Co možná nevíte o ………..(16), 

o srazech posledních českých přívozníků

Mnoho lidí se mne ptalo, co to bylo za sešlost 1.10.2005 u přívozu. Informuji Vás tedy o této události.

Přívoznické řemeslo bylo odjakživa důležité a vážené. Jenže s přibývajícími roky a s postupující dopravní technikou a regulací vodních toků přívozy postupně zanikají a zbývá již jen několik málo míst, kde dosud fungují. Tak jako u nás ve Vraném. Pro svoje specifika toto povolání nese s sebou i hodně romantiky, neobvyklosti a je trvale a se zájmem sledováno veřejností. Je to prostě svým způsobem něco zvláštního. Proto se přívozníci dohodli, že se budou pravidelně setkávat, povídat si o svém povolání, vyměňovat si zkušenosti a vzájemně se poznávat.

První setkání iniciovala převoznice na Berounce na Kazíně paní Věra Kadlecová, dcera dlouholetých přívozníků na Císařské louce na Vltavě v Praze. Oznámila svůj úmysl inzerátem v novinách, ten jsme zachytili a od té doby na setkání jezdíme. Při tomto srazu jsme se dohodli, že každoročně, začátkem měsíce října (po svátku Václava, to již sezónní přívozy bývají mimo provoz), budeme svolávat Setkání posledních českých přívozníků. A to vždy na některém z přívozů. Tak jsme se postupně setkávali na přívozech v Mokropsích (Kazín, Berounka), ve Zlenicích (plovárna Senohraby, Sázava), na Lipně v Dolní Vltavici, na Slapech v Nové Živohošti, na Sázavě na Žampachu a i u nás ve Vraném v roce 1998. Z informací, které mám k dispozici, vedu a upřesňuji seznam přívozů v Čechách a konstatuji, že přívozů je již skutečně poskrovnu a stále ubývají (v poslední době například přívoz v Dolním Žlebu, přívoz ve Velkém Březně, přívoz v Nymburku).

Na letošním setkání sešli se ve Vraném přívozníci z Lužce nad Vltavou, Vraného, Mokropes, Branova, Nadryb, Žampachu a Senohrab, přijel i zástupce Státní plavební správy v Praze. Nemohli přijet z různých důvodů a omluvili se pozvaní přívozníci z Máslovic, Klecánek, Prahy-Tróje, Živohošti, Lázní Toušeň, Vaňova z Ústí nad Labem. Nemohli přijet ani zástupci televize, jmenovitě pan Čáslavský, který však náš „slet“ pozdravil telefonicky, a z rozhlasu v Praze. Jménem obce přivítala přítomné místostarostka paní Martina Filipová.

Kolem jedenácté hodiny jsme se sešli u našeho přívozu na loučce pod přívoznickým domkem. U stolů s lavicemi a pod slunečníky bylo připraveno pohoštění pro přítomné. Seznámil jsem kolegy s historií našeho přívozu, o současné situaci na řece i na přívoze, o průběhu velké vody v roce 2002. Každý přítomný dostal od nás malý dáreček sestávající z přívoznického kalendáře na rok 2006 a počítačový kompaktní disk (CD) s obrázky z historie přívozu a Vltavy ve Vraném a s texty o přívoze. Dali jsme k nahlédnutí i sebrané písemné materiály o Vltavě, dopravě a přívozu včetně fotografií. Všichni jsme se (najednou) svezli na přívoznické lodi, pořídili jsme společnou fotografii a pak jsme si při občerstvení povídali o uplynulém roce na vodě a o zajímavostech na přívozech. Oběd jsme měli v restauraci u Chvátalů z finančního příspěvku obecního úřadu. Občerstvení jsme si hradili ze soukromých zdrojů přívozníků. Ani hosté nepřišli s prázdnou (alkohol na přípitek, buchty, koláče). Debata trvala až do tmy, kdy jsme se rozešli velmi spokojeni a dohodli jsme se na příštím dvanáctém setkání na přívoze v Lužci nad Vltavou.

říjen 2005 LR


Ladislav Ryšánek: převoznické stránky
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *