coval z tohoto článku krátký referát. Potom jsme referáty postupně přednášeli. Nakonec jsme si upřesnili své vlastní poznatky. Z této schůzky jsme měli všichni velké ponaučení.

Setkání s důchodci


Paní Povolná nám rozdala básničky a oznámila nám, že v neděli mají setkání důchodci. V neděli jsme nejdříve přednesli básničky. A potom bývalý ředitel školy v Bystrém pan Dymák promítal diapozitivy z cesty po Sovětském svazu. Všem se program líbil.

Beseda se členy LM z Adastu Dobruška

Ve škole pořádala pionýrská skupina besedu se členy LM. Všichni členové našeho oddílu se zúčastnili. Na besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o vzniku a činnosti LM. A protože členové LM na naší besedě byli pracovníci ADASTu v Dobrušce byli obohaceni i o další vědomosti. Beseda se nám líbila.

Vítání občánků

Jako každoročně proběhlo v naší obci vítání nových občánků naší vesnice. Na tomto vítání jsme přednášeli básničky o dětech, rodině a životě. Myslím, že se naše vystoupení všem líbilo, protože ani jeden z malých občánků na nás nekřičel.

Sběr starého papíru

Rozhodli jsme se, že se sejdeme a objedeme vesnici a začneme sbírat papír. Leoš, Pepa a Alena vzali káry a vyjeli jsme. Sebraný papír jsme vozili k Drutce na rampu pod střechu odkud ho měl pan Andrš odvézt do sběrny. Za ohromné množství papíru jsme dostali 580 korun. Za tyto peníze si chceme koupit míč na fotbal a na vybíjenou.

Podél Zlatého potoka

Když jsme připravovali oheň míru, potřebovali jsme pneumatiky a tak ze staré zkušenosti jsme tuto akci spojili s výletem. A tak jsme ráno vzali káru a vyrazili jsme. Procházeli jsme údolím Zlatého potoka a sbírali, bohužel pneumatiky přímo v potoce. Když jsme je posbírali, měli jsme dobrý pocit, že jsme udělali něco pro přírodu a že jsme uskutečnili dobrý výlet.

Čištění koupaliště

V sobotu ráno jsme se sešli u požární zbrojnice odkud jsme odjeli Tatrou na koupaliště. Tam jsme si cvičně zkusili útok a pak začali s čištěním. Všechny dlaždice jsme projeli proudem vody a kartáčema na holi. Celé čištění jsme měli s pomocí velkých požárníků hotové za dopoledne, takže jsme se pořádně hladoví dostavili včas domů na oběd.

Opočno

Už ráno, když jsme nastupovali do autobusu, viděli jsme, že nebude pěkné počasí. Když jsme přijeli do Opočna nejdříve proběhla soutěž jednotlivců, kde jsme se umístili dobře. Potom jsme dostali pořadí disciplín. Nejdříve jsme šli na uzle, které dopadli celkem dobře. Potom na džberovky, kde jsme nedopadli moc slavně. A potom následovala štafeta požárních dvojic. No a nejobávanější disciplíny štafeta a útok, ale ty dopadli překvapivě. Nakonec jsme se umístili na 1. místě.

Okresní kolo

Pátek
Protože bylo nepříznivé počasí, přijelo nás do Rychnova jenom pět. Odběhli jsme si branný závod, u kterého se nám nepovedl granát. Ale i přesto jsme v branném závodě skončili druzí.

Sobota

V sobotu jsme do Rychnova přijeli už všichni. Nejdříve běhali jednotlivci, kde se Honza umístil na 3. a Alena na 2. místě. Hned potom jsme nastoupili na požární dvojice, tam jsme byli druzí. Potom jsme šli na štafetu 4 x 60 , tam jsme zvítězili. Další disciplínou byli uzle, kde jsme skončili opět první. A zbývaly ještě dvě disciplíny útok a džberovky, ale i v těchto jsme zvítězili. Celkově jsme tedy byli první a myslím, že budeme poctivě reprezentovat náš okres.

Nácvik na krajské kolo

Celých čtrnáct dní každý den poctivě nejméně jednu a půl hodiny trénujeme. Věříme, že se nám


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *