Motto:

 

"Jsou dva druhy žen. Jedny vám lžou a druhé neříkají pravdu."
"Rozumějte, lžou ty špatné a ty hodné jen neříkají pravdu a to není totéž."

 

 - americký voják, ofenziva v Ardenách, "Hájili jsme hrad" -

 Obsah: [z5 Archiv ]

  Slovo šéfredaktora (komentář k nepřítomnosti matriarchy)
  Lukův axiom (filosofie a právo)
  Já a armáda (Píďalka)
  Z korespondence Hvězdného pěšáka (Dopis Azzz)
  Zelení dekadenti ( Charakteristika jednotky)
  Společnost pro uvádění historie na pravou míru (Odysseus a Kirké)
  Výzva čtenářům
  Ze zahraničí ( Sněhulka)
  Rady mladým hospodyňkám (recepty, vaření)
  Vtip pro tento týden (omluva šéfredaktora)
  Hledají se (inzerce redakce)
  Našli se (výsledky inzerce redakce)
  Adresa redakce

Slovo šéfredaktora [z5Obsah]

.Některým čtenářům se bude možná zdát, že toto číslo je zaměřeno příliš na vojenskou tematiku. Ubezpečuji je, že se jim to nezdá, ale že to je pravda. Důvodem je snaha o zachování klidu v nepřítomnosti matriarchy Julie. Matriarcha neuvolnila k publikování jakékoliv informace, které se týkají její nepřítomnosti. Listy jsou proto nuceny odkázat čtenáře na Klub tiskových mluvčí v Jeskynním webu , ty neodbytnější pak do příslušných mezí.
Ubezpečujeme naše čtenáře, že všichni armádní specialisté a ozbrojené složky zde uváděné i další neuváděné jsou plně loyální matriarše
Julii. Případným kariéristům a snaživcům doporučuji návštěvu hnízda šavlozubého tygra jako jednodušší, milosrdnější a mnohem rychlejší způsob odchodu z tohoto světa.

Lukův axiom [z5Obsah]

 V našem jeskynním životě stále chybí soustavnější práce v oblasti filosofie a práva. Proto naše Jeskynní Listy vyhrazují těmto oblastem samostatnou rubriku, kde budou poznatky z těchto předmětů publikovány. Není účelem konkurovat Jeskynnímu webu, ale naopak předložit vzhledem k závažnosti tyto věci k veřejné diskusi. Rovněž nespadá do kompetence Jeskynních Listů určovat kdy a zda vůbec budou zde publikované úvahy schváleny matriarchou Julií a tím se stanou oficiální součástí Jeskynní pravdy nebo pravdy vůbec.
Při prostudování dostupných materiálů (Kodex, N-tero, apod.) zjistíme, že postavení matriarchy jako nejvyšší představitelky moci není dosud kodifikováno s dostatečnou přesností. Uznání tohoto de facto statutu je postačující například ve sporu o placenou reklamu mezi našimi Listy a webmastery na straně druhé, kdy naše Listy disciplinovaně uznaly, že strana, na které je matriarcha, má vždy pravdu. Nadějný poradce patriarchy Luka pak tuto myšlenku precizně definoval v tzv.Lukově axiomu.
Aby byla vyloučena jakákoliv pochybnost, uvádíme definici slova axiom tak, jak je víceméně vytesána do "Praslovníku pracizích praslov".

Axiom
a)
Základní věta, platná bez dokazování.
b)
Zásadní poučka; samozřejmá, nesporná pravda; východisková věta vědecké teorie, nedokazovaná v dané teorii.

Lukův axiom

1. Matriarcha má vždy pravdu

2. V případě, že ji nemá, platí bod 1

 

Redakce Jeskynních Listů nemíní nikoho zastrašovat. Zejména proto ne, že varovat někoho před zahájením útoku se ji zdá neefektivní a honit zpanikařenou oběť po okolí je zbytečná námaha. Ale případným pochybovačům o platnosti Lukova axiomu doporučuje, aby si nejprve přečetli ty Jeskynní Listy, které se poměrně podrobně zabývají potlačením spiknutí proti matriarše se zvláštním důrazem na drastický konec hlavy spiknutí.

Já a armáda [z5Obsah] {- Píďalka -}

 Pozorní čtenáři našich Listů si jistě pamatují, jak důležitou roli při potlačení spiknutí proti matriarše sehrála reportérka Píďalka. Z pochopitelných důvodů popis její armádní kariéry v životopise chyběl. S radostí proto čtenářům oznamujeme, že reportérka Píďalka se uvolila poskytnout našim Listům informace o této, pro nás všechny, důležité části jejího života. Omlouváme se čtenářům za zpoždění, způsobené nutností schválit znění článku na velitelství její jednotky. Pokud je redakci známo, je to vůbec poprvé, kdy velitelství 7.VD a Andělské letky svolilo, aby některý její člen vystoupil na veřejnosti. Redakce tímto děkuje velitelstvím obou jednotek za povolení uveřejnit obrázek z výcviku těchto elitních jednotek, který obětavě vytesala její redakční kolegyně Azzz.

Počátek konce hlavy spiknutí

Píďalka vypravuje:

Byla jsem redakcí prozatím pravidelného občasníku Jeskynní Listy, abych uvedla něco málo informací týkající se mého vojenského působení. Zřejmě na ně udělal dojem můj zásah v případě likvidace spiknutí. Chtěla bych podotknout, že to byla naprostá maličkost a rozhodně si moje role v této záležitosti nezaslouží ocenění, kterého se mi dostalo.
V životopise jsem se o účasti v 7. výsadkové jednotce a Andělské letce nezmínila, protože Andělská letka je přece jenom jednotka přísnějšího utajení než Hvězdná resp. Mobilní pěchota. Občas narážíme na nepochopení s civilním obyvatelstvem, se kterým přicházíme do styku, paradoxně popírají naši existenci a mají výhrady k metodám, které při akcích používáme.
Jak probíhal můj vývoj od 7. výsadkové divize? Ani nevím, jak jsem se vlastně k 7. VD dostala. Tak už to někdy bývá. Seznámila jsem se s jedním Hvězdným pěšákem. Onen dotyčný byl vyslán na jakýsi zapadlý asteriod do velmi nebezpečné akce, a já chtěla zůstat v kontaktu, vstoupila jsem do přípravky 7. VD s nadějí, že kontakty s vysunutými jednotkami budou častější než by tomu bylo zůstala-li bych civilistou. Což se také stalo, přípravku jsem absolvovala s výtečným hodnocením a dostala jsem na vybranou - zůstat dál v 7.VD nebo si podat žádost do jedné z našich elitních jednotek.

Konec konce hlavy spiknutí

Nechtěla jsem být nasazovaná do takových akcí, jako byla třeba ta poslední - 80. výroční oheň rodinného klanu doni Maríi a proto jsem si podala žádost o přijetí k Námořní pěchotě, ale při vstupním pohovoru mi bylo řečeno, že jediné možné útvary, které z kdysi slavné Námořní pěchoty ještě zbyly jsou: Kanálová sekce a Podvodná brigáda. To jsem v žádném případě nechtěla dělat, dala jsem proto na radu jednoho z předsedajícíh posudkové komise a zašla si na generální štáb Andělské letky.
Do týmu jsem se dostala bez problémů a musím říct, že teď se tu cítím skvěle. Jsem v sekci osobních tragédií, šikmých ploch a společenských úzkých ....Občas se člověk dostane na nesmírně zajímavá místa. Třeba posledně jsem měla zachraňovat rybičky..ale to je jiná story.
Abyste si dokázali představit, jak utajení jsou členové Andělské letky - mí rodiče si myslí, že pracuju jako sekretářka v jazykové škole. Kdyby věděli, co dělám ve skutečnosti.... Občas bývá trošku komplikované vysvětlit jim moje časté odjezdy do akcí a na soustředění, myslí si tedy, že jezdím navštěvovat kamarády...no, ono je to v podstatě i pravda. Generálním štábem mi byl povolen pouze článek obsahující maximálně 400 slov, musím tedy končit. Možná někdy příště na počtenou!!

Z korespondence Hvězdného pěšáka [z5Obsah]

 Jak bylo uvedeno již v předchozí článku, mnozí popírají existenci těch několika elitních jednotek, které brání klidný spánek nás všech. V tomto článku se zmiňujeme o jednotce, jejímž účelem je ochrana země před útokem z vesmíru, u nás známé pod názvem Hvězdná pěchota. Tento název vznikl podle stejnojmenné knihy a filmu R.A.Heinleina, kterému jako prvnímu podařilo získat svolení k publikaci. Tento název je nepřesný, jedná se ve skutečnosti o Mobilní pěchotu. Toto zkreslení vysvětluje hrdina našeho článku ttom tím, že se mu při výcviku dělaly hvězdičky před očima. Chtěli jsme našim čtenářům přiblížit reálný život těchto jedinců, jejichž denním i nočním zaměstnáním je riskování života v zájmu všech. Je proto použita soukromá korespondence řadového člena Mobilní pěchoty ttoma, s jeho tehdejší dívkou Azzz. Oba s publikováním této korespondence souhlasili. Náš příběh začíná okamžikem, kdy ttom po roztržce s Azzz vstoupil do armády.
Na fotografii dole vidíme Mobilní pěchotu při jedné z mnoha akcí ve vemíru. Je na ní zachycen oddíl Ricových Drsňáků pod vedení por.Juana Rica (v popředí). Zároveň je to zatím jediná zachovalá fotografie, na které je vidět ttom alespoň vzdáleně. Pojem "vzdáleně" v tomto kontextu znamená vzdálenost asi 30 m za por.Ricem. Podle svědectví účastníků akce ttom právě zakopl o vlastní nohu a v pádu srazil celý svůj tým do díry po granátu. Za to měl být později vyznamenán, protože zlomek vteřiny potom změnil výstřel z laserového děla jejich předchozí pozici v kaluž bublající lávy. Vyznamenání však odmítl, když mu bylo řečeno, že to není nic k jídlu.
Nyní však již dejme slovo ttomovi :

Mobilní pěchota v akci

 

Az, .
Promiň mi prosím, že jsem se s tebou nestačil rozloučit. Na večírku jsme se nepohodli, pak přišel ten malér s pavouky. A já se dal k Hvězdné pěchotě. Někdo ty potvory musí vykopat z Galaxie. A jestli na to stačí moje nohy, tím líp. .
Zatím procházíme základním výcvikem. Kdo řekl, že je to peklo, ten tady nebyl. Seržant je tak tvrdej, že místo žiletky používá letlampu. Někdy si myslíme, že se ani nenarodil, ale že ho vyrobili v železárnách. Všichni čekáme na déšť a doufáme, že jednou přece jen zrezaví. Jinak se nedá nic dělat. Víš, jaký byl Jim rváč a vazoun. Dost se tu ještě naučil. Jednou mu vytekly nervy, seržanta praštil. Zlomil si o něj ruku. Jo, tu ruku, kterou doma přerážel desítky trámy. .
Seržant jen řval smíchy, že prý něhu ať si necháme na večer pod deku. Pak nás honil ještě víc. .
Teď se to troch zlepšilo. Byli jsme s týmem v hospodě, tady se večer nedá nic jiného dělat. Díval jsem se na tvoji fotografii a jeden odsud měl blbý poznámky. Asi jsem se přece trochu změnil. Plastický chirurg ale říká, že za rok nebo dva na něm nikdo skoro nic nepozná. No, měl tady dost kamarádů. Naučili nás držet spolu, tak do toho tým vletěl taky. Ze začátku jsme se moc nesnášeli, ale nenechali mne v tom. Bylo to dost hustý, šlo to na nože a já už myslel, že někoho odepíšeme. Nepamatuji si z toho moc, ale jak Joanna praštila toho chlapa, to bylo jak pro instrukční film. Letěl dva metry vzduchem, porazil čtyři další, hlavou vyrazil dveře a pak teprve dopadl na zem. .
Pak přišel serža s hlídkou. To zvíře nás nechalo dusit a šlo si dát pivo. Nějaký trouba do něj vrazil a to pivo mu rozlil. To byla poslední chyba večera. Vlítli do toho taky a z hospody je teď sklad palivového dříví, nemocnice plná a doktoři zakopávají únavou o vlastní nohy. .
Když jsme se vraceli, POPRVÉ se serža usmál. Starší pak říkali, že to je standard a hospoda se staví každý rok znovu. .
Musím už končit, lásko. Ať tak nebo tak, nikdy na tebe nezapomenu. .
Budeš-li mi ještě vůbec chtít napsat, použij adresu v záhlaví. Nemáme tu moc vlastní identity, ale pod touhle adresou mi to doručí kamkoliv. Říká se, že brzy bude nějaká akce. .
Navždy tvůj.
ttom

Zelení dekadenti [z5Obsah

 V mnoha předchozích číslech byla uváděna jednotka tzv. Zelených dekadentů, osobní ttomova garda, která vynikla např.v závěru Česko-Moravských válek nebo při potlačení spiknutí proti matriarše Julii. Jejich poněkud přílišnou iniciativu při řešení sporu Jeskynní Listy vs. Julia a Jiřík se podařilo ttomovi zastavit doslova několik metrů od Jiříka.Podařilo se nám získat podrobnější údaje o této jednotce a s ttomovým svolením je zde uvádíme.
Muži a ženy z této jednotky prošli většinou také výcvikem u Mobilní pěchoty Zemské federace, případně u jednotek obdobného typu. Většina z nich pak byla propuštěna z aktivní služby pro přílišnou tvrdost a oddanost službě, které při bojových nasazeních způsobovaly katastrofy celých planetárních systémů. V historii byl pluk Zelených dekadentů poprvé popsán jako osobní pluk anglického krále Pucka (ad Napoleon z Notting Hillu). Jedná se o profesionální vojáky všech specializací, kteří jsou absolutně loyální svému veliteli. Osud těch několika individuí, kteří se pokoušeli jejich loyalitu zviklat, otřásl celou Mléčnou dráhou.
Jejich název vznikl z jejich záliby míchat naprosto dekadentní směsi vesměs alkoholických nápojů, jejichž pouhé vyjmenování může u méně odolného jedince způsobit šok. Ortodoxní příslušníci útvaru používají za základ směsí zelenou bulharskou Mentolku, která je však na většině planet zakázána. Reportér na vlastní oči viděl, jak po namíchání jedné ze směsí (Mentolka, Fernet, jogurt a několik dalších) se vojákovi po prvním doušku zježily chlupy v okolí zápěstí. Toto zježení pak pokračovalo až do oblasti ramen po způsobu slapové vlny. Tento borecký výkon komentovali kamarádi nadšeným řevem. Není to však dogma. Například specialistka 1.třídy pro boj nožem Maria používala jako základ nápoje krev. Tento nápoj kupodivu doznal jistého rozšíření i mezi normálními lidmi, kteří mu dali jméno po objevitelce. Dodnes je možné si jej objednat pod názvem "Bloody Mary" Pokud si v klidu svých barů tento nápoj dáte, vzpomeňte si na Marii a její úsilí, aby nepřítel vykrvácel přesně do polní láhve. .
První část názvu, "zelení", je odvozena od jejich barvy po každém večírku. U veteránů útvaru je jedná o trvalou změnu barvy. Je to velmi výhodné, protože příslušníci tohoto útvaru jsou v trávě prakticky neviditelní. Navíc není třeba používat dodatečné maskování, což snižuje náklady jednotky a zejména urychluje jejich bojové nasazení. .
ttom
si před jednáním s jejich veliteli, velitelkami, zástupci mužstva a ženstva přpravil poslední láhev dnes již naštěstí zapomenutého nealkoholického nápoje, známeho pod názvem "Žabí hněv".Již samotná barva nápoje způsobila, že tito otrlí vojáci ztrnuli v bezvadném pozoru. Poté, co ttom tuto láhev vypil na ex bez ztráty vědomí nebo důstojnosti, mu celý útvar odpřisáhl věrnost a posléze jej následoval i do pravěku. .
Zajímalo nás, zda tato záliba jaksi nesnižuje bojovou sílu jednotky. Podle vyjádření velícího důstojníka slabší jedinci odcházejí dobrovolně. Nikdo nechce mít v týmu člověka, který místo na nepřítele střílí na alkoholový přízrak a příslušníci tohoto útvaru dokáží dát svoji nelibost najevo velice zřetelným způsobem.
O tom, jak jsou tito gardisté pripraveni k boji svedčí nejlépe výrok samotného ttoma v průběhu potlačení spiknutí proti matriarše Julii: "Moji lidé jsou buď pořád v pohotovosti nebo pořád na pohotovosti!"

Společnost pro uvádění historie na pravou míru [z5Obsah

 Termín "historie" možná některé čtenáře zmate, protože se jedná o události, které se z hlediska pravěku teprve stanou. Ovšem je třeba si uvědomit, že dříve či později se tyto události stanou historii doopravdy. Proto je v zájmu budoucích generací ponechán tento termín. .
Jiní čtenáři si možná povšimnou podobnosti s "Kanceláří pro uvádění románových příběhů na pravou míru", jejíž činnost je popsána v knize "Saturnin". Ovšem jsou zde zásadní rozdíly z hlediska náplně činnosti. V době existence "Kanceláře…" bylo možné zjišťovat pravdu pouze o románových příbězích. Naše společnost jde do větší hloubky a zjišťuje, jak se obecně známé události staly doopravdy. .
K těmto účelům jsou využívány služby společnosti "Speakthetruth&Allways", vlastnící stroj času a k tomu vyškolený peronál. .
Ve většině případů bylo zjištěno, že popisované události se skutečně staly, ovšem zcela jinak. .
Redakce proto žádá nervově labilnější jedince, ortodoxní vyznavače dějepisných nauk a jim podobné, aby tento článek nečetli. Rovněž se nedoporučuje provádět podle těchto pravd doučování dítek školou povinných. Vzpomeňte si na Mistra Jana Husa. Měl sice pravdu, ale tato skutečnost mu mnoho nepomohla, spíše naopak
Ostatním redakce doporučuje, aby si připravili alespoň tolik odvahy, kolik potřebuje autor, když se má každý den podívat při holení do zrdcadla.
Nyní se podíváme na příběh první:

Odysseus a Kirké:
Obecně platná verze:
Po letech cest od Tróje Odysseus připlul na ostrov kouzelnice Kirké. Ta změnila pomocí kouzelné šťávy ve víně jeho muže ve vepře. Odysseus sám se stejnému osudu vyhnul jen zásahen z vyšších míst (Hermés, atd.). Druhy osvobodil a s Kirké se posléze velmi spřátelil.
Předpoklady:
Odysseus strávil 10 let boji u Tróje a další dobu na cestě domů ve společností sice vynikajících válečníků, ale přece jen pouze mužů. V historických pramenech není zmínka o jeho milence (jako u Agamemnona a Achillea) nebo alespoň příteli (jako u Achillea). Kirké pak žila na ostrově osamoceně.
Nebyl tedy důvod někoho měnit beze všeho ve vepře. V takových případech mají lidé spíš potřebu komunikace. Použití kouzelné šťávy je rovněž sporné. Autor viděl na vlastní oči, jak se po požití většího množství omamných nápojů změní slabší jedinci ve vepře bez použití jakýchkoliv kouzel.
Historická pravda:
Odysseus byl velmi unavený po náročné cestě. Protože si ale chtěli s Kirké popovídat, odebrali se na lůžko, kde Odyssea únava postupně opustila a oba se zabrali do velice zajímavé debaty.
Druhý den chtěl Odysseus v debatě pokračovat. Jako kulturně vyspělý Řek tak učinil písní a Kirké, jejíž fyzická kondice nemohla odpovídat kondici válečníka, zoceleného 10-ti lety každodenních bojů, mu v žertu odpověděla rovněž písní:

Odysseus:
Má roztomilá Kirkuško,
vem´mne
ssebou na lůžko
Má roztomilá Kirkuško,
vem´ mne ssebou spát!!

Kirké:
Nevemu, nevemu, ty jsi prase
,
včera jsi chtěl, dneska zase
Nevemu, nevemu, ty jsi prase,
včera jsi chtěl, dneska zas!!

Kirké však zapomněla, že je kouzelnicí a v okamžiku vyslovení klíčového slova se Odysseus změnil. Ke cti Kirké je nutno podotkonout, že Odyssea odčarovala okamžitě po tom, kdy se vzpamatovala z křečovitého záchvatu smích, který se ji zmocnil při pohledu na chrochtajícího Odyssea, pobíhajícího po čtyřech okolo ní.

Výzva čtenářům [z5Obsah

V minulém vydání jsem žádal o zaslání jakýchkoliv připomínek k historii rodu Macochů. Marně. Proto tuto výzvu opakuji znovu.
Kde jste, hrdinové
Česko-Moravských válek? Proč nepíšete? Cožpak Vám naše historie nestojí za zaznamenání? Ano, mluvím s Vámi, Vendy, Jessie, Jiříku, Sele, Luko, Javore a vy ostatní!
.
Historie jeskynního lidu Machochů je uchovávána pouze vyprávěním a v paměti, která slábne. Jeskynní Listy proto

znovu vyzývají své čtenáře a sympatizanty,

aby se pokusili jakýmkoli způsobem zaznamenat své vzpomínky na akce, rozhovory apod., které se jim zdají důležité. Tyto zápisy budou buď otišteny přímo nebo budou sloužit ke korekci již publikovaných materiálů, případně jako studijní materiál.

Ze zahraničí [z5Obsah {- Sněhulka, včetně komentářů -}

SVAZIJSKO: To je taková daleká, podivná země v Jižní PraAfrice, a tam vzniklo Sdružení svazijských mužů (SAM), které má jediný cíl: chránit muže před týráním v domácnosti! Má mužům poskytovat zákonnou ochranu před manželkami, které je nutí celý týden umývat nádobí, drhnout podlahy a hlídat děti. Pomáhají i mužům, které jejich ženy pravidelně znásilňují a bijí. To jsou věci,co?
Komentář
: tak to se u nás stát nemůže. Mohli by si z nás vzít příklad, Svazijci jedni!, v našem úžasném matriarchátu si už muži na své postavení zvykli. Ba co víc! Dělají to vlastně hrozně rádi, milují své děti, tak proč by je nemohli hlídat, milují i své ženy, tak proč by nemyli podlahu po které jejich vyvolená chodí… že? Jsem ráda že žiji v tak harmonickém společenství. 2000 let patriarchátu stačilo

NO FUJ: když vyjdete z naší útulné Jeskyňky a dáte se směrem na západ, po několika dnech dojdete až do země kde žijí Francouzi. Nevěřili byste jací to jsou šmudlové. Jen necelá polovina tohoto divného národa se denně sprchuje! A spodní prádlo si mění asi jednou za dva až tři dny! Ženy ovšem častěji. Před jídlem si myje ruce jen 70% lidí. A po použití toalety se umývá jen 59% lidí.
Komentář: bez komentáře

COLORADO: to je tak daleko že vám ani cestu popisovat nebudu. Ale žijí tam úžasní lidé. Jsou to výškoví horolezci a založili si svůj elitní klub! Podmínkou členství je dosažení dvou vrcholů. Musí vystoupat na kopeček minimálně 3000 m vysoký, musí jej vylézt minimálně dva horolezci a na jeho vrcholu se musí úspěšně pokusit o pohlavní styk! Pokud máte zájem o členství, mám adresu! .
Komentář: no, myslím že za pokus by to stálo, ne?

Komentář šéfredaktora: Vítám iniciativu v oblasti zahraničního zpavodajství. V posledním příspěvku by při pokusech mohlo být zjištěno, kolika vrcholů bylo vlastně dosaženo celkem a zda se jejich počet vzhledem k horským vrcholům sčítá, násobí nebo umocňuje. Pro případnou další výzkumnou činnost navrhuji, aby rozhodnutím matriarchy Julie byla stanovena výška Sněžky na 3 020 metrů.

Rady mladým hospodyňkám [z5Obsah Papu

Dnes si řekneme jak se připravují ty nejzákladnější přílohy. Také uvedu některé možnosti (hlavně pro tatínky), jak připravovat dětem svačinky do školy, ale moje dítko ještě do školy nechodí, takže nemám velkou praxi. Uvítám proto i Vaše nápady.

 

Příprava příloh:

1. Brambory

Standardní vaření: Brambory omyjeme, oloupeme, nakrájíme na čtvrtky a dáme do studené vody. Voda musí být osolená a okmínovaná. Do asi 2 litrového hrnce dáme tak 2 lžičky soli a kmínu (lepší je kmín celý, ale může být i drcený). Brambory musí být ve vodě potopené. Vodu přivedeme k varu a brambory vaříme asi 20 min. Zda jsou uvařené vyzkoušíme tak, že do nich píchneme vidličkou, v případě, že je brambora měkká, slijeme vodu a můžeme podávat. .

Vaření ve slupce: Brambory můžeme vařit i ve slupce. V tomto případě používáme raději brambory menší, zkrátíme tím dobu vaření. Před podáváním je nezapomeneme oloupat. .

Pečené brambory: Brambory syrové i uvařené můžeme nakrájet na plátky a opéct. Uvařené nejlépe ve friťáku, syrové na plechu v troubě a doporučuji plech vymastit.

[PSP]: V supermarketech se dají koupit brambory již uvařené stačí je ohřát podle návodu.

 

2. Těstoviny

Vaření: Těstoviny na rozdíl od brambor dáváme do vařící osolené vody. Doporučuji přidat asi lžíci oleje (nebo jiného tuku), aby se těstoviny neslepily. Doba vaření i množství vody je předepsáno na sáčku, liší se podle druhu těstovin. Při určování množství těstovin, které budete potřebovat nezapomeňte, že při vaření zdvojnásobí svůj objem

[PSP]:: Dají se koupit těstoviny ve varných sáčcích (odpadne Vám starost s množstvím), které se připravují podle návodu na sáčku. (Je nutné umět číst! Pozn.šéfredaktora)

3. Rýže

Vaření: Rýži nejprve přebereme, potom propláchneme teplou vodou, abychom ji zbavili přebytečného škrobu. Rýži dáváme do studené vody, ve které je toto koření: 1 cibule, 4 hřebíčky, 4 kuličky nového koření, 4 kuličky celého pepře, lžíce oleje, aby rýže se rýže neslepila. Případně můžeme přidat kečup (asi 4 lžíce) nebo kari koření (asi 2 lžičky), tím rýži obarvíme. Množství vody je závislé na množství rýže. Mělo by jí být v poměru k rýži asi o 1/3 více. Rýže při vaření zdvoj až ztrojnásobí svůj objem. Vaří se asi 20 minut. Zda je hotová poznáme jednak podle toho, že je všechna voda “vyvařená” a jednak, že je rýže měkká. Pokud je voda vyvařená a rýže není měkká, vodu dolijte a vařte dál.

[PSP]: I rýže se dá koupit ve varných sáčcích. Vařit ji potom budete podle návodu na krabičce.

 

Zrychlení vaření
Brambory i rýži můžeme vařit také v papiňáku, tím zkrátíme dobu vaření. U brambor dáváme asi tak 1 cm vody a vaříme asi 7 minut. U rýže dáváme vody asi 3 cm nad vrstvu rýže a vaříme asi 10 minut. Doba vaření je přibližná, je nutné vyzkoušet, zda jsou potraviny uvařené, příp. je dovařit. Doba vaření závisí u brambor hlavně na velikosti.

 

Svačinky:

Myslím, že příprava svačiny pro děti je hlavně doménou maminek, ale může se stát, že maminka z nějakého důvodu není a pak snad tatínkům přijdou vhod mé návody, jak na to.

Jogurt

1. Nejjednodušší variantou svačiny je koupit dětem jogurt, který mají rády

2. Pak můžeme koupit bílý jogurt a upravit ho podle své fantazie např.: přidáme do něj vločky a na kostičky nakrájené různé druhy ovoce (může být i kompotované), trošku přisladíme a přendáme do uzavíratelné krabičky. Je lepší tuto svačinku připravit večer předem, protože vločky lépe změknou.

3. Další variantou je smíchat bílý jogurt (150 ml) s tvarohem (250 g) a přidat asi 2 vanilkové cukry. Nezapomeňte přendat do krabičky s víčkem.

Obložené chleby

Tatínkové, nezapomínejte, že děláte svačiny pro děti, takže chleby krájejte tenké (nebo si raději kupte chleba již nakrájený). Krajíček chleba namažte máslem a obložte salámem, sýrem, popř. zeleninou a vajíčkem. Překrojte napůl, přeložte a zabalte do potravinové fólie

Ovoce

Další variantou svačin je jakékoliv čerstvé a omyté ovoce. Tady ovšem hrozí nebezpečí, že měkké ovoce skončí na kaši mezi sešity a učebnicemi

Sušenky

A zdaleka ne poslední možností, co dát dětem na svačinu jsou různé sušenky, ale k tomu bych přidala něco zdravějšího (ovoce, nebo nějakou zeleninu).

 

Nezabývám se tím, jak moc jsou tyto svačinky zdravé, protože v tomto směru se liší i názory odborníků. Já si myslím, že není nutné děti trápit přílišným prosazováním zdravé výživy, ony k tomu stejně časem dospějí samy.

Dobré a ještě lepší pondělní jitro přeje čtenářům Jeskynních listů Papu. Připomínky nebo Vaše přání adresujte mi prosím posílejte na adresu papup@seznam.cz

Komentář šéfredaktora: Upozorňuji všechny svačinové alchymisty, kteří hodlají experimentovat nad rámec uvedených předpisů, že heslo kuchařů Mobilní pěchoty "Co nezabíjí, otužuje!" je určeno pro bojové jednotky a nikoliv pro malé děti. Úplným začátečníkům se doporučuje při práci s papinovým hrncem zkontrolovat funkčnost pojistného ventilu. Nefunkční pojistný ventil sice relativně velmi zrychlí dobu vaření čehokoliv, ale po následné explozi je velmi problematické oddělit zbytky jídla, bytu a kuchaře od sebe a to i pro velmi zkušeného patologa.

Vtip pro tento týden [z5Obsah - Papu

 Šéfredaktor se na tomto místě redaktorce Papu i čtenářům omlouvá, protože zaslaný vtip se mu podařilo buď ztratit nebo vůbec nenajít. Není to tedy způsobeno úmyslem poškodit autorku nebo ošidit čtenáře. Ti z Vás, kteří znají šéfredaktora z chatu, vědí, že jednou z podmínek přijetí k Mobilní pěchotě je nízká inteligence. To by mělo vysvětlovat všechno !!

Dobré a ještě lepší pondělní jitro všem čtenářům JL přeje papu

Hledají se [z5Obsah

Další spolupracovníci(ce) pro vydávání Jeskynních Listů. Požadavky jsou uvedeny v části Inzerce redakce na Hlavní stránce. Nezapomeňte:

"Jak si budeme dnes psát, tak si budeme zítra číst!"

Našli se [z5Obsah

Do uzávěrky tohoto čísla se ke spolupráci nepřihlásil nikdo. Sněhulka dodala požadované životopisné údaje a stává se tímto dalším členem redakčního týmu. Gratuluji, sestřičko!

Adresa redakce: [z5Obsah

ttom@atlas.cz

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *