Členové kolektivu

První schůzka

Schůzka se konala 2. září 1987 v naší klubovně. Vedoucí p. Povolná nás seznámila se zahájením nového ročníku hry PLAMEN, na který se všichni moc těšíme. Náš okres je rozdělený na tři obvody, branný závod pro náš obvod se bude konat 24. října v Bystrém na koupališti. Z našeho oddílu odešli ti nejlepší, protože už nechodí do naší školy, ale přesto se budeme snažit se jim vyrovnat. Bude to těžké. Naším novým velitelem je Pepík Ševc. Kroniku a nástěnku vedou Petra Netíková a Šárka Dusílková. Navštívil nás p. Dusílek a pozval nás na koupaliště na opékání kuřat, které pro nás uspořádá naše základní organizace.

Opékáme kuřata

V sobotu jsme se sešli na koupališti. Nejprve jsme si prošli s p. Netíkem trať, po které se má běhat branný závod. Měli jsme s sebou hrabičky a pilky, kterými jsme trať upravovali. Po dvou hodinách jsme se vrátili na koupaliště. Tam na nás čekala do zlatova opečená kuřata. Každý dostal svůj příděl, kousek chleba a limonádu. Všichni jsme se dali s chutí do jídla. Když jsme všichni dojedli, seznámil nás p. Dusílek blíže s branným závodem. Také jsme se dozvěděli, že se budeme scházet každý týden v pátek. Nakonec nás p. Dusílek všechny společně vyfotil. Asi v šest hodin jsme se rozešli domů.

Sběr starého papíru

Na dnešní schůzku přinesl každý balík starého papíru nebo hadrů. Venda ho svážel na vozíku do stodoly k faře. Zde jsme balíky rovnali. Bylo jich hodně. Za získané peníze si koupíme potřeby pro náš oddíl.

Zajímavá beseda

Při jedné z našich schůzek jsme si řekli něco o VŘSR, ku příležitosti jejího 70. výročí. Nalistovali jsme hodně zajímavého o Sovětském svazu před VŘSR. Potom nám p. Dusílek pověděl o VŘSR a konkrétní údaje o dění v roce 1917. Nakonec jsme si povídali o současném Sovětském svazu a napsali jsme si jako soutěž nějaké otázky. Beseda se nám velmi líbila a rozhodli jsme se, že si každý do příště najdeme nějakou básničku sovětského autora a přečteme ji kamarádům.

Připravujeme se na branný závod

Scházeli jsme se jednou týdně a trénovali na branný závod, který se má uskutečnit 24. října. Protože z našeho družstva odešla polovina dětí, muselo být celé družstvo obměněno. S novými členy se muselo natrénovat vše znovu. Zkoušelo se střílet, házet granátem, trochu jsme si zaběhali a když se udělalo špatné počasí, šli jsme do naší klubovny, kde jsme se učili topografii a kvizové otázky. Myslí

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *