Hledám spolehlivého partnera nebo vlastníka (pronajímatele, správce) vhodné lokality (tržnice, koupaliště či jakékoliv jiné) s určitou návštěvností lidí pro provozování rychlého občerstvení v prodejním vozíku na obrázcích. V případě zajištění bezproblémového chodu ohledně hygienických podmínek které popisuju dole (mám na mysli provoz bez zbytečných pokut a následných řízení) zaručuji "slušný" příjem pro partnera či nájem pro poskytovatele prostor. Mám osobní zkušenosti a mohu zaštítit provoz vlastní přítomností nebo radou či živnostenským listem. Prodejní vozík je možno si za určitých podmínek i pronajmout.


pronájem stánku:           300,-/den na jednorázové akce
                                     150,-/den na měsíc a déle

zaštítění mým ŽL:           20.000,- (vratné při bezpokutovém provozu a pouze u více než měsíčního pronájmu) 

vratná záloha za přívěs:  50.000,- (vratné při bezeškodním provozu)

Hotovost požaduji předem oproti dokladu a smlouvě. V případě mé osobní učasti na akci se žádná záloha ani pronájem neskládá.

   Součástí spolupráce jsou tyto smlouvy

před akcí:   

1) předání přívěsu - popis technického stavu a vzhledu + podmínky použití  zálohy na případné opravy
  
2) převzetí hotovostí

po akci: 

1) předání přívěsu - kontrola technického stavu a vzhledu
  
2) vrácení hotovostí

V případě mé osobní účasti na Vašich akcích jsou jednoduché podmínky 50 na 50. Napůl náklady napůl zisk. Nákladama mám na mysli PHM, nájem, nákup zboží atd. nikoliv např. mou investici do stánku a jeho zařízení či administrativy spojené s povolením + žádné smlouvy.


 VÝŇATEK Z HYGIENICKÉHO POVOLENÍ

bod -2-
......prodejní vozík lze provozovat pouze v rámci předsunutého prodeje, a to umístěním v návaznosti na provozovnu, potravinářskou prodejnu nebo jinou stavbu, jen jsou-li v těchto stavbách vytvořeny základní hygienické podmínky pro uvedenou činnost:
-tekoucí pitná voda a teplá voda po celou provozní dobu
-šatna a záchod pro zaměstnance předsunutého prodeje......

Z bodu -2- vyplývá, že provozovat lze pouze umístěním v návaznosti na prostory, které splňují výše uvedené požadavky. Např. místnost s umyvadlem na ruce a dřezem na sanitaci s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou (kontrolovaný zdroj) nebo výtokovým kohoutem s možností napojit hadici (potom ale musí mít místnost odpadní gulu).

Záchod musí mít předsíň vybavenou umyvadlem na ruce s tekoucí teplou a studenou vodou a s baterií bez ručního, či pažního ovládání.

Již není nutno žádat v místě konání akce místně příslušného hygienika o povolení prodeje. Zařízení však musí být účelově vybaveno v souladu se zamýšleným sortimentem a splňovat požadavky, vyplývající z § 40, 41, 44 odst. 2a 3 vyhl. MZd č. 107/2001 Sb.(viz výše uvedené požadavky)


KOMPLETNÍ VYHLÁŠKA KE STAŽENÍ ČI NAHLÉDNUTÍ ZDE (dokument MS WORD)


  zpět

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *