me si, že jsme se připravili na branný závod docela dobře.

Branný závod

Branný závod se uskutečnil dne 24. října v Bystrém. Sešli jsme se v 8 hodin v budově na koupališti. Ohřáli jsme se a šli se podívat ke startu. V 10 hodin se konal slavnostní nástup, kde jsme si vylosovali startovní číslo 12. Celý závod probíhal docela dobře. První hlídka se umístila na 2. místě a druhá na 8. místě

Výroční členská schůze

Dne 27. listopadu 1987 se měla konat Výroční členská schůze. V pondělí nám p. Povolná rozdala básničky, které jsme se měli naučit. V pátek v 7 hodin jsme se sešli v naší klubovně, kde jsme si je naposledy předříkali. Po zahájení výročky nastal čas, kdy jsme měli vystoupit se svým programem. Básničky jsme přednesli bez jediné chyby. Po desáté hodině nám p. Povolná řekla, že je na čase, abychom šli domů. A tak jsme se s velkou nechutí rozešli.

Schůzka

Dne 8. ledna jsme se sešli v naší klubovně a s p. Dusílkem jsme si ověřili naše znalosti. Zopakovali jsme si topografické značky, kviz a popovídali jsme si o našich funkcích v oddílu. Nakonec nám p. Dusílek sdělil, že v sobotu 16. ledna pojedeme bruslit na zimní stadión do Nového Města nad Metují.

Jedeme bruslit

Šestnáctého ledna jsme tedy vyrazili autobusem v 11 hodin do Nového Města nad Metují na zimní stadion, ale neměli jsme to moc lehké. Jelikož za prvé nás vezl Petr Pitaš, známý řidič přísnosti a za druhé, protože nejsme žádní svatouškové. Led dobře klouzal, až na pár boulí a modřin jsme dojeli šťastně a v pořádku. Moc se nám tam líbilo.

Půlhodina v SSSR

Dvacátého devátého ledna jsme byli pozváni do naší klubovny na půlhodinu do Sovětského svazu. Přesněji na film z týdenního zájezdu, kterého se účastnili p. Dusílek a jeho syn Michal Dusílek. Byly to filmy z Moskvy a Leningradu. Moc se nám líbily a opravdu jsme se vžili na tu půlhodinu do role návštěvníka Sovětského svazu.

Požární prevence

Dvanáctého února se konala beseda o požární prevenci. Byli jsme seznámeni s příčinami požárů, zaviněnými dětmi a také nám byli promítnuty filmy - přesvědčili jsme se, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Besedy se zúčastnili mladí požárníci z Dobřan. Provedl a připravil ji pro nás p. Netík. Beseda se nám líbila.

Vítání občánků

Dvacátého prvního února se konalo vítání občánků. My jako již každý rok jsme přispěli do programů recitací pro naše nové občánky a jejich rodiče. Letos jsme uvítali občánky dva, dívenku Adélu Světlíkovou a chlapce Michala Přibyla. Po ukončení dostali děti dárky od MNV pro vzpomínku na svoje vítání.

Výtvarná soutěž

Do soutěže zasíláme 9 nejlepších prací. Všichni si myslíme, že uspějí.

Návštěva kina


Třetího března jsme navštívili kino v Dobrušce. Odjeli jsme naší Tatrou do Dobrušky a tam jsme se přesunuli ke kinu. Jeli jsme na australský film „ Krokodíl Dundee " . Film se nám moc líbil, i přesto, že byl s titulky.

Setkání s důchodci


Dvacátého března se konalo setkání důchodců v místní bývalé škole, v místnosti MNV. My mladí požárníci jsme přednesli romantické básně. A po té se rozvíjel tento program.
- náš předseda vylíčil vše, co se za minulý rok v obci udělalo


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *