- místní kronikářka nám vyprávěla o díře, která se nachází v místech, kde stál hrad. Ta díra byla velice hluboká a předpovídá se, že je to nějaká chodba.
- p. Dusílek promítl zajímavé filmy o dávných hvězdách filmového plátna.

Dětský karneval


Dvacátého osmého února se konal u nás v Bystrém dětský karneval, při kterém nesmí správný požárník chybět. My jako správní požárníci jsme se dostavili všichni. Užili jsme si mnoho smíchu a legrace a ani nám se nechtělo domů.

Navštěvujeme místní pohostinství

Navštěvujeme ho za účelem podívat se na různé filmy, které by nás měli rozesmát a také nás rozesmáli. Promítání těchto filmů se konalo 10. 3. 1988 a byly promítnuty amatérským filmařem Jaroslavem Dolečkem. Moc jsme se pobavili.   
 
Národní směna

Národní směny v naší obci jsme se zúčastnili i my mladí požárníci. Upravovali jsme okolí požární zbrojnice a jiných veřejných prostranství v obci.

Oheň míru

Jako již každoročně jsme i letos 30. 4. 1988 pálili oheň míru. Už od pondělka kluci z našeho oddílu stavěli na Bučině hranici. V sobotu v 8 hodin večer jsme se sešli u autobusové zastávky, kde začal lampiónový průvod. Když všichni dorazili na bučinu, kluci podpálili hranici. Hned jsme si začali shromažďovat lybarovky, které kluci nakonec házeli do ohně. Domů jsme se rozešli asi o půl jedenácté.

Příprava na obvodové kolo

Už od poloviny dubna se připravujeme na obvodové kolo hry „ Plamen " , které se bude konat 14. 5. 1988 v Dobrém. Scházíme se každou středu a pátek. Když není zrovna nejlepší počasí, chodíme do klubovny, kde vážeme uzle. Jindy chodíme ven. Běháme štafetu 4 x 60 m, štafetu požárních dvojic, děláme džberovky a požární útok. Jelikož nám z družstva odešli 4 nejlepší členové, musíme více makat. Od paní Povolné jsme se dozvěděli, co si máme vzít sebou a v kolik hodiny vyrazíme.

Dobré

Ráno jsme se sešli v 7 hodin u čekárny. Asi za půl hodiny přijel autobus. Byl plný, takže jsme museli celou dobu stát. Počasí nám přálo, už od příjezdu svítilo slunce. V 9 hodin se konal slavnostní nástup. Vylosovali jsme si číslo 11. Za chvíli přinesl p. Dusílek náš rozpis. Nejdříve na džberovky. Pak jsme se přesunuli na místo, kde se běhala štafeta 4 x 60 m, pak na požární útok, uzle a nakonec přišla na řadu štafeta požárních dvojic. Celkově jsme obsadili 2. místo.

Příprava na okresní kolo

Hned po obvodním kole jsme zahájili novou přípravu na kolo okresní. Scházeli jsme se nejméně dvakrát týdně a trénovali. Museli jsme si po dlouhé době zopakovat kviz, značky, střelbu a hod granátem. Pilně jsme trénovali i ostatní disciplíny. Ve středu jsme se dozvěděli, že se pojede najisto pod stany. Začali jsme se dohadovat, kdo bude mít jaký stan a s kým bude spát. Ten den jsme toho už moc neudělali.


Zkoušky odbornosti

Zkoušky provedli p. Josef Netík a p. Josef Dusílek, předseda ZO SPO Bystré.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *