Štafeta požárních dvojic

Úvod - složení soutěžního družstva

NahoruMateriální zabezpečení


Nahoru


Popis dráhy


 • 2 m od startovní čáry je hadice C v kotouči spojkami vzad a vlevo od ní je položena proudnice C (viz obrázek)

 • 20 m od startovní čáry je umístěn hydrantový nástavec s přechodem, 9 m od něj je vyznačena čára pro odložení proudnice a 15 m od hydrantového nástavce je vyznačena meta (např. praporkem).

Nahoru


Provedení štafety požárních dvojic


 • Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se na startovní čáru.

 • První dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci. Jeden z nich rozvine hadici a připojí ji na hydrantový nástavec. Druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží (nikoliv odhodí) ji tak, aby kteroukoliv svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní ve směru k metě. Po skončení činnosti oba oběhnou metu a vrátí se na startovní čáru.

 • Po návratu první dvojice za startovní čáru vybíhá dvojice druhá. Oběhne metu a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, přeloží jednou hadici a odpojí ji od hydrantového nástavce. Neodpojení proudnice nebo hadice členem družstva, který hadici překládá se hodnotí jako chybné - 10 tb. Druhý bez pomoci musí hadici úplně svinout do dosažení úrovně hydrantového nástavce. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než průměr kotouče hadice. Hadici lze začít svinovat až po jejím přeložení prvním členem z dvojice. Při překládání hadice nesmí druhý člen prvnímu žádným způsobem pomáhat, překládanou hadici nesmí tedy ani držet (provlékání či přehazování hadice jakýmkoliv způsobem pod kteroukoli z částí těla závodníka, je zakázáno). Po skončení činnosti se oba vrací s nářadím zpět za startovní čáru. Pokus skončí proběhnutím posledního závodníka s nářadím cílem (nářadí se v cíli neodhazuje). Opustit prostor startu může družstvo až na pokyn rozhodčího, který provede kontrolu správně svinuté hadice.

 • Každý člen soutěžního družstva musí oběhnout metu a musí se podél hadicového vedení pohybovat po levé straně tak, aby bedení měl po pravé ruce. Pokud se při cestě k metě rozpadne kotouč hadice před dosažením úrovně hydrantového nástavce, musí ho soutěžící opět svinout, teprvé poté může v činnosti pokračovat.

Nahoru


Počet rozhodčích


  1 rozhodčí disciplíny
  1 startér
  4 pomocní rozhodčí
  6 časoměřičů
  1 zapisovatel

Nahoru


Hodnocení


  Základem pro hodnocení je čas naměřený od zadání signálu startéra do proběhnutí posledního závodníka cílem. K tomu se připočítavají tresné sekundy za každý případ:

 • za pomoc při svinování hadic - 10 sekund

 • předčasné vyběhnutí člena kromě velitele - 10 sekund
  (předčasné vyběhnutí velitele se hodnotí jako předčasný start - každá štafeta je při druhém chybném startu svého velitele diskvalifikována)

 • nesvinutí rozpadnutého kotouče (tj. mezi startovní čárou a hydrantovým nástavcem) - 10 sekund

 • nerozložení hadice tak, aby proudnice (jakákoli její část) ležela nejméně na vyznačené čáře - 10 sekund

 • nesprávné napojení hadice na hydrantový nástavec - 10 sekund

 • nesprávné spojení hadice a proudnice - 10 sekund

 • neoběhnutí mety - 10 sekund

 • neúplné svinutí hadice do dosažení úrovně hydrantového nástavce (tj. mezi metou a nástavcem) - 10 sekund

 • hození hadice nebo proudnice - 10 sekund

 • chození po nesprávné straně hadicového vedení (za každý případ) - 10 sekund

 • nesprávné svinutí hadice (dvojité přeložení, delší konce než průměr hadice) (za každý případ)- 10 sekund

 • nesprávné odpojení proudnice nebo hadice od hydrantového nástavce (odpojení jiným členem družstva, než který má tuto činnost předepsánu) (za každý případ) - 10 sekund

Nahoru

poslední aktualizace: 20.8.1999


Zpět na titulní stranu