Členové kolektivu

Jedeme do kina

Jeli jsme na film „ Limonádový Joe " , který se promítal v dobrušském kině. Většinou jsme se smáli a tak film uběhl rychle. Když jsme přijížděli k domovu dohodli jsme se, že se do kina znovu vypravíme.

Dny Karpatsko - dukelské operace

Tyto dny jsme si připomněli besedami ve škole a filmy, které jsme společně shlédli. Dne 6. října slavíme Den ČSLA .

Připravujeme se na branný závod

Kviz a zase kviz a pořád nám to nejde, zase jsou dvě chyby ostatní už je nacvičené. Scházíme se každý den, takže všechno jde kromě kvizu.

Branný závod

Po dlouhých přípravách jsme v 7 hodin ráno vyjeli do Kostelce. Převzali jsme číslo a odevzdali kroniku. Potom jsme měli dost času, tak jsme šli do pohostinství, tam jsme se usadili ke stolu a hráli jsme „ flašku " , kterou jsme vyhrabali na smeťáku. Po chvíli jsme zahlédli paní Povolnou s Jiříkem a tak jsme šli na kviz, ale udělali jsme tam chyb až to hezký nebylo. Jinak jsme běželi docela dobře, ale kus cesty před cílem Jitku bolelo břicho a tak ji Petr za sebou táhnul. Když to viděla zdravotnice jak se drží za břicho, tak ji nechtěla pustit dál, že prej to má od srdce. Až na to, že to měla na druhý straně. Asi za týden nám přišlo, že jsme třetí. Hlavně, že jsme porazili Sedloňováky.

Sbíráme starý papír

Zase jsme se po dlouhé době sešli všichni v klubovně. Dohodli jsme se, že půjdeme na starý papír. Doma jsme na sebe hodili domácí hadry, popadli trakaře a vyrazili do vsi. Zpátky jsme se měli vrátit v 5 hodin u klubovny. Podmínka - plný trakař, nebo se neukazuj. Tak jsme sebrali 400 kg papíru.

Obří slalom

Naše oddílová rada se dohodla, že uspořádá obří slalom. Kronikářky vyrobily plakáty a vyvěsily je po celé vesnici. V určený den se na stráni u Kuchyněk sešlo 22 závodníků. Jako pořadatelé jsme je rozdělili do kategorií. Závody proběhli zcela klidně. Závodníci byli nad míru spokojeni. Potom se mezi chlapci losovalo a vylosovaní museli vítěze vytáhnout až na kopec. Lyžovalo se i po tmě. Rozešli jsme se pod heslem „ Za rok zase! "

Slunce, seno, jahody

O jedné schůzce jsme se dohodli, že pojedeme do kina. Jitka s Alenou navrhovali na „ Slunce, seno, jahody " , protože to už viděli a říkali, že je to bezvadný film. Tak že jedem! Film se nám moc líbil.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *