Kronika kolektivu MH Chotěšov
1.část

Kronika:


Zpět na titulní stranu

Rok 1995


Nahoru


Rok 1996


Nahoru


Ročník 1996/1997


Nahoru


Ročník 1997/1998


 • Do nového školního roku vstupujeme v trochu oslabeném počtu. Náš kolektiv opustili dva členové. Josef Hasl pro nezájem a Aleš Rajt, který se odstěhoval do Dobřan. I tam se však zapojí do místního kolektivu.

 • Na poradě vedoucích Mladých hasičů konané dne 13. září v Dnešicích jsme se přihlásili do soutěže PLAMEN ročníku 1997/98, ke kterému zde náš trenér obdržel zároveň propozice. Při jejich listování jsme zjistili, že se většina vědomostí probíraných v zimním období bude hodit. Ovšem i přesto nás čekal neúprosný boj s časem, neboť do konání závodu požární všestrannosti zbývalo jen čtrnáct dní. Během nich jsme se sešli celkem devětkrát na tréninku a věnovali se nácviku disciplín ZPV. Stříleli jsme ze vzduchovky, učili se zacházet s buzolou, překonávat vodorovné lano a zavazovat zraněné koleno a ruku. V rámci této přípravy jsme si dvakrát zkusili celý závod. Začínali jsme na zahradě hasičské zbrojnice, kde jsme splnili jednu disciplínu ZPV a pak jsme oběhli předem určený okruh, abychom se vrátili na zahradu k plnění další disciplíny. To procvičilo hlavně naší vytrvalost a naučilo nás šetřit silami v průběhu závodu.

 • I přes tak nabitých čtrnáct dnů jsme se ještě stačili 27. září zúčastnit soutěže v požárním útoku v Lisově. Zde jsme porazili družstvo ze Zbůchu (okres PS) a časem 27,4 s (poprvé s omezovačem) jsme si udrželi letošní neporazitelnost.

 • Do Oplota - místa konání okresního kola ZPV jsme vyrazili dne 4. října v 8 hodin ráno. Náš kolektiv v tomto závodě hájila pětice členů:

  Jitka Frühaufová Jaroslav Janeček Petr Šmrha Vítězslav Teřl Jiří Tomášek.

  Ostatní zúčastnění je ze všech sil povzbuzovali a drželi jim palce. Po skončení závodu jsme s trenérem probrali celý jeho průběh. Výsledky jsme se dozvěděli až za dva měsíce a mile nás překvapili, neboť 6. místo ze čtrnácti sborů byl pro nás jako nováčka úspěch a doufáme, že i dobrý start pro jarní část hry PLAMEN.

 • V polovině měsíce října jsme do svých řad přivítali cennou posilu - Václava Barona, který je velmi dobrý v běhu.

 • Znalostní a dovedností soutěže jsme se zúčastnily dne 11. října v Blovicích. Jejím obsahem byly tyto disciplíny: určování technických prostředků, uzlová štafeta, ruční hasící přístroje, zdravověda, porážení kuželek hadicí, topografie a štafeta dvojic. Zvláště na posledně jmenovanou jsme se speciálně připravovali, neboť byla pro nás nová. Ostatní alespoň trochu navazovaly na ZPV. V soutěži naše barvy hájilo jedno družstvo ve složení:

  Jitka Frühaufová Jaroslav Janeček Martin Janeček Vítězslav Teřl Jiří Tomášek.

  Na poslední chvíli provedená změna v našem složení (náhrada Petra Šmrhy) se trochu projevila, ale přesto jsme obsadili skvělé 11. místo z pětadvaceti družstev.

 • Na závěr roku, 18. prosince, pro nás členové výboru uspořádali malé pohoštění, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a obdrželi sladké poděkování v podobě zmrzliny.

 • Do konce roku 1997 jsme ještě stačili 27. prosince jednu návštěvu plaveckého bazénu. Opět jsme ve vodě řádili a jezdili na tobogánu. Zimní období jsme přečkali již tradičně v naší klubovně při besedách, tématickém videu a jiných činnostech podporujících naše teoretické a praktické dovednosti v oblasti požární výchovy. Díky mírné zimě bylo možné téměř každý trénink zakončit fotbalovým utkáním na zahradě hasičské zbrojnice.

 • Sběr železného šrotu a starého textilu, který má v naší organizaci velkou tradici, proběhl 28. března. V minulých letech jsme mohli jen hrabat zahradu, ale letos jsme byli přiděleni na sběr starého textilu. Jezdili jsme s Avií a do vozíku jsme dávali igelitové pytle s textilem, které jsme poté složili v prostorách kláštera, odkud se později odvezly ke zpracování do firmy HB Textilie, která sídlí ve Zbůchu. Touto akcí jsme splnily některé body ze druhého okruhu celoroční činnosti: odpracovali jsme každý pět brigádnických hodin a sebrali druhotnou surovinu (starý textil) v celkové ceně 4000 Kč.Této akce jsme se zúčastnili v počtu sedmi členů: V. Baron, O. Cingroš, J. Janeček, R. Kubát, M. Křenek, P. Šmrha a V. Teřl. Omluveni byli další členové našeho celku spolu s trenérem, který byl bohužel nemocný. V tento den jsme také dostali nové teplákové soupravy, ve kterých budeme v letošním roce závodit. Moc se nám všem líbily.

 • Drobnou nehodou skončil náš trénink v pátek 24. dubna, kdy si při nácviku běhu po kladině způsobil Vítězslav Teřl zranění na noze, které muselo být lékařsky ošetřeno. Výsledkem byly tři stehy.

 • Již XXIV. ročník turistického pochodu „Chotěšovská 30“ proběhl 23. května a náš kolektiv mladých hasičů se jej také zúčastnil. Naši členové V. Baron, J. Janeček, V. Teřl, kteří jsou také aktivními fotbalisty a v odpoledních hodinách hájili barvy naší obce ve fotbalovém turnaji, absolvovali spolu s J. Tomáškem a trenérem pouze nejkratší dvanáctikilometrovou trasu. Pro delší, dvacetipětikilometrovou trasu se rozhodl M. Křenek a M. Janeček si vyzkoušel třicetikilometrovou cyklistickou trať.

 • Konečně nastal 30. květen, den okresního kola hry „PLAMEN 1997/98“. Hned po ránu nás ovšem postihla menší tragédie, neboť se nedostavil Ondra Cingroš, který měl na závodech nastoupit téměř ve všech disciplínách, hlavně pak v útoku na koši. Nakonec jsme odjeli pouze v tomto složení: V. Baron, J. Janeček, M. Janeček, T. Kohout, M. Křenek, R. Kubát, P. Šmrha, V. Teřl a J. Tomášek.

   první disciplínou dne byla štafeta 4x60 m. V první rozběhu nastoupili T. Kohout, J. Janeček, R. Kubát a M. Janeček, ve druhém pak V. Baron, J. Tomášek, V. Teřl a P. Šmrha. Časem druhého rozběhu 59 s jsme obsadili 4. místo.

   druhou disciplínou byla štafeta dvojic. V prvním družstvu startovali M. Křenek, R. Kubát, M. Janeček, T. Kohout a J. Janeček, ve druhém: I. Hoffmannová (záskok), J. Tomášek, V. Teřl, P. Šmrha a V. Baron. Obě družstva se dopustila chyby při napojování hadice na hydrantový nástavec (couvání), za což nám rozhodčí připsali 10 trestných sekund navíc. Díky druhému celku, které dosáhlo času 73 s, jsme obsadili 7. místo.

   třetí disciplínou, kterou byl zásah s ruční džberovou stříkačkou, se zúčastnilo celé družstvo. Čas 32 s v prvním pokusu a 29 s ve druhém znamenal 2. místo.

   poslední disciplínou byl požární útok. Družstvo soutěžilo ve složení P. Šmrha, R. Kubát, V. Baron, T. Kohout, V. Teřl, J. Tomášek a J. Janeček. V prvním pokusu Vítězslav Teřl na blátivém terénu uklouzl a upadl. Celkový čas 36 s pro nás znamenal až 8. místo a velkou ztrátu. V druhém pokusu jsme raději celý prostor u základny pokryli gumovými pásy, aby nikdo neuklouzl. Čas 30 s tentokrát znamenal 2. místo v této disciplíně.

   celkově jsme obsadili 3. místo (z patnácti přihlášených), což je historicky nejlepší umístění družstva MH z Chotěšova. Jako trofej za toto umístění jsme si přivezli bronzovou sošku hasiče.

 • Po nečekaném úspěchu v okresním kole hry PLAMEN přišla odměna v podobě čtyřdenního letního tábora. Soustředění se konalo ve dnech 18.–21. června v rekreačním středisku CHKZ Chlumčany, které se nachází v oblasti Hracholuské přehrady, na Radosti. Ve čtvrtek při odjezdu jsme vynímečně na nikoho nemuseli čekat. Důvod byl prostý, v pátek se nemuselo do školy. Akce se pod dozorem M. Hoffmanna, L. Hoffmanna, A. Černé a P. Konopíka zúčastnili V. Baron, O. Cingroš, J. Janeček, M. Janeček, T. Kohout, M. Křenek, P. Šmrha, V. Teřl a J. Tomášek. Po příjezdu jsme se ubytovali a následovala obhlídka okolí. K večeři jsme snědli zásoby z domova.Večerka byla ve 22.00 hodin. Opravdový táborový režim nastal až v pátek v 8.00 budíčkem, po kterém následovala ranní rozcvička a posléze hygiena. Na devátou hodinu nám naše kuchařka připravila snídani, po které nastala chvíle pro dopolední program. Ten byl věnován nácviku požárního útoku MH a útoku pro klasiku. Následoval oběd ve 12.00, poté odpolední klid a po něm odpolední program věnovaný hrám. Většina kolektivu si zahrála nohejbal, někteří hrály líný tenis, basketbal nebo stolní tenis. V devatenáct hodin následovala večeře a po ní hygiena. Před večerkou ještě někteří chytali ryby nebo byli u ohníčku. V podobné duchu proběhla i sobota. Zpestřením byla praktická ukázka dýchacích přístrojů. V neděli ráno nastal menší chaos. Úklid před odjezdem, shánění talířů, lžic a další věcí, které se během soustředění přesunulo z jedné chatky do druhé. V 10.00 nastal odjezd domů. Cestou jsme se ještě zastavili na zřícenině hradu Buben. Prohlídka byla okouzlující. Po příjezdu do Chotěšova nám ještě v klubovně připravili oběd. Poté nastal rozchod domů. Akce se všem moc líbila a doufáme, že se bude i příští rok opakovat.

 • Soutěž v požárním útoku MH a zároveň okrsková soutěž pro muže proběhla 27. června u nás v Chotěšově. Během ní jsme se s malými úpravami v sestavě představili celkem třikrát. Poprvé, ve složení, ve kterém budeme soutěžit příští rok (po odchodu Romana Kubáta a Petra Šmrhy), jsme časem 32,5 s obsadili 6. místo; podruhé, v sestavě, v níž jsme soutěžili minulou sezonu (pouze s jedinou změnou: opět chybějícího Ondru Cingroše musel na koši nahradit Tomáš Kohout), jsme vybojovali časem 29,6 s 5. místo; a potřetí jsme se zapojili do soutěže okrsku v klasice, kde za nás spolu s trenérem Milanem Hoffmannem a Petrem Konopíkem bojovali P. Šmrha, J. Tomášek, V. Baron, V. Teřl a J. Janeček, zde jsme se časem 67,8 s umístili na 2. místě (porazili jsme dokonce i naše družstvo mužů, kteří skončili třetí). Celkem se soutěže mladých hasičů zúčastnilo dvanáct družstev kategorie starší a dvě družstva kategorie mladší. V soutěži okrsku bojovala čtyři družstva.

 • Obhajovat naše loňské vítězství na memoriálu Jiřího Daneše jsme odjeli 17. července do Lisova. K našemu údivu se ovšem žádné jiné družstvo nepřihlásilo. Mohli jsme si proto bez rizika neúspěchu vyzkoušet různé varianty složení našeho celku. Prvním pokusem jsme dosáhli času 27,07 s. Ve druhém pokusu poprvé a bez nácviku nastoupila naše nová členka Jana Konopíková, bohužel její debut skončil zklamáním poté, co se jí nepodařilo spojit hadice „B“. Tento pokus byl nakonec hodnocen jako neplatný. Odměnou za vítězství byla čokoláda pro každého člena družstva a bonboniéra.

 • Na tréninku, který po tomto závodě následoval, jsme tedy nutně vše procvičovali, neboť se blížil termín další soutěže.

 • První ročník soutěže „Zbůšská osma“ nás 22. srpna přivítal velmi netypickým závodem se stříkačkou PS 8. Před zahájením vlastní soutěže jsme proto seznámili našeho strojníka Jaroslava Janečka s odlišností ovládání. Při prvním pokusu nového týmu, který teprve sbírá zkušenosti, se nepodařilo Jiřímu Tomáškovi a Vítězslavovi Teřlovi sešroubovat včas savice a Tomáš Kohout vhodil savici s košem do nádrže aniž by si všiml, že přívodní vedení není spojené. Následovalo vyndání a následné nové sesazení. Dosažený čas byl 47,0 s a znamenal druhé místo za domácím týmem. Při druhém pokusu byl „zadek“ bezchybný, zato omyly se objevily ve předu. Nejen zamotaná hadice „C“ pod rozdělovačem, ale hlavně zaváhání Martina Janečka na levém proudu, který si myslel, že již sestříknul plechovku a delší dobu stříkal mimo cíl, než zjistil, že plechovka stále stojí na podstavci. I přes tyto drobnosti jsme se zlepšili, čas 30,13 s znamenal postup na první místo. Při obou pokusech jsme všichni obdivovali Janu Konopíkovou, která na proudnici se svou „muší“ váhou srdnatě bojovala s hadicí, ve které řádil pod tlakem vodní živel. Zápas, který z dálky připomínal boj s hadem však v obou pokusech skončil pro Janu vítězně. Za výhru v tomto závodě jsme mimo diplomu obdrželi krásný pohár s emblémem a se štítkem s vyraženým datumem a pořadím.

 • Na 29. srpna jsme obdrželi dvě pozvánky na soutěže: do Mrtníku a Nové Vsi u Plzně. Z důvodu, že jsme museli vrátit putovní erb naše první cesta vedla do Mrtníku, kde navíc závody začínaly dříve a nezvykle tento ročník probíhal dvoukolově. V naší kategorii se mezi sebou utkalo celkem osm družstev. Po prvním pokusu, který jsme zvládli téměř bez chyb, jsme se dostali na první místo, a to jsme udrželi i po druhém kole, i když právě v něm se někteří naši soupeři zlepšili. Časem 21,88 s jsme vylepšili náš loňský rekord této soutěže. Za vítězství jsme mimo putovní trofeje obdrželi nějaké sladkosti a pěknou dětskou sportovní hru. Díky pořadateli, který vyhověl našemu přání a vyhlásil výsledky dříve, jsme pokračovali na soutěž do Nové Vsi. Bohužel, i přes rychlý přesun, jsme na místo dorazili až po skončení akce. Místní pořadatelé nám jako vítězi dvou předchozích ročníků těchto závodů nechali alespoň provést ukázkový útok. Ten se nám však moc nezdařil, neboť časem 43 s bychom se v soutěži propadli až na předposlední místo. Ovšem i tato soutěž probíhala ve dvou kolech a my jsme měli jen jeden pokus, takže kdo ví. Mile jsme byli překvapeni malým dárkem ve formě igelitové tašky s malými džusy a žvýkačkami.

Nahoru


Ročník 1998/1999


 • Prázdniny skončily, opět je tu škola a s ní nový ročník hry PLAMEN. Schůze Okresní rady mládeže (dále jen ORM), konaná 1. září, se zúčastňuje i náš vedoucí, neboť je od 30.5.1998 jejím členem. ORM zhodnotila uplynulý ročník a určila datum konání školení vedoucích mládeže (12.9.1998 v Přešticích) a závodu požární všestrannosti. Ten se bude letos konat pro nás v takřka domácím prostředí, neboť se koná 3.10.1998 v Hradci u Stoda.

 • Odchodem R. Kubáta a P. Šmrhy, kteří překročili věkovou hranici patnácti let, náš kolektiv velice oslabil. Proto jsme rádi, že v době prázdnin naše řady rozšířili noví členové.

  Náš kolektiv MH má nyní následující složení:

  Václav Baron 04.09.84
  Ondřej Cingroš 10.10.84
  Jiří Fatka 25.05.87
  Jitka Frühaufová 20.05.84
  Jaroslav Janeček 19.05.85
  Martin Janeček 14.12.86
  Eva Kellnerová 28.08.88
  Lenka Kodýdková 01.04.86
  Tomáš Kohout 05.06.86
  Jana Konopíková 22.08.86
  Martin Křenek 15.11.89
  Vítězslav Teřl 06.02.85
  Jiří Tomášek 15.04.85

  trenér: ing. Milan Hoffmann 07.03.73

 • Ve výčtu je třináct členů, ale někteří již delší dobu tréninky nenavštěvují, pouze mají zaplacené členské příspěvky na tento rok. Naší snahou bude tyto členy opětovně zlákat k aktivní činnosti.

 • Druhý ročník branného závodu jednotlivců se konal 26. září v Chodské Lhotě (okres Domažlice). Pro nás to ovšem bylo první seznámení s tímto závodem. Jeho tříkilometrová trať se sedmi stanovišti byla umístěna v přetěžkém kopcovitém terénu. Jednotlivými disciplínami byly: jednotlivci, střelba, zdravověda, lano, uzle, topografie, požární ochrana. Soutěže se celkem zúčastnilo 78 mladých hasičů v sedmi věkových kategoriích. Za nás nastoupili: 9 kategorie – Václav Baron (10. místo), 8 kategorie – Jaroslav Janeček (4. místo), Vítězslav Teřl (6. místo), 7 kategorie – Jana Konopíková (8. místo), Tomáš Kohout (12. místo), Lenka Kodýdková (13. místo), 2-3 kategorie Martin Křenek (2. místo). Soutěžící na prvním až čtvrtém místě v každé kategorii obdrželi věcné ceny.

 • O týden později, tj. 3. října, se v Hradci u Stoda konal závod požární všestrannosti (ZPV) hry PLAMEN 98/99. I přes velkou snahu se nám nepodařilo sestavit dvě hlídky. V závodě naše barvy hájili:

  Václav Baron Jaroslav Janeček Tomáš Kohout Jana Konopíková Jiří Tomášek

  Zbylí tři členové (Martin Janeček, Lenka Kodýdková a Martin Křenek) vytvořili hlídku spolu se dvěma členy MH Žákavá a závodu se zúčastnili mimo soutěž. V konkurenci třinácti sborů jsme nakonec obsadili 8. místo. Na výsledku se nejvíce podepsal nezvykle velký počet trestných bodů (24 minut).

 • Po roce jsme se 17. října vrátili na závod do Blovic. V silné konkurenci dvaceti týmů nás reprezentovali:

  Václav Baron Martin Janeček Lenka Kodýdková Tomáš Kohout Jana Konopíková

  Nezkušený tým, z něhož pouze Martin znal disciplíny tohoto závodu, se svého úkolu nezalekl a i přes některé problémy vybojoval 7. místo. Mezi nejlépe provedené disciplíny patřila uzlová štafeta a štafeta dvojic. Naopak nejvíce trestných bodů jsme dostali při určování technických prostředků a za napovídání při topografii.

 • Po skončení závodu v Blovicích jsme ještě tentýž den absolvovali soutěž ‘Běh Chotěšovem’. V kategorii chlapců ročník 1985/86 zvítězil Václav Baron před Martinem Janečkem a Tomášem Kohoutem. V kategorii dívek ročník 1986 zvítězila Jana Konopíková před Lenkou Kodýdkovou. Škoda byla jen to, že v těchto kategoriích se nedostavili jiní soupeři.

 • Týden po posledních závodech v tomto roce jsme na tréninku provedli praktickou ukázku hašení práškovým ručním hasicím přístrojem.

 • Výroční valná hromada SDH Chotěšov se letos konala 11. prosince. Zde náš trenér přednesl zprávu o činnosti našeho kolektivu. Všichni přítomní byli nadšeni z námi dosažených úspěchů.

 • O týden později v pátek 18. prosince se konal závěr roku pro mladé hasiče. Všechny překvapila dobrá účast. Z patnácti členů se dostavilo dvanáct. Po malém občerstvení a proslovu starosty sboru předal trenér ceny pro oceněné ve třech kategoriích, které sám vyhlásil.

  - kategorie: Nejaktivnější člen: 1. Václav Baron 2. Jaroslav Janeček 3. Tomáš Kohout

  - kategorie: Největší zlepšení: 1. Jaroslav Janeček 2. Martin Křenek 3. Václav Baron

  - kategorie: Nejlepší nováček: 1. Jana Konopíková 2. Lenka Kodýdková

  Po diskusi a přáních do nového roku se konal na zahradě hasičské zbrojnice malý ohňostroj.

 • Do nového roku 1999 jsme vstoupili 2. ledna návštěvou městského plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech. Po vodních hrátkách následoval i menší štafetový závod dvojic na 100 m volným stylem. Ten skončil vítězně pro dvojici Jiří Tomášek a Václav Baron před dvojicí Vítězslav Teřl a Petr Šmrha. Posledním, kdo se zúčastnil návštěvy bazénu byl Martin Křenek.

 • Při vybírání členských příspěvků na rok 1999 došlo k předpokládanému úbytku členů. Rozloučili jsme se s Ondřejem Cingrošem, Jiřím Fatkou, Jitkou Frühaufovou a Evou Kellnerovou.

 • Třináctý ročník zimní soutěže MH se konal 30. ledna v Dobřanech. Závodu se zúčastnilo 29 tříčlenných hlídek. Naše družstvo, které tvořili Martin Janeček, Tomáš Kohout a Martin Janeček, obsadilo celkově 27. místo. Ze šesti disciplín zvládli tři na výbornou (topografie, zdravověda, určování technických prostředků), zbylé tři (uzlování, kuželky a hasicí přístroje) už byly horší. Mohlo by se zdát, že šlo o neúspěch našeho týmu, ale omluvou výkonu je nejnižší věkový průměr naší trojice. Zbytek členů kolektivu byl buď na zimním soustředění od fotbalistů, nebo nemocný.

 • Zpestřením jarního období byla soutěž, která se konala 27. března v Nýrsku. Pro nás to znamenalo první klání na území okresu Klatovy. Disciplíny, kterých bylo celkem sedm (střelba, šplh svislý, kuželky, uzle, technické prostředky, hadicová štafeta a štafeta do trojúhelníku), byly umístěny v budově hasičské zbrojnice a v přilehlém parčíku. K jejich plnění nastoupilo celkem 65 tříčlenných hlídek ve čtyřech kategoriích (předškolní, kategorie III.: 1-4 třída, kategorie II: 5-6 třída, kategorie I: 7-9 třída). Pro nás velice potěšující bylo, že se závodu zúčastnilo celé družstvo, tudíž jsme sestavili tři hlídky ve dvou nejvíce obsazených kategoriích. V kategorii I. nás zdatně reprezentovali Václav Baron, Vítězslav Teřl a Jiří Tomášek, kteří v konkurenci 19 hlídek vybojovali 3. místo. V kategorii II. nás neméně dobře reprezentovali dvě hlídky. Hlídka I. ve složení Jaroslav Janeček, Martin Janeček a Jana Koponíková získalo mezi 31 hlídkami 7. místo. Hlídka II. (ti nejmladší) ve složení Lenka Kodýdková, Tomáš Kohout a Martin Křenek obsadila 29. místo.

 • Na závěr jarního období nás čekala tradiční brigáda. Sběr železného šrotu a starého textilu se letos konal 17. dubna. Náš kolektiv měl stejně jako loni na starosti sběr textilií. Zatímco chlapci sbírali po obci starý textil, který nakládali do Avie a na valníček, dívky se postarali o úklid kolem hasičské zbrojnice. Za sebranou druhotnou surovinu jsme obdrželi 2.000,- Kč.

 • V letošním roce jsme poprvé oslavili svátek sv.Floriána. V sobotu 1. května jsme již od rána rožnili 54 Kg čuníka. Večer při harmonice pak posedělo na třicet členů. O této akci jsme též napsali příspěvek do Hasičských novin (byl uveřejněn v čísle 10).

 • O týden později, tj. 8. května, se konal druhý oficiální nábor nových členů kolektivu MH. Výsledek byl o něco lepší než v loni. Jména tří adeptů jsou: Jan Pavlík, Luboš Plajzner a Dominik Vídl.

 • Vrcholem naší zimní přípravy bylo okresní kolo hry PLAMEN ročník 1998/99 konané dne 22. května v Blovicích. Po podzimním osmém místě v ZPV nás čekal nelehký úkol. O to víc těžší, že v letošním roce tvořilo družstvo jen devět členů: V. Baron, J. Janeček, M. Janeček, L. Kodýdková, T. Kohout, J. Konopíková, M. Křenek, V. Teřl a J. Tomášek. Netradičně jsme na závody odjížděli již v pátek. Po prohlídce sportovního areálu v Blovicích jsme se vydali do místa našeho nocležiště, do Ždáru u Blovic. Večer jsme strávili u ohně opékáním párků, noc pak u počítačových her. Po snídani jsme se přesunuli zpět do místa konání soutěže.

   první disciplínou dne byla štafeta 4x60 m. V první rozběhu nastoupili T. Kohout, J. Konopíková, L. Kodýdková a M. Janeček, ve druhém pak J. Janeček, J. Tomášek, V. Teřl a V. Baron. Časem druhého rozběhu 54,8 s (první 65 s) jsme obsadili 8. místo.

   druhou disciplínou byla štafeta dvojic. Jelikož náš tým nebyl úplný, mohli jsme postavit pouze jedno družstvo. Zde nastoupili: J. Konopíková, V. Teřl, J. Tomášek, J. Janeček a V. Baron. Bezchybný výkon a čas 60,5 s znamenal 2. místo. V letošním roce se jednalo o naší nejlépe provedenou disciplínu.

   třetí disciplínou, kterou byl zásah s ruční džberovou stříkačkou, se zúčastnilo celé družstvo. K prvnímu pokusu jsme nastoupili se džberovkami zapůjčenými od družstva Blovic. Ovšem jedna z nich zrovna moc dobře nefungovala. Proto jsme pro druhý pokus použili nářadí zapůjčené od kolektivu z Dobřan. Při tomto pokusu bylo nářadí v pořádku, ovšem nastali jiné problémy. Tudíž čas 44,8 s v prvním pokusu a 35 s ve druhém znamenal až 9. místo.

   poslední disciplínou byl požární útok. Družstvo soutěžilo ve složení M. Janeček, V. Baron, J. Konopíková, T. Kohout, V. Teřl, J. Tomášek a J. Janeček. V prvním pokusu se nám dostal kamínek do proudnice a čas 39 s nedával velké naděje na zisk dobrého umístění. Pro druhý pokus jsme si zapůjčili proudnice od družstva Blovic. Čas 29,2 s znamenal 5. místo v této disciplíně.

   celkově jsme obsadili 5. místo (z třinácti přihlášených), což je po loňském velkém úspěchu (třetí místo) jen malý ústup z míst nejlepších. Snad to příště dopadne lépe. Výsledky byly letos brzy, neboť byly zpracovány Ing. Milanem Hoffmannem na počítači.

 • Po náročné soutěži nás čekala další. Okrskové kolo mužů v klasické soutěži spojené se soutěží MH v požárním útoku se konalo hned o týden později 29. května v Chlumčanech. Na startovní čáře postupně stanulo pět týmů. Naše družstvo dosáhlo v prvním pokusu času 27,43 s a ve druhém po zaváhání na koši 39,00 s. To v celkovém součtu stačilo bohužel až na čtvrté místo. Soutěž vyhrálo družstvo Chlumčan II., které ovšem mělo spojené přívodní vedení na základně, neboť věkově spadají do mladší kategorie. Dle našeho názoru se ovšem jednalo o nerovný boj a tuto nevýhodu nedokázalo žádné družstvo eliminovat.

 • První prázdninovou sobotu, tj. 26. června, se konal 4. ročník již tradiční soutěže o Pohár starosty SDH Chotěšov. Jako každý rok jsme zde i letos předvedli ukázku své dovednosti. Všichni diváci i soutěžící mohli zhlédnout kvalitně provedený požární útok.

 • Přes prázdniny jsem se pravidelně scházeli každých čtrnáct dnů. Náplní našich schůzek se stala příprava na nový ročník soutěže PLAMEN. Mimo tradičního 3km běhu okolo samoobsluhy jsme se v přípravě na ZPV postupně seznamovali se změnami v pravidlech.

 • I přes přípravu na těžký branný závod jsme nezapomněli na obhajobu již dvojnásobného vítězství v soutěži o Erb SDH Mrtník. Ovšem poslední srpnová sobota, tj. 28. srpna, nezačala vůbec šťastně. Nedostavili se Václav Baron (fotbalové utkání dorostu) a Jiří Tomášek (svatba bratrance). Najednou bylo nemožné postavit soutěžní družstvo, neboť před zbrojnicí postávalo jen šest členů a z nich ještě Lenka Kodýdková nikdy požární útok neabsolvovala. Sedmým členem týmu se nakonec stal (jako již jednou v minulosti) Norbert Vávrovec, který náhodně projížděl kolem nás. Cestou do Mrtníku bylo dost času rozdělit jednotlivé posty v požárním útoku. Věděli jsme, že toto zdaleka není ideální sestava, ale i přesto jsme se pokusili o nemožné, tj. zvítězit potřetí za sebou. Přes veškerou snahu byl první pokus neplatný (nepodařilo se nám nasát). Ve druhém pokusu jsme po menších problémech na koši dosáhli času 24,28 s, což nakonec stačilo na velmi pěkném čtvrtém místě z osmi zúčastněných.

Nahoru


Ročník 1999/2000


 • Do nového soutěžního roku vstupujeme v poněkud oslabeném počtu, ale s velkými ambicemi, neboť náš tým již získal řadu zkušeností, ze kterých bude doufám čerpat.

 • Na ORM (konané 24. srpna) přislíbil náš sbor organizaci Závodu požárnické všestrannosti hry PLAMEN ročník 1999/2000. Záhy započali přípravy. Byla vytipována trať o délce 2,5 km vedoucí převážně po návsi a lesoparkem Sklepní vrch. Předpokládané datum branného závodu je 2. října.

 • Druhou neděli v září se u nás v obci koná tradiční pouť, ovšem ani to nám nezabránilo zúčastnit se v sobotu 11. září druhého ročníku Zbůšské osmy (soutěž pouze s PS 8). Na startu mimo nás stanulo jen družstvo domácích a i přes to bylo velice nelehké obhájit loňské vítězství, neboť jsem opět provedli radikální změnu sestavy. Poprvé stanul na startu Luboš Plajzner a další členové si výrazně prohodili své místa. Takže nakonec jsme na startu stanuli takto: stroj - Jiří Tomášek, savice 1 - Vítězslav Teřl, savice 2 - Luboš Plajzner, koš - Martin Křenek, levý proud - Lenka Kodýdková, rozdělovač - Martin Janeček a pravý proud - Jana Konopíková. Přes velké obavy se první pokus odvíjel velice slibně, ale přivřená proudnici na levém proudu znamenala konec nadějí a nakonec i zničení jedné hadice C. Ve druhém pokusu jsme vsadili na jistotu a i přes drobné potíže na přívodním vedení jsme dosáhli času 32,76 s, což znamenalo zisk 1. místa a obhájení loňského vítězství.

 • O den později, tj. 12. září, se ve Dněšicích konalo školení vedoucích mláděže okresu PJ a bylo na něm dohodnuto nejen datum ZPV (potvrzeno 2. řijna), ale i to, že se mimo branného závodu poběží také štafeta požárních dvojic.

 • V rámci příprav na ZPV jsme se zúčastnili v neděli 26. září již IV. ročníku branného závodu jednotlivců v Chodské Lhotě (DO). Z celkového počtu deseti nominovaných závodníků nás nakonec reprezentovali k velké škodě jen tři: Jana Konopíková (kat. 8), Martin Křenek (kat. 4) a Vítězslav Teřl (kat. 9). I přes tak malou účast našeho sboru jsme za sebou zanechali výsledky, na které se jen tak nezapomíná. Nejprve Martin dosáhl času 24:30 (mm:ss) se 3 trestnými minutami (dle očekávání za střelbu) a s náskokem téměř pěti minut jasně zvítězil ve své kategorii (1. ze 4). Druhá se na start postavila Jana, která bohužel dnes neměla svůj den a časem 24:23 s 5 trestnými minutami (jednotlivci - 1, nečekaně za střelbu - 3, uzlování - 1) obsadila ve velice silně obsazené kategorii 16. místo (z 21). Třetí do boje zasáhl již za deštivého počasí Víťa a předvedl něco, o čem jsme pouze v duchu snili. Svůj vynikající běh, při kterém se ani jednou při náročném výběhu kopce nezastavil, podpořil bezchybností na všech stanovištích a v cíli z toho byl neuvěřitelný čas 13:58. Jak se později ukázalo stanovil Víťa tímto časem nový rekord soutěže (minulý zlepšil o 1:34) a zvíce jak minutovým náskokem se stal nejen vítězem své kategorie (1. z 22), ale i absolutním vítězem závodu, ve kterém na startu stanulo celkem 99 závodníků. Za tento úspěch si přivezl putovní trofej nejlepšího jednotlivce, která poprvé opustila Chodskou Lhotu. Za vítězství si navíc Martin s Víťou odvezli medaile a finanční odměnu 150 Kč.

 • O týden později, tj. 2. řijna, nastala dlouho očekávaná chvíle podzimní části hry PLAMEN. Náš tým ovšem stihlo nečekané oslabení v podobě neúčasti Václava Barona (nemocen - stehy na krku a břiše), nachlazení Jiřího Tomáška (ten se nakonec závodu i přes své zdravotní potíže zúčastnil). Naše družstvo tudíž nastoupilo v dosti nezvyklém složení. Zkušené Vítězslava Teřla, Jaroslava Janečka, Jiřího Tomáška a Janu Konopíkovou doplnil Martin Křenek. Při první disciplíně dne, kterou byla štafeta požárních dvojic bylo naše oslabení velice citelné, neboť běžecká výkonnost Martina i přes jeho veškerou snahu nemohla Vencu nahradit. Navíc vzniklá nervozita zapůsobila i na zbytek týmu a došlo ke dvěma prohřeškům proti pravidlům. Nejprve v první dvojici Víťa předčasně vyběhl a poté ve druhé dvojici si Jana nedopatřením šlápla na hadici. Potrženo, sečteno, výsledný čas 77,2 s znamenal až 9. místo. I přes tento menší nezdar jsme se s chutí pustili do druhé disciplíny, závodu požárnické všestrannosti. Obávaná disciplína ZPV - střelba nedopadla vůbec špatně. Pouze 6 chybných zásahů (3 Jana, 2 Martin, 1 Víťa), na kterých se částečně podepsali nekvalitní vzduchovky byl dobrý základ. Dále náš tým dokázal poprvé všechny ostatní stanoviště zvládnout bez sebemenšího zaváhání. Navíc k tomu přidal nejlepší běžecký čas trati (znalost domácí trati se ukázala velkou výhodou). Jak se nakonec ukázalo tento výkon znamenal pro naše borce 2. místo. Velký obdiv po tomto závodě patřil hlavně Martinovi, který byl po celou dobu závodu Víťou popoháněn a hecován k rychlejšímu běhu, neboť právě on jako nejmladší z týmu má nejhorší čas na 3 Km (ztráta na Járu téměř 8 minut). V součtu obou disciplín nám patří 5 - 6. místo, což nakonec není až tak špatný vklad do jarní části hry PLAMEN.

 • Tradiční posezení na závěr roku se konalo v pátek 17. prosince. Účast byla velmi dobrá, z 12 pozvaných (11 MH + 1 dorostenec) se nakonec dostavilo deset členů. Většina z nich si ihned zaplatila členské příspěvky na rok 2000, doufáme jen, že se nebude opakovat situace z minulého roku, kdy nastal nečekaně velký úbytek členů. Po hodnocení naší celoroční činnosti starostou sboru a trenérem došlo k vytýčení cílů na příští rok. Hlavním úkolem je příprava a snaha o dobré umístění na jarní části okresního kola hry PLAMEN. Dále následují ostatní více či méně důležité soutěže a tradiční sběr starého textilu. Po malém občerstvení následovala diskuse, při které padali i zajímavé podněty. K tradiční návštěvě plaveckého bazénu se přidala snaha napřesrok vytvořit družstvo dorostenců.

 • V době Vánočních prázdnin jsme v úterý 28. prosince navštívili plavecký bazén v Plzni na Slovanech. Výpravu dvanácti lidí tvořili mimo jiné i MH: Jana Konopíková, Václav Baron, Martin Janeček a Vítězslav Teřl.

 • Do magického roku 2000 vstupujeme s mnoha nadějemi a změnami. V prvé řadě se v letošním roce nekoná zimní tréninková pauza, ale naopak jsou tréninky stanoveny hned od 1. ledna na každý pátek od 16.30 hodin. Též máme nového asistenta trenéra. Stal se jím Ladislav Hoffmann, který nás bude trénovat každý lichý týden, neboť náš trenér Milan Hoffmann nemůže dojíždět z Plzně, kde bydlí, tak často. Při vybírání členských příspěvků dochází k odchodu Tomáše Kohouta a další členové i přestože zaplatili se na tréninku zatím neobjevují.

 • Stejně jako v loňském roce začínáme svou soutěžní sezónu již v zimním měsíci. Konkrétně 5. února v Dobřanech na XIV. ročníku zimní soutěže kolektivů MH o putovní "Pohár SDH Dobřany". Závodu se letos zúčastňujeme v tomto složení. Hlídka I.: Martin Křenek, Vítězslav Teřl a Jiří Tomášek. Hlídka II.: Lenka Kodýdková, Jana Konopíková a Luboš Plajzner. V soutěži, ve které rozhoduje jediná disciplína (uzlová štafeta) nám tato opět nevychází a po jinak skvělém výkonu obsazuje hlídka I. 24. místo a hlídka II. 27. místo z 30 zúčastněných družstev.

 • Po roce jsme se též vrátili na Jarní soutěž MH do Nýrska. Ta se v letošním roce konala 25. března. Přestože jsme původně nominovali devět členů, odjelo nás pro nemoc Jany a Dominika a Václavův dorostenecký fotbalový zápas jen šest, což znamenalo vytvoření jen dvou týmů. V kategorii I. (8.-9. třída) nás reprezentovali Jaroslav Janeček, Vítězslav Teřl a Jiří Tomášek. Opět se zkušení závodníci nevyhnuli několika zaváhání, střelba (každý se trefil jen jednou) a kuželky (Víťa nesrazil nic) nedopadli podle předpokladů. Naproti tomu obě štafety (do trojúhelníku i hadicová) dopadli na výbornou. V závěru to ale znamenalo zlepšení loňského třetího místa, neboť toto družstvo obsadilo celkově 2. místo ve své kategorii. V kategorii III. (1.-4. třída) za nás nastoupili Martin Křenek, Luboš Plajzner a Lenka Kodýdková. Tento tým přijel do Nýrska hlavně sbírat zkušenosti. V průběhu soutěže se ale ukázalo, že i tento tým je velmi dobře připraven. Trojice se výborně doplňovala, při zaváhání jednoho druhý předvedl neočekávaný výkon. Martin předvedl tři dobré zásahy při střelbě, ale kuželku nesrazil ani jednu. Naproti tomu Lenka srazila šest kuželek, ale šplh byl nad její síly. Luboš jako jediný nováček na této soutěži podával vyrovnané výkony až na malé zaváhání na technických prostředcích.Tato souhra nakonec našemu družstvu vynesla 1. místo v této kategorii. Spokojenost s výsledky byla velká, škoda jen, že jsme nemohli postavit i družstvo v kategorii II. a bojovat tak o zisk putovní trofeje.

 • Při každoročním sběru hadrů a starého železa, který letos připadl na xx. března, jsme se museli obejít bez nejstarších členů, neboť ty se účastnili fotbalového soustředění. Přesto zbylí členové (Lenka Kodýdková, Jana Konopíková, Martin Křenek a Luboš Plajzner) dokázali s podporou manželů Hoffmannových sebrat staré hadry v celkové hodnotě x.000,- Kč.

 • I přes nepřízeň počasí se členové našeho kolektivu MH zúčastnili turistického pochodu Chotěšovská "30", který se letos konal xx. května. Xx zdolal trasu xx Km.

  A již tu máme nejnabitější měsíc tohoto roku - červen.

 • Hned v úvodu měsíce, 3. června, se hasiči spolupodíleli na Dětském dnu, který se konal tradičně v lokalitě Chotěšovského jezu. Při cestě pohádkovým lesem bylo možné mimo jiné spatřit Jardu Janečka a Víťu Teřla jako představitele pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký. V samotném areálu probíhala pro děti soutěž se džberovými stříkačkami. Vítěz obdržel lízátka. Zde se zapojili Martin Janeček, Lenka Kodýdková, Jana Konopíková, Jaroslav Koch, Martin Křenek a Luboš Plajzner. Na závěr celé akce předvedlo naše družstvo požární útok z CAS25.

 • O týden později na nás čekalo vyvrcholení letošní sezóny - Jarní část okresního kola hry Plamen ročník 1999/2000, konaná ve Stodě. Ovšem již v pátek jsme zavítali do sousední obce na obhlídku stadiónu a věnovali se tréninku přímo v dějišti soutěže. I přesto, že jsme to měli na stadión ve Stodě ze všech přihlášených družstev nejblíže, dorazili jsme v sobotu 10.června jako první a šli se zaregistrovat a vyzvednout startovní číslo, které odpovídalo našemu loňskému umístění v ZPV. Nikdy předtím jsme neměli takto nízké číslo (2) ihned za největším favoritem ze Spáleného Pořičí. Stejně jako vloni se závodu zúčastňujeme jen v počtu devíti.

   první disciplínou dne je štafeta 400m CTIF (letos se tato disciplína poběží na okrese Plzeň - Jih poprvé). Štafety se zúčastňuje celé družstvo a to takto: V. Baron (žebříková stěna), M. Křenek (volný úsek), M. Janeček (hadicový vazák), L. Kodýdková (volný úsek), L. Plajzner (stojany s laťkou), J. Konopíková (lehkoatletická překážka), J. Tomášek (RHP), J. Janeček (volný úsek) a V. Teřl (hadice). V prvním pokusu dochází téměř ke zranění Vaška, který sklouzl po navlhlé žebříkové stěny, přes malé zaváhání štafeta pokračuje dále. K dalšímu menšímu zaváhání dochází ve chvíli, kdy Jirka až na podruhé uchopí RHP. Přes nervozitu z prvního vystoupení pro nás v neznámé disciplíně dosahujeme času 86 s, což po prvních pokusech znamená 4. místo. Ve druhém pokuse není vidět žádné chyby, přesto je čas o malinko horší (87 s). V hodnocení této disciplíny jsme obsadili 4. místo.

   druhou disciplínou dne je štafeta 4x60 m. Od této disciplíny očekáváme vynikající výsledek, neboť právě na tuto disciplínu byl zaměřena naše jarní příprava (menší obavy máme jen z předávek, neboť při naší přípravě se zkoušeli pouze jednotlivé úseky štafety). K prvnímu rozběhu nastoupila pro nás nezvykle lepší čtveřice a ve složení V. Baron (kladina), J. Konopíková (příčné břevno), J. Tomášek (RHP) a V. Teřl (hadice) sváděli více jak vyrovnaný boj s favority ze Spáleného Pořičí (ještě 15m před cílem jsme dokonce vedli). Výsledný čas 49,5 s i přes očekávanou porážku plně uspokojil naše představy. Ve druhém rozběhu se představili naše naděje: L. Plajzner (kladina), L. Kodýdková (příčné břevno), M. Křenek (RHP) a M. Janeček (hadice). I na nich bylo vidět, že příprava udělala své a jejich čas 56,6 s též splnil trenérovy představy. Časem prvého rozběhu 49,5 s jsme obsadili 3. místo. Nakonec se před nás dostalo ještě družstvo ze Žákavé.

   poslední disciplínou byl již tradičně požární útok. Družstvo ve složení J. Janeček (stroj), J. Tomášek (savice), V. Teřl (savice), M. Janeček (koš), J. Konopíková (levý proud), V. Baron (rozdělovač) a L. Kodýdková (pravý proud), nastoupilo úplně první a pouze k jednomu pokusu (důvodem byla fotbalová utkání v Přešticích a v Mantově, ke kterým měli nastoupit čtyři členové našeho družstva.) Pokus nedopadl dle našich představ (projevila se velká nervozita, neboť předpokládaný odjez fotbalistů se protáhl o celou hodinu). Námi dosažený čas 49 s znamenal v této disciplíně až 9. místo.

   celkově jsme obsadili 4. místo (z osmnácti přihlášených), což je opět skvělé umístění do naší sbírky (k loňskému 5. a předloňskému 3. místu). Po závodě jsme byli trochu zklamáni, neboť k zisku bronzové medaile chybělo tak málo (porazit v PÚ družstvo Dnešic - nakonec se to o 1,5 s nepodařilo). Výsledky byly letos (stejně jako vloni) rychle zpracovány našim trenérem Ing. Milanem Hoffmannem na počítači. K diplomu jsme obdrželi i 5 Ks triček s hasičkou tématikou, které si rozdělili mladší členové (starší obdrželi od trenéra za svůj výkon náhradní ceny).

 • Následující týden (17. a 18. června) se náš trenér zúčastnil jako rozhodčí oblastního kola hry Plamen a dorostu konané z části ve Stodě (běžecké disciplíny a útoky) a z části v Hradci u Stoda (ZPV a testy).

 • To ovšem v tomto měsíci nebylo zdaleka všechno. Další sobotu, 24. června, se totiž konal 2. ročník Poháru starosty SDH Chotěšov pro Mladé Hasiče. Poháru se zúčastnilo rekordních 15 družstev. Soutěžilo se v disciplíně požární útok, kategorie starší dle směrnic hry Plamen. Vítězství si tentokráte odvezlo družstvo Chlumčan (29,0 s), naše družstvo ve složení obsadilo časem 30,2 s celkově 5. místo (jednalo se o takovou malou náplast za náš požární útok na okresním kole). Ovšem i zde se projevovala velká nervozita a tak úplně nevyšel pokus třetímu z oblastního kola družstvu Střážova (čas 39,0 s, 8. místo) a ještě hůře dopadl druhý z oblastního kola družstvo Chodské Lhoty (neplatný pokus, 10. místo). Tři družstva byla bez ohledu na čas přesunuta na konec výsledkové listiny, neboť při jejich pokusech došlo k předem nahlášenému porušení směrnic (použití dospělého strojníka). Tyto družstva přijela hlavně sbírat zkušenosti.

 • V období letních prázdnin jsme se scházeli na trénink jednou za dva týdny a již jsme pomalu započali přípravu na nový ročník hry PLAMEN. Hlavní důraz, jako již v minulých letech, byl kladen na nácvik závodu požárnické všestrannosti. Mimo tradičního nácviku jednotlivých stanovišť braného závodu jsme letos změnili trať pro nácvik vytrvalosti. Místo obíhání náměstí (9 koleček = cca 3 Km), kde se nám občas pletou lidi do cesty a svou přítomnosti ruší běžce, jsme zvolili poklidné prostředí lesoparku Kalaberk - Sklepní Vrch (cross country na cca 2,5 Km). Jedná se o stejnou trať, která se běžela v loňském roce při ZPV okresního kola hry PLAMEN.

 • I když se již tradičně v závěru konají různé soutěže v požárním útoku (Mrtník a Nová Ves - letos opět ve stejném termínu: sobota 26.8.), v letošním roce jsme se bohužel ani jedné z nich nezúčastnili, přestože jsme obhajovali 4. místo z Mrtníka a dokonce 1. místo ze Zbůchu (zde jsme zvítězili i před dvěma lety). Důvodem naší nepřítomnosti se stal přechod starších členů mezi dorostence, nejen v našem kolektivu, ale i ve fotbale, kde podzimní kolo jejich soutěže začalo ještě před koncem prázdnin (tedy v již výše zmíněnou sobotu). S odchodem těchto opor (Václav Baron, Ondřej Cingroš, Jaroslav Janeček, Vítězslav Teřl a Jiří Tomášek) došlu k poklesu aktivních členů našeho kolektivu MH pod počet potřebný k realizaci požárního útoku (tj. 7 členů).

Nahoru

poslední aktualizace: 31.12.2000


Zpět na titulní stranu