoty a to přímo do Švejkova komanda bez zkušební doby jinak obvyklé
 2. Zakázat mu jakoukoliv politickou činnost v souladu s doktrinou Debilní pěchoty, jako jediný možný způsob ochrany ostatních.

Hledají se [z5Obsah

Další spolupracovníci(ce) pro vydávání Jeskynních Listů. Požadavky jsou uvedeny v části Inzerce redakce na Hlavní stránce. Nová koncepce Jeskynních Listů je stanovena v tomto čísle. Nezapomeňte:

"Jak si budeme dnes psát, tak si budeme zítra číst!"

Našli se [z5Obsah

Pokud si to pamatuji správně, přihlásili se do redakce JL, Rosik, Sylvie a osoba, přející si vystupovat pod pseudonymem Les. Požadavky na plné členství splnil dále Jiřík, zasláním životopisných údajú. Všechny srdečně vítám a doufám, že už konečně s tou zatracenou politikou skončíme a budeme se věnovat vážným věcem jako je humor a legrace.!!

Adresa redakce: [z5Obsah

ttom@atlas.cz

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *