Výroční schůze

V sobotu v pět hodin začala ve škole výroční členská schůze. I my jsme měli na této schůzi svůj program. Po našem programu následovalo občerstvení. Byl guláš a zákusky, a protože jsme se pořád někde pletli, byli jsme vyhoštěni ven. Guláš jsme dostali mezi posledními. Zlobili jsme se, ale po chvíli nás to přešlo, protože pan Dusílek promítal. V deset hodin nás už poslali domů, že už s námi nic nechtějí mít. A tak s velkou nechutí jsme šli domů.

Beseda s důchodci

Na této besedě jsme recitovali básničky. Pak paní Čtvrtečková, kronikářka naší obce četla příběhy z kroniky. Když je přečetla, rozvinula se diskuse na téma Božena Němcová. Důchodci nám vyprávěli o jejích knížkách, které jsme ani neznali. Beseda skončila v šest hodin.

Hurá na návštěvu

Z minulé návštěvy si přírodovědci ze Sněžného odnesli mnoho poznatků, a proto nás také pozvali na návštěvu. Sešli jsme se u klubovny, kde sněženští přírodovědci chovají své čtyřnohé kamarády. Pak nám ukázali, kam chodí hledat vzácné rostliny a zvířata. Ukázali nám, kde jsou ve Sněžném netopýři, žáby a ještěrky. Protože bylo hezky, viděli jsme zelenou a hnědou ještěrku. To už jsme se vraceli ke klubovně. Blížil se pomalu večer. Pak se mezi námi objevili buřty. Zakousli jsme se do nich s velkou chutí, protože jsme od oběda nejedli. To už jsme se museli zvednout, i když se nám moc nechtělo, protože u ohně bylo teplo, ale hlavně veselo. Domů jsme dorazili s velmi dobrou náladou.

Koupaliště nás volá

Byl krásný slunečný týden. Na tuto sobotu byla určena brigáda na koupališti. V osm hodin jsme se sešli u hasičárny, odkud jsme odjeli na koupaliště. Koupaliště bylo skoro vypuštěno. Na brigádu se dostavili i pionýři z Náchoda, kteří tu mají každý rok postavený tábor. Když jsme koupaliště dočistili, začali jsme po sobě stříkat, tak že jsme vypadali jak hastrmani. Doma se nám smáli, a pak nadávali, ale my jsme si z toho nic nedělali.

Výlet

V sobotu jsme se vydali na prohlídku pevnosti Dobrošov. Ráno u půl osmé jsme se vydali na cestu k autobusu na Hrádek. Asi v deset hodin jsme dorazili na Dobrošov. Při prohlídce jsme prolezli každou chodbičku, kterou jsme viděli. Po prohlídce jsme si dali každý limonádu a vydali jsme se na cestu zpět. Cesta zpět nebyla jednoduchá. Každý v sobě měl limonádu nebo dvě, a tak se nám nechtělo, zvlášť když se šlo pěšky. Po dlouhé únavné cestě jsme přeci dorazili domů.

Oheň míru

Lampiónový průvod vyšel v osm hodin od čekárny. Průvod však vypadal jako pár světlušek, protože bylo málo dětí. Hranici jsme zapálili, když došli na Bučinu. Z Bučiny jsme také viděli, kde pálí ohně míru. V Bačetíně, Ohnišově, ve Valu . Když se hranice rozhořela, házelo se košťaty. Skoro každý běhal po poli a házel koště. Asi v jedenáct hodin se do ohně naházely libarovky. Byla velká radost, když začaly bouchat. To už se hranice rozpadala a dohořívala. S krásným pocitem jsme se rozešli domů.

Sběr papíru

Ve středu, kdy máme většinou schůzky, nás paní Povolná upozornila na sběr papíru. Protože byl slunečný den, sebrali jsme se a rozdělili na 4 skupiny. Vzali jsme vozíky a rozjeli se po vsi vybírat starý papír do sběru. Papír jsme vozili na prkna k faře. Do hodiny jsme měli sběru, že jsme usoudili, že to stačí. S pocitem dobře odvedené práce jsme se rozešli.

Cikánské toulky

Ve škole jsme obdrželi plakát na Cikánské toulky. Připíchli jsme ho na naší nástěnku. Pak jsme se dohodli, kdy půjdeme do Ohnišova. Protože byli závody v Jaroslavi, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna jela do Jaroslavi, druhá šla do Ohnišova. Když jsme se večer sešli, domluvili jsme se, že ani jedna skupina nezahálela. Všechny bolely nohy: některé míň, některé víc.

Kvasiny

Ráno jsme se sešli u čekárny. Počasí nám nepřálo, už od příjezdu pršelo. Slavnostní nástup se proto nekonal. Po chvíli Hana přinesla náš rozvrh. Nejdříve jsme šli na džberovky. Pak jsme se přemístili do míst, kde se běhala štafeta požárních dvojic, pak na uzle, štafetu a jako poslední bonbónek


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *