Z historie přívozu ve Vraném nad Vltavou

Vltava, říční kilometr (174,60) nový 70,200

Podle vlastních záznamů sestavil Ladislav Ryšánek.


1382

zmínka v kronikách o rybáři a přívozníkovi v jedné osobě

1407

na malé řece vedle vranského ostrova, na pravém břehu Vltavy byl postaven mlýn s pilou

1836

mlýn koupil na základě smlouvy Gottlieb Haase, tiskař z Prahy

1837

mlýn byl přestavěn na papírnu, dům mlýna byl přestavěn na byty a kanceláře majitelů, čtyř bratří Haaseových, byly přistavěny provozní budovy a papírna se začala rozrůstat

1865

uskutečněna první jízda párníkem z Prahy proti proudu Vltavy. Jízda u Vraného skončila nechvalně, protože párníku došlo uhlí. Vzápětí, po doplnění paliva z místní papírny, najelo plavidlo na skálu, téměř se potopilo a pasažéři byli zpět ku Praze převezeni povozy

1890

v září (1.9. AŽ 5.9.) po velkých deštích velká voda, považovaná za stoletou. Prý byla jako v roce 1784

1891

velká vedra, až 43 stupně Celsia, 20.8.1891 dokonce 47,5 stupně.

1896

v květnu opět velká voda, asi o 1,5 metru níže než v roce 1890. Na Zbraslavi vysvěcen nový ocelový most. V říjnu proražen tunel u Jarova pro nově budovanou železnici

1907

byla zřízena nová okresní silnice mezi Vraným a Zvolí. Do té doby se jezdilo úvozovou cestou Zídkami lesem směrem k Homoli

1909

stávající prámový a loďkový přívoz z majetku papírny byl smluvně a zdarma za daných podmínek převeden obci Vrané nad Vltavou

1912

ocelové konstrukce pro vodicí hlavní lano byly rekonstruovány. Před tím byly konstrukce rovněž kovové

1929

byl postaven přívoznický domek u silnice na rohu oplocení papírny proti restauraci, v roce 1931 byl kolaudován. V noci 3.2. bylo minus 30 stupňů celsia. O rok později bylo započato se stavbou zdymadla


Poznámka:

Lze předpokládat, že již při provozu mlýna bylo zapotřebí vozit obilí, namletá mouka, ale i surové a nařezané dříví jakož stroje a náhradní součástky na druhou stranu řeky, kde se nacházely obce Radotín, Zbraslav, Praha aj. a neexistovala cesta mezi Vraným a dolními obcemi na pravém břehu. Nutno brát zřetel i k tomu, že v té době nebyl žádný most na Vltavě, neexistovala železnice a cesta ke Zvoli vedla jen polní přes Homoli kolem kostela. Proto je existence přívozu zcela reálná, protože Vltava kolem Vraného je pro brod dost hluboká.


V roce 1936 na navážce byla podél Vltavy zřízena cesta z Davle na Zbraslav.

do roku 1939 byl v provozu prám s nosností 6 tun a loďka pro přepravu osob. Obé byly ze dřeva.

Po roce 1939 tehdejší přívozník pan Jaroslav Císař na svoje náklady nechal postavit prám o nosnosti 16 tun a nahradil jím starý prám o nosnosti 6 tun.

Od převzetí přívozu obcí byl přívoz pronajímán přívozníkovi za roční úplatu 6 000 korun, náklady na obnovu do roku 1939 nesla obec.

Po velké a tuhé zimě (mrazy až 30 st.) v březnu 1940 bylo rychlé tání, velká voda, ledy až 1,5 metru silné zatarasily Vltavě cestu a způsobily povodeň. Byla zatopena celá spodní část Vraného. Na Jarově bylo odplaveno nebo zničeno na 75 chat

V roce 1948 náklady na opravu prámu ve výši 63 000 Kč nesl přívozník pan Ejem, jízdné v té době bylo za osobu 1,- a za povoz 5,- Kč.

V roce 1950 protékalo Vltavou jen 10 kubických metrů vody za vteřinu

V roce 1951 byl uzavřen přívoz ve Skochovicích.

V roce 1954 byl průtok vody 10. ledna jen 11 kubíků, po lijácích v létě nastala povodeň, která velmi ohrozila dostavovanou slapskou přehradu.

V roce 1957 bylo vyměněno staré lano o průměru 26 mm za nové, průměru 31,5 mm.

V únoru 1958 byl postaven nový prám o nosnosti 12,8 tuny pro 160 osob. Jen vodorovná tyč pro regulaci lanka pro řízení plavby vážila 313 kg.

V letech 1962 až 1970 byl přívoz ve správě Okresní správy silnic Praha – západ. Bylo zrušeno jízdné (převáželo se zdarma) a to až do roku 1991.

Při špatné manipulaci s prámem při velké vodě v roce 1965 a po nárazu praskl jeden z trámů v prámu. Plavidlo bylo vytaženo na břeh, prohlédnuto a rozhodnuto o opravě. Oprava byla odhadnuta asi na 1 000 až 1 500 korun.

V roce 1965 byla pořízena nová loď pro přepravu osob. Byla ocelová, s bezpečnostními plováky a se sedačkami s opěrátky. Nosnost 12 osob.

V roce 1966 bylo plánováno vojenské spojenecké cvičení armád Varšavské smlouvy, byl zbudován vojenský brod u Zbraslavi a u nás v místě přívozu byl stavěn náhradní brod z betonových panelů. Při neopatrné manipulaci vojenským pásovým vyprošťovacím tankem byl prám na břehu neopravitelně zničen. Sice se převáželo zdarma, ale nákladní přeprava přívozem, zásahem vojska, byla znemožněna a zrušena.

Od roku 1962 byla vranskými občany v rámci akce „Z“ započata výstavba pravobřežní komunikace Vrané – Jarov – Zbraslav. Dílo bylo zakončeno slavnostním otevřením silnice v roce 1969.

V roce 1970 byl přívoz převeden zpět pod MNV Vrané a z okresu ročně dotován částkou 40 000 Kč.

V roce 1972 byl postaven pro přívozníky nový domeček, o něco blíže k řece. Starý domek byl v té době již značně zdevastovaný a byl v roce 1981 odstraněn.

V 1977 v srpnu byla opět velká voda, průtok byl 1 160 kubíků. Dost na to, aby voda přetékala přes silnici u přívozu do zvolského potoka.

V roce 1981 byl odstraněn starý přívoznický domek č.p. 123.

V září 1987 byl přívoz zastaven, dosavadní přívozník se vzdal ze zdravotních důvodů své funkce. Přívoz byl asi jeden měsíc mimo provoz, v říjnu bylo převážení obnoveno.

V roce 1988 bylo dáno do provozu zdymadlo v Modřanech. U našeho přívozu se automaticky zdvihla hladina asi až o 1 metr. Proudění Vltavy se zpomalilo a na loď musela být nasazena vesla. Do té doby postačilo jen bidlo s háčkem.

Pro silné opotřebení a korozi staré lodě byla v roce 1990 podle dokumentace Státní plavební správy postavena pracovníky jezů ve Vraném nová ocelová loď, která byla uvedena do provozu v lednu 1991. Stará loď byla prodána soukromé osobě z Jarova.

V květnu 1991 bylo nataženo nové pozinkované ocelové lano 31,5 mm, staré bylo již velmi opotřebované. Pro údržbu lana byl v roce 2002 zhotoveno inspekční závěsné zařízení
.

V listopadu 1999 započato s demontáží vojenského brodu na přívozu. Dokončeno v září roku 2000. V téže době zcela zastaven provoz papírny, lidé propuštěni. Provoz kotelny zastaven v dubnu 2001, bytovky papírny bez tepla.

V říjnu 2001 pro nutné prohlídky stavby vranského zdymadla zcela zastavena voda v řece, průtok nula. U přívozu bylo jen 80 cm vody.

V srpnu 2002 velká voda, považovaná za pětisetletou. Oproti vodě v roce 1890 bylo ještě o 1,69 metrů vody více, průtok kolem 4 000 kubických metrů za vteřinu. Normální letní průtok je kolem 40 – 50 kubíků.

V prosinci 2003 byl rekonstruován přívoznický domek (nová střecha, vybudování skladu a zřízení záchodu s umývadlem, nátěry).

V létě 2005 bylo zrekonstruováno schodiště na strnadské straně, jehož stupačky byly značně zdevastované. Zhotovena nová vesla a podlážky do lodi, nová „koule“ na loď (označuje podle plavebního řádu upoutaný přívoznický prám). Po zavedení pěti autobusových linek pražské integrované dopravy stoupl počet přepravených osob přívozem (v prvním pololetí měsíčně kolem 3,5 tisíce pasažérů). U přívozu instalováno nové zastřešené sedátko a informační tabule pro cyklisty. Nepodařilo se prosadit u orgánů dopravy přerušení svodidel na štěchovické silnici pro snadný přístup na pomocnou cestičku při zvýšené hladině vody. Na jaře se asi týden pro velkou vodu nepřeváželo.

Koncem března a v dubnu 2006 po deštích a při prudkém tání sněhu na celém území Čech, kterého v ten rok napadlo skutečně mnoho, začaly stoupat hladiny všech řek. Vltava stoupala rychle, maximální hladina byla u vranského přívozu od 2.4. do 4.4. a dosahovala nadmořské výšky 195,12 m n.m. při průtoku 1200 m3/sec. Voda naplavila ohromné množství bahna.

Z vlastních záznamů sestavil Ladislav Ryšánek, 2006


Ladislav Ryšánek: převoznické stránky
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *