splnili limity 1. výkonnostní třídy. Soutěž pion. oddílů při ZŠ Dobřany, pořádanou ke 40. výročí založení PO jsme vyhráli a obdrželi autodráhu. Mladší družstvo se zúčastnilo soutěže  „ O pohár JZD Mír v Dobrušce " a obsadilo 9. místo. Z družstva odchází do kategorie dorostu 6 členů, a proto přejeme novému družstvu do nastávajícího ročníku zopakování letošních úspěchů.

„ Prázdninová opakování "

Pro účastníky 2. běhu pionýrského tábora mladých obránců vlasti z Nového Město nad Metují, kteří tábořili na koupališti v naší obci jsme uspořádali v neděli 6. 8.  Požárnické odpoledne. Pan Netík zopakoval zásady dodržování dětské požární prevence a p. Dusílek seznámil s organizací práce mladých požárníků a výsledcích oddílu. Soutěžili jsme ve džberovkách, vázání uzlů a štafetě požárních dvojic. Členové požárního útvaru z Dobrušky provedli zásah pěnou z cisternového automobilu a nakonec nás pokropili. Za provedení ukázky jsme obdrželi diplom vedoucího pionýrského tábora.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *